Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A digitális állampolgárság kompetenciaalapú értelmezésének lehetőségei

Digitális állampolgárság konferencia
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2013. október 26.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

A digitális állampolgárság kompetenciaalapú értelmezésének lehetőségei

 1. 1. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. A digitális állampolgárság kompetenciaalapú értelmezésének lehetőségei Ollé  János   ELTE  PPK  Neveléstudományi  Intézet   Információs  Társadalom  Oktató-­‐  és  Kutatócsoport  
 2. 2. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. Digitális  állampolgárság   •  az  állampolgári  tevékenység  digitális  és  online   támogatás?   •  digitális  és  online  eszközök  tudatos,  célszerű,  az   életvezetést  támogató  felhasználása?   •  “a  digitális  műveltséget  és  az  online  közösségek   kultúráját  interakLvan  meghatározó  kommunikáció,   tevékenység  és  viselkedés”  
 3. 3. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. Digitális  állampolgárság   akLv  értelmiségi  szerep   produkLv  digitális  szerep   olvasás   írás   Könyvtárhasználat   szakmai  közösség   művelődés,  kuturális   élet   •  információáramlás   •  produkPvitás  (blog,   közösség)   •  könyvtárhasználat   (adatbázisok)   •  közösségi  portálok,   fórumok   •  mulPmédia,  virtualitás   •  •  •  •  • 
 4. 4. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. ISTE  kompetenciarendszer   ISTE  2000   ISTE  2008     tanár   tanuló   oktatási  asszisztens     digital  ciPzenship    
 5. 5. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. N=315  fő   www.virtualis-­‐egyetem.hu  
 6. 6. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. Digitális  állampolgárság   ISTE  -­‐  Ribble  –  2011     digitálishozzáférés,   digitális  műveltség,   digitális  kommunikáció,   digitális  felelősség,   digitális  ePke`,   digitális  biztonság,   digitális  kereskedelem,   digitális  jog,   digitális  egészség  és  közérzet   PPK  ITOK  -­‐  DÁ  2013     kommunikáció   hozzáférés   eszközhasználat   digitális  egészség   digitális  én-­‐megjelenítés   digitális  együ`élés   értékteremtés   produkPvitás   időgazdálkodás   tartalom-­‐menedzsment  
 7. 7. www.digitalisallampolgarsag.hu PPK  ITOK  -­‐  DÁ  2013   Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. Bloom  kogniLv  (új)   Bloom  affekLv   kommunikáció   digitális  kommunikció   és  eszközhasználat   hozzáférés   használjuk!   használjuk?   eszközhasználat   digitális  egészség   digitális   viselkedéskultúra   digitális   énmegjelenítés   hogyan?   digitális  együ`élés   értékteremtés   digitális   értékteremtés  és   produkPvitás   produkPvitás   időgazdálkodás   tartalom-­‐ menedzsment   mire  és  miért?  
 8. 8. www.digitalisallampolgarsag.hu DÁ  PPK  ITOK  modell     kommunikáció   hozzáférés   eszközhasználat   digitális  egészség   digitális  én-­‐megjelenítés   digitális  együ`élés   értékteremtés   produkPvitás   időgazdálkodás   tartalom-­‐menedzsment   Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. a  kompetenciarendszer  magyarázó   ereje,  hatása,  összefüggései     ePoreolió   PLE  –  személyes  tanulási  környezet   integrált  online  és  offline  környezet   hatékony  idő-­‐  és  információkezelés   tudatos  eszközhasználat   ártalmas  eszközhasználat,  függőség   oversharing   cybermobbing  
 9. 9. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. Digitális  állampolgárság  kutatás  2013   •  10  kompetencia,  10  részterület  kérdőíves  vizsgálata   •  vizsgált  minták  (N=2081):   –  tanulók  (N=1480),     –  tanárok  (N=473),     –  nem  tanár  felnő`ek  (N=177)   •  válaszadót  azonosító,  kapcsolt  kérdőívek   •  kitöltés  intervalluma:  2013.09.17.  -­‐  2013.10.07.   •  Virtuális  Egyetem,  digitális  állampolgárság  online  fejlesztő  kurzus   •  továbbképzések  és  tréningek  az  egyes  kompetenciaterületeken  
 10. 10. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. Köszönöm a figyelmet! www.ollejanos.hu   slideshare.net/ollejanos   twi`er.com/ollejanos   blog.ollejanos.hu   Ollé  János   ELTE  PPK  Neveléstudományi  Intézet   Információs  Társadalom  Oktató-­‐  és  Kutatócsoport  

×