Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Az oktatási környezetek tipológiája, eLearning és távoktatás értelmezések

Az oktatási környezetek tipológiája, eLearning és távoktatás értelmezések

Az oktatási környezetek tipológiája, eLearning és távoktatás értelmezések
ütemezve 2013. február 20. 9:00 - 10:30

Hely: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
KAZY 423, illetve http://www.youtube.com/user/ollejanospodcast

Az oktatási környezetek tipológiája, eLearning és távoktatás értelmezések
ütemezve 2013. február 20. 9:00 - 10:30

Hely: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
KAZY 423, illetve http://www.youtube.com/user/ollejanospodcast

More Related Content

More from Ollé János

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Az oktatási környezetek tipológiája, eLearning és távoktatás értelmezések

 1. 1. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. február 20. Az oktatási környezetek tipológiája, eLearning és távoktatás értelmezések Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. Az oktatási környezet fogalma kontakt oktatási környezet hálózattal támogatott kontakt tevékenység online oktatási környezet virtuális oktatási környezet hibrid oktatási környezet
 3. 3. Kontakt oktatási környezet azonos tér, általában szinkron kommunikáció szokás alapú és kötött térhasználat tanult és gyakorlott viselkedés, szerep, tevékenység szelektíven naplózott kommunikáció zárt oktatási környezet, nincs hálózat passzív IKT és multimédia lehetséges információs folyamatok többnyire nem elektronikusak
 4. 4. Hálózattal támogatott kontakt tevékenység azonos tér, nagyrészt szinkron kommunikáció külső és belső hálózati kapcsolat nyitott(á tehető) oktatási környezet részben naplózható kommunikáció és tevékenység interaktív IKT és multimédia felhasználás szokatlan kommunikációs helyzet, konzerváló technológiahasználat pl. egyirányú nyitottság
 5. 5. Online oktatási környezet keretrendszer vagy alkalmazások rendszere, esetleg tartalomforrás jellemzően aszinkron kommunikáció, esetleges irányított szinkron kommunikáció kontakt tevékenység helyett hang vagy mozgókép kommunikció térfüggetlen, hálózati kapcsolathoz kötött egyéni vagy közösségi oktatásszervezés interaktív, teljes mértékben naplózható
 6. 6. Virtuális oktatási környezet 3D környezet, 3D megjelenés (nem online) térfüggetlen, általában szinkron kommunikáció, teljes multimédiahasználat interaktív környezet, általában csoportos oktatásszervezés szemléletesség és tevékenységalapú szimuláció szabad térhasználat, nehézkes a passzív tevékenység
 7. 7. Hibrid oktatási környezet tanulási környezetek komplex alkalmazása az oktatási folyamat részében, vagy egészében oktatási feladatra, oktatásszervezésre orientált kombinációk bármely oktatási környezet összetett kombinációja tevékenységorientált oktatásszervezés, az oktatási célhoz választott környezeti előny
 8. 8. Az oktatási környezet fogalma kontakt oktatási környezet bL hálózattal támogatott kontakt tevékenység online oktatási környezet eL virtuális oktatási környezet vL hibrid oktatási környezet T
 9. 9. blended learning (bL) kontakt, hálózattal támogatott kontakt és online környezet az oktatási folyamat egy része térben és időben nem szinkron kontakt és nem kontakt tevékenységek aránya nem különbözik jelentősen a nem kontakt tevékenység célzott és tervezett, a folyamat része
 10. 10. eLearning (eL) hálózattal támogatott kontakt és online tevékenység vitatott fogalom (IKT, okt-inf, szgép segített) szinkron és nem szinkron tevékenység, illetve kommunikáció is jellemzi tartalom és tevékenységközpontú modell pozitív elvárások tévképzeteinek a területe
 11. 11. Távoktatás (T) online, virtuális, illetve hibrid környezet az oktatási folyamat jelentős részben online, vagy virtuális környezetben zajlik oktatási környezet, ami alapvetően az egyén vagy a csoport tanulási környezetére épít közvetett folyamatszabályozás, tartalom és tevékenységközpontú modell negatív előítéletek tévképzeteinek a területe
 12. 12. távoktatás, elearning kapcsolatok, különbségek 1975-1990 1990-es évek eLearning távoktatás hagyományos távoktatás 2000 körül napjainkban eLearning eLearning távoktatás távoktatás hagyományos hagyományos távoktatás e- eszközökkel eszközökkel technológiával Kovács I, 131.o.
 13. 13. az eLearning összetevői - távoktatás és eLearning számító online, géppel web alapú segített eLearning tanulás tanulás didaktikai desing modularitás rendszerszemlélet távoktatás komencziB 151.o.
 14. 14. A számítógéppel segített tanulás • adattárolás: a biológiai és a külső memória lehetőségei • információfeldolgozás: műveletvégzés (pl. metaforaelemzés) • interaktivitás: a bevitt válaszok befolyásolják a működést, a folyamatot, a visszacsatolás sajátossága • hipertext: nemlineáris, felhasználóvezérelt információs utak • multimédia: szemléltetés és információmennyiség • animáció: vázlatos képi megjelenítés értelmezéshez • szimuláció: valós folyamatok interaktív modellezése (pl.áramkör) • virtuális valóság
 15. 15. Online, web alapú tanulás • hálózatba kötött számítógépek kapacitása és lehetőségei • hálózati kommunikáció: a számítógép, mint kommunikációs eszköz (írás, kép, hang, mozgókép, helyzet, stb.) • nyitott információforrások: online, web2 források és interaktív tartalomszolgáltatási lehetőségek • kiterjesztett valóság (AR, QR)
 16. 16. A távoktatás • a távoktatás technikai támogatottság jelentős mértékben megnőtt • a távoktatással kapcsolatos hiedelmeket felerősítette és nem kioltotta • idő és térbeli függetlenség: • nincs együtt az osztály a tanárral • tanulás- és tanulóközpontúság: az oktatási folyamat tervezése és lefolytatása megváltozott tanári és tanuló szereppel, megváltozott környezettel • önálló tanulás: tanulási stratégia, motiváció, attitűd
 17. 17. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. február 20. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu tavoktatas-2013.blogspot.hu/ twitter: #andm129 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×