Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban

419 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban

 1. 1. IX. BUDAÖRSI TAVASZI PEDAGÓGIAI NAP 2013. ÁPRILIS 15. Az oktatási kultúraváltozása az információs társadalomban Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. a mi jövőnk: a kompetencia-múltállampolgár, aki digitálisnemzedékelméleti káosza fejlett nyugat kedvenc nyitólapjaitükrözött osztályteremijesztgetési népszokásoka bunkófon sztorimeglepetés ;-)
 3. 3. Ajánlás a pedagógusok számáraa tanárok mutassák meg, hogy ismerik a technológiai fogalmakat ésaz ide kapcsolódó tevékenységeket, műveleteket,a tanárok tervezzenek technológia által támogatott hatékonytanulási környezeteket, legyenek képesek ezek menedzselésére,a tanárok a tervezés során dolgozzanak ki olyan módszereket ésstratégiákat, amelyekben a technológiát felhasználják a tanulóktanulásának növelése és eredményessége érdekében,a tanárok alkalmazzanak technológiai megoldásokat a hatékonyértékelés érdekében,a tanárok a produktivitás és a professzionális gyakorlat érdekében, akommunikáció és az együttműködés növelésére használjanakmegfelelő technikát,a tanárok értsék meg és alkalmazzák a gyakorlatban a technikahasználatának társadalmi, etikai, jogi aspektusból adódótanulságokat és következményeket.
 4. 4. Ajánlás a pedagógusok számáraa tanárok mutassák meg, hogy ismerik a technológiai fogalmakat ésaz ide kapcsolódó tevékenységeket, műveleteket,a tanárok tervezzenek technológia által támogatott hatékonytanulási környezeteket, legyenek képesek ezek menedzselésére, 2000a tanárok a tervezés során dolgozzanak ki olyan módszereket ésstratégiákat, amelyekben a technológiát felhasználják a tanulóktanulásának növelése és eredményessége érdekében,a tanárok alkalmazzanak technológiai megoldásokat a hatékonyértékelés érdekében,a tanárok a produktivitás és a professzionális gyakorlat érdekében, akommunikáció és az együttműködés növelésére használjanakmegfelelő technikát,a tanárok értsék meg és alkalmazzák a gyakorlatban a technikahasználatának társadalmi, etikai, jogi aspektusból adódótanulságokat és következményeket.
 5. 5. Ajánlás a pedagógusok számáraa pedagógus feladata a tanulói kreativitás és a tanulók tanulásánakinspirálása, facilitálása,a pedagógus technológiában bővelkedő tanulási környezetre ésszemélyreszabott tanulási aktivitásra építve tervezze és értékelje atanulók tanulását,a pedagógus modellezze, a digitális kor munkájára és tanulásáramutasson jó példát saját tevékenységében,támogassa és saját példán keresztül mutassa meg a digitálisállampolgárság és felelősség fogalmát és gyakorlatimegvalósulását,az egész életen át tartó tanulást megjelenítve folyamatosanfejlessze saját szakmai gyakorlatát, támogassa és saját példájánkeresztül mutassa meg a digitális eszközök hatékony használatátszűkebb és tágabb szakmai közösségeknek
 6. 6. Ajánlás a pedagógusok számáraa pedagógus feladata a tanulói kreativitás és a tanulók tanulásánakinspirálása, facilitálása,a pedagógus technológiában bővelkedő tanulási környezetre ésszemélyreszabott tanulási aktivitásra építve tervezze és értékelje a 2008tanulók tanulását,a pedagógus modellezze, a digitális kor munkájára és tanulásáramutasson jó példát saját tevékenységében,támogassa és saját példán keresztül mutassa meg a digitálisállampolgárság és felelősség fogalmát és gyakorlatimegvalósulását,az egész életen át tartó tanulást megjelenítve folyamatosanfejlessze saját szakmai gyakorlatát, támogassa és saját példájánkeresztül mutassa meg a digitális eszközök hatékony használatátszűkebb és tágabb szakmai közösségeknek
 7. 7. Digitális állampolgárság kompetenciarendszere digitális hozzáférés, digitális műveltség, digitális kommunikáció, digitális kötelezettség és felelősség, digitális etikett, digitális biztonság, digitális kereskedelem, digitális jog, digitális egészség és közérzet.
 8. 8. ISTE ISTE 1995 2000 2005 2010 Y Z elérhető IKT atárcsázós mobiltelefon tanárképzésben internet digitalisnemzedek.hu spekulatív nemzedékelméletek digitalispedagogus.hu tükrözött osztályterem elmélet
 9. 9. www.khanacademy.org"ingyenes, világszínvonalú oktatásbárkinek, bárhol"globális osztályterem,tanulóközösség, élő oktatáskritika:-( ? érettségi, személyes kapcsolat nem kötelező, nem általánosaz intézményes oktatás vége, vagyalkonya? (ellenreformáció?)
 10. 10. www.coursera.orgglobális tudáskoncentráció,globális tudásközösségek:-( ? önszabályozó tanulás, motiváció se diploma, se kontaktóra többezer fős csoportok kompetencialefedettség?tartalom, módszertan, eszköz, motiváció
 11. 11. tükrözött osztályterema tanóra otthon, a házi feladat az osztályban
 12. 12. tükrözött osztályteremIKT támogatott tartalommegosztás -tevékenységközpontú osztályterema teremben a tartalom helyett interaktívtevékenységa tantermen kívül (a feltételezett)tevékenység helyett irányított tartalom:-( ? úgyse ...... lehetséges, hatékony, működik, tudnám, szeretnék, engednék
 13. 13. ijesztgetési népszokásoktechnológia (hozzáférés) hiányakézírás helyett gépírásfüggőségIKT technológia = motivációIKT technológia = szemléltetésiskolátlanítás modern eszközeielszemélytelenedés és eredménytelenség
 14. 14. a bunkófon sztoria zsebünkben van, pedig régen leszóltukmultimédiaképes, hálózati eszköz lettmobil tanulás elmélete és jeti-alapú jógyakorlatanem alakult ki hozzá módszertanzavarja az órát, tanítást, iskolát, tanártmire elterjedt, iskolavédelmi okokbólbetiltjuk a házirendben
 15. 15. Az oktatási kultúra változása azinformációs társadalombannyílt kurzus tanároknakwww.virtualis-egyetem.humódszertani képzés amódszertanról és technológiáróltudásközösség, tanulóközösség
 16. 16. nem ad bizonyítványt, képesítést látható tevékenység és aktivitás:-( (sok) időt vesz igénybe nem csak magunk leszünk, bárki sz.gép és internet szükséges nincs külső motiváció
 17. 17. online munka kevés kontakt csoportmunkával interaktív tapasztalat: IKT használat a tanulásban:-) passzív tapasztalat: IKT használat az oktatásban közösen formált tartalom, nézetek sokszínű, sokoldalú közösség meghívott oktatók, tanulók
 18. 18. 6 :-( és 6 :-) www.facebook.com/groups/ oktatasikultura2013/ mikor? - ha nincs újabb tag8-) mit? - formálható munkaterv mennyiért? - ingyen mindenki? - bárki tanulhat, taníthat miért? - ha szeretne tanulni
 19. 19. IX. BUDAÖRSI TAVASZI PEDAGÓGIAI NAP 2013. ÁPRILIS 15. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu twitter.com/ollejanos olle.janos@ppk.elte.hu www.virtualis-egyetem.huwww.facebook.com/groups/oktatasikultura2013/ Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×