Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A tanulásszervezés formális keretei, számítógéppel és internettel támogatott tanulásszervezési megoldások

1,267 views

Published on

PEDB-509 Informatika az oktatásban 1. KAZY 409 2011. december 5. 12:30 - 14:00

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

A tanulásszervezés formális keretei, számítógéppel és internettel támogatott tanulásszervezési megoldások

 1. 1. PEDB-509 Informatika az oktatásban 1. A tanulásszervezés formális keretei, számítógéppel és internettel támogatotttanulásszervezési megoldások dr. Ollé jános ELTE PPK Iskolapedagógiai központ olle.janos@ppk.elte.hu www.ollejanos.hu, blog.ollejanos.hu
 2. 2. Frontális munka• azonos időben, azonos helyen, azonos feltételek (és különböző esélyek) mellett történő tanítás• domináns pedagógus, “aktív” és befogadó tanulók• zárt idő és zárt szervezési keretek• számítógéppel támogatott tanulásszervezés: • sokoldalú eszközhasználat az aktivitás biztosítására • információs folyamatok nyitása - nyitott osztályterem • előismeretek, információmenedzsment folyamat közben • produktumok megosztása csoportban és csoporton kívül
 3. 3. Egyéni munka• egyedül végzett munka, rétegmunka, egyénre szabott munka• differenciált tanulásszervezés lehetséges eszköze• zárt és nyílt oktatásszervezési formák • nyílt oktatás lehetőségei - intézményesített zárt oktatás• számítógéppel támogatott tanulásszervezés: • információszerző, tartalommegosztó alkalmazások használata • fejlesztő oktatási programcsomagok • egyéni portfolio építése
 4. 4. Páros munka, párban végzett tanulás• potenciálisan azonos és jelentősen különböző teljesítményre képes tanulók együttműködése előzetes útmutatás szerint• számítógéppel támogatott tanulásszervezés: • egyszerű információszerzés és tartalommegosztás “gépesítése” • szinkron és aszinkron kommunikációs környezet támogatása • részben ide sorolható az online tutorálás és mentorálás, folyamattámogató tevékenység
 5. 5. Csoportmunka• 3-6 fő közös munkával old meg kapott vagy vállalt feladatokat• spontán vagy célzott csoportszervezés• differenciált szerepek, több különböző szervezési megoldás• pedagógus feladata: feladattervezés, folyamattámogatás, differenciát értékelés• számítógéppel támogatott tanulásszervezés: • kooperatív felületek, kommunikációs terek, tanulásmenedzsment rendszerek • interakció támogatása • információs folyamat támogatása
 6. 6. Hálózatelmélet és tanulás• központosított hálózat, kevés gyenge kapcsolattal: • vertikális ismeretszervezés • minimáls egymás közötti tudásmegosztás• gyenge kapcsolatokra építő hálózat: • fokozott horizontális ismeretátadás • sokoldalú és kölcsönös egymás közötti ismeretmegosztás • szubjektív ismeretőrzés, sokféle transzfer
 7. 7. Hálózatelmélet és tanulás• konnektivista tanulási folyamat: • informális, horizontális információcsere dominanciája • sokoldalú elektronikus eszközhasználat • közösségi tanulás legyőzi az egyéni tanulást - közös tudásalkotás az egyéni ismeretek megosztása alapján • a hálózat szervezi az összefüggést, rendszerzést és érvényesítést is • a tanulás nem hivatalos tudásfogyasztás, hanem aktív tudásalkotás
 8. 8. Tanári szerep a konnektivizmustatanulási folyamatban• felvázolja a curriculum, vagy sillabusz jellegű tantervet• biztosítja a kreatív környezetet• facilitátorként biztosítja a csoport működését• konstruktív alkotó közeget teremt• részesévé válik a folyamatnak, partnerként is megjelenik, összegez• kiemelkedő aktivitással kommunikál
 9. 9. Az iskola szerepe a konnektivistatanulási folyamatban• konnektivista eszköztár: • digitális írástudás kompetenciája • webinárium, blog, RSS, twitter, fogalomtérkép, könyvjelző• a hálózati tanulás nehezen egyeztethető az iskola idő- és erőforráskorlátos rendszerével• a hálózati tanulás komoly tanári szerepváltást igényel• a hálózati tanulás sokoldalú és kreatív kommunikációt igényel, rengeteg információ áramoltatásával

×