Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komplex távoktatási és eLearning megoldások II. A tevékenységközpontú modell

396 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komplex távoktatási és eLearning megoldások II. A tevékenységközpontú modell

 1. 1. Komplex távoktatási éseLearning megoldások II.A tevékenységközpontúmodellOllé JánosELTE PPK Neveléstudományi IntézetANDM-129, ANDM-129LTávoktatás és e-learning2013. április 24.
 2. 2. A tevékenységközpontúságinformációszerzés =/= tanulás (passzivitás)reproduktivitás =/= hatékony tanulás (kompetencia)tevékenység:műveletek az oktatási tartalommalközösségi aktivitás és produktivitásinstruktivitás = állatkerti sétanyílt oktatás = teherautós szafaritevékenységközpontúság = tarzanok és mauglik
 3. 3. (1) oktatási kultúra, oktatásszervezéseLearning, vLearningoktatásszervezés: tanulásszervezés, tanulástámogatás"az egyéni, önálló tanulás társas megvalósulása"hatékonyságnövelés:PLE - személyes tanulási környezetinformációmenedzsmentegyéni motivációk rendszerezése,figyelembevétele
 4. 4. (2) tanulói szerepönállóság pl. a feladat megfogalmazásábanmetatudatos gondolkodás, önreflexiótudatosan kialakított, folyamatosan alakított PLEmegküzdés az inf.társadalom információshatártalanságávalnyitottság az információmegosztásra, közösségiproduktivitásra
 5. 5. (3) tanári szereptanulásszervezés: digitális és online "classroommanagement" stratégiatanár: aktív, produktív partner majdnemszimmetrikus szerepbeninformációs és folyamatszabályozó facilitátorhatékonyság:tekintélyelvűség és értékelési előjogok helyettfeladatorientáltság,nyitott, dinamikus információs tér-szemléletegyéni különbségek elfogadása természetessége
 6. 6. (4) információáramlás, kommunikációtanulóközpontú, általában kurzusfelület nélkülPLE alapú csatlakozásegyéni és közösségi tevékenység produktivitásatervezetlen, de nem szervezetlen kommunikációfeladat és eseményorientált kommunikációprojekt jellegű _organikus_ kommunikációkapcsolatfenntartó kommunikáció hiányaproduktivitáshoz kötődő kommunikáció
 7. 7. (5) oktatási tartaloma tartalom kezdeti nyersanyag, kevésbé lényegeskiindulási alap a tevékenységhezhatárok nélküli, szabad áramlásbelső, csoportos tartalomértékelésnincs, vagy alig van szabványra épülő statikustartalomtartalomnak számít a produktív folyamatdokumentációja
 8. 8. (6) értékelés, visszacsatolásháttérbe szoruló, rendezetlen didaktikai funkciócsoportos, közösségi visszacsatolás dominanciája:szervezését és mértékét tekintve kockázatosjelentős tanári terhelés természetes ellensúlyagyakran elmarad, vagy elégtelentevékenységközpontúság - jelentős produktivitás -extrém formatív értékelési feladat
 9. 9. (7) tanulásszervezés, differenciálásváltozatos, alapvetően egyéni, páros és csoportostevékenység előtérbe állításafeladat és célorientált, nagyvonalúan tervezettoptimális eszközhasználatnál a szinkron tér és időjelentősége csökkena differenciálás lehetősége a folyamat természetesjellemzője:magas szintű egyéni aktivitás, produktivitáscsoportos és tanári aktivitás
 10. 10. (8) előnye, optimális alkalmazásaintézményesült keretekhez nem igazodó képzésszokásalapú, teljesítményképes digitális eszköztár(digitális tolltartó) az életvezetés részekéntdiskurzív oktatási tartalom, többféle tanulási útmagas önszabályozás, erős feladattudatszabadabb szerveződés, specifikus tartalom,heterogén csoporttagok
 11. 11. (9) hátránya, az alkalmazás kockázataidigitális kompetencia vélt és valós hiányosságatanulási tudatosság hiányaelégtelen tanulástörténet, tanulási tapasztalatjelentős lemorzsolódás a csoportbankötött tartalom és cél esetén zavaró tényező ahatárok nélküli információszokatlan tanulói szerep, szokatlan tanulásszervezés
 12. 12. (10) jó gyakorlata nyitott egyetemi kurzus és a részben sikereskonnektivista nyílt kurzusok közötti tartomány
 13. 13. Ollé JánosELTE PPK Neveléstudományi IntézetANDM-129, ANDM-129LTávoktatás és e-learning2013. április 24.prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcastblog.ollejanos.hutavoktatas-2013.blogspot.hu/twitter: #andm129

×