Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere I.

1,529 views

Published on

Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere I.
ütemezve 2012. március 14. 13:00 - 14:00

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere I.

 1. 1. ANDM129 - Távoktatás és e-learningAz oktatási környezet technológiája és eszközrendszere I. Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.huandragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 12.30-14.00 PPK KAZY Nagy Sándor terem
 2. 2. Az oktatási környezettechnológiája és eszközrendszere• Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere • Kontakt osztálytermi tevékenység technológiája • Szimuláció és számítógépes játékok az oktatásban • mLearning, mobil tanulási környezet • Online eszközrendszerek a tanulás támogatásában • Online közösségek • Online tanulási környezetek • Virtuális oktatási környezetek technológiája
 3. 3. Kontakt osztálytermi tevékenységtechnológiája Ollé János - Papp-Danka Adrienn - Lévai Dóra - Tóth-Mózer Szilvia - Virányi Anita: Oktatás-informatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELET Eötvös Kiadó, Budapest 2012.
 4. 4. Kontakt osztálytermi tevékenységtechnológiája
 5. 5. Kontakt osztálytermi tevékenységtechnológiája
 6. 6. Az oktatási környezettechnológiája és eszközrendszere • Épület • A 21. század iskolájának berendezése • Oktatási helyiségek kialakítása • A fizikai környezet kialakításának ergonómiai szempontjai • InformatIkaI Infrastruktúra • Multimédia (pl. interaktív tábla, érintőképernyős eszközök, szavazórendszer) • Tanár-diák-szülő kapcsolat támogatása: az átlátható, kliens központú iskola
 7. 7. Az oktatási környezettechnológiája és eszközrendszere•Korszerű fizikai környezet • a tanteremben lévő világítás, színek, bútorok, térközök•Korszerű eszköztár • Számítógép (multimédiás szoftverek futtatására alkalmas) • Webkamera • Interaktív tábla,Szavazórendszer • Dokumentum kamera, Digitális palatábla • Interaktív asztal • Digitális fényképezőgép, Digitális videokamera • Mobiltelefon • Szkenner, Nyomtató, Kivetítő • Kommunikációra és internetes információkeresésre alkalmas, széles sávú adatátviteli rendszer
 8. 8. Az oktatási környezettechnológiája és eszközrendszere•A digitális tábla használata az oktatási folyamatban • Az oktatási folyamat megtervezése • módszerek (digitális tábla vagy interaktív tábla) • motiváció • ellenőrzés-értékelés
 9. 9. Az oktatási környezettechnológiája és eszközrendszere•Lehetőségek a digitális értékelésre -  szavazórendszerek • kérdezzen vissza óra közben egy adott információra, ami az elmúlt percekben elhangzott; • szavaztassa meg, hogy ki melyik lépést választaná egy feladat- és/vagy problémamegoldás következő lépéseként; • kérdezze meg a tanulók véleményét olyan kérdésekben, amit anonim módon szívesebben megválaszolnak a tanulók; • derítse ki a tanulók előzetes tudását; • jósolják meg (szavazással), hogy milyen kimenetele lesz az órai szemléltető videónak, kísérletnek, szimulációnak; • tesztelje óra végén a tanulók órai ismteretekkel kapcsolatos tudását egy rövid kérdéssorral. Ollé János - Papp-Danka Adrienn - Lévai Dóra - Tóth-Mózer Szilvia - Virányi Anita: Oktatás-informatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELET Eötvös Kiadó, Budapest 2012.
 10. 10. Az oktatási környezettechnológiája és eszközrendszere•Digitalizáló eszközök • A digitális kép - állókép • videó - mozgókép • hang • prezentáció•mobiltelefon oktatási alkalmazása • Házi feladat beküldés • Adatrögzítés • Helymeghatározás (GPS funkcióval) • Szavazórendszerként való alkalmazás • Teszt és kérdőív felvételénél • Információkeresés, -továbbítás, -csere, -megosztás. (Molnár, 2009)
 11. 11. Az oktatási környezettechnológiája és eszközrendszere•A jövő osztálytermei a jelenben - az osztályterem sorsa • mobilizálhatóság - munkaszervezési repertoár • külső és belső kapcsolatok • személyes eszközök (tablet, iPad, laptop)•Komposzt blog - Falak nélküli tantermek 1:1-ben•virtualitás, online környezet vagy megváltozott tér?•fizikai környezet és munkaszervezés - összecsavarozott padok
 12. 12. Szimuláció és számítógépesjátékok az oktatásban•a játék oktatási felhasználása elleni vélekedések • a valóság és virtualitás határának elmosódása • függőség, játékszenvedély • szerepjátékok negatív hatása az önértékelése•számítógépes fejlesztő játékok: • stratégiai • szimulációs • logikai • képességfejlesztő
 13. 13. mLearning, mobil tanulásikörnyezet•tanulás vagy informálódás, információszerzés?•a fogalomértelmezés története - adaptív változás • mobil eszközöket használunk és tanulunk is egyébként • az eszközökhöz alakítjuk a tanulás fogalmát?•tértől és időtől független lehet a tanulás•tartalmak és tevékenységek mobil eszközökön való elérhetőségének biztosítása • eszközellátottság • mobil tanulási rendszer menedzselése

×