Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Az eLearning intézményi bevezetésének tapasztalatai
Next

0

Share

Az oktatás környezete, az oktatási környezet színterei

Távoktatás és e-learning - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem
ütemezve 2012. március 7. 12:30 - 14:00

 • Be the first to like this

Az oktatás környezete, az oktatási környezet színterei

 1. 1. ANDM129 - Távoktatás és e-learning Az oktatás környezete, az oktatási környezet színterei. Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 12.30-14.00 PPK KAZY Nagy Sándor terem
 2. 2. Színterek, technológia és eszközrendszer • Az oktatási környezet színterei: • Kontakt oktatási tevékenység • Online eszközökkel támogatott kontakt oktatási tevékenység • Blended learning környezet • A távoktatás, mint oktatási környezet
 3. 3. Színterek, technológia és eszközrendszer • Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere • Kontakt osztálytermi tevékenység technológiája • Szimuláció és számítógépes játékok az oktatásban • mLearning, mobil tanulási környezet • Online eszközrendszerek a tanulás támogatásában • Online közösségek • Online tanulási környezetek • Virtuális oktatási környezetek technológiája
 4. 4. Az oktatási környezet színterei • Kontakt oktatási tevékenység: • térben és időben azonos tevékenységek, hálózati kapcsolat nélkül • az oktatási folyamat és tartalom zárt környezethez köthető • az inf és komm folyamat nem elektronikus • Online eszközökkel támogatott Kontakt oktatási tevékenység: • térben és idő̋ben azonos tevékenységek, hálózati kapcsolat • inf és komm folyamatok interaktív kapcsolatot teremtenek környezeten belül, környezetek között, külvilág felé • számítógépterem helyett számítógépek
 5. 5. Az oktatási környezet színterei • Blended learning környezet: • az okt folyamat környezetének egy része térben és időben változó • az inf és komm folyamatok nem csak szinkron idejűek, kontakt és online tevékenységek aránya nem különbözik jelentősen • nem kontakt tevékenység minőségi megoldás (nem kényszer, nem pótlás, folyamatba és célokhoz illeszkedő) •A távoktatás, mint oktatási környezet: • az okt folyamat (csaknem) egésze online, kooperatív térben zajlik • tevékenység- (és?) vagy tartalomközpontú környezet • közvetett folyamatszabályozási eszközök
 6. 6. Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere •Kontakt osztálytermi tevékenység technológiája • interaktív tábla • digitális taneszköz és tananyag • saját eszközök: szgép, tablet, stb. • könyvtár vs számítógépterem •Szimuláció és számítógépes játékok az oktatásban • fejlesztő (komoly) játékok, fejlesztő környezetek • képességfejlesztés • komplex tartalom előre meghatározott nevelési- oktatási célhoz
 7. 7. Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere •mLearning, mobil tanulási környezet • helytől független, platformtól és eszköztől független tanulási környezet • alapvetően tartalomközpontú és egyéni tanulást erősítő szemléletmód • mobil = kapcsolódás az LCMS rendszerhez vagy tevékenység? •Online eszközrendszerek a tanulás támogatásában • információ- és tartalommegosztás (kép, hang, szöveg, mozgókép, hely) • interaktív kommunikáció támogatása • közösségi és tartalomszolgáltatásba beépülő, integrálódó eszközök
 8. 8. Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere •Online közösségek • eredeti céljuk szerint nem tanulási környezetek - tanulásértelmezés • időfelhasználásban jelentős mértékben megjelentek - nevelési- oktatási környezet definiálása • sokoldalú, praktikus, életvezetésbe beépült inf és komm környezet • tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben kockázatokkal használható •Online tanulási környezetek • LMS - tanulást menedzselő rendszerek • LCMS - tanulást és tartalmat menedzselő rendszerek
 9. 9. Az oktatási környezet technológiája és eszközrendszere •Virtuális oktatási környezetek technológiája • nem online környezetek • nem játék alapú környezetek (definiciós különbségek) • a környezet és a személyek sem valósak, hanem formázott 3D • részben a valós oktatási folyamat technikai másolata, részben valós környezet korlátaitól mentesített 3D tér •multimédia: tetszőlegesen beilleszthető és használható, illetve online eszközökkel támogatható •kommunikáció: azonnali és késleltetett üzenet, hang, korlátozott gesztusok, online megoldások támogatása, tanult tevékenység - kritikus •interakció: nehezen induló, metakommunikáció hiánya, online támogatás erőssége, támogató technikával egyszerű
 10. 10. Színterek, technológia és eszközrendszer • Az oktatási környezet •Az oktatási környezet színterei: technológiája és eszközrendszere • Kontakt oktatási • Kontakt osztálytermi tevékenység tevékenység technológiája • Online • Szimuláció és számítógépes játékok az oktatásban eszközökkel támogatott • mLearning, mobil tanulási kontakt oktatási környezet tevékenység • Online eszközrendszerek a tanulás támogatásában • Blended learning • Online közösségek környezet • A távoktatás, mint • Online tanulási környezetek oktatási környezet • Virtuális oktatási környezetek technológiája

Távoktatás és e-learning - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem ütemezve 2012. március 7. 12:30 - 14:00

Views

Total views

2,136

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

202

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×