Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

A visszacsatolás problémája a didaktikában

Ad

„KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése”
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001

!

Képzők Képz...

Ad

70

Falus Iván
OLLÉ JÁNOS

A V I S S Z A C S AT O L Á S
PROBLÉMÁJA
A DIDAKTIKÁBAN
Kibernetika és didaktika
A visszacsatolá...

Ad

○

“… E mostani kötetben közölt tanulmány egy kivló
pedagógia szakos hallgató szakdolgozataként készült el.”

!
○

“… a sz...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad
1 of 12 Ad

A visszacsatolás problémája a didaktikában

Download to read offline

„KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése" TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001

Képzők Képzése Konferenciája Hazai és Nemzetközi Jógyakorlatok - Új utak a neveléstudományban c. konferencia

Eger, 2013. november 28.

„KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése" TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001

Képzők Képzése Konferenciája Hazai és Nemzetközi Jógyakorlatok - Új utak a neveléstudományban c. konferencia

Eger, 2013. november 28.

More Related Content

More from Ollé János (20)

A visszacsatolás problémája a didaktikában

 1. 1. „KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése” TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 ! Képzők Képzése Konferenciája Hazai és Nemzetközi Jógyakorlatok Új utak a neveléstudományban c. konferencia A VISSZACSATOLÁS PROBLÉMÁJA A DIDAKTIKÁBAN 
 Ollé János Eger, 2013. november 28.
 2. 2. 70 Falus Iván OLLÉ JÁNOS A V I S S Z A C S AT O L Á S PROBLÉMÁJA A DIDAKTIKÁBAN Kibernetika és didaktika A visszacsatolás fogalma és jelentése … korszerű osztálytermi környezetben … online tanulási környezetben … virtuális oktatási környezetben
 3. 3. ○ “… E mostani kötetben közölt tanulmány egy kivló pedagógia szakos hallgató szakdolgozataként készült el.” ! ○ “… a szakdolgozatot elkészít ő hallgató kiemelked ő eredménnyel tesz eleget feladatának, ha - feldolgozva a rendelkezésre álló szakirodalmat - önálló ítéletalkotással referál kutatásának tárgyáról. Ez a tanulmány az egyetemi szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek magas színvonalon tett eleget.” ! Budapest, 1968. december 1. ! N.S. ! (a szerző ekkor éppen 25 éves és 2 napos volt)
 4. 4. “A didaktika az utóbbi években rohamosan fejlődik” (11.o.) ○ elméleti pedagógia - pedagógiai kultúra ○ erős, koherens, kollektív tudás ○ egy fogalom gondolkodásbefolyásoló ereje ○ a Nagy Sándor-féle didaktikához illeszkedő elmélet
 5. 5. Kibernetika és didaktika ○ ○ 1969. Helmar Frank kibernetikai didaktikai modell ○ a pedagógia teljes területének kibernetikai újraértelmezését ígérte 1970. Cube-féle kibernetikai-információelméleti didaktikai modell ○ magas szintű matematikai megalapozás a kibernetika korszerű szemléletmódjának kíméletlenül következetes érvényesítése a modellek nem okoztak maradandó változást ○ ○ ○ a fogalom befolyásoló hatása erősebb lett ○ pl. konstruktivizmus és a konnektivizmus
 6. 6. A visszacsatolás fogalma és jelentése ○ Falus Iván 3 megközelítése: ○ a kibernetikai és nem kibernetikai rendszerek megkülönböztetésének alapja, ○ a rendszeren belül lezajló információcserefolyamatok egy szakasza, ○ a visszacsatolás folyamatát az azt lehetővé tevő információs csatornától történő megkülönböztetésre is használják ○ az oktatási folyamat mikrostruktúrájának egyik elemeként értelmezi
 7. 7. Korszerű osztálytermi környezetben ○ korszerű osztálytermi környezet a visszacsatolás technológiai támogatása és megvalósítása nélkül már nem létezik ○ a visszacsatolás alkalmazása a tanár döntése ○ a tanulási környezetben a visszacsatolásnak: ○ technológiai akadálya nincs ○ módszertani is egyre kevésbé
 8. 8. Online tanulási környezetben ○ tanulást támogató online rendszerek, nem csak távoktatás ○ nem technológia, nem tárgyi eszköz formájában jelenik meg ○ tartalomözpontú, instruktív környezetben (domináns) ○ feladatok ○ a környezet minőségének indikátora ○ tevékenységközpontú környezetben ○ adaptív online tanulási környezetben
 9. 9. Virtuális oktatási környezetben
 10. 10. Virtuális oktatási környezetben ○ az eredményes folyamatszabályozás alapvető eszköze ○ a fejleszthető, programozható környezet gyakori eleme ○ szavazórendszerek ○ kommunikációt segítő tárgyak ○ társas tanulási környezetben a társak tevékenysége
 11. 11. “amikor a didaktika még alapvető és kollektív vonatkoztatási rendszer volt”
 12. 12. Köszönöm a figyelmet! www.ollejanos.hu blog.ollejanos.hu slideshare.net/ollejanos twitter: @ollejanos youtube.com/ollejanospodcast ! Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet !12

×