Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Differenciálás és adaptivitás

1,369 views

Published on

A tanítás-tanulás elmélete
NMP_NV008K2
2016/2017. tanév őszi félév
Ollé János
EKE Neveléstudományi Intézet

Published in: Education
  • Be the first to comment

Differenciálás és adaptivitás

  1. 1. DIFFERENCIÁLÁS ÉS ADAPTIVITÁS Ollé János EKE Neveléstudományi Intézet A tanítás-tanulás elmélete NMP_NV008K2 2016/2017. tanév őszi félév
  2. 2. Differenciálás és adaptivitás • nincs két egyforma tanuló, nincs két egyforma csoport • a tanuló és a csoport is folyamatosan változik • a pedagógus felelős az egyén és a csoport fejlesztéséért • a tanuló egyre inkább felelős a saját eredményességéért • MIT KEZDJÜNK A TANULÓK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEKKEL? • pedagógus, iskolakultúra, módszertan, értékelés
  3. 3. Differenciálás • pedagógiai alapelv, szemléletmód az iskolakultúrában • tanulók közötti különbségek megismerése és tudatos figyelembevétele a nevelési-oktatási folyamatban • differenciálás =/= szelektivitás • kockázatok: • komoly pedagógiai felkészültséget igényel • az egyik legtöbb félreértést okozó alapelv
  4. 4. Differenciálás • a differenciálás alapja a tanuló megismerése: • interaktív tevékenységek • tevékenykedtetés tanulócsoportban • tanulói produktumok elemzése (nem értékelése) • teljesítményvizsgálatok • szervezett iskolai mérések, vizsgálatok • motiváció, attitűd, önreflexió, önértékelés • társas helyzet, szociometria alapján • a tanuló és a tanulócsoport megismerése folyamatos (természetes ás tudatosan tervezett) folyamat
  5. 5. Differenciálás • differenciálás kontakt osztálytermi tevékenységben: • párhuzamos tanulásszervezési megoldások • tanulóra, csoportra optimalizált tanulási feladatok • személyre szabott visszacsatolás és minősítő értékelés • kockázat: • méltányosság és igazságosság vonatkoztatási rendszere • támogató vs. nem támogató klientúra és környezet • tanuló és szülői félreértések (pl. állandóság, kivételezés) • jelentős tanári teljesítmény
  6. 6. Differenciálált tanulásszervezés • potenciális teljesítményhez igazodó tevékenykedtetés • csoportok és szervezési formák állandó újratervezése • norma- és kritériumorientált értékeléshez képest önmagához viszonyítás • egyéni fejlesztési lehetőségek körvonalazása és megalapozása • kockázatok: • időgazdálkodás • classroom management
  7. 7. Adaptivitás • a tanulók közötti különbség figyelembevételének iskolakultúrája • pl. a differenciált tanulásszervezés az adaptivitás alapelvének megvalósulása, példája kontakt osztályteremben • adaptív iskolakultúra jellemzői: • tanulói szükségletek figyelembevétele • életkori és életvezésből adódó sajátosságok figyelembevétele • érdeklődéshez igazított oktatási tartalom • tanulók felelőssége és aktív döntése a tanulástervezésben és a tanítási- tanulási folyamatban • széleskörű tevékenységrepertoár • demokratikus nevelési stílus tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben
  8. 8. Pedagógusszerep és adaptivitás • nem probléma, hanem természetes feladat a különböző képességű tanulók nevelése és oktatása • társas tanulási környezet aktív alkalmazása • tanulói önállóság ösztönzés és felelősség támogatása • tanuló egyéni tudásépítésének elfogadása és konstruktív támogatása • természetes együttműködés a tanuló nevelésében résztvevő pedagógusokkal, családdal
  9. 9. Ollé János EKE Neveléstudományi Intézet A tanítás-tanulás elmélete NMP_NV008K2 2016/2017. tanév őszi félév http://www.slideshare.net/ollejanos/ https://www.youtube.com/user/ollejanospodcast https://twitter.com/ollejanos https://www.facebook.com/tanitastanulaseke2016ollejanos/

×