SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ТА МІСЬКОГО ГОЛОВИ
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)
ВІДОМОСТІ
про зареєстрованих кандидатів у депутати
Краматорської міської ради Краматорського району Донецької області
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше)
включених до єдиного виборчого списку
Донецька обласна партійна організація Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина»
(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку)
Порядковий
номер
кандидата у
єдиному
виборчому
списку
Прізвище,
власне ім’я
(усі власні
імена),
по батькові
(за наявності)
Усі попередні
прізвища,
власні імена,
по батькові та
дати їх зміни
кандидатом
Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)
Місце
народження
Грома-
дянство
Освіта Партійність
Посада
(заняття)
Місце
роботи
Місце
проживання
Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого
округу, до якого
віднесено
кандидата в
депутати
Порядковий
номер
кандидата у
відповідному
територіаль-
ному
виборчому
списку (крім
першого
кандидата)
Дата прийняття
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати
(дд.мм.рррр)
Номер
рішення про
реєстрацію
кандидатом
у депутати
Відомості
про
наявність чи
відсутність
судимості
(наявна або
відсутня)
Відомості про
наявність чи
відсутність
заборгованості зі
сплати аліментів
на утримання
дитини (наявна
або відсутня)
1
Маміконян
Ваге
Ашотович
11.08.1988
м. Раздан
Вірменія
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
голова
організації
Громадська
організація
«Краматорсь
ка
вірменська
громада»
м.Краматорськ
Донецька
область
Перший кандидат
Перший
кандидат
23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
2
Селезньов
Костянтин
Семенович
23.09.1986
м. Дружківка
Донецької
обл.
України вища
безпартійни
й
генеральний
директор
Товариство з
обмеженою
відповідальн
істю
«Автоінтерс
трой»
м.Краматорськ
Донецька
область
3 2 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня

У разі, якщо особа протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або по батькові, зазначаються усі попередні
прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом. Наприклад, до 14.09.2016 року – Петренко Марія Анатоліївна, до 12.06.2018 року – Брунь Марія
Анатоліївна.

Відомості про наявність/відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за
шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, зазначаються згідно із заявою кандидата в депутати, яка подається під час
реєстрації.
3
Панков
Андрій
Андрійович
29.09.1994
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
заступник
директора
Товариство з
обмеженою
відповідальн
істю
«Метрстрой
»
,
м.Краматорськ,
Донецька
область
3 1 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
4
Пелепчанська
Ірина
Анатоліївна
17.05.1975
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України середня безпартійна
голова
правління
об`єднання
співвласникі
в
багатокварти
рного
будинку«Ук
раїна»
м.Краматорськ
Донецька
область
2 2 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
5
Чернишова
Ольга
Євгенівна
24.09.1965 м. Донецьк України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
проректор з
науково-
педагогічної
роботи
Донецький
національни
й медичний
університет
МОЗ
України
м.Краматорськ
Донецька
область
3 4 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
6
Рудаков
Олександр
Миколайович
18.10.1980
м.
Ніжнєвартовс
ьк
Тюменської
обл.
України вища
безпартійни
й
проректор з
науково-
педагогічної
роботи
Донбаський
інститут
техніки та
менеджмент
у
ЗВОМіжнар
одний
науково-
технічний
університет
імені
академікаЮ
рія Бугая
м.Краматорськ
Донецька
область
2 1 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
7
Бантуш
Костянтин
Володимиров
ич
05.07.1983
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
фізична
особа-
підприємець
м.Краматорськ
Донецька
область
1 1 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
8
Мозольова
Марина
Валеріївна
06.05.1962
м.
Коммунарськ
Луганської
обл.
України вища безпартійна начальник
Управління
освіти
Краматорськ
ої міської
ради
,
м.Краматорськ
Донецька
область
3 3 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
9
Шевченко
Олена
Олександрівн
а
12.06.1978
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
професор
кафедри
менеджмент
у
Донбаська
державна
машинобуді
вна академія
м.Краматорськ
Донецька
область
3 5 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
10
Косцьов`ят
Тарас
Борисович
14.08.1989
с.Бориня
Турківського
р-ну
Львівської
обл.
України вища
безпартійни
й
комерційний
директор
Товариство з
обмеженою
відповідальн
істю
«Краматорсь
кий шифер»
м.Краматорськ,
Донецька
область
2 4 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
11
Возович
Наталія
Борисівна
06.01.1955
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
пенсіонерка
м.Краматорськ
Донецька
область
3 9 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
12
Сорочкін
Костянтин
Олександрови
ч
27.10.1983
м. Горловка
Донецькообл.
України
середня-
спеціальна
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
фізична
особа-
підприємець
м.Краматорськ
Донецька
область
2 3 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
13
Чемерис
Наталія
Володимирівн
а
23.06.1975
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища безпартійна директор
Краматорськ
а
загальноосві
тня школа I-
III ступенів
№15Крамато
рської
міської ради
м.Краматорськ
Донецька
область
3 10 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
14
Пустовіт
Сергій
Вікторович
17.04.1981
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
безпартійни
й
фізична
особа-
підприємець
м.Краматорськ
Донецька
область
1 2 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
15
Ковальов
Сергій
Олександрови
ч
22.04.1971
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
безпартійни
й
фізична
особа-
підприємець
м.Краматорськ
Донецька
область
1 6 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
16
Стукаленко
Оксана
Анатоліївна
31.03.1974
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
тимчасово
не працює
,
м.Краматорськ
Донецька
область
2 5 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
17
Папирін
Роман
Олександрови
ч
17.02.1986
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
фізична
особа-
підприємець
,м.Краматорськ
Донецька
область
4 1 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
18
Рогоза Вадим
Володимиров
ич
27.07.1984
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
заступник
директора
Товариство з
обмеженою
відповідальн
істю
«Юмвоса»
м.Краматрськ,
Донецька
область
1 3 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
19
Тарасов Олег
Вадимович
12.02.1987
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
фізична
особа-
підприємець
м.Краматорськ
Донецька
область
4 2 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
20
Кушнеренко
Світлана
Миколаївна
08.05.1981
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України
середня-
спеціальна
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
майстер
татуювання
фізична
особа-
підприємець
«Панченко
Т.М.»
м.Краматорськ
Донецька
область
4 4 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
21
Астахов
Володимир
Михайлович
23.02.1947
м. Вовчанськ
Харківської
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
завідувач
кафедри
акушерства
та
гінекології
Донецький
національни
й медичний
університет
МОЗ
України
м.Краматорськ
Донецька
область
3 7 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
22
Агашков
Євген
Андрійович
17.06.1991
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
директор
Державне
комунальне
підприємств
о «Ринок
Лазурний»
м.Краматорськ
Донецька
область
4 3 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
23
Шамрицька
Віолета
Юріївна
27.06.1981
м. Білово
Кемеровської
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
заступник
головного
бухгалтера
Комунальне
некомерційн
е
підприємств
о
«Стоматолог
ічна
поліклініка
№1»
Краматорськ
ої міської
ради
м.Краматорськ
Донецьа
область
1 4 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
24
Ульяненко
Євгеній
Анатолійович
25.02.1981 м. Київ України середня
безпартійни
й
фізична
особа-
підприємець
м.Краматорськ
Донецька
область
3 6 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
25
Ярмак Віта
Володимирівн
а
25.07.1977
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища безпартійна
практичний
психолог
Краматорськ
а
загальноосві
тня школа I-
III ступенів
№10 з
профільним
навчанням
Краматорськ
ої міської
ради
м.Краматорськ
Донецька
область
4 5 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
26
Хлопов Юрій
Володимиров
ич
19.08.1974
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України середня
безпартійни
й
заступник
директора з
капітального
будівництва
товариство з
обмеженою
відповідальн
істю
«Будівельна
компанія
Градас»
м.Краматорськ
Донецька
область
2 6 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
27
Шестак
Сергій
Володимиров
ич
23.07.1987
м.
Константинів
ка Донецької
обл.
України вища
безпартійни
й
фізична
особа -
підприємець
фізична
особа-
підприємець
,м.Краматорськ
Донецька
область
4 6 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
28
Гончаренко
Вікторія
Вікторівна
17.06.1965
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України
середня-
спеціальна
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
фізична
особа-
підприємець
м.Краматорськ
Донецька
область
2 7 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
29
Саркісян
Вазгін
Вачеєвич
15.12.1955
м. Сарань,
Карагандинсь
ка обл.,
Казахстан
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
директор
навчального
закладу
Державний
навчальний
заклад
«Міжрегіона
льне вище
професійне
будівельне
училище
м.Краматорс
ька»
м.Краматорськ
Донецька
область
4 7 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
30
Корж Олена
Володимирівн
а
04.09.1990
м. Торез.
Донецька обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
менеджер зі
збуту
Товариство з
обмеженою
відповідальн
істю
«Міратокс»
м.Краматорськ
Донецька
область
4 10 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
31
Азаров Артур
Андрійович
17.01.1994
м. Інгулець
Дніпропетров
ської обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
лікар-інтерн
отоларингол
ог
Комунальне
некомерційн
е
підприємств
о Міська
лікарня №3»
Краматорськ
ої міської
ради
м.Краматорськ
Донецька
область
3 8 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
32
Бражник
Віталій
Миколайович
27.10.1970
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
директор
Товариство з
обмеженою
відповідальн
істю
«Полімер-
сервіс»
м.Краматорськ
Донецька
область
1 7 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
33
Чередниченко
Наталія
Михайлівна
27.12.1957
м.Душанбе
Таджикістан
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
фізична
особа-
підприємець
м.Краматорськ
Донецька
область
4 9 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
34
Провозьонова
Тетяна
Павлівна
27.10.1982
м. Котовськ
Одеської обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
менеджер з
обслуговува
ння та
кредитуванн
я приватних
осіб
Приватне
акціонерне
товариство
«Креді
Агріколь
Банк»
м.Краматорськ
Донецька
область
1 9 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
35
Сміщенко
Володимир
Володимиров
ич
23.11.1989
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
лікар-
нарколог
Комунальне
некомерційн
е
підприємств
о «Міська
лікарня
№3»Крамато
рської
міської ради
м.Краматорськ
Донецька
область
2 8 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
36
Єлетенко
Всеволод
Віталійович
28.04.1997
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
безпартійни
й
тимчасово
не працює
м.Краматорськ
Донецька
область
3 11 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
37
Калабаєв
Святослав
Володимиров
ич
17.09.1989
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
викладач
Краматорськ
ий дитячий
юнацький
клуб
фізичної
підготовки
№2
м.Краматорськ
Донецька
область
4 11 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
38
Набієв Віталій
Якубович
14.02.1981
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України
середня-
спеціальна
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
тимчасово
не працює
,
м.Краматорськ
Донецька
область
4 8 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
39
Требік Тетяна
Юріївна
12.04.1979
м. Горловка
Донецькообл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
юристконсул
ьт
Комунальне
некомерційн
е
підприємств
о Міська
лікарня №1»
Краматорськ
ої міської
ради
м.Краматорськ
Донецька
область
1 5 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
40
Вигнана
Людмила
Дмитрівна
24.09.1955
м. Часів-Яр
Донецької
обл.
України вища
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
пенсіонерка
м.Краматорськ
Донецька
область
1 10 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
41
Сіналіцький
Владислав
Анатолійович
30.12.1999
м.
Краматорськ
Донецької
обл.
України
середня-
спеціальна
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
студент
Донбаська
державна
машинобуді
внаакадемія
м.Краматорськ
Донецька
область
1 8 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
42
Кас`ян
Валентина
Андріївна
13.03.1957
с.
Гродовський
Селидівського
р-ну
Донецької
обл.
України
середня-
спеціальна
член
Всеукраїнсь
кого
об`єднання
«Батьківщин
а»
пенсіонерка
м.Краматорськ
Донецька
область
2 9 23.09.2020 33
судимість
відсутня
відсутня
Голова Р. Байрак
Краматорської міської ТВК
(назва територіальної виборчої комісії) (підпис) (ініціал імені та прізвище)
МП
Секретар
Краматорської міської ТВК
С. Грабарчук
(назва територіальної виборчої комісії) (підпис) (ініціал імені та прізвище)
"30" вересня 2020 року
Список кандидатів у міськраду від ВО "Батьківщина"

More Related Content

What's hot

Приклад апеляційної скарги на автоматичну судову заборону проводити мирні зіб...
Приклад апеляційної скарги на автоматичну судову заборону проводити мирні зіб...Приклад апеляційної скарги на автоматичну судову заборону проводити мирні зіб...
Приклад апеляційної скарги на автоматичну судову заборону проводити мирні зіб...Mike Lebed
 
Незаконний запис розмови: огляд практики ЄСПЛ
Незаконний запис розмови: огляд практики ЄСПЛНезаконний запис розмови: огляд практики ЄСПЛ
Незаконний запис розмови: огляд практики ЄСПЛssuserab165d
 
Вищий антикорупційний суд підготував огляд 560 рішень ВРП
Вищий антикорупційний суд підготував огляд 560 рішень ВРПВищий антикорупційний суд підготував огляд 560 рішень ВРП
Вищий антикорупційний суд підготував огляд 560 рішень ВРПPravotv
 
Конкурс в окружные прокуратуры: список вакансий
Конкурс в окружные прокуратуры: список вакансийКонкурс в окружные прокуратуры: список вакансий
Конкурс в окружные прокуратуры: список вакансийPravotv
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людиниОгляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людиниPravotv
 
Касаційна скарга Постанова №1098
Касаційна скарга Постанова №1098Касаційна скарга Постанова №1098
Касаційна скарга Постанова №1098Alexander Gashpar
 
Презентация профессиональные права адвоката в контексте практики еспч
Презентация профессиональные права адвоката в контексте практики еспчПрезентация профессиональные права адвоката в контексте практики еспч
Презентация профессиональные права адвоката в контексте практики еспчEvgesha Berezhnoy
 
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682Alexander Gashpar
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (листопад 2020 року)
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (листопад 2020 року)Огляд рішень Європейського суду з прав людини (листопад 2020 року)
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (листопад 2020 року)Pravotv
 
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).Alexander Gashpar
 
Конкурсна документація
Конкурсна документація Конкурсна документація
Конкурсна документація Kurs
 
R ishennya sprava 800 186 17 provadzhennya p 9901 338 18
R ishennya sprava 800 186 17 provadzhennya p 9901 338 18R ishennya sprava 800 186 17 provadzhennya p 9901 338 18
R ishennya sprava 800 186 17 provadzhennya p 9901 338 18Pravotv
 
Права людини на південному сході України, вересень 2018
Права людини на південному сході України, вересень 2018Права людини на південному сході України, вересень 2018
Права людини на південному сході України, вересень 2018DonbassFullAccess
 
Crimea thematicreport10sept2018 ukr
Crimea thematicreport10sept2018 ukrCrimea thematicreport10sept2018 ukr
Crimea thematicreport10sept2018 ukrPravotv
 
заява татр
заява татрзаява татр
заява татрssuser7066e2
 

What's hot (20)

Приклад апеляційної скарги на автоматичну судову заборону проводити мирні зіб...
Приклад апеляційної скарги на автоматичну судову заборону проводити мирні зіб...Приклад апеляційної скарги на автоматичну судову заборону проводити мирні зіб...
Приклад апеляційної скарги на автоматичну судову заборону проводити мирні зіб...
 
Незаконний запис розмови: огляд практики ЄСПЛ
Незаконний запис розмови: огляд практики ЄСПЛНезаконний запис розмови: огляд практики ЄСПЛ
Незаконний запис розмови: огляд практики ЄСПЛ
 
Вищий антикорупційний суд підготував огляд 560 рішень ВРП
Вищий антикорупційний суд підготував огляд 560 рішень ВРПВищий антикорупційний суд підготував огляд 560 рішень ВРП
Вищий антикорупційний суд підготував огляд 560 рішень ВРП
 
Конкурс в окружные прокуратуры: список вакансий
Конкурс в окружные прокуратуры: список вакансийКонкурс в окружные прокуратуры: список вакансий
Конкурс в окружные прокуратуры: список вакансий
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людиниОгляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людини
 
Касаційна скарга Постанова №1098
Касаційна скарга Постанова №1098Касаційна скарга Постанова №1098
Касаційна скарга Постанова №1098
 
Презентация профессиональные права адвоката в контексте практики еспч
Презентация профессиональные права адвоката в контексте практики еспчПрезентация профессиональные права адвоката в контексте практики еспч
Презентация профессиональные права адвоката в контексте практики еспч
 
рф
рфрф
рф
 
Слайдшер 5
Слайдшер 5Слайдшер 5
Слайдшер 5
 
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (листопад 2020 року)
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (листопад 2020 року)Огляд рішень Європейського суду з прав людини (листопад 2020 року)
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (листопад 2020 року)
 
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
 
Конкурсна документація
Конкурсна документація Конкурсна документація
Конкурсна документація
 
R ishennya sprava 800 186 17 provadzhennya p 9901 338 18
R ishennya sprava 800 186 17 provadzhennya p 9901 338 18R ishennya sprava 800 186 17 provadzhennya p 9901 338 18
R ishennya sprava 800 186 17 provadzhennya p 9901 338 18
 
позов
позовпозов
позов
 
Права людини на південному сході України, вересень 2018
Права людини на південному сході України, вересень 2018Права людини на південному сході України, вересень 2018
Права людини на південному сході України, вересень 2018
 
Crimea thematicreport10sept2018 ukr
Crimea thematicreport10sept2018 ukrCrimea thematicreport10sept2018 ukr
Crimea thematicreport10sept2018 ukr
 
заява татр
заява татрзаява татр
заява татр
 
Величко
ВеличкоВеличко
Величко
 
Sud osbb shevchenko4 a
Sud osbb shevchenko4 aSud osbb shevchenko4 a
Sud osbb shevchenko4 a
 

Similar to Список кандидатів у міськраду від ВО "Батьківщина"

Список кандидатів у міськраду від Партії Шарія
Список кандидатів у міськраду від Партії ШаріяСписок кандидатів у міськраду від Партії Шарія
Список кандидатів у міськраду від Партії ШаріяOlexiy Ladyka
 
Позов до Київської міської виборчої комісії щодо неоприлюднення декларацій ка...
Позов до Київської міської виборчої комісії щодо неоприлюднення декларацій ка...Позов до Київської міської виборчої комісії щодо неоприлюднення декларацій ка...
Позов до Київської міської виборчої комісії щодо неоприлюднення декларацій ка...Democratic Alliance
 
Cписки виборців
Cписки виборцівCписки виборців
Cписки виборцівVolodymyr Mordas
 
Cписки виборців
Cписки виборцівCписки виборців
Cписки виборцівpresskvukyiv
 
Перелік затверджених кандидатів на посаду мера Краматорська
Перелік затверджених кандидатів на посаду мера КраматорськаПерелік затверджених кандидатів на посаду мера Краматорська
Перелік затверджених кандидатів на посаду мера КраматорськаOlexiy Ladyka
 
звіт
звітзвіт
звітPravotv
 
Звіт депутатки Галини Сундук за 2018 рік
Звіт депутатки Галини Сундук за 2018 рікЗвіт депутатки Галини Сундук за 2018 рік
Звіт депутатки Галини Сундук за 2018 рікDmytro Karpiy
 

Similar to Список кандидатів у міськраду від ВО "Батьківщина" (9)

Список кандидатів у міськраду від Партії Шарія
Список кандидатів у міськраду від Партії ШаріяСписок кандидатів у міськраду від Партії Шарія
Список кандидатів у міськраду від Партії Шарія
 
Позов до Київської міської виборчої комісії щодо неоприлюднення декларацій ка...
Позов до Київської міської виборчої комісії щодо неоприлюднення декларацій ка...Позов до Київської міської виборчої комісії щодо неоприлюднення декларацій ка...
Позов до Київської міської виборчої комісії щодо неоприлюднення декларацій ка...
 
Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2
 
Cписки виборців
Cписки виборцівCписки виборців
Cписки виборців
 
Cписки виборців
Cписки виборцівCписки виборців
Cписки виборців
 
Перелік затверджених кандидатів на посаду мера Краматорська
Перелік затверджених кандидатів на посаду мера КраматорськаПерелік затверджених кандидатів на посаду мера Краматорська
Перелік затверджених кандидатів на посаду мера Краматорська
 
звіт
звітзвіт
звіт
 
P250 20122018 d1
P250 20122018 d1P250 20122018 d1
P250 20122018 d1
 
Звіт депутатки Галини Сундук за 2018 рік
Звіт депутатки Галини Сундук за 2018 рікЗвіт депутатки Галини Сундук за 2018 рік
Звіт депутатки Галини Сундук за 2018 рік
 

More from Olexiy Ladyka

Proekt isp 12.05.21_6
Proekt isp 12.05.21_6Proekt isp 12.05.21_6
Proekt isp 12.05.21_6Olexiy Ladyka
 
Proekt isp 12.05.21_7
Proekt isp 12.05.21_7Proekt isp 12.05.21_7
Proekt isp 12.05.21_7Olexiy Ladyka
 
Зооварта Друг
Зооварта ДругЗооварта Друг
Зооварта ДругOlexiy Ladyka
 
Варта Краматорська
Варта КраматорськаВарта Краматорська
Варта КраматорськаOlexiy Ladyka
 
Proekt resh 09.03.21_3
Proekt resh 09.03.21_3Proekt resh 09.03.21_3
Proekt resh 09.03.21_3Olexiy Ladyka
 
Proekt isp 25_11.20_1
Proekt isp 25_11.20_1Proekt isp 25_11.20_1
Proekt isp 25_11.20_1Olexiy Ladyka
 
Проєкт рішення щодо площі
Проєкт рішення щодо площіПроєкт рішення щодо площі
Проєкт рішення щодо площіOlexiy Ladyka
 
Повідомлення Краматорської ТВК про вибори міського голови
Повідомлення Краматорської ТВК про вибори міського головиПовідомлення Краматорської ТВК про вибори міського голови
Повідомлення Краматорської ТВК про вибори міського головиOlexiy Ladyka
 
Рішення виконкому 15.07.20_563
Рішення виконкому 15.07.20_563Рішення виконкому 15.07.20_563
Рішення виконкому 15.07.20_563Olexiy Ladyka
 
Звернення батьків 28 школи
Звернення батьків 28 школиЗвернення батьків 28 школи
Звернення батьків 28 школиOlexiy Ladyka
 
Proekt isp 17.04.20_1
Proekt isp 17.04.20_1Proekt isp 17.04.20_1
Proekt isp 17.04.20_1Olexiy Ladyka
 
Попередній прейскурант цін на стоматологічні послуги у Краматорську
Попередній прейскурант цін на стоматологічні послуги у КраматорськуПопередній прейскурант цін на стоматологічні послуги у Краматорську
Попередній прейскурант цін на стоматологічні послуги у КраматорськуOlexiy Ladyka
 
Наказ про карантин у ДонНАБА
Наказ про карантин у ДонНАБАНаказ про карантин у ДонНАБА
Наказ про карантин у ДонНАБАOlexiy Ladyka
 
Лист Міносвіти щодо карантину
Лист Міносвіти щодо карантинуЛист Міносвіти щодо карантину
Лист Міносвіти щодо карантинуOlexiy Ladyka
 
Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...
Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...
Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...Olexiy Ladyka
 
Рішення виконкому Краматорська щодо лічильників на тепло
Рішення виконкому Краматорська щодо лічильників на теплоРішення виконкому Краматорська щодо лічильників на тепло
Рішення виконкому Краматорська щодо лічильників на теплоOlexiy Ladyka
 
Проект рішення про заборону використання шлаку у Краматорську
Проект рішення про заборону використання шлаку у КраматорськуПроект рішення про заборону використання шлаку у Краматорську
Проект рішення про заборону використання шлаку у КраматорськуOlexiy Ladyka
 
Сравнение цен на питание в школах и детских садах
Сравнение цен на питание в школах и детских садахСравнение цен на питание в школах и детских садах
Сравнение цен на питание в школах и детских садахOlexiy Ladyka
 
Особлива думка членів робочої групи з проведення оцінки якості харчування у ...
Особлива думка членів робочої групи з проведення оцінки якості харчування у ...Особлива думка членів робочої групи з проведення оцінки якості харчування у ...
Особлива думка членів робочої групи з проведення оцінки якості харчування у ...Olexiy Ladyka
 
ПОВНОВАЖЕННЯ робочої групи з проведення оцінки якості харчування у загальноос...
ПОВНОВАЖЕННЯ робочої групи з проведення оцінки якості харчування у загальноос...ПОВНОВАЖЕННЯ робочої групи з проведення оцінки якості харчування у загальноос...
ПОВНОВАЖЕННЯ робочої групи з проведення оцінки якості харчування у загальноос...Olexiy Ladyka
 

More from Olexiy Ladyka (20)

Proekt isp 12.05.21_6
Proekt isp 12.05.21_6Proekt isp 12.05.21_6
Proekt isp 12.05.21_6
 
Proekt isp 12.05.21_7
Proekt isp 12.05.21_7Proekt isp 12.05.21_7
Proekt isp 12.05.21_7
 
Зооварта Друг
Зооварта ДругЗооварта Друг
Зооварта Друг
 
Варта Краматорська
Варта КраматорськаВарта Краматорська
Варта Краматорська
 
Proekt resh 09.03.21_3
Proekt resh 09.03.21_3Proekt resh 09.03.21_3
Proekt resh 09.03.21_3
 
Proekt isp 25_11.20_1
Proekt isp 25_11.20_1Proekt isp 25_11.20_1
Proekt isp 25_11.20_1
 
Проєкт рішення щодо площі
Проєкт рішення щодо площіПроєкт рішення щодо площі
Проєкт рішення щодо площі
 
Повідомлення Краматорської ТВК про вибори міського голови
Повідомлення Краматорської ТВК про вибори міського головиПовідомлення Краматорської ТВК про вибори міського голови
Повідомлення Краматорської ТВК про вибори міського голови
 
Рішення виконкому 15.07.20_563
Рішення виконкому 15.07.20_563Рішення виконкому 15.07.20_563
Рішення виконкому 15.07.20_563
 
Звернення батьків 28 школи
Звернення батьків 28 школиЗвернення батьків 28 школи
Звернення батьків 28 школи
 
Proekt isp 17.04.20_1
Proekt isp 17.04.20_1Proekt isp 17.04.20_1
Proekt isp 17.04.20_1
 
Попередній прейскурант цін на стоматологічні послуги у Краматорську
Попередній прейскурант цін на стоматологічні послуги у КраматорськуПопередній прейскурант цін на стоматологічні послуги у Краматорську
Попередній прейскурант цін на стоматологічні послуги у Краматорську
 
Наказ про карантин у ДонНАБА
Наказ про карантин у ДонНАБАНаказ про карантин у ДонНАБА
Наказ про карантин у ДонНАБА
 
Лист Міносвіти щодо карантину
Лист Міносвіти щодо карантинуЛист Міносвіти щодо карантину
Лист Міносвіти щодо карантину
 
Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...
Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...
Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...
 
Рішення виконкому Краматорська щодо лічильників на тепло
Рішення виконкому Краматорська щодо лічильників на теплоРішення виконкому Краматорська щодо лічильників на тепло
Рішення виконкому Краматорська щодо лічильників на тепло
 
Проект рішення про заборону використання шлаку у Краматорську
Проект рішення про заборону використання шлаку у КраматорськуПроект рішення про заборону використання шлаку у Краматорську
Проект рішення про заборону використання шлаку у Краматорську
 
Сравнение цен на питание в школах и детских садах
Сравнение цен на питание в школах и детских садахСравнение цен на питание в школах и детских садах
Сравнение цен на питание в школах и детских садах
 
Особлива думка членів робочої групи з проведення оцінки якості харчування у ...
Особлива думка членів робочої групи з проведення оцінки якості харчування у ...Особлива думка членів робочої групи з проведення оцінки якості харчування у ...
Особлива думка членів робочої групи з проведення оцінки якості харчування у ...
 
ПОВНОВАЖЕННЯ робочої групи з проведення оцінки якості харчування у загальноос...
ПОВНОВАЖЕННЯ робочої групи з проведення оцінки якості харчування у загальноос...ПОВНОВАЖЕННЯ робочої групи з проведення оцінки якості харчування у загальноос...
ПОВНОВАЖЕННЯ робочої групи з проведення оцінки якості харчування у загальноос...
 

Список кандидатів у міськраду від ВО "Батьківщина"

 • 1. ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ТА МІСЬКОГО ГОЛОВИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) ВІДОМОСТІ про зареєстрованих кандидатів у депутати Краматорської міської ради Краматорського району Донецької області (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) включених до єдиного виборчого списку Донецька обласна партійна організація Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» (назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку) Порядковий номер кандидата у єдиному виборчому списку Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) Усі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом Число, місяць, рік народження (дд.мм.рррр) Місце народження Грома- дянство Освіта Партійність Посада (заняття) Місце роботи Місце проживання Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати Порядковий номер кандидата у відповідному територіаль- ному виборчому списку (крім першого кандидата) Дата прийняття рішення про реєстрацію кандидатом у депутати (дд.мм.рррр) Номер рішення про реєстрацію кандидатом у депутати Відомості про наявність чи відсутність судимості (наявна або відсутня) Відомості про наявність чи відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини (наявна або відсутня) 1 Маміконян Ваге Ашотович 11.08.1988 м. Раздан Вірменія України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» голова організації Громадська організація «Краматорсь ка вірменська громада» м.Краматорськ Донецька область Перший кандидат Перший кандидат 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 2 Селезньов Костянтин Семенович 23.09.1986 м. Дружківка Донецької обл. України вища безпартійни й генеральний директор Товариство з обмеженою відповідальн істю «Автоінтерс трой» м.Краматорськ Донецька область 3 2 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня  У разі, якщо особа протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або по батькові, зазначаються усі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом. Наприклад, до 14.09.2016 року – Петренко Марія Анатоліївна, до 12.06.2018 року – Брунь Марія Анатоліївна.  Відомості про наявність/відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, зазначаються згідно із заявою кандидата в депутати, яка подається під час реєстрації.
 • 2. 3 Панков Андрій Андрійович 29.09.1994 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» заступник директора Товариство з обмеженою відповідальн істю «Метрстрой » , м.Краматорськ, Донецька область 3 1 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 4 Пелепчанська Ірина Анатоліївна 17.05.1975 м. Краматорськ Донецької обл. України середня безпартійна голова правління об`єднання співвласникі в багатокварти рного будинку«Ук раїна» м.Краматорськ Донецька область 2 2 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 5 Чернишова Ольга Євгенівна 24.09.1965 м. Донецьк України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» проректор з науково- педагогічної роботи Донецький національни й медичний університет МОЗ України м.Краматорськ Донецька область 3 4 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 6 Рудаков Олександр Миколайович 18.10.1980 м. Ніжнєвартовс ьк Тюменської обл. України вища безпартійни й проректор з науково- педагогічної роботи Донбаський інститут техніки та менеджмент у ЗВОМіжнар одний науково- технічний університет імені академікаЮ рія Бугая м.Краматорськ Донецька область 2 1 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 7 Бантуш Костянтин Володимиров ич 05.07.1983 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» фізична особа- підприємець м.Краматорськ Донецька область 1 1 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 8 Мозольова Марина Валеріївна 06.05.1962 м. Коммунарськ Луганської обл. України вища безпартійна начальник Управління освіти Краматорськ ої міської ради , м.Краматорськ Донецька область 3 3 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 9 Шевченко Олена Олександрівн а 12.06.1978 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» професор кафедри менеджмент у Донбаська державна машинобуді вна академія м.Краматорськ Донецька область 3 5 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 10 Косцьов`ят Тарас Борисович 14.08.1989 с.Бориня Турківського р-ну Львівської обл. України вища безпартійни й комерційний директор Товариство з обмеженою відповідальн істю «Краматорсь кий шифер» м.Краматорськ, Донецька область 2 4 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня
 • 3. 11 Возович Наталія Борисівна 06.01.1955 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» пенсіонерка м.Краматорськ Донецька область 3 9 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 12 Сорочкін Костянтин Олександрови ч 27.10.1983 м. Горловка Донецькообл. України середня- спеціальна член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» фізична особа- підприємець м.Краматорськ Донецька область 2 3 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 13 Чемерис Наталія Володимирівн а 23.06.1975 м. Краматорськ Донецької обл. України вища безпартійна директор Краматорськ а загальноосві тня школа I- III ступенів №15Крамато рської міської ради м.Краматорськ Донецька область 3 10 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 14 Пустовіт Сергій Вікторович 17.04.1981 м. Краматорськ Донецької обл. України вища безпартійни й фізична особа- підприємець м.Краматорськ Донецька область 1 2 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 15 Ковальов Сергій Олександрови ч 22.04.1971 м. Краматорськ Донецької обл. України вища безпартійни й фізична особа- підприємець м.Краматорськ Донецька область 1 6 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 16 Стукаленко Оксана Анатоліївна 31.03.1974 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» тимчасово не працює , м.Краматорськ Донецька область 2 5 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 17 Папирін Роман Олександрови ч 17.02.1986 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» фізична особа- підприємець ,м.Краматорськ Донецька область 4 1 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 18 Рогоза Вадим Володимиров ич 27.07.1984 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» заступник директора Товариство з обмеженою відповідальн істю «Юмвоса» м.Краматрськ, Донецька область 1 3 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 19 Тарасов Олег Вадимович 12.02.1987 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» фізична особа- підприємець м.Краматорськ Донецька область 4 2 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня
 • 4. 20 Кушнеренко Світлана Миколаївна 08.05.1981 м. Краматорськ Донецької обл. України середня- спеціальна член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» майстер татуювання фізична особа- підприємець «Панченко Т.М.» м.Краматорськ Донецька область 4 4 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 21 Астахов Володимир Михайлович 23.02.1947 м. Вовчанськ Харківської обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» завідувач кафедри акушерства та гінекології Донецький національни й медичний університет МОЗ України м.Краматорськ Донецька область 3 7 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 22 Агашков Євген Андрійович 17.06.1991 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» директор Державне комунальне підприємств о «Ринок Лазурний» м.Краматорськ Донецька область 4 3 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 23 Шамрицька Віолета Юріївна 27.06.1981 м. Білово Кемеровської обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» заступник головного бухгалтера Комунальне некомерційн е підприємств о «Стоматолог ічна поліклініка №1» Краматорськ ої міської ради м.Краматорськ Донецьа область 1 4 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 24 Ульяненко Євгеній Анатолійович 25.02.1981 м. Київ України середня безпартійни й фізична особа- підприємець м.Краматорськ Донецька область 3 6 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 25 Ярмак Віта Володимирівн а 25.07.1977 м. Краматорськ Донецької обл. України вища безпартійна практичний психолог Краматорськ а загальноосві тня школа I- III ступенів №10 з профільним навчанням Краматорськ ої міської ради м.Краматорськ Донецька область 4 5 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 26 Хлопов Юрій Володимиров ич 19.08.1974 м. Краматорськ Донецької обл. України середня безпартійни й заступник директора з капітального будівництва товариство з обмеженою відповідальн істю «Будівельна компанія Градас» м.Краматорськ Донецька область 2 6 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 27 Шестак Сергій Володимиров ич 23.07.1987 м. Константинів ка Донецької обл. України вища безпартійни й фізична особа - підприємець фізична особа- підприємець ,м.Краматорськ Донецька область 4 6 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня
 • 5. 28 Гончаренко Вікторія Вікторівна 17.06.1965 м. Краматорськ Донецької обл. України середня- спеціальна член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» фізична особа- підприємець м.Краматорськ Донецька область 2 7 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 29 Саркісян Вазгін Вачеєвич 15.12.1955 м. Сарань, Карагандинсь ка обл., Казахстан України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» директор навчального закладу Державний навчальний заклад «Міжрегіона льне вище професійне будівельне училище м.Краматорс ька» м.Краматорськ Донецька область 4 7 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 30 Корж Олена Володимирівн а 04.09.1990 м. Торез. Донецька обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» менеджер зі збуту Товариство з обмеженою відповідальн істю «Міратокс» м.Краматорськ Донецька область 4 10 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 31 Азаров Артур Андрійович 17.01.1994 м. Інгулець Дніпропетров ської обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» лікар-інтерн отоларингол ог Комунальне некомерційн е підприємств о Міська лікарня №3» Краматорськ ої міської ради м.Краматорськ Донецька область 3 8 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 32 Бражник Віталій Миколайович 27.10.1970 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» директор Товариство з обмеженою відповідальн істю «Полімер- сервіс» м.Краматорськ Донецька область 1 7 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 33 Чередниченко Наталія Михайлівна 27.12.1957 м.Душанбе Таджикістан України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» фізична особа- підприємець м.Краматорськ Донецька область 4 9 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 34 Провозьонова Тетяна Павлівна 27.10.1982 м. Котовськ Одеської обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» менеджер з обслуговува ння та кредитуванн я приватних осіб Приватне акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк» м.Краматорськ Донецька область 1 9 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня
 • 6. 35 Сміщенко Володимир Володимиров ич 23.11.1989 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» лікар- нарколог Комунальне некомерційн е підприємств о «Міська лікарня №3»Крамато рської міської ради м.Краматорськ Донецька область 2 8 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 36 Єлетенко Всеволод Віталійович 28.04.1997 м. Краматорськ Донецької обл. України вища безпартійни й тимчасово не працює м.Краматорськ Донецька область 3 11 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 37 Калабаєв Святослав Володимиров ич 17.09.1989 м. Краматорськ Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» викладач Краматорськ ий дитячий юнацький клуб фізичної підготовки №2 м.Краматорськ Донецька область 4 11 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 38 Набієв Віталій Якубович 14.02.1981 м. Краматорськ Донецької обл. України середня- спеціальна член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» тимчасово не працює , м.Краматорськ Донецька область 4 8 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 39 Требік Тетяна Юріївна 12.04.1979 м. Горловка Донецькообл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» юристконсул ьт Комунальне некомерційн е підприємств о Міська лікарня №1» Краматорськ ої міської ради м.Краматорськ Донецька область 1 5 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 40 Вигнана Людмила Дмитрівна 24.09.1955 м. Часів-Яр Донецької обл. України вища член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» пенсіонерка м.Краматорськ Донецька область 1 10 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 41 Сіналіцький Владислав Анатолійович 30.12.1999 м. Краматорськ Донецької обл. України середня- спеціальна член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» студент Донбаська державна машинобуді внаакадемія м.Краматорськ Донецька область 1 8 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня 42 Кас`ян Валентина Андріївна 13.03.1957 с. Гродовський Селидівського р-ну Донецької обл. України середня- спеціальна член Всеукраїнсь кого об`єднання «Батьківщин а» пенсіонерка м.Краматорськ Донецька область 2 9 23.09.2020 33 судимість відсутня відсутня Голова Р. Байрак
 • 7. Краматорської міської ТВК (назва територіальної виборчої комісії) (підпис) (ініціал імені та прізвище) МП Секретар Краматорської міської ТВК С. Грабарчук (назва територіальної виборчої комісії) (підпис) (ініціал імені та прізвище) "30" вересня 2020 року