Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hagyományos távoktatás és elektronikus tanulás. Elektronikus tanulási környezetek március 7.

966 views

Published on

Távoktatás és e-learning, ANDM-129, ANDM-129L Andragógia MA, KAZY 407
scheduled 2011. március 7. from 16:30 to 18:00

Published in: Education
  • Be the first to comment

Hagyományos távoktatás és elektronikus tanulás. Elektronikus tanulási környezetek március 7.

  1. 1. ANDM-129 Távoktatás és e-learningHAGYOMÁNYOS TÁVOKTATÁS ÉS ELEKTRONIKUS TANULÁS. ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK Ollé János ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2010/2011. tanév tavaszi félév, KAZY 407
  2. 2. TÁVOKTATÁS, ELEARNING KAPCSOLATOK, KÜLÖNBSÉGEK1975-1990 2000 körül eLearning távoktatás hagyományos távoktatás eszközökkel1990-es évek napjainkban eLearning eLearning hagyományos távoktatás hagyományos távoktatás e- távoktatás eszközökkel technológiával Kovács I, 131.o.a Commodore 64 effektus és a didaktikai fejlettség
  3. 3. ELEKTORNIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETKOMMUNIKÁCIÓKÖZPONTÚ SZEMLÉLETE Komenczi, 122.o.
  4. 4. INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETBENrendszerszervező funkció oktatásszervező feladatok (ETR, eLearning, Intranet, G.groups, listbox, facebook, NING egymás felé)információszolgáltató funkció: forrás, interaktív forrás, személyre szabott interaktív forráskommunikációs funkció: online tanulóközösségek, csoportok nem a személyes jelenlét hiánya az alapkérdés - tévképzet csapdája
  5. 5. MÓDSZER ÉS MÉDIUM ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETBENtechnofil, technofób attitűd és az egyensúly esélyea technológia gyorsabban változik, mint ahogy hozzá kapcsolódómódszertan kialakul, elterjed, beépül, absztrakt módon vizsgálható egyszer használatos technológiák tárháza - módszertani kultúraa gyors fejlődés (változás) nem engedi az attitűdöket változni ugyanmármirejóez, nemegyszerűbbegyúgyahogyeddig (szemléltetésre és Second Life virtuális környezetre ugyanúgy érvényes) a hétköznapi eszközhasználatba lassan beépülő technika türelmetlensége a hétköznapi eszközhasználatból érkező technika stabilitása írásvetítő és megosztott G.docs effektus különbsége

×