Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motiválás, aktiviziálás, megerősítés. Feladatrendszerek elektronikus tanulási környezetben

609 views

Published on

Távoktatás és e-learning - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem
ütemezve 2012. május 2. 12:30 - 14:00

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Motiválás, aktiviziálás, megerősítés. Feladatrendszerek elektronikus tanulási környezetben

  1. 1. ANDM129 - Távoktatás és e-learning Motiválás, aktiviziálás,megerősítés. Feladatrendszerek elektronikus tanulási környezetben. Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 12.30-14.00 PPK KAZY 405 és ELTE PPK VOK
  2. 2. Motiválás, aktivizálás,megerősítés• Motiváció: • motivációs területek: tevékenység, tartalom • a motiválás tanulásszervezési jelentősége a ráfordított idő és a várható teljesítmény függvénye alapján• Aktivizálás: • az aktivitás biztosítása nagyrészt tanulásszervezés függvénye • aktivitás = a tanuló “pszichés részvétele” a folyamatban • irányított, önálló és önszabályozó tanulás• Megerősítés: • a forrás legtöbbször a pedagógus • a megerősítés verbális, nem verbális formában is megvalósulhat
  3. 3. A visszacsatolás szerepe afolyamatokban• a visszacsatolás lehetősége a tanulási folyamatban és az oktatási folyamatban nem egyformán kialakítható• a szükséges és a fejlesztő visszacsatolás ellentmondása• távoktatás, online oktatási környezet esetén: • ki dönt a visszacsatolási pontok tanulási / oktatási folyamatban való kiválasztásáról? • a tanuló által választott visszacsatolás hatékonyabb? • lehet-e a pozitív visszacsatolás a folyamatban való megmaradás alapja? (konnektivizmus)
  4. 4. Feladatrendszerek távoktatásikörnyezetben• a feladat folyamat és tevékenységszabályzó funkcióval rendelkezik• didaktikai szerepük: gyakorlás és ismeretek alkalmazása• didaktikai funkciók: • kiegészítik az ismereteket • kiterjesztik a jártasságokat és a készségeket • megszilárdítják az ismereteket, jártasságokat • elmélyítik az ismereteket • fejlesztik a problémamegoldó készséget • lehetőség az ellenőrzésre, önellenőrzésre, értékelésre
  5. 5. Feladatrendszerek távoktatásikörnyezetben• a feladat folyamat és tevékenységszabályzó funkcióval rendelkezik• didaktikai szerepük: gyakorlás és ismeretek alkalmazása• didaktikai funkciók: • kiegészítik az ismereteket • kiterjesztik a jártasságokat és a készségeket • megszilárdítják az ismereteket, jártasságokat • elmélyítik az ismereteket • fejlesztik a problémamegoldó készséget • lehetőség az ellenőrzésre, önellenőrzésre, értékelésre
  6. 6. Feladatrendszerek távoktatásikörnyezetben• feladatok kiválasztása: • célkitűzés, az elemi tartalmi egységhez tervezett cél • szaktárgyi tartalomnak megfelelő (példa, gyakorlat, kérdés, feladat) • formai és praktikus szempontok• feladatok szerkezeti eloszlása: • fejezeteket záró feladatok • önellenőrzéses feladatok • “beküldendő” feladatok

×