Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Az oktatás módszerei

1,326 views

Published on

A tanítás-tanulás elmélete
NMP_NV008K2
2016/2017. tanév őszi félév
Ollé János
EKE Neveléstudományi Intézet

Published in: Education
 • Be the first to comment

Az oktatás módszerei

 1. 1. AZ OKTATÁS MÓDSZEREI Ollé János EKE Neveléstudományi Intézet A tanítás-tanulás elmélete NMP_NV008K2 2016/2017. tanév őszi félév
 2. 2. Szervezet, szervezés, módszer, stratégia stratégia módszermódszer szervezési módokszervezési módok iskolakultúra, szervezeti formák tanulási környezet
 3. 3. Oktatási módszerek és tanulásszervezés • módszerek struktúrája: • az egyes szereplőknek alapvetően mi a célja, feladata, • milyen tevékenységeket kell elvégezni az eredményes oktatási folyamat érdekében, • kockázatok a hatékonyságra nézve • a módszerek kombinálhatók • a módszerek változatos, egyedi formában fordulnak elő • a módszereket az érintett szereplőknek tanulni kell
 4. 4. A módszerek kiválasztását befolyásoló tényezők • tanulói sajátosságok • tanulók közötti különbségek • tanulási környezet • oktatás tartalma (tartalomfüggetlenség alapelve) • oktatási stratégiák • pedagógus sajátosságai • változatosság :-)
 5. 5. módszertani modellek, oktatási módszerek • előadás • szemléltetés • magyarázat • irányított megbeszélés • csoportos megbeszélés • munkáltató módszer • Az előadás • A magyarázat • Az elbeszélés • A tanulók kiselőadásai • A megbeszélés • A vita • Szemléltetés • Munkáltató módszer • A projektmódszer • A tanulási szerződés • A kooperatív oktatási módszer • A szimuláció, a szerepjáték és a játék • Tanulmányi kirándulás • Házi feladat
 6. 6. Az előadás • "Az aszimmetrikus szerepek megnyilvánulásának egyik tipikus esete, amikor egy személy más személyek számára integrál, strukturál és prezentál egy adott témával kapcsolatban számos releváns információt." • domináns frontális tanulásszervezés • optimális IKT támogatás: • tartalmak interaktív hozzáférhetősége a folyamat előtt, alatt, után • reprodukálható csaknem a teljes információáramlás
 7. 7. • optimális IKT támogatás és hatékonyság: • egyéni vagy közösségi aktivizálás a hozzáférhető és alakítható oktatási tartalommal • nem szükséges azonos térben (esetleg idő) • az oktatási tartalom, információközlés nem korlátozódik az előadás időtartamára - előzetes ismeretek, utánkövetés • interakció a résztvevők között az előadás előtt, alatt, után • az ütemezett részösszefoglalások interakciós pontok • az előadás természetes része a szemléltetés Az előadás
 8. 8. Szemléltetés • Az oktatási folyamatban több személy közös tevékenysége, amikor egy vagy több személy a valóság egy részletét (jelenséget, tárgyat, eseményt, cselekvést stb.) mások számára bizonyos jellemzők kiemelésével, saját értelmezésével kiegészítve úgy mutat meg, hogy a folyamat résztvevői a megismerési folyamatnak a lehető legaktívabb résztvevői lesznek • hagyományos modellek szerint a technológia alkalmazása :-( • szemléltetés =/= motiválás, hiánya =/= büntetés • tanulásszervezési formák: bármely forma alkamazható
 9. 9. Szemléltetés • hatékonyság: • hozzáférhetőség biztosítása • folyamatos interaktivitás, aktivizálás • aktivizálás lépcsőzetessége • visszacsatolás, részösszefoglalás, lényegkiemelés • digitalizált tartalmakkal kapcsolatos produktivitás biztosítása
 10. 10. Magyarázat • Az oktatási folyamatban egy olyan tevékenység, amikor egy kiemelt személy (általában tanár) a folyamat többi résztvevőjének az oktatás tartalmával kapcsolatos gondolatmenetét támogatja, irányítja, az oktatási tartalom megértését idézi elő. • előadáshoz képest más: információ mennyisége, strukturáltság, résztvevői interakció jellege • optimális IKT támogatás: • információáramlás láthatóvá tétele, naplózás, megjelenítése • tanulásszervezési formák: jellemzően páros, frontális
 11. 11. • módszertani megfontolások és IKT támogatás: • a résztvevők előismeretei • megismerhető gondolatainak, • példáknak és ellenpéldák, • nyelvi kifejezőeszközök, • interakció dinamikus ütemezése • hatékonyság: • formálható információstruktúrák (logikai struktúra) • kommunikáció interaktivitásának lehetősége, mértéke Magyarázat
 12. 12. Irányított megbeszélés • Az oktatási folyamatban azt a módszertani megoldást, ahol kettő vagy több résztvevő egy kiemelt szerepben lévő résztvevő által irányított, rövid interakcióra bontható formában dolgozza fel az oktatási tartalmat, irányított megbeszélésnek nevezzük • folyamatszabályozás = kérdezés, válaszok figyelembevétele • kérdésmegfogalmazás szabályai, hatékonyságnövelő szerepe • fokozott résztvevői aktivitás, • asszimetrikus komplementer szerep • tanulásszervezés: jelemzően frontális
 13. 13. Csoportos megbeszélés • Az oktatási folyamatban megjelenő csoportos tevékenység során az egyes csoportok egy közös oktatási tartalommal kapcsolatban a saját, közösen kialakított gondolatmenetüket ismertetik és esetleg összehasonlítják más csoportok ugyanilyen tevékenysége alapján • részcsoportok célzott, tervezett, vagy folyamatból származó kialakulása, változása • tartalmi keretek között irányított folyamat, az irányító elsősorban formai moderátor • a naplózott kommunikáció a folyamatban lehet zárt, nyitott és változhat is a folyamatnak megfelelően • tanulásszervezés: jellemzően csoportmunka
 14. 14. Munkáltató módszer • Az oktatási folyamat tanulói tevékenységek alapján meghatározható komplex módszere, amelyben a résztvevők egyénileg vagy valamilyen közösségben végeznek előre meghatározott tevékenységeket, oldanak meg feladatokat, dolgoznak fel oktatási tartalmat. • alapvetően a tanuló tevékenységét helyezi középpontba • az irányító szereplő a teljes folyamatot, visszacsatolási pontokat, stb. előzetesen vázolja és közli a résztvevőkkel • kiemelt szempont az egyén vagy a közösség együttműködése és aktivitása • tanulásszervezés: egyéni, páros, csoport, hálózati
 15. 15. módszertani modellek, oktatási módszerek • előadás • szemléltetés • magyarázat • irányított megbeszélés • csoportos megbeszélés • munkáltató módszer • Az előadás • A magyarázat • Az elbeszélés • A tanulók kiselőadásai • A megbeszélés • A vita • Szemléltetés • Munkáltató módszer • A projektmódszer • A tanulási szerződés • A kooperatív oktatási módszer • A szimuláció, a szerepjáték és a játék • Tanulmányi kirándulás • Házi feladat
 16. 16. Ollé János EKE Neveléstudományi Intézet A tanítás-tanulás elmélete NMP_NV008K2 2016/2017. tanév őszi félév http://www.slideshare.net/ollejanos/ https://www.youtube.com/user/ollejanospodcast https://twitter.com/ollejanos https://www.facebook.com/tanitastanulaseke2016ollejanos/

×