SlideShare a Scribd company logo

Consilierea parintilor lucrare

Consilierea parintilor lucrare

1 of 10
Download to read offline
EDUCAREA PĂRINŢILOR-
în vederea formării unor abilităţi de cunoaştere şi acceptare a
propriului copil
inst. Luminiţa Hurgoiu-Şcoala” Andrei Şaguna” Deva
ed. Daniela Munteanu Şcoala” Andrei Şaguna” Deva
I. Importanţa mediului socio-familial în dezvoltarea copilului
Studiile actuale de specialitate pun în evidenţă importanţa covârşitoare
a mediului familial asupra dezvoltării copilului în special la vârstele mici.
Sunt recunoscute numeroase variabile care acţionează asupra dezvoltării
intelectuale a copilului mic. Aceste variabile puse azi în evidenţă sunt:
-QI al mamei;
-atitudinile educative ;
-trăsăturile de personalitate;
-comportamentele educative ;
-construcţia imaginii de sine în familie;
Într-o societate care îşi propune acordarea de şanse egale la educaţie
pentru toţi se constată o agravare a discrepanţelor între copiii proveniţi din
medii sociale şi culturale diferite.
Condiţiile favorabile de dezvoltare psihică şi fizică, climatul spiritual
şi nivelul aspiraţiilor familiei şi al mediului social lărgit, conlucrarea familiei
cu şcoala, constituie premise temeinice pentru educarea capacităţii de
învăţare a copiilor. Experienţa arată că influenţa acestor factori, deşi se face
simţită la orice vârstă, are un rol mai mare pe primele trepte ale şcolarităţii,
în învăţământul primar şi gimnazial. Recunoaşterea contribuţiei mediului
familial la formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor au generat multiple
forme şi modalităţi de colaborare a şcolii cu familia, privind participarea
copiilor la gestiunea instituţiilor de învăţământ, realizarea în comun a unor
acţiuni educative pe probleme concrete, interesul manifestat de educatori
pentru o mai bună cunoaştere a mediului familial.
Munca pedagogică cu părinţii pentru a crea elevului condiţii cât mai
bune de studiu, îndrumarea acestora pentru a stabili elevului un regim de
muncă şi a-i supraveghea timpul liber, organizarea condiţiilor de pregătire a
lecţiilor la şcoală pentru unii elevi, înlăturarea golurilor din cunoştinţele
anterioare ale acestora prin muncă suplimentară cu ei, folosirea unor
procedee adecvate prin care să se înlăture consecinţele unor particularităţi
individuale sunt măsuri prin care se poate asigura progresul la învăţătură al
elevilor prin grija învăţătorilor, profesorilor sau asistenţilor sociali. Cu cât
ajutorul este acordat mai curând, când lacunele sunt mici, cu atât el este mai
eficace, oferind perspectiva aducerii elevului la nivelul celor buni din clasă.
II.Necesitatea educării părinţilor
Este un lucru recunoscut că educaţia şi creşterea copiilor revine în
principal părinţilor. Îndeplinirea funcţiei educative ţine de esenţa familiei şi
desăvârşeşte existenţa acestui nucleu fundamental al societăţii omeneşti.
Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului apare atunci când el
beneficiază de dragoste şi securitate, de experienţe noi, de apreciere şi de
stimă, de responsabilitate şi autonomie consideră Mia Kellmer Pringle .
Autoarea amintită recomandă 10 comandamente legate de educarea
unui copil, (citată de J. P.Deschamps):
