Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A tanárok, tanulók és azoktatási asszisztensekkompetenciarendszereOllé JánosELTE PPK Neveléstudományi Intézetolle.janos@pp...
Kulcskompetenciák a tanuláshoz● kompetencialista általában a tanuláshoz (KőfalviT) ○  olvasás és szövegértés ○  szint...
Kulcskompetenciák a tanuláshoz● kompetencia:  ○ ismeret  ○ attitűd  ○ érték● hagyományos tanulási környezetben megsz...
A kompetenciák jelentősége● a technológia megváltoztatta, hogy mit és hogyan kell megtanulnunk● kompetenciák az oktatás t...
Tanulói kompetenciák● kreativitás és innováció - kreatív gondolkodás, tudáskonstrukció● kommunikáció és kollaboráció - di...
Tanári kompetenciák● a tanulók tanulásának és kreativitásának inspirálása és  facilitálása●  tanulók tanulási tapasztal...
Adminisztrátorok, rendszergazdák,asszisztensek● látnoki vezetés - a közös víziók inspirálása, a  megvalósítás támogatása...
Digitális írástudás és kompetencia● digitiális identitás felépítése - személyes online jelenlét  (facebook, linked in, w...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A tanárok, tanulók és az oktatási asszisztensek kompetenciarendszere

767 views

Published on

PEDB-509 Informatika az oktatásban 1. KAZY 409 szerda 10.30-12.00

Published in: Education
 • Be the first to comment

A tanárok, tanulók és az oktatási asszisztensek kompetenciarendszere

 1. 1. A tanárok, tanulók és azoktatási asszisztensekkompetenciarendszereOllé JánosELTE PPK Neveléstudományi Intézetolle.janos@ppk.elte.hu
 2. 2. Kulcskompetenciák a tanuláshoz● kompetencialista általában a tanuláshoz (KőfalviT) ○ olvasás és szövegértés ○ szintetizálás ○ következtetés, ok-okozati kapcsolatok felismerése ○ alapvető logikai műveletek elvégzése ○ az ismeretek bevésése és előhívása ○ tudásrendszer-konstrukció● ezek online vagy blended tanulásban más arányban szükséges kompetenciák
 3. 3. Kulcskompetenciák a tanuláshoz● kompetencia: ○ ismeret ○ attitűd ○ érték● hagyományos tanulási környezetben megszerzett tapasztalata minden tanulónak van● online környezetben ezek a tanulási tapasztalatok nem feltétlenül hasznosíthatók● az online tanulási környezet problémaköre nem csak az online tanulásról szó
 4. 4. A kompetenciák jelentősége● a technológia megváltoztatta, hogy mit és hogyan kell megtanulnunk● kompetenciák az oktatás tervezésében, tantervekben ■ célok tervezése ■ kereszttantervi kompetenciák ■ a célok és kompeteciák tervezési szinteken átívelő eltűnése● IKT támogatott oktatás - (öncélú) technológiahasználat vagy célokra, fejlesztési folyamatokra épülő gondolkodás● technológia alkalmazás● digitális nemzedék digitális kompetenciájának túlbecsülése
 5. 5. Tanulói kompetenciák● kreativitás és innováció - kreatív gondolkodás, tudáskonstrukció● kommunikáció és kollaboráció - digitális média és digitális környezet használata kommunikációra és kollaborációra, tanulástámogatás● kutatás és információmenedzsment - digitális eszközök alkalmazása inforációgyűjtésre, értékelésre, információfelhasználásra● kritikai gondolkodás, problémamegoldás, döntések - a megfelelő digitális eszközök és források használata a folyamatban● digitális állampolgárság - a technológia emberi, kulturális és társadalmi kérdéseinek megértése, jogkövető és etikus magatartás● technológiai műveltség - digitális tolltartó
 6. 6. Tanári kompetenciák● a tanulók tanulásának és kreativitásának inspirálása és facilitálása● tanulók tanulási tapasztalatának tervezése és fejlesztése, értékelés● modellezik és mutatják a digitális korszak munka és tanulási folyamatait● digitális állampolgárság és felelősség támogatása és modellezése - formálódó digitális kultúra megértése és ennek megfelelő magatartás● legyenek részesei a szakmai fejlődésnek - (LLL) iskolai és szakmai közösség támogatása, eszközök és források hatékony felhasználása
 7. 7. Adminisztrátorok, rendszergazdák,asszisztensek● látnoki vezetés - a közös víziók inspirálása, a megvalósítás támogatása és vezetése, a kiválóság támogatása, átalakulás támogatása● digitális korszak tanulási kultúrájának kialakítása, támogatása és fenntartása● kiválóság a szakmai gyakorlatban - jó példákkal tegye képessé a tanárokat a technológia és források használatára● rendszerszintű fejlesztésben való közreműködés - a vezetés menedzsment szervezeti változásainak támogatása● digitális állampolgárság - a kialakuló digitális kultúra jogi, etikai, társadalmi kérdéseinek megértése, modellezés és facilitálása
 8. 8. Digitális írástudás és kompetencia● digitiális identitás felépítése - személyes online jelenlét (facebook, linked in, web)● médiaműveltség és digitális írástudás (médiafüggetlen tartalomközlés)● egyéni és közösségi információmenedzsment (forráskezelés és szelekció)● online és web2.0 eszközök produktív, interaktív használata (túl a forráson)● etikai és jogi irányelvek szerinti online és virtuális jelenlét (eetikett.hu, önszavazás, plágium)

×