Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Az oktatás környezete, személyes tanulási környezet és információmenedzsment

Download to read offline

Információtudomány és média a 21. század elején
andragógia MA - 2014. március 5.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Az oktatás környezete, személyes tanulási környezet és információmenedzsment

 1. 1. Informá ció tudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. március 5. Az oktatás környezete, személyes tanulási környezet és információmenedzsment Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. Az oktatási környezetek rendszere ● kontakt oktatá si kornyezet ̈ ● há ló zattal tá mogatott kontakt környezet ● online oktatá si kornyezet ̈ ● virtuá lis oktatá si kornyezet ̈ ● hibrid oktatá si kornyezet ̈ ● ● ● ● ● ● tér? kommunikáció szinkron? kapcsolat jellege? viselkedés és szerep? naplózhatóság? információs nyitottság mértéke? ● IKT használat?
 3. 3. Kontakt oktatá si kornyezet ̈
 4. 4. Há ló zattal tá mogatott kontakt környezet
 5. 5. Online oktatá si kornyezet ̈
 6. 6. Virtuá lis oktatá si kornyezet ̈
 7. 7. Tanulási környezet? ● intézményes oktatás ● otthoni tanulás ● külső helyszín ● természetes helyzet ● családi környezet ● hétköznapi szituáció ● ● ● ● ● ● tér? kommunikáció szinkron? kapcsolat jellege? viselkedés és szerep? naplózhatóság? információs nyitottság mértéke? ● IKT használat?
 8. 8. Integrált tanulási környezet ● látszólagos és valós ellentmondások ○ offline és online ellentét vs. hétköznapi helyzet ○ offline / online vs. iskolai / iskolán kívüli ○ tanulási környezet vs. személyes környezet ● ellentmondások = ○ kompetenciahiány leplezése? ○ spontán környezetfejlesztés / igénytelenség ○ tevékenység korszerűsége / hatékonysága?
 9. 9. Integrált tanulási környezet ● személyes tanulási környezet független (a formális) oktatási környezettől? ● vonatkoztatási pont = intézményes / személyes? ● integrált szemlélet ○ tanulási tevékenység a középpontban ○ tanulási / oktatsi környezettől független ○ természetes és kompetens eszközhasználat ○ információgazdálkodás
 10. 10. Személyes tanulási környezet felépítése Steve Wheeler
 11. 11. Személyes tanulási környezet felépítése Steve Wheeler
 12. 12. Személyes tanulási környezet ● tá rsas kornyezet (tanuló kozossé g) ̈ ̈ ̈ ● kulturá lis kornyezet (tanulá sé rtelmezé s) ̈ ● tá rgyi, technoló giai kornyezet (digitá lis tolltartó ) ̈ ● PLE dinamikus mukodé se: ̋ ̈ ○ hozzá fé ré s, informá ció szerzé s, ○ informá ció kkal kapcsolatos tevé kenysé g, ○ muveletvé gzé s produktumainak megosztá sa ̋
 13. 13. Információgazdálkodás a tanulásban ● ● ● ● ● ● ● ● hozzáférhetőség átláthatóság és kiválasztás aktivitás, tevékenység, műveletek reprodukálhatóság produktivitás megoszthatóság együttműködés, hálózat időgazdálkodás
 14. 14. gregorylnewton Katie Lepi http://bit.ly/1mQ76VB
 15. 15. PLE Diagrams A collection of images visualizing Personal Learning Environments/Networ ks started by Scott Leslie and continued by the community at large since 2008. http://bit.ly/1dTkAGH
 16. 16. http://bit.ly/1fC0ztR
 17. 17. http://bit.ly/1ojNIMl
 18. 18. Személyes tanulási környezet ● személyes tanulási hálózat ○ kapcsolódj! ○ közreműködj, járulj hozzá! ○ társalogj, beszélgess! ○ kérj, kérdezz! ● személyes eszközrendszer ○ social networking ○ (micro)blog, wiki, RSS, podcast, …. web2
 19. 19. Informá ció tudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. március 5. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

Információtudomány és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. március 5.

Views

Total views

813

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×