1. Oferiţi copilului îngrijiri permanente, coerente, iubitoare, ceea
ce este de o importanţă fundamentală pentru sănătatea spiritului, la
fel cum alimentaţia corectă este esenţială pentru sănătatea corpului.
2. Oferiţi copilului o mare din timpul şi din înţelegerea
dumneavoastră – jocul cu copilul, lectura sunt mult mai importante
decât un menaj bine făcut.
3. Copilul are nevoie de experienţe noi şi de comunicare
permanentă, ceea ce îi asigură dezvoltarea spirituală.
4. Copilul va fi stimulat să se joace, singur sau cu alţi copii, ceea
ce permite explorarea, imitaţia, construcţia şi creaţia.
5. Atunci când eforturile copilului sunt încununate de succes, el
trebuie felicitat, apreciat.
6. Părinţii trebuie să-i dea copilului responsabilităţi din ce în ce
mai mari, deoarece simţul responsabilităţii se dezvoltă doar prin
activităţi practice.
7. Fiecare copil este unic în felul lui, astfel că părinţii trebuie să-şi
adapteze comportamentul la caracteristicile acestuia.
8. Atunci când nu suntem de acord cu comportamentul copilului,
manifestarea dezaprobării trebuie să ţină cont de temperament,
vârsta şi capacitatea de înţelegere a copilului.
9. Copilul nu trebuie ameninţat cu pierderea dragostei sau cu
abandonul; părinţii pot respinge comportamentul copilului, dar nu-
şi pot respinge propriul copil.
10. Părinţii nu trebuie să aştepte recunoştinţă, deoarece copilul nu
şi-a solicitat naşterea (Deschamps et al., 1981).
Schimbările de natură socio-economică din societate au consecinţe
negative asupra situaţiei copiilor în familie. Părinţii, mult prea preocupaţi de
satisfacerea nevoilor materiale ale vieţii nu mai oferă suficientă afectivitate
şi sprijin copilului- elemente atât de necesare dezvoltării armonioase.
Una din modalităţile de ameliorare a acestor efecte este educarea
părinţilor.
Educarea părinţilor are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea
funcţiei educative şi spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare
şi interacţionare în familie.
Aceste acţiuni vor conduce la:
-cunoaşterea şi acceptarea propriului copil ;
-abordarea pozitivă a trăsăturilor personalităţii copilului;
-înţelegera comportamentului copilului;
-influenţe pozitive în dezvoltarea competenţelor sociale ale copiilor;
-cunoaşterea etapelor dezvoltării în timp a copilului ;
-procesul de educaţie a copilului ;
-crearea unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului-rolul
egal al ambilor părinţi ;
-modalităţi non-violente de rezolvare a conflictelor în familie.
Educând părinţii se va realiza şi o schimbare în mentalitatea părinţilor
despre copil. Părinţii trebuie să fie informaţi şi să accepte că orice copil :
-este o persoană cu anumite caracteristici, speciale, diferite, în concordanţă
cu gradul de dezvoltare ;
-are drepturi egale care trebuie recunoscute de către societate şi în special de
către părinţi ;
-copilul are o personalitate individualizată.
Atunci când vorbim de asistenţa psihopedagogică a elevilor trebuie să
facem referire la dimensiunile componentei profesionale a educatorilor.
Astfel competenţa psihopedagogică este rezultanta următoarelor cinci
capacităţi:
 capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare
particularităţile lor de vârstă şi individuale la proiectarea şi
