Advertisement

A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőoktatásban

Associate Professor
Apr. 3, 2013
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőoktatásban(20)

Advertisement

More from Dr. Ollé János(17)

Advertisement

A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőoktatásban

  1. FGSZE - Felsőoktatási szakemberek gazdasági képzése, továbbképzése A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőoktatásban Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 2013. április 3. BCE
  2. Felsőoktatáspedagógai kérdések 2011 2013 • kurzusfejlesztés • kurzusfejlesztés • oktató szerepe • oktató szerepe • hallgatói szerep • hallgatói szerep, tanulás, módszerek, • tanulásmódszertan attitűd • digitális nemzedék • digitális nemzedék • tudásmegosztás • nyílt, online oktatás
  3. Kurzus- és képzésfejlesztés • akkreditáció, tanterv, tanegység, megvalósult kurzus - kompetenciháló • hagyományos egyetemi tanulásszervezési formák és ütemezés • hagyományos értékelési formák közvetítése és elvárása • 1 kredit = 30 munkaóra? • szakdolgozat, mint indikátor: • forma, tartalom, plágium, ePortfolió • minőség kockázata: • céloktól való kényszerű és gondatlan eltérés
  4. Hallgatói szerep, tanulás, módszer, attitűd • bevezető tanulásmódszertani (életvezetési?) kurzus: • hiány, presztizs, minőség • időgazdálkodás népszerűsége • egyenletlen tanulói tanulásszervezés • gyengén motivált tanuló értékeléshez igazodása • a képzés felelőssége: felkészítés vagy felkészülés? • az oktatás, mint szolgáltatás két nagy félreértése • pénz - diploma • diploma - időráfordítás
  5. Digitális nemzedékelméletek • digitális bennszülöttek, bevándorlók, nomádok, telepesek, felfedezők, stb. • összekeveredő nemzedékek • nemzedékelméletek - digitális állampolgárság kompetenciarendszer • tudatos, tanulást támogató eszközhasználat hiánya • változó eszközkörnyezet, változatlan szokások: • oktató-hallgató kommunikáció (csoporttörténet) • tartalommegosztás és kooperatív tartalomszerkesztés
  6. Nyílt oktatás, online képzés, távoktatás • a közösségi tudásépítésről való gondolkodás hiánya • kötött tartalom, minőségféltés, piaci érték • digitális oktatási tartalom hozzáférhetősége: • digitális tananyagfejlesztés, ebook, kurzusfelület • szellemi tulajdon (reménytelen) védelme • megoszthatóság, tanulási nyersanyag • költséghatékonyság és képzési formák • tartalom- vagy tevékenységközpontúság? • oktatói félelmek: értékelés, változás, óralátogatás
  7. Nyílt oktatás, online képzés, távoktatás • online képzés, támogató online környezet, távoktatás • költségmegtakarítás - fejlesztés? • önszabályzás igénye -/- hallgatói sajátosságok • kontakt tevékenység túlértékelt szerepe • közhelyes megoldás, vagy munkaerőpiaci kompetencia? •
  8. Nyílt oktatás, online képzés, távoktatás • nyílt oktatási portálok hatása és következményei • coursera.org, khanacademy.org, • virtualis-egyetem.hu • hagyományos, kontakt képzés konkurenciája? • kompetenciafejlesztés lefedetlensége • újszerű tapasztalat, de kötött tanulásszervezés • önszabályozás és sajátos motiváció, időráfordítás • átláthatóság, nyilvános (globális) tevékenység • rendkívül sikeres "részvételre alapuló reklám" • tudásfogalom átalakulás -/- minősítő bizonyítvány
  9. Köszönöm a figyelmet! prezentáció: slideshare.net/ollejanos blog.ollejanos.hu Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet olle.janos@ppk.elte.hu
Advertisement