Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oktatásszervezés és tanulástámogatás, az oktatási folyamat szabályozása

496 views

Published on

ANDM 129 Távoktatás és e-learning - andragógia MA II. évfolyam, nappali tagozat KAZY 423

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oktatásszervezés és tanulástámogatás, az oktatási folyamat szabályozása

 1. 1. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. április 3. Oktatásszervezés és tanulástámogatás, az oktatási folyamat szabályozása Ollé JánosELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. A folyamatszabályozás kritikai megközelítésegyakori (végzetes) hibák: a folyamatszabályozás nem a fejlesztés tárgya a folyamatszabályozás csak a keretrendszerbena tanulóink többsége nem "önszabályozó" közoktatási (és felnőttképzési) tapasztalat tanóra + házi feladat vs. önálló tanulás a személyes jelenlét misztikuma
 3. 3. oktatásszervezés és folyamatszabályozás "az alapvető oktatásszervezésen innen és túl" kiscsoportos próbakurzus hatékony tanulás távoktatásban nem a véletlen műve, hanem kompetencia kérdése felkészítő kurzus, képzés folyamatszervezési alapelvek: megengedő, alternatívákban bővelkedő, sokoldalú oktatásszervezés kíméletlenül következetes (kegyetlen) kontroll
 4. 4. az oktatásszervezés szakaszaia képzés a képzés a képzés alatt előtt után oktatási oktatási környezeten környezetben kívül
 5. 5. oktatásszervezés a képzés előttreális (vagy piaci?) tájékoztatás a távoktatás éseLearning alapú oktatásról és tanulásról praktikus útmutató a folyamatról különbségek, kockázatok összefoglalása résztvevői tapasztalatok (tanári, tanulói)tanulásmódszertani felkészítésgyakorló kurzus (semleges témában)döntési lehetőség a részvétellel kapcsolatban
 6. 6. oktatásszervezés és folyamatszabályozás a képzési folyamatban motiváció: tevékenység, tartalom tanulásszervezési jelentősége a ráfordított idő és a várható teljesítmény függvénye aktivizálás: a biztosítása tanulásszervezés függvénye aktivitás = a tanuló “pszichés részvétele” irányított, önálló és önszabályozó tanulás megerősítés: a forrás: pedagógus, környezet, társak
 7. 7. a feladatok a folyamatszabályozásbana feladat folyamat és tevékenységszabályzófunkcióval rendelkezikdidaktikai szerepük: gyakorlás és ismeretekalkalmazásadidaktikai funkciók: kiegészítik az ismereteket kiterjesztik a jártasságokat és a készségeket megszilárdítják az ismereteket, jártasságokat elmélyítik az ismereteket fejlesztik a problémamegoldó készséget lehetőség az ellenőrzésre, önellenőrzésre, értékelésre
 8. 8. a feladatok a folyamatszabályozásbanfeladatok kiválasztása: célkitűzés, az elemi tartalmi egységhez tervezett cél szaktárgyi tartalomnak megfelelő (példa, gyakorlat, kérdés, feladat) formai és praktikus szempontokfeladatok szerkezeti eloszlása: fejezeteket záró feladatok önellenőrzéses feladatok “beküldendő” feladatok
 9. 9. oktatásszervezés a képzés alatta folyamatszabályozás igazodjon a tanulóönszabályozásáhoztanári szerep: szabályozás támogatása, része szabályozás kiegészítése, ha szükséges a "csoportmunka egyensúly" alapelveautomatizált tevékenységelemzés folyamat közben produktív adatbányászat
 10. 10. oktatásszervezés a képzés alatt és után soha ne lépjen ki a tanuló a rendszerből úgy, hogy nem tudja: mikor tér vissza mit kell tennie ameddig nem tér vissza mi lesz a folytatás a tanuló kapjon rendszerszintű visszajelzéseket (visszacsatolás alapelve) a tanuló bármikor kérhessen egyéni helyzetelemzést a képzés végén kapjon összefoglaló elemzést
 11. 11. folyamatszabályozás és kockázatkezelés felhasználó és technológia - osztálytermi megkerülési stratégiák aktivizálódása felhasználó és a tanulás felelőssége rendszerhasználat: "bizonyíték kell, nem ígéret": kényszerrendezett hozzáférés rendszerhasználati tapasztalat (naplózás) ellenőriztetett "forró drót" sokoldalú kapcsolattartás alapszolgáltatásként
 12. 12. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. április 3. prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu tavoktatas-2013.blogspot.hu/ twitter: #andm129 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×