Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oktatástechnikai módszerek az Y és Z generáció számára

1,951 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Oktatástechnikai módszerek az Y és Z generáció számára

 1. 1. Oktatástechnikaimódszerekaz Y és Z generációszámáraOllé JánosELTE PPK Neveléstudományi Intézet2013. május 22. PTE
 2. 2. böngészés, kattintgatás?célzott keresés?mobil az utcán, autóban?telefon egy email-ről?elkalandozás a gépnél?sms és email stílus?levlisták, közösségi oldal"tanulás" online forrásból
 3. 3. böngészés, kattintgatás?célzott keresés?mobil az utcán, autóban?telefon egy email-ről?elkalandozás a gépnél?sms és email stílus?levlisták, közösségi oldal"tanulás" online forrásbólingerfalók, hiperlinkekgyors információszerzéssokcsatornás figyelemtürelmetlen kommunikációidőkezelési hibákszituatív nyelvhasználathálózatosodásönálló tanulásdigitálisbevándorlók?digitálisbennszülöttek!
 4. 4. a változás és eszközhasználat valóban életkorfüggő?y-generáció (szül.: 1980-1995) = 18-33 évesz-generáció (szül.: 1996-2009) = 4-17 évesfacebook 2005 (HUN 2008)generáción belüli vagy generációk közötti különbség?eszközhasználat tanulásának sebessége?eszközhasználat - tudatos eszközhasználat - tanulásttámogató eszközhasználata nemzedékelméletek kritikája
 5. 5. az oktatás szereplőiintézményesült oktatás belső világaintézményesült oktatás társadalmi környezeteváltozások és fejlesztési lehetőségek
 6. 6. a nemzedékelmélet ne legyen elvárás, ne legyen félelem ésne legyen mentségkiemelt szerepet kapjon a képzés elején atanulásmódszertani képzés:idő- és információmenedzsmenttudatos eszközhasználatmódszertani, tanulásszervezési szokásoka digitális és online támogatás az oktatási kultúra részeaz oktatás szereplői - hallgató
 7. 7. tanulási szokásokat érő hatások:a multimédiás tartalmak bevonása,a visszacsatolás szerepének felértékelődése,a multitaskingra való képesség,az információmegosztás fontosságaiskolai vs. személyes tanulási környezet különbségepl. informális hallgatói csoportokaz oktatás szereplői - hallgató
 8. 8. funkciók és nem eszközök, vagy alkalmazásokfolyamatos tanulásapraktikusan:közösségi oldalakszbályozott online kommunikációtartalom- és információmegosztáspéldaértékű személyes tanulási környezetdigitális és online kooperáció hallgatókkalaz oktatás szereplői - oktató
 9. 9. társadalmi, módszertani és IKT problématerületekösszeolvadásaa kontakt tevékenység túlértékelésekizárólagos megoldások keresése és elutasításaegyéni helyett intézményi oktatási kultúra fejlesztésaz IKT módszertan nem többletfeladat hanem szokásokfolyamatos formálásaéles határ az intézményes belüli és kívüli tevékenység éseszközhasználat közöttoktatói csapdák és tévképzetek
 10. 10. évtizedek óta változatlan oktatásszervezés ésszabályozás - módszertani változás?alapelvek érvényesítése:fokozott információ- és tartalommegosztásdigitális tartalom, mint nyersanyag felhalmozásakonstruktív partnerség a tanulásszervezésbenaz eredményesség közös felelősségének tisztázásaa kurzusok digitális és online támogatásintézményesült oktatás belső világa
 11. 11. előadás:közös, megosztott, interaktív csoportjegyzetarchiválás, dokumentációszeminárium:aszinkron online kommunikáció és kooperáció akredit munkaórák felhasználásávalgyakorlat:ePortfolió nyitott naplózással és külsősrésztvevőkkelintézményesült oktatás belső világa
 12. 12. nyílt oktatás, MOOC kurzusok (pl. coursera)intézményesült oktatás konstruktív kritikája?népszerű, önkéntes, korlátozottan eredményesvonatkoztatási rendszer (szint, szervezés, IKT)látszólagos veszély:kompetenciarendszer lefedetlenségemagas szintű önszabályozásglobális digitálos lábnyomok erős minősítő értékelésetársdalmi, oktatási környezet
 13. 13. konnektivista módszerrel támogatott kurzus(KONNEKT 2012)hibrid oktatási környezet alkalmazásaoffline + online + virtuális 3Dweb2 eszközökkel támogatott nyílt kurzusvirtualis-egyetem.huoktatásmódszertani kísérleteink
 14. 14. Ollé JánosELTE PPK Neveléstudományi Intézet2013. május 22. PTEprezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcastblog.ollejanos.hutwitter: ollejanoswww.linkedin.com/in/ollejanosolle.janos@ppk.elte.hu

×