Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitális kompetencia, digitális műveltség, digitális állampolgárság

1,250 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitális kompetencia, digitális műveltség, digitális állampolgárság

  1. 1. ANDM127 - Információtudomány és média a 21. század elejénDigitális kompetencia, digitális műveltség, digitális állampolgárság Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 10.30-12.00 PPK KAZY Nagy Sándor terem
  2. 2. Kulcskompetenciák a tanuláshoz• kompetencialista általában a tanuláshoz (KőfalviT) • olvasás és szövegértés • szintetizálás • következtetés, ok-okozati kapcsolatok felismerése • alapvető logikai műveletek elvégzése • az ismeretek bevésése és előhívása • tudásrendszer-konstrukció• ezek online vagy blended tanulásban más arányban szükséges kompetenciák
  3. 3. Kulcskompetenciák a tanuláshoz• kompetencia: • ismeret • attitűd • érték• hagyományos tanulási környezetben megszerzett tapasztalata minden tanulónak van • online környezetben ezek a tanulási tapasztalatok nem feltétlenül hasznosíthatók• az online tanulási környezet problémaköre nem csak az online tanulásról szó
  4. 4. A kompetenciák jelentősége• a technológia megváltoztatta, hogy mit és hogyan kell megtanulnunk• kompetenciák az oktatás tervezésében, tantervekben • célok tervezése • kereszttantervi kompetenciák • a célok és kompeteciák tervezési szinteken átívelő eltűnése• IKT támogatott oktatás - (öncélú) technológiahasználat vagy célokra, fejlesztési folyamatokra épülő gondolkodás • technológia alkalmazás • digitális nemzedék digitális kompetenciájának túlbecsülése
  5. 5. tanulói kompetenciák• kreativitás és innováció - kreatív gondolkodás, tudáskonstrukció• kommunikáció és kollaboráció - digitális média és digitális környezet használata kommunikációra és kollaborációra, tanulástámogatás• kutatás és információmenedzsment - digitális eszközök alkalmazása inforációgyűjtésre, értékelésre, információfelhasználásra• kritikai gondolkodás, problémamegoldás, döntések - a megfelelő digitális eszközök és források használata a folyamatban• digitális állampolgárság - a technológia emberi, kulturális és társadalmi kérdéseinek megértése, jogkövető és etikus magatartás• technológiai műveltség - digitális tolltartó
  6. 6. tanári kompetenciák• a tanulók tanulásának és kreativitásának inspirálása és facilitálása• tanulók tanulási tapasztalatának tervezése és fejlesztése, értékelés• modellezik és mutatják a digitális korszak munka és tanulási folyamatait• digitális állampolgárság és felelősség támogatása és modellezése - formálódó digitális kultúra megértése és ennek megfelelő magatartás• legyenek részesei a szakmai fejlődésnek - (LLL) iskolai és szakmai közösség támogatása, eszközök és források hatékony felhasználása
  7. 7. adminisztrátorok, rendszergazdák, asszisztensek• látnoki vezetés - a közös víziók inspirálása, a megvalósítás támogatása és vezetése, a kiválóság támogatása, átalakulás támogatása• digitális korszak tanulási kultúrájának kialakítása, támogatása és fenntartása• kiválóság a szakmai gyakorlatban - jó példákkal tegye képessé a tanárokat a technológia és források használatára• rendszerszintű fejlesztésben való közreműködés - a vezetés menedzsment szervezeti változásainak támogatása• digitális állampolgárság - a kialakuló digitális kultúra jogi, etikai, társadalmi kérdéseinek megértése, modellezés és facilitálása
  8. 8. Digitális írástudás és kompetencia• digitiális identitás felépítése - személyes online jelenlét (facebook, linked in, web)• médiaműveltség és digitális írástudás (médiafüggetlen tartalomközlés)• egyéni és közösségi információmenedzsment (forráskezelés és szelekció)• online és web2.0 eszközök produktív, interaktív használata (túl a forráson)• etikai és jogi irányelvek szerinti online és virtuális jelenlét (eetikett.hu, önszavazás, plágium)

×