realizarea activităţilor instructiv-educative;
 capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi
motiva pentru activitatea de învăţare, în general, şi pentru
învăţarea unei anumite discipline de studiu, în particular;
 capacitatea de a proiecta şi de a realiza optim activităţi
instructiv-educative (precizarea obiectivelor didactice,
selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor
de instruire, crearea unor situaţii de învăţare adecvate,
stabilirea corespunzătoare a formelor, metodelor şi
instrumentelor de evaluare etc.);
 capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de
instruire, pregătirea elevilor, precum şi a şanselor lor de
reuşită;
 capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi
autoeducaţie.
a) Atitudinea emoţională negativă a copilului faţă de şcoală poate să
depindă de: informaţiile inexacte şi nepotrivite pe care copilul le-a dobândit
pe tema şcolii, de atitudini şi înclinaţii incorecte preluate de la cei din jur sau
de experienţe negative pe care le-a trăit în timpul unui antrenament de
învăţare prematur şi defectuos.
Atitudinea emoţională negativă poate apărea şi faţă de anumite
disipline şcolare, de care se leagă experienţe mai puţin plăcute.O materie la
care au apărut dificultăţi de învăţare poate genera aversiune, teamă.
Atitudinea neînţelegătoare a profesorului, refuzul de a-l sprijini şi îndruma
pentru a depăşi obstacolele, îl vor îndepărta pe elev. „Atitudinea negativă
faţă de şcoală poate fi simptomul unor tulburări afectiv-emoţionale mai
profunde şi mai generalizate.” (H.Spionek)
b) Părinţii dovedesc şi ei, uneori, atitudini nepotrivite faţă de situaţia
la învăţătură a copiilor. Cercetările psihopedagogice au diferenţiat trei
atitudini greşite ale părinţilor:
-atitudinea de teamă- părinţi care îşi manifestă teama în legătură cu cariera
şcolară a copilului şi astfel îi transmit aceeaşi atitudine, determinând
nelinişte, lipsă de încredere în forţele proprii, sentimente de vulnerabilitate;
-atitudinea agresivă- părinţii îşi manifestă agresivitatea asupra şcolii,
diminuează autoritatea şcolii şi a cadrelor didactice sau îşi indreaptă
agresiunea împotriva copilului care este adeseori victima unor abuzuri fizice
şi psihice iniţiate de părinţi;
-atitudinea de indiferenţă a părinţilor prin bagatelizarea şcolii- care se leagă
fie de lipsa de responsabilitate manifesată în familie, la locul de muncă, fie
de o slabă consideraţie faţă de şcoală, minimalizând eficienţa învăţăturii
pentru perspectivele de viaţă.
Cele mai grave consecinte ale atitudinii greşite a părinţilor sunt:
rămânerea în urmă la învăţătură şi eşecul şcolar.
Rămânerea în urmă la învăţătură este o problemă socială a timpului
nostru. Ea produce efecte dezastruoase atât elevilor în această situaţie,
familiilor acestora cât şi şcolilor. Efectele sunt: educaţionale, economice şi
psihologice.
Rămânerea în urmă la învăţătură este un proces care cuprinde
mai multe faze:
 faza iniţială- apar primele goluri, primele nemulţumiri ale copilului în
legătură cu şcoala”;
 faza a doua-se caracterizează prin defecte grave , iar elevul chiar dacă
se străduieşte nu mai poate participa şi profita normal de activitatea
şcolară;
 faza a treia -se caracterizează prin apariţia rezultatelor nesatisfătoare;

Recommended

Stiluri parentale
Stiluri parentaleStiluri parentale
Stiluri parentaleLilia Roman
 
Educaţia părinţilor
Educaţia părinţilorEducaţia părinţilor
Educaţia părinţilorNataliaW92
 
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiLumi Codrescu
 
PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENE
PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENEPROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENE
PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ PRIN PROIECTE EUROPENE Daniela Munca-Aftenev
 
Sfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţiSfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţiTundeLaudat
 
Rolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul PreșcolarRolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul PreșcolarChirileanu Teodor
 

More Related Content

What's hot

”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptxNadyaRacila
 
Chestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiLivia Dobrescu
 
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptxIntegrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptxDanielaMuncaAftenev
 
Crearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptxCrearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptxDanielaMuncaAftenev
 
Otelea mihaela proiect didactic (1)
Otelea mihaela proiect didactic (1)Otelea mihaela proiect didactic (1)
Otelea mihaela proiect didactic (1)0766355779
 
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptxTehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptxDaniela Munca-Aftenev
 
șEdința cu părinți nr
șEdința cu părinți nrșEdința cu părinți nr
șEdința cu părinți nrMaryk33
 
Evaluarea in educatia_timpurie
Evaluarea in educatia_timpurieEvaluarea in educatia_timpurie
Evaluarea in educatia_timpurieCazan Andreea
 
Comunicarea in familie
Comunicarea in familieComunicarea in familie
Comunicarea in familieeconsiliere
 
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSAPractici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSADaniela Munca-Aftenev
 
Proiect didactic
Proiect didacticProiect didactic
Proiect didacticnasy1985
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Valeriu Sandru
 
Program interventie specializat
Program interventie specializatProgram interventie specializat
Program interventie specializatANA MARIA CATALIN
 
Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Pad Marius
 
Comunicare eficienta
Comunicare eficientaComunicare eficienta
Comunicare eficientamiki onete
 
Comunicarea cu parintii
Comunicarea cu parintiiComunicarea cu parintii
Comunicarea cu parintiiIna Dumbrava
 
Influenta voluntarilor FSC.pptx
Influenta voluntarilor FSC.pptxInfluenta voluntarilor FSC.pptx
Influenta voluntarilor FSC.pptxMaxDanyCekan
 

What's hot (20)

”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
 
Chestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parinti
 
Scoala incluziva
Scoala incluzivaScoala incluziva
Scoala incluziva
 
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptxIntegrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
 
Crearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptxCrearea unui mediu incluziv.pptx
Crearea unui mediu incluziv.pptx
 
Sedinta cu parintii
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintii
 
Otelea mihaela proiect didactic (1)
Otelea mihaela proiect didactic (1)Otelea mihaela proiect didactic (1)
Otelea mihaela proiect didactic (1)
 
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptxTehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
 
șEdința cu părinți nr
șEdința cu părinți nrșEdința cu părinți nr
șEdința cu părinți nr
 
Evaluarea in educatia_timpurie
Evaluarea in educatia_timpurieEvaluarea in educatia_timpurie
Evaluarea in educatia_timpurie
 
Comunicarea in familie
Comunicarea in familieComunicarea in familie
Comunicarea in familie
 
Parinte copil
Parinte copilParinte copil
Parinte copil
 
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSAPractici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
 
Proiect didactic
Proiect didacticProiect didactic
Proiect didactic
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
 
Program interventie specializat
Program interventie specializatProgram interventie specializat
Program interventie specializat
 
Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)
 
Comunicare eficienta
Comunicare eficientaComunicare eficienta
Comunicare eficienta
 
Comunicarea cu parintii
Comunicarea cu parintiiComunicarea cu parintii
Comunicarea cu parintii
 
Influenta voluntarilor FSC.pptx
Influenta voluntarilor FSC.pptxInfluenta voluntarilor FSC.pptx
Influenta voluntarilor FSC.pptx
 

Viewers also liked

B499355 kimserang
B499355 kimserangB499355 kimserang
B499355 kimserangKimSerang
 
Assistive Technology Presentation
Assistive Technology PresentationAssistive Technology Presentation
Assistive Technology Presentationss07817
 
Blogging Scholl for English teachers syllabus, 2015-2016
Blogging Scholl for English teachers syllabus, 2015-2016Blogging Scholl for English teachers syllabus, 2015-2016
Blogging Scholl for English teachers syllabus, 2015-2016Olga Morozan
 
Disfonía
DisfoníaDisfonía
DisfoníaAnaLfs
 
Escuelas de pensamiento económico
Escuelas de pensamiento económicoEscuelas de pensamiento económico
Escuelas de pensamiento económicoJaneth Marisol
 
Falacias Lógicas by isabel motos fernández
Falacias Lógicas by isabel motos fernándezFalacias Lógicas by isabel motos fernández
Falacias Lógicas by isabel motos fernándezflu
 
Tema 1. mito, ciencia y filosofía.
Tema 1. mito, ciencia y filosofía.Tema 1. mito, ciencia y filosofía.
Tema 1. mito, ciencia y filosofía.profedefilosofia
 
Vladimir Utkin : energie libera - secretele lui Tesla
Vladimir Utkin : energie libera - secretele lui TeslaVladimir Utkin : energie libera - secretele lui Tesla
Vladimir Utkin : energie libera - secretele lui TeslaAtlantis Departament
 

Viewers also liked (12)

Nasa
NasaNasa
Nasa
 
B499355 kimserang
B499355 kimserangB499355 kimserang
B499355 kimserang
 
Act aago
Act aagoAct aago
Act aago
 
SSR_TSRPT_02_03_2016
SSR_TSRPT_02_03_2016SSR_TSRPT_02_03_2016
SSR_TSRPT_02_03_2016
 
Assistive Technology Presentation
Assistive Technology PresentationAssistive Technology Presentation
Assistive Technology Presentation
 
Reglamento docente
Reglamento docenteReglamento docente
Reglamento docente
 
Blogging Scholl for English teachers syllabus, 2015-2016
Blogging Scholl for English teachers syllabus, 2015-2016Blogging Scholl for English teachers syllabus, 2015-2016
Blogging Scholl for English teachers syllabus, 2015-2016
 
Disfonía
DisfoníaDisfonía
Disfonía
 
Escuelas de pensamiento económico
Escuelas de pensamiento económicoEscuelas de pensamiento económico
Escuelas de pensamiento económico
 
Falacias Lógicas by isabel motos fernández
Falacias Lógicas by isabel motos fernándezFalacias Lógicas by isabel motos fernández
Falacias Lógicas by isabel motos fernández
 
Tema 1. mito, ciencia y filosofía.
Tema 1. mito, ciencia y filosofía.Tema 1. mito, ciencia y filosofía.
Tema 1. mito, ciencia y filosofía.
 
Vladimir Utkin : energie libera - secretele lui Tesla
Vladimir Utkin : energie libera - secretele lui TeslaVladimir Utkin : energie libera - secretele lui Tesla
Vladimir Utkin : energie libera - secretele lui Tesla
 

Similar to Consilierea parintilor lucrare

Legătura dintre grădiniţă şi scoală
Legătura dintre grădiniţă şi scoalăLegătura dintre grădiniţă şi scoală
Legătura dintre grădiniţă şi scoalăElena Luminita Sandu
 
342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf
342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf
342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdfElenaSandu11
 
De ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptxDe ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptxPoting Alina
 
Adaptare suport curs
Adaptare suport cursAdaptare suport curs
Adaptare suport curseconsiliere
 
0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilie0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilieNico Risnoveanu
 
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileanaActiv metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileanaeconsiliere
 
Gradinita familie
Gradinita familieGradinita familie
Gradinita familieMANEA ANA
 
Educatia Incluziva Ppoint
Educatia Incluziva PpointEducatia Incluziva Ppoint
Educatia Incluziva PpointAITC
 
Managementul clasei
Managementul claseiManagementul clasei
Managementul claseiSima Sorin
 
PD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.pptPD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.pptCameliaEnache4
 
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii IvDidactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Ivanamaria89
 
31149806-Pregatirea-scolara.doc
31149806-Pregatirea-scolara.doc31149806-Pregatirea-scolara.doc
31149806-Pregatirea-scolara.docElenaSandu11
 
Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.
Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.
Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.Adela Kun
 

Similar to Consilierea parintilor lucrare (20)

Legătura dintre grădiniţă şi scoală
Legătura dintre grădiniţă şi scoalăLegătura dintre grădiniţă şi scoală
Legătura dintre grădiniţă şi scoală
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
 
342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf
342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf
342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf
 
De ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptxDe ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptx
 
Adaptare suport curs
Adaptare suport cursAdaptare suport curs
Adaptare suport curs
 
Brosura
BrosuraBrosura
Brosura
 
0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilie0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilie
 
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileanaActiv metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileana
 
Gradinita familie
Gradinita familieGradinita familie
Gradinita familie
 
2 culegere-exercitii
2 culegere-exercitii2 culegere-exercitii
2 culegere-exercitii
 
Parteneriatul gradiniţă
Parteneriatul gradiniţăParteneriatul gradiniţă
Parteneriatul gradiniţă
 
Educatia Incluziva Ppoint
Educatia Incluziva PpointEducatia Incluziva Ppoint
Educatia Incluziva Ppoint
 
Managementul clasei
Managementul claseiManagementul clasei
Managementul clasei
 
PD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.pptPD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.ppt
 
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii IvDidactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
 
31149806-Pregatirea-scolara.doc
31149806-Pregatirea-scolara.doc31149806-Pregatirea-scolara.doc
31149806-Pregatirea-scolara.doc
 
Regulamentul
RegulamentulRegulamentul
Regulamentul
 
28 dezvoltare personala
28 dezvoltare personala28 dezvoltare personala
28 dezvoltare personala
 
Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.
Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.
Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.
 

More from Olga Morozan

Kit de actiune pentru adolescenti
Kit de actiune pentru adolescentiKit de actiune pentru adolescenti
Kit de actiune pentru adolescentiOlga Morozan
 
Brosura smartphone
Brosura smartphoneBrosura smartphone
Brosura smartphoneOlga Morozan
 
Crearea unui flyer sau poster pe platforma Printing Press
Crearea unui flyer sau poster pe platforma Printing PressCrearea unui flyer sau poster pe platforma Printing Press
Crearea unui flyer sau poster pe platforma Printing PressOlga Morozan
 
Dealing with large Multi-level Classes though Blogging
Dealing with large Multi-level Classes though BloggingDealing with large Multi-level Classes though Blogging
Dealing with large Multi-level Classes though BloggingOlga Morozan
 
EFL Blogging school Moldova II workshop
EFL Blogging school Moldova II workshopEFL Blogging school Moldova II workshop
EFL Blogging school Moldova II workshopOlga Morozan
 
How to maintain an EFL Blog alive, EFL Blogging School Moldova Conference
How to maintain an EFL Blog alive, EFL Blogging School Moldova ConferenceHow to maintain an EFL Blog alive, EFL Blogging School Moldova Conference
How to maintain an EFL Blog alive, EFL Blogging School Moldova ConferenceOlga Morozan
 
How to maintain an EFL Blog alive
How to maintain an EFL Blog aliveHow to maintain an EFL Blog alive
How to maintain an EFL Blog aliveOlga Morozan
 
Access project Grigoriopol: Colorful town: Make your world better!
Access project Grigoriopol: Colorful town: Make your world better!Access project Grigoriopol: Colorful town: Make your world better!
Access project Grigoriopol: Colorful town: Make your world better!Olga Morozan
 
English Teacher's Guide: Lesson Planning
English Teacher's Guide: Lesson Planning English Teacher's Guide: Lesson Planning
English Teacher's Guide: Lesson Planning Olga Morozan
 
Integrating E-portfolio and PBI in EFL Classes, efl blogging, edition 2
Integrating E-portfolio and PBI in EFL Classes, efl blogging, edition 2Integrating E-portfolio and PBI in EFL Classes, efl blogging, edition 2
Integrating E-portfolio and PBI in EFL Classes, efl blogging, edition 2Olga Morozan
 
"Access Youth Voice" agenda
"Access Youth Voice" agenda"Access Youth Voice" agenda
"Access Youth Voice" agendaOlga Morozan
 
Tutorial Cum creem prezentarea intercativă Padlet
Tutorial Cum creem prezentarea intercativă PadletTutorial Cum creem prezentarea intercativă Padlet
Tutorial Cum creem prezentarea intercativă PadletOlga Morozan
 
Fisa de raspunsuri, chestionar de evaluare initiala
Fisa de raspunsuri, chestionar de evaluare initialaFisa de raspunsuri, chestionar de evaluare initiala
Fisa de raspunsuri, chestionar de evaluare initialaOlga Morozan
 

More from Olga Morozan (20)

Kit de actiune pentru adolescenti
Kit de actiune pentru adolescentiKit de actiune pentru adolescenti
Kit de actiune pentru adolescenti
 
Brosura smartphone
Brosura smartphoneBrosura smartphone
Brosura smartphone
 
Crearea unui flyer sau poster pe platforma Printing Press
Crearea unui flyer sau poster pe platforma Printing PressCrearea unui flyer sau poster pe platforma Printing Press
Crearea unui flyer sau poster pe platforma Printing Press
 
Chapter 6
Chapter 6Chapter 6
Chapter 6
 
Chapter 5
Chapter 5Chapter 5
Chapter 5
 
Chapter 4
Chapter 4Chapter 4
Chapter 4
 
Chapter 3
Chapter 3Chapter 3
Chapter 3
 
Chapter2
Chapter2Chapter2
Chapter2
 
Chapter1
Chapter1Chapter1
Chapter1
 
Copybook vs Blog
Copybook vs BlogCopybook vs Blog
Copybook vs Blog
 
Dealing with large Multi-level Classes though Blogging
Dealing with large Multi-level Classes though BloggingDealing with large Multi-level Classes though Blogging
Dealing with large Multi-level Classes though Blogging
 
EFL Blogging school Moldova II workshop
EFL Blogging school Moldova II workshopEFL Blogging school Moldova II workshop
EFL Blogging school Moldova II workshop
 
How to maintain an EFL Blog alive, EFL Blogging School Moldova Conference
How to maintain an EFL Blog alive, EFL Blogging School Moldova ConferenceHow to maintain an EFL Blog alive, EFL Blogging School Moldova Conference
How to maintain an EFL Blog alive, EFL Blogging School Moldova Conference
 
How to maintain an EFL Blog alive
How to maintain an EFL Blog aliveHow to maintain an EFL Blog alive
How to maintain an EFL Blog alive
 
Access project Grigoriopol: Colorful town: Make your world better!
Access project Grigoriopol: Colorful town: Make your world better!Access project Grigoriopol: Colorful town: Make your world better!
Access project Grigoriopol: Colorful town: Make your world better!
 
English Teacher's Guide: Lesson Planning
English Teacher's Guide: Lesson Planning English Teacher's Guide: Lesson Planning
English Teacher's Guide: Lesson Planning
 
Integrating E-portfolio and PBI in EFL Classes, efl blogging, edition 2
Integrating E-portfolio and PBI in EFL Classes, efl blogging, edition 2Integrating E-portfolio and PBI in EFL Classes, efl blogging, edition 2
Integrating E-portfolio and PBI in EFL Classes, efl blogging, edition 2
 
"Access Youth Voice" agenda
"Access Youth Voice" agenda"Access Youth Voice" agenda
"Access Youth Voice" agenda
 
Tutorial Cum creem prezentarea intercativă Padlet
Tutorial Cum creem prezentarea intercativă PadletTutorial Cum creem prezentarea intercativă Padlet
Tutorial Cum creem prezentarea intercativă Padlet
 
Fisa de raspunsuri, chestionar de evaluare initiala
Fisa de raspunsuri, chestionar de evaluare initialaFisa de raspunsuri, chestionar de evaluare initiala
Fisa de raspunsuri, chestionar de evaluare initiala
 

Consilierea parintilor lucrare

 • 1. EDUCAREA PĂRINŢILOR- în vederea formării unor abilităţi de cunoaştere şi acceptare a propriului copil inst. Luminiţa Hurgoiu-Şcoala” Andrei Şaguna” Deva ed. Daniela Munteanu Şcoala” Andrei Şaguna” Deva I. Importanţa mediului socio-familial în dezvoltarea copilului Studiile actuale de specialitate pun în evidenţă importanţa covârşitoare a mediului familial asupra dezvoltării copilului în special la vârstele mici. Sunt recunoscute numeroase variabile care acţionează asupra dezvoltării intelectuale a copilului mic. Aceste variabile puse azi în evidenţă sunt: -QI al mamei; -atitudinile educative ; -trăsăturile de personalitate; -comportamentele educative ; -construcţia imaginii de sine în familie; Într-o societate care îşi propune acordarea de şanse egale la educaţie pentru toţi se constată o agravare a discrepanţelor între copiii proveniţi din medii sociale şi culturale diferite. Condiţiile favorabile de dezvoltare psihică şi fizică, climatul spiritual şi nivelul aspiraţiilor familiei şi al mediului social lărgit, conlucrarea familiei cu şcoala, constituie premise temeinice pentru educarea capacităţii de
 • 2. învăţare a copiilor. Experienţa arată că influenţa acestor factori, deşi se face simţită la orice vârstă, are un rol mai mare pe primele trepte ale şcolarităţii, în învăţământul primar şi gimnazial. Recunoaşterea contribuţiei mediului familial la formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor au generat multiple forme şi modalităţi de colaborare a şcolii cu familia, privind participarea copiilor la gestiunea instituţiilor de învăţământ, realizarea în comun a unor acţiuni educative pe probleme concrete, interesul manifestat de educatori pentru o mai bună cunoaştere a mediului familial. Munca pedagogică cu părinţii pentru a crea elevului condiţii cât mai bune de studiu, îndrumarea acestora pentru a stabili elevului un regim de muncă şi a-i supraveghea timpul liber, organizarea condiţiilor de pregătire a lecţiilor la şcoală pentru unii elevi, înlăturarea golurilor din cunoştinţele anterioare ale acestora prin muncă suplimentară cu ei, folosirea unor procedee adecvate prin care să se înlăture consecinţele unor particularităţi individuale sunt măsuri prin care se poate asigura progresul la învăţătură al elevilor prin grija învăţătorilor, profesorilor sau asistenţilor sociali. Cu cât ajutorul este acordat mai curând, când lacunele sunt mici, cu atât el este mai eficace, oferind perspectiva aducerii elevului la nivelul celor buni din clasă. II.Necesitatea educării părinţilor Este un lucru recunoscut că educaţia şi creşterea copiilor revine în principal părinţilor. Îndeplinirea funcţiei educative ţine de esenţa familiei şi desăvârşeşte existenţa acestui nucleu fundamental al societăţii omeneşti. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului apare atunci când el beneficiază de dragoste şi securitate, de experienţe noi, de apreciere şi de stimă, de responsabilitate şi autonomie consideră Mia Kellmer Pringle . Autoarea amintită recomandă 10 comandamente legate de educarea unui copil, (citată de J. P.Deschamps):
 • 3. 1. Oferiţi copilului îngrijiri permanente, coerente, iubitoare, ceea ce este de o importanţă fundamentală pentru sănătatea spiritului, la fel cum alimentaţia corectă este esenţială pentru sănătatea corpului. 2. Oferiţi copilului o mare din timpul şi din înţelegerea dumneavoastră – jocul cu copilul, lectura sunt mult mai importante decât un menaj bine făcut. 3. Copilul are nevoie de experienţe noi şi de comunicare permanentă, ceea ce îi asigură dezvoltarea spirituală. 4. Copilul va fi stimulat să se joace, singur sau cu alţi copii, ceea ce permite explorarea, imitaţia, construcţia şi creaţia. 5. Atunci când eforturile copilului sunt încununate de succes, el trebuie felicitat, apreciat. 6. Părinţii trebuie să-i dea copilului responsabilităţi din ce în ce mai mari, deoarece simţul responsabilităţii se dezvoltă doar prin activităţi practice. 7. Fiecare copil este unic în felul lui, astfel că părinţii trebuie să-şi adapteze comportamentul la caracