Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka

515 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka

 1. 1. A hálózatelmélet oktatásialkamazása: konnektivizmus.A hálózati munkaOllé JánosELTE PPK Neveléstudományi IntézetANDM-127, ANDM-127LInformációtudomány és média a 21. század elején2013. május 8.
 2. 2. Konnektivizmus• a hálózatelméletek oktatási alkalmazása• George Siemens és Stephen Downes (2005)• új tanuláselmélet vagy új oktatásmódszertan?• konnektivizmus és MOOC (massive open online course)• konnektivizmus és álkonnektivizmus - a divat torzító hatása• tudásszociológiai esettanulmány kiváló alanyaosztalyterem.hu/tanarurkerem.hu/pedagogia-online.hu/pedonline01https://www.facebook.com/groups/konnekt2012KONNEKT 2012
 3. 3. Hálózatelmélet és tanulás• a résztvevők skálafüggetlen hálózata• kapcsolódás = információáramlási kapcsolat• informális, horizontális információcsere dominanciája• sokoldalú elektronikus eszközhasználat• közös tudásalkotás az egyéni ismeretek megosztása alapján• a hálózat szervezi az összefüggést, rendszerzést ésérvényesítést is• a tanulás nem hivatalos tudásfogyasztás, hanem aktívtudásalkotás
 4. 4. Konnektivizmus és oktatási kultúra• a tudásáramlás és a tudáskoncentrálás fontosabb szerepetkap a folyamatban, mint a cél szerinti oktatási tartalom• a tudás:• nem a tartalom reprodukálhatósága,• nem a tartalom alkalmazhatósága,• a tartalomelemek hálózatának ismerete,• a hálózatba szervezett ismeretek,• hálózatalakulás folyamata• az extrém sok információ okozta káosz döntésekhez,értékeléshez, választáshoz vezet
 5. 5. Eszköztár és dinamika• tematikus hetek, epochális szerkezet, gyors ritmus• átlátható, nyílt információáramlás és kommunikáció• közösségi tartalomproduktivitása:• blog - benyomások, tapasztalat, változás, összegzés• podcast - videóblog, tartalomközlés• twitter - impulzivitás és gyors reflexió, megosztás• térkép - tudáshierarchia formálódás• dokumentum - produktivitás összegzése - közös munkaKONNEKT 2012
 6. 6. Folyamat és tanulásszervezés• a konnektivizmus nem önálló tanuláselmélet• a konnektivizmus önálló oktatásmódszertan, amelynektanulásszervezési alapja a hálózati munka• a tanulásszervezési (oktatási) folyamat jellemzői• facilitátori tanári szerep - nem asszimetrikuskomplementer (!)• zárt oktatással csaknem összegegyeztethetetlen• extra (extrém?) magas motiváció és résztvevőiteljesítmény - nincs szervezési felső hatás
 7. 7. Hálózatelmélet és tanulás• központosított hálózat, kevés gyenge kapcsolattal:• vertikális ismeretszervezés• minimális egymás közötti tudásmegosztás• gyenge kapcsolatokra építő hálózat:• fokozott horizontális ismeretátadás• sokoldalú és kölcsönös egymás közöttiismeretmegosztás• szubjektív ismeretőrzés, sokféle transzfer
 8. 8. Tanári szerep a konnektivista tanulásifolyamatban• felvázolja a curriculum, vagy sillabusz jellegű tantervet• biztosítja a kreatív környezetet• facilitátorként biztosítja a csoport működését• konstruktív alkotó közeget teremt• részesévé válik a folyamatnak, partnerként is megjelenik,összegez• kiemelkedő aktivitással kommunikál• összeegyeztethető a hagyományos és megváltozott tanáriszerep?
 9. 9. A konnektivizmus kritikája:Oktatásmódszertan?• lehet-e a jó gyakorlatból didaktikai modell?• a didaktikai modellek általános érvényűek, akár atanuláselméletek• a konnektivizmusnak nagyon határozott korlátaivannak (pl. életkor, belépési motiváció, stb.)• árnyékolt megfigyelés - (a sötét oldal):• az újszerűség eufóriája• a módszertant is tanulni kell• tartalommal töltött web2• mikor lehetséges elegendő objektív megfigyelés?
 10. 10. A konnektivizmus kritikája:Motiváció?• önszabályozás, facilitátor, közösség• a motiváció kialakítása? folyamaton belüli szabályozása?• a közepesen vagy gyengén motiváltak:• értékeléshez igazodó tanulásuk kudarc lehet• a facilitátor értékelő ereje a hagyományoshoz képestgyengébb - behozhatatlan hátrány• a facilitátor nem tud a hagyományos tartalom-tevékenységmodellben motiválni (kötött tartalom és tevékenység)
 11. 11. A konnektivizmus kritikája:Differenciálás?• az egyéni különbségek figyelembevételének szemléletmódja• konnektivista oktatásmódszertan:• kommunikáció és eszközhasználat - a folyamatban valórészvétel alapeleme, nem differenciálható• szociális esélyegyenlőtlenséghez hasonlóankülönbségeket termel?• differenciált csoportmunkához képest fontos pozitívumok:• maradandóság, reprodukálhatóság, kooperativitás újszintje 
 12. 12. A konnektivizmus kritikája:Értékelés?• diagnosztikus értékelés:• szelekció vagy előismeretek összegzése?• a facilitátor hogyan használja fel a diagnosztikusértékelés eredményeit a folyamatszabályozásban?• a formatív értékelés• a konnektivizmus permanens formatív értékelés atapasztalt résztvevőknek• a szummatív értékelés:• a minősítő funkciójának hiánya egy ideális• de sajnos csak tanulási tapasztalatoktól mentesközegben
 13. 13. Lehetőségek és korlátok• felnőttképzés, nyílt oktatás, MOOC, önképzőkörök• a digitális nemzedékre várás csapdája• rutinszerűbb impulzív eszközhasználat nem tűri megaz oktatási folyamat semmilyen műfaját• a felnőtté vált digitális nemzedék, akit elkerült a külsőmotivációt erősítő közoktatás?• olyan felnőtt tanulócsoport, ahol a külső motiváció mindenhátránya mellőzhető, vagy legyőzhető?
 14. 14. Látszatkonnektivizmus - effektusok• web2 eszközhasználat + csoport =/= konnektivizmus!• a skálafüggetlenség látszata• nagyon kis csoport - áttekinthető (skálázható) folyamat• egyénenként szélsőségesen eltérő aktivitás• a reflexió értelmező műfaja a produktív helyett• információáramoltatás eltérései:• twitter - változó (redundáns) tartalom, minimálisreflektivitás• közösség - elhanyagolható külső forrásfelhalmozás• blog - impulzív és összegző bejegyzés eltérése és távolságakicsi, kevés produktív reflexió• dokumentum - gigantikus közös jegyzet vagy új közös tudás?KONNEKT 2012
 15. 15. Hálózati munka és információáramlás• egyéni munka• páros munka• csoportmunka• frontális munka• egyéni munka• páros munka• csoportmunka• hálózati munka• frontális munka• a hálózati munka jelentősen különbözik az online eszközökkeltámogatott csoportmunkától:• a szerepek meghatározása, a tanár szerepe• a folyamat menedzselése és átláthatósága érdekébenszervezett kisméretű csoportok,• a tanulási folyamat produktumainak a korábbi eredményekhezviszonyított helyzete
 16. 16. Részlet a hálózati munka felhőalapúinformációáramlásának folyamatából
 17. 17. Ollé JánosELTE PPK Neveléstudományi IntézetANDM-127, ANDM-127LInformációtudomány és média a 21. század elején2013. május 8.prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcastblog.ollejanos.huinformaciotudomany-2013.blogspot.hu/twitter: #andm127

×