Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANDM-129 Távoktatás és e-learningÚj szerepek az elektronikus oktatásban:        a tanár           Ollé ...
A pedagógusa jó tanár szigorú, de igazságos :)jó tanárnak születni kell, a képzés nem készít fel a pályáraismeret, készség...
A digitális kompetencia kategóriafogalmi        rendszeree-tudatosság: az információs társadalom és az információs-...
A tanári és a tanulói teljesítményindikátorok   szerepe a digitális kompetencia Kreativitás és innováció: a tanulók gon...
A tanári és a tanulói teljesítményindikátorok   szerepe a digitális kompetencia Kritikai gondolkodás, problémamegoldás,...
Tanári szerep online környezetbena tanári szerepkör három kiemelt jellemzője:  tanulási tartalmak kiválasztása, rendszer...
eLearning környezet tanári      szerepértelmezéseitámogató (tutor): egyénre szabott folyamat támogatása,tanulócsoport...
A tanárszerep a számítógéppel segített         oktatásban  IKT technika     interakció   diákszerep   ...
Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4
Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4
Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4
Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4
Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4
Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4

Távoktatás és e-learning, ANDM-129, ANDM-129L Andragógia MA, KAZY 407
scheduled 2011. április 4. from 16:30 to 18:00

 • Be the first to comment

Új szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár, április 4

 1. 1. ANDM-129 Távoktatás és e-learningÚj szerepek az elektronikus oktatásban: a tanár Ollé János ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2010/2011. tanév tavaszi félév, KAZY 407
 2. 2. A pedagógusa jó tanár szigorú, de igazságos :)jó tanárnak születni kell, a képzés nem készít fel a pályáraismeret, készség, képesség, kompetenciaa pedagógus szerep: pedagógus az információs társadalomban (értelmiség, online identitás, ePortfolió) online szerep és offline szerep a pedagógus tanár és magánemberaz online pedagógusszerep kidolgozatlan terület
 3. 3. A digitális kompetencia kategóriafogalmi rendszeree-tudatosság: az információs társadalom és az információs-kommunikációs technológiák jelentőségének tudatos elfogadásatechnológiai műveltség: magabiztos, kritikus digitális eszköz- ésmédiahasználat képessége a tanulás, a munka, a szabadidő soráninformációs műveltség: bármely forrásból érkező információmegértésének, értékelésének és értelmezésének a képességedigitális írástudás: új ismeret vagy tudás kialakításának képességeIKT eszközök alkalmazásávalmédiaműveltség: a tradicionális média és a digitális médiaösszekapcsolásának, kombinálásának képessége az újmédiakörnyezet felépítése érdekében
 4. 4. A tanári és a tanulói teljesítményindikátorok szerepe a digitális kompetencia Kreativitás és innováció: a tanulók gondolkodjanak kreatívan, konstruáljanak tudást, fejlesszenek innovatív produktumokat és folyamatokat a technológia használatával. Kommunikáció és együttműködés: a tanulók használjanak digitális médiát és digitális környezeteket a kommunikációhoz, együttműködéshez, egyéni tanulás támogatásához és a többiek tanulásának elősegítéséhez. Kutatás és információáramlás: a tanulók alkalmazzanak digitális eszközöket az információ összegyűjtéséhez, értékeléséhez és felhasználásához.
 5. 5. A tanári és a tanulói teljesítményindikátorok szerepe a digitális kompetencia Kritikai gondolkodás, problémamegoldás, döntéshozatal: a tanulók használjanak kritikai gondolkodást kutatások tervezéséhez és vezetéséhez, projektek menedzseléséhez, problémák megoldásához és a megfelelő digitális eszközökre és forrásokra alapozva hozzanak megalapozott döntéseket. Digitális állampolgárság: a tanulók számára feladat a technológia emberi, kulturális, társadalmi vonatkozású kérdéseinek megértése és jogilag, illetve etikailag megfelelő magatartás tanúsítása. Technológiai műveletek és fogalmak: a tanulóknak igazolniuk kell, hogy alaposan megismerték a technológia koncepcióját, rendszerét és műveleteit.
 6. 6. Tanári szerep online környezetbena tanári szerepkör három kiemelt jellemzője: tanulási tartalmak kiválasztása, rendszerezése, szervezése, esetleg előállítása tanulási folyamat támogatása tanulási folyamat eredményességének értékelése - folyamatos visszacsatolás, portfolió értékelésa nyitott oktatás lehetősége: tanári és tanulói kooperáció azoktatási folyamat eredményességének érdekébena tanár offline és online szerepkörének milyen metszetelehet érvényes?
 7. 7. eLearning környezet tanári szerepértelmezéseitámogató (tutor): egyénre szabott folyamat támogatása,tanulócsoport munkájának ösztönzése, irányításaösztönző (facilitátor): tanulástámogatás irányítása, oktatási tartalomértelmezésének segítéseedző (coah): fejlesztő tanár, oktatási segédletek kiválasztása, onlinetámogatástanácsadó (counsellor): kurzuskiválasztás segítése, tanulásinehézségek leküzdésementor (mentor): konzultációkról tájékoztat, segédletekhozzáférésének biztosítása, megfelelő tanulási stratégia kialakításakonzulens (consultant): a folyamat irányítása és ellenőrzéserendszeres személyes találkozókkal Kőfalvi, 53.o.
 8. 8. A tanárszerep a számítógéppel segített oktatásban IKT technika interakció diákszerep tanárszerepemail, levlista, vita aszinkron részvétel moderálásbeszélgetőcsoport szinkronikus részvétel moderálás audió- és szinkronikus részvétel jelenlét, moderálásvideókonferencia hang- és választás, közvetített hallgatás, nézés képközvetítés értelmezés megtalálás,információs forrás közvetített irányítás, értékelés értékelés bemutatás,szemléltető eszköz közvetített tanulmányozás értékelés összes említett összes említett programozás mobil funkció funkció Benedek, 140.o.

×