Successfully reported this slideshow.

A tanítás és tanulás rendszerszemléletű megközelítése március 7

1,592 views

Published on

Információtudomány és média a 21 század elején ANDM-127, ANDM-127L, Andragógia MA KAZY 407
scheduled 2011. március 7. from 15:00 to 16:30

Published in: Education
  • Be the first to comment

A tanítás és tanulás rendszerszemléletű megközelítése március 7

  1. 1. ANDM-127 Információtudomány és média a 21. század elején A tanítás és tanulás rendszerszemléletű megközelítése Ollé János ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2010/2011. tanév tavaszi félév KAZY 407, hétfő 15.00-16.30
  2. 2. A nagy kulturális változások mint kognitív architektúrák változásai tudás- kultúra korszak átadás szerveződés főemlősök, epizodikus,epizodikus nincs 5m év eseményreprezentáció homo erectus, testtel reprezentált lejátszás,mimetikus 1,5m év modellzés utánzás homo sapiens, mítoszok, mitikus nyelvi, szemantikus 100-50e év elbeszélő tudás külső, modern ember, külső tárgyak, modern 5e év rögzített tudás rögzített tudás homo eletronikushálózati? hálózati adatbázisok interneticus? kommunikáció Komenczi, 31.o
  3. 3. A tanulási környezet fogalmaaz oktatási modellek, elméletek, oktatásigyakorlat központi fogalma...mindaz, ami a tanulás eredményességét éshatékonyságát befolyásoljaegész életen át tartó tanulás: életkortólés formális oktatástól függetlenmeddig terjeszthető ki a tanulási környezetfogalmának értelmezése?
  4. 4. Tanulásértelmezések és tanulási környezetek - behaviorista elvek gyakorlati megvalósulásbeh tanulás eredményessége =a a viselkedésváltozásra viselkedésbőlv vonatkozó célok kitűzése következtethetünkior viselkedést előzetes viselkedés bemutatása,i környezeti hatás váltja ki rávezető utasítás, bemutatásst a változás tartóssága a viselkedési cél megerősítéséta viselkedés következményeitől kiváltó környezeti hatás függ megtervezése Komenczi, 39.o
  5. 5. Tanulásértelmezések és tanulási környezetek - kognitivista elvek gyakorlati megvalósuláskogn a tudás a memóriában rendszerbe szervezetti szerveződik információk bemutatásati a tanulás eredményességét av az új információknak a tanuló meglévő tudásai meglévő tudáshoz kapcsolása befolyásoljast tanulás = figyelem,a információ feldolgozása és technikák a tanulási folyamat beillesztése, felidézhetővé irányítására és támogatására tétele Komenczi, 40.o
  6. 6. Tanulásértelmezések és tanulási környezetek - konstruktivistako elvek gyakorlati megvalósulásnst a tananyag feldolgozása tanulás = problémamegoldás realisztikus, relevánsr történik problémák formájában kellu feldolgoznikt a tanulás másokkali csoportmunka szervezése együttműködve eredményesvis a tanulás lényeges eleme a problémamegoldás bemutatása,t hozzáértők megfigyelése és a tanácsadás, együttesa mintakövetés problémamegoldás Komenczi, 42.o
  7. 7. Tanulási környezet és tanulásértelmezésekparadigmaváltás akkor történik, hogy ha a régimodell már nem alkalmas a magyarázatra az elearning még nem paradigmaváltás a kognitív paradigma kifejtésének korszakában járunk az új elméletek a régiek kifejtetlensége miatt sem nyernek teret nincsenek újszerű modellben megfigyelhető jelenségek a kongitivista tanulásértelmezés esetenként már védekező állásponton van
  8. 8. Komplementer tanulási környezet -problémaközpontú tanulási környezettananyagfejlesztés - releváns, hiteles,valóságközeli legyen online szimuláció és modellezésproblémák különböző kontextusban és többnézőpontból projekt jellegű online kooperativitástanulási környezet kialakítása - inspiráló,társas tanulást és csoportos problémamegoldástlehetővé tevő LCMS, facebook, NING
  9. 9. Komplementer tanulási környezet -problémaközpontú tanulási környezetfeladatkijelölés és tanulásszabályozás az egyénés csoport számára, tanulási folyamat követése,visszacsatolások instruktív felület, naplózás és elemezés, formatív értékelő funkcióktanulói kompetenciafejlesztés - önálló tanulás,kooperatív tanulás, tudatos IKT eszközhasználat szgéppel segített tanulás + online tanulási környezetek és online közösségek

×