Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Információs társadalom és oktatás, a tanítás és tanulás új koncepcionális keretei

1,104 views

Published on

Információtudomány és média a 21. század elején - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem
ütemezve 2012. április 18. 10:30 - 12:00

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Információs társadalom és oktatás, a tanítás és tanulás új koncepcionális keretei

 1. 1. ANDM127 - Információtudomány és média a 21. század elején Információs társadalom ésoktatás, a tanítás és tanulás új koncepcionális keretei Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 10.30-12.00 PPK KAZY Nagy Sándor terem KAZY 405 Virtuális Oktatás Labor
 2. 2. A nagy kulturális változásokmint kognitív architektúrák tudás- kultúra korszak átadás szerveződés főemlősök, epizodikus,epizodikus 5m év eseményreprezentáció nincs homo erectus, testtel reprezentált lejátszás,mimetikus 1,5m év modellzés utánzás homo sapiens, mítoszok, mitikus 100-50e év nyelvi, szemantikus elbeszélő tudás modern ember, külső tárgyak, külső, modern 5e év rögzített tudás rögzített tudás homo eletronikushálózati? interneticus? hálózati adatbázisok kommunikáció Komenczi, 31.o
 3. 3. Tanulásértelmezések éstanulási környezetek -behavioristab elvek gyakorlati megvalósuláseh tanulás eredményessége =a a viselkedésváltozásra viselkedésbőlv vonatkozó célok kitűzése következtethetünkior viselkedést előzetes viselkedés bemutatása,i környezeti hatás váltja ki rávezető utasítás, bemutatásst a változás tartóssága a viselkedési cél megerősítéséta viselkedés következményeitől kiváltó környezeti hatás függ megtervezése Komenczi, 39.o
 4. 4. Tanulásértelmezések éstanulási környezetek -kognitivistak elvek gyakorlati megvalósulásogn a tudás a memóriában rendszerbe szervezetti szerveződik információk bemutatásati a tanulás eredményességét av az új információknak a tanuló meglévő tudásai meglévő tudáshoz kapcsolása befolyásoljast tanulás = figyelem, információ technikák a tanulásia feldolgozása és beillesztése, folyamat irányítására és felidézhetővé tétele támogatására Komenczi, 40.o
 5. 5. Tanulásértelmezések éstanulási környezetek -konstruktivistako elvek gyakorlati megvalósulásns a tananyag feldolgozásat tanulás = problémamegoldás realisztikus, relevánsr történik problémák formájában kellu feldolgoznikt a tanulás másokkali csoportmunka szervezése együttműködve eredményesvi a tanulás lényeges eleme a problémamegoldás bemutatása,s hozzáértők megfigyelése és a tanácsadás, együttest mintakövetés problémamegoldása Komenczi, 40.o
 6. 6. Tanulási környezet és tanulásértelmezések• paradigmaváltás akkor történik, hogy ha a régi modell már nem alkalmas a magyarázatra• az elearning még nem paradigmaváltás• a kognitív paradigma kifejtésének korszakában járunk• az új elméletek a régiek kifejtetlensége miatt sem nyernek teret• nincsenek újszerű modellben megfigyelhető jelenségek• a kongitivista tanulásértelmezés esetenként már védekező állásponton van
 7. 7. Komplementer tanulásikörnyezet - problémaközpontútanulási környezet• tananyagfejlesztés - releváns, hiteles, valóságközeli legyen • online szimuláció és modellezés• problémák különböző kontextusban és több nézőpontból • projekt jellegű online kooperativitás• tanulási környezet kialakítása - inspiráló, társas tanulást és csoportos problémamegoldást lehetővé tevő • LCMS, facebook
 8. 8. Komplementer tanulásikörnyezet - problémaközpontútanulási környezet• feladatkijelölés és tanulásszabályozás az egyén és csoport számára, tanulási folyamat követése, visszacsatolások • instruktív felület, naplózás és elemezés, formatív értékelő funkciók• tanulói kompetenciafejlesztés - önálló tanulás, kooperatív tanulás, tudatos IKT eszközhasználat • szgéppel segített tanulás + online tanulási környezetek és online közösségek
 9. 9. A tanulás dimenzióinak integráltfelfogása lifelong - élethosszig tartó tanulás 4nem formális képzés formális oktatás 3az élet minden területét lifewide átfogó tanulás 2 1 informális tanulás születés
 10. 10. A tanulás dimenzióinak integráltfelfogása• felnőttképzés (3) - (4)• iskolarendszer (2)• létezik felhő (1) és (4) között is?• lifelong + lifewide = a tanulás kilép az oktatási rendszerekből• a formális oktatási rendszer monopol helyzete elbizonytalanodik
 11. 11. Korszerű tanulási környezetektervezésének fókuszpontjai• tanuló-középpontú tanulási környezet • konceptuális keretrendszer és kulturális háttér diagnosztikája• tudásközpontú tanulási környezet • oktatási tartalom újragondolása, kevés és rugalmas tanulási egység szerveződése• értékelésközpontú tanulási környezet • folyamatosa visszacsatolás formatív értékeléssel• közösség-központú tanulási környezet • horizontális kommunikációt és kooperációt segítő kommunikáció
 12. 12. Komplementer tanulási környezetellentétpárjai tradicionális tanulási környezet progresszív tanulási környezettények, szabályok, kész megoldások készség, kompetencia, jártasság zárt, kész tudás átadása egész életen át tartó tanulás-képesség forrás: iskola, tanár, tananyag különböző források integrációja tanári instrukció dominanciája inspiráló tanulási környezet, önálló kötött tanterv projekt alapú tanulás tanulás = fáradtságos munka tanulás = érdekes vállalkozás osztályterem könyvtár és tantermen kívül osztálykeret kisebb csoportok homogén korcsoport heterogén korcsoport iskolán belüli csoport iskolák közötti virtuális csoportok alkalmazkodás kreativitás, kritika, innováció külső szabályok követése belső szabályok kialakítása megfelelés a tanárnak megfelelés a standardoknak zárt, monomediális környezet nyitott, hipermediális környezet
 13. 13. A tanulási környezettranszformációja: virtuáliskampusz és blended learning• nagy létszámú bevezető kurzus módszertani váltása - tanulási teljesítményt meghatározó tényezők: • online interaktív tananyagok • folyamatos visszacsatolás és önértékelési lehetőségek • diákok közötti interakció ösztönzése • állandó tanári-tutori támogatás • mastery learning - optimális elsajátítás (idő)• blended learning - távoktatás - a személyes jelenlét konfliktusa
 14. 14. Az eLearning szerepe különbözőéletkori szakaszokban korai jelenléti oktatás gyermekkor kisiskoláskor iskoláskorközépiskoláskorpost-secondary felsőfokú képzés felnőttkori eLearning tanulás

×