Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEDB-509 Informatika az oktatásban 1. Az oktatásról való gondolkodást    befolyásoló tényezőkAz oktatási folyamatot m...
Társadalmi környezet• dinamikus kapcsolat veszélyes szélsőségekkel:  • problémaérzékenység - semmitmondó, haszontalan elm...
Az elmélet és gyakorlatviszonyrendszere• a pedagógiai jelenség egyszeri és megismételhetetlen• a jelenség “elemi egysége” ...
Az információs társadalom, mintkörnyezet• globális, nem csak az adott társadalmi környezetet érinti• kulcsfogalom: informá...
Az oktatási folyamat és afolyamatot meghatározóalapelvek• az oktatási folyamat, mint a didaktikai feladatok sorozata• az o...
Differenciálás• a tanulók közötti különbség kezelése az oktatási folyamat során az alkalmazott módszerekkel és tanulássze...
adaptivitás• a differenciálás és az egységesség alkalmazása a pedagógiai folyamatban (Nádasi M.)• a nevelési-oktatási foly...
egész életen át tartó tanulás• a tudásfogalom átalakulása inf. társadalmi környezetben  • reproduktivitás térvesztése, pr...
információmegosztás• a digitális műveltség része a formátumfüggetlen tartalommegosztás  • a tanulói produktivitás kiemelk...
közösségek, hálózatok• az iskola zárt, belső világa értelmetlenné válik• a produktivitás és tartalommegosztás alapján átlá...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Az oktatásról való gondolkodást befolyásoló tényezők Az oktatási folyamatot meghatározó alapelvek érvényesülése az információs társadalom iskolájában

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Az oktatásról való gondolkodást befolyásoló tényezők Az oktatási folyamatot meghatározó alapelvek érvényesülése az információs társadalom iskolájában

 1. 1. PEDB-509 Informatika az oktatásban 1. Az oktatásról való gondolkodást befolyásoló tényezőkAz oktatási folyamatot meghatározó alapelvek érvényesülése azinformációs társadalom iskolájában dr. Ollé jános ELTE PPK Iskolapedagógiai központ olle.janos@ppk.elte.hu www.ollejanos.hu, blog.ollejanos.hu
 2. 2. Társadalmi környezet• dinamikus kapcsolat veszélyes szélsőségekkel: • problémaérzékenység - semmitmondó, haszontalan elmélet • súlyozott impulzus - fától az erdőt • közoktatási kettős látás és összehasonlító pedagógia• paradigma, modell, belső újragondolás, pragmatikus diskurzus?• egyensúly keresése = információs társadalom hatásának mértéke• pl. szociális érzékenység, digitális szakadék és inf. társadalom
 3. 3. Az elmélet és gyakorlatviszonyrendszere• a pedagógiai jelenség egyszeri és megismételhetetlen• a jelenség “elemi egysége” önálló akarattal rendelkezik, pedagógián túlmutató hatásrendszer része • a szereplők nem csak az iskolában vannak jelen • nincs két időben vagy térben egyforma szereplő• a fejlesztés alapkérdése: a jelenség formálásában a (túlmutató és a belső) hatások erejének mértéke?• a vélemény szubjektív, a mérési eredmény tény és objektív • a jó gyakorlat, vagy érdekes szemlélet nem tudomány • a hatásrendszer várt és valós következménye (pl. sport)
 4. 4. Az információs társadalom, mintkörnyezet• globális, nem csak az adott társadalmi környezetet érinti• kulcsfogalom: információ • hozzáférhetőség, megoszthatóság, felhalmozódás, elemezhetőség• iskolai és iskolán kívüli nevelési-oktatási hatásrendszer viszonya• információs környezet iskolai hiányokat kompenzáló jellemzői: • egyediség, aktualitás, társas környezet, interakciógazdagság• teljes átformálás és az iskola társadalmi szerepének csökkenése?• iskolátlanítás csaknem kizárt - erős változás elkerülhetetlen
 5. 5. Az oktatási folyamat és afolyamatot meghatározóalapelvek• az oktatási folyamat, mint a didaktikai feladatok sorozata• az oktatási folyamat mikrostruktúrája• tanítási-tanulási stratégia: a célok elérése didaktikai feladatok meghatározott rendje alapján• az oktatási folyamat: • információáramlás folyamata • kommunikációs folyamat• a folyamatról való gondolkodás didaktikai modellek szerint különböző
 6. 6. Differenciálás• a tanulók közötti különbség kezelése az oktatási folyamat során az alkalmazott módszerekkel és tanulásszervezési megoldásokkal • a német didaktikában kiemelt fogalom (pl. Bönsch, Aebli) • angolszász elméletekben általában megjelenő vezérlő elv • hazai didaktikában (Báthory Z., Nádasi M., Falus I.) a különbségek figyelembevételének alapelve • differenciálás =/= szelektivitás • egyéni sajátosságok figyelembevétele a fejlődés, fejlesztés során• elemei feltétele a tanulók megismerése - digitális identitás, digitális lábnyom, portfolió, online tevékenységek• tartalomközpontú megoldás IKT támogatással• tevékenységközpontú megoldás belső és külső hálózatokkal
 7. 7. adaptivitás• a differenciálás és az egységesség alkalmazása a pedagógiai folyamatban (Nádasi M.)• a nevelési-oktatási folyamatban érintettek együttműködése, kölcsönös alkalmazkodása az alapvető igények teljesülésével• tanulói sajátosságok megismerése: előismeret, aktivitás, önálló tanulás, társas tanulás, társas helyzet• szervezési módok váltogatása, szimultán alkalmazása a folyamatban• IKT támogatás lehetőség az osztálytermi kötöttségek átlépésében • IKT támogatás a koordinálásban, szabályozásban • tanórai és tanórán kívüli folyamatok támogatása
 8. 8. egész életen át tartó tanulás• a tudásfogalom átalakulása inf. társadalmi környezetben • reproduktivitás térvesztése, produktivitás térnyerése • tudáskörnyezet önértékelő és szabályozó hatása• a tudásról és a hozzá kapcsolódó tevékenységekről való gondolkodás formálódása • tartalom- és tevékenységközpontú nevelés és oktatás• iskolán kívüli információforrások és tevékenységek megtörik a tanulás iskolához való erős kapcsolását • pl. folyamatos változás, feldolgozhatatlan mennyiség• a tanuló tanár szerepe és a nyitott iskola természetessé válása
 9. 9. információmegosztás• a digitális műveltség része a formátumfüggetlen tartalommegosztás • a tanulói produktivitás kiemelkedő szerepet kap • az értékelési folyamatok differenciálódnak • személyes, külső, önértékelés • az inf. társadalom forrás helyett közösség, tudásalapú kooperáció• a produktivitás dokumentációja forrásként szolgál más információs folyamatokhoz• a tudásbirtoklás egyéni hatalma és a közösség fejlődésének hatásrendszer átalakul • plágium, együttes gondolkodás nyílt forráskód alapelve
 10. 10. közösségek, hálózatok• az iskola zárt, belső világa értelmetlenné válik• a produktivitás és tartalommegosztás alapján átlátható, nyitott, kapcsolatra kész iskolai folyamatok• a hálózat alapú közös gondolkodás és tudástermelés formálissá teszi az iskolai határokat• megvalósul az oktatásügyben érintett szereplők hálózati kapcsolódása • a klientúra és iskola kapcsolata • iskolák tanulói és tanárai közötti kapcsolat • iskolától független személyek szerepvállalása

×