Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Oktatáselmélet az információs társadalomban

Download to read offline

EKF Magyar Tudomány Ünnepe
2014. november 19.
Tanulás társadalmi keresztmetszetekben

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Oktatáselmélet az információs társadalomban

 1. 1. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. november 19. Tanulás társadalmi keresztmetszetekben Oktatáselmélet az információs társadalomban Ollé János habilitált főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Intézet
 2. 2. Oktatáselméleti modellek, irányzatok ❖ Nagy Sándor modell (1960, 1972, 1981, 1993) ❖ Boros Dezső (1973) ❖ Székely Endréné - Szokolszky István (1975) ❖ Vendégh Sándor (1979) ❖ Falus Iván (1998, 2004) ❖ Kiss Árpád - Báthory Zoltán irányzat ❖ Nagy József - Csapó Benő iskola ❖ Ferenczi Gyula - Horváth Attila (1980) ❖ Orosz Sándor (1987) ❖ Barkó Endre (1998) ❖ Lappints Árpád (2002) ❖ Veszprémi László (2005)
 3. 3. Nagy Sándor didaktikai modelljének tartalmi változásai
 4. 4. Falus Iván didaktika modelljének belső kategóriarendszere ❖ oktatáselméleti irányzatok ❖ az oktatás társadalmi meghatározottsága ❖ a tanuló ❖ a pedagógus ❖ a tanulás ❖ az oktatás célrendszere ❖ az oktatás tartalma ❖ a tanterv ❖ az oktatási folyamat ❖ az oktatás stratégiái és módszerei ❖ tanulásszervezés ❖ az oktatás eszközei, tárgyi feltételei ❖ az oktatás szervezeti keretei és formái ❖ az oktatás szervezési módjai ❖ a pedagógiai értékelés ❖ a különleges bánásmódot igénylő gyermek ❖ a különleges bánásmódot igénylő csoportok oktatása ❖ az iskolai oktatómunka tervezés ❖ a kezdő pedagógus
 5. 5. A didaktika és az oktatáselmélet alakulását befolyásoló tényezők ❖ információs társadalom ❖ információáramlás és kommunikáció, tudásmegosztás és közösségi tudás ❖ informális tanulás ❖ digitális nemzedékelméletek ❖ digitális kompetencia és digitális állampolgárság ❖ iskolátlanítás újramegjelenése ❖ a tanítás és tanulás kultúrájának változása
 6. 6. Az oktatás társadalmi meghatározottsága ❖ az intézményesült oktatás szerepe és helyzete az információs társadalomban ❖ esélyegyenlőtlenség és esély, digitális bolsevizmus ❖ globális tudáspiac, lokális hálózati gyakorlatok
 7. 7. Tanuló, tanulók ❖ digitális nemzedékelméletek ❖ digitális állampolgárság ❖ tanulócsoportok, online közösségek, szubkultúrák
 8. 8. Tanulás ❖ iskolai tanulás és informális tanulás ❖ tanulásmódszertan és tanulási környezet ❖ tanulási környezet és információs környezet ❖ személyes tanulási környezet
 9. 9. Pedagógus, pedagógusok ❖ digitális nemzedékelméletek ❖ digitális állampolgárság és kompetencia ❖ digitális identitás, szerepértelmezés ❖ tanárközösségek és együttműködés
 10. 10. Az oktatás tartalma ❖ web2 és közösségi internet ❖ újmédia ❖ közösségi tartalom ❖ aggregáció, szelektivitás, tartalomszűrés és értékelés ❖ tartalomözpontúság és tevékenységközpontúság ❖ oktatástervezés - (instructional design)
 11. 11. Az oktatás környezete ❖ az oktatás színterei: integrált környezet szemléletmód ❖ a tanulási környezet, tanítási környezet ❖ információ- és időgazdálkodás ❖ kutatás alapú tanulás ❖ a tanár és tanuló személyes tanítási-tanulási környezete ❖ az oktatás eszközei, tárgyi feltételei
 12. 12. Az oktatási folyamat ❖ a személyes tanulási környezet szerepe az oktatási folyamatban ❖ információáramlás és kommunikáció ❖ tér és idő szinkronitása ❖ az értékelés az oktatási folyamatban ❖ adaptív környezet, formatív értékelés, visszacsatolások ❖ ePortfolió, online közöségi értékelés hatása
 13. 13. Szervezési módok, munkaformák, az oktatás módszerei ❖ egyéni munka ❖ páros munka ❖ csoportmunka ❖ hálózati munka ❖ frontális oktatás ❖ tér- és időfüggetlenség ❖ Előadás ❖ Szemléltetés ❖ Magyarázat ❖ Irányított megbeszélés ❖ Csoportos megbeszélés ❖ Munkáltató módszer
 14. 14. Tanítási-tanulási stratégiák ❖ tükrözött osztályterem ❖ hálózatelmélet, konnektivizmus ❖ nyílt oktatás, nyílt kurzusok ❖ játék alapú tanulásszervezés ❖ digitális történetmesélés
 15. 15. Falus Iván didaktika modelljének belső kategóriarendszere ❖ oktatáselméleti irányzatok ❖ az oktatás társadalmi meghatározottsága ❖ a tanuló ❖ a pedagógus ❖ a tanulás ❖ az oktatás célrendszere ❖ az oktatás tartalma ❖ a tanterv ❖ az oktatási folyamat ❖ az oktatás stratégiái és módszerei ❖ tanulásszervezés ❖ az oktatás eszközei, tárgyi feltételei ❖ az oktatás szervezeti keretei és formái ❖ az oktatás szervezési módjai ❖ a pedagógiai értékelés ❖ a különleges bánásmódot igénylő gyermek ❖ a különleges bánásmódot igénylő csoportok oktatása ❖ az iskolai oktatómunka tervezés ❖ a kezdő pedagógus
 16. 16. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. november 19. Tanulás társadalmi keresztmetszetekben Köszönöm a figyelmet! hu.linkedin.com/in/ollejanos prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast twitter:@ollejanos

EKF Magyar Tudomány Ünnepe 2014. november 19. Tanulás társadalmi keresztmetszetekben

Views

Total views

727

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×