Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modern eszközök a tanárképzésben – az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése

Tudományosság és reflektivitás a tanárképzésben - 2012. május 25. ELTE PPK KAZY

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modern eszközök a tanárképzésben – az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése

 1. 1. Modern eszközök a tanárképzésben – az egész életen át tartó tanulástmegalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 2 tanárképzésben
 3. 3. módszertani kurzus, nem 2 kredit = 60 munkaóra, jelentős informatika és nem technika tanórán kívüli tevékenység nem előadás, nem heterogén heterogén gyakorlat, kicsi óraszám = oktatócsapat, eltérő, de rejtett tantervi elvárás más nélkülözhetetlen kurzusok felénem szükséges előzetesinformatikai felkészültség, a kurzus igazodik ainformatikatanároknak sem tantervi hálóhoz Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 3 tanárképzésben
 4. 4. Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 4 tanárképzésben
 5. 5. Használható tudáselmélet és gyakorlat, technika és módszertan modern eszközök Tudományosság és reflexivitás a 2012.05.25. 5 tanárképzésben
 6. 6. Használható tudáselmélet és gyakorlat, technika és módszertan modern eszközök az oktatásban Tudományosság és reflexivitás a 2012.05.25. 6 tanárképzésben
 7. 7. Használható tudáselmélet és gyakorlat, technika és módszertan modern eszközök Tudományosság és reflexivitás a 2012.05.25. 7 tanárképzésben
 8. 8. Használható tudáselmélet és gyakorlat, technika és módszertan állandó online konzultáció, modern eszközök részletes értékelés az oktatásban Tudományosság és reflexivitás a 2012.05.25. 8 tanárképzésben
 9. 9. nyilvános,szabadon technika alkalmazása - kulcsfogalomakról valóelérhető, saját fogalmak rendszerezése gondolkodás - NEMnévvel reproduktív módon a félévi végi 1-2 hetes (reménytelen) teljesítés megelőzése, elegendő alapvet technológiai idő a reflexiókra wiki - kollaboratív felület ismeretek és módszertan használat közös összekapcsolása munkára, wikipedia oktatási alkalmazás tévképzet formálása Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 9 tanárképzésben
 10. 10. Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 10 tanárképzésben
 11. 11. Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 11 tanárképzésben
 12. 12. elmélet és gyakorlat, saját élményű tanulás, kurzus és hétköznapok használható tudás, reflexió, önreflexió Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 12 tanárképzésben
 13. 13. Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 13 tanárképzésben
 14. 14. Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 14 tanárképzésben
 15. 15. Tudományosság és reflexivitás a2012.05.25. 15 tanárképzésben
 16. 16. Kérdések, dilemmák, sajátosságok• (digitális) nemzedékek közötti különbségek?• leendő és gyakorló tanárok, szaktárgyak közötti különbségek?• tanórán kívüli tevékenység meghatározó szerepe• konfliktusokkal terhelt kezdet - pozitív ePortfolió (kompetenciafejlesztés kezdete - attitűd és érték)• hatalmas oktatói terhelés (feladatok értékelése, attitűd)• szakmai vitákban folyamatosan változó kurzustartalom• szemléletmód más kurzusokban való érvényesítése - belső képzés oktatóknak, ELTE eL Tudományosság és reflexivitás a 2012.05.25. 16 tanárképzésben
 17. 17. Köszönjük a figyelmet! várjuk a kérdéseket, véleményeket, megjegyzéseket... Ollé János Solymosi Katalin Újhelyi AdriennA "Modern eszközök a pedagógiában" kurzus oktatói:Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Papp-Danka Adrienn, Magyari Gábor, Főző Attila László, Virányi Anita, tantárgyfelelős: Ollé János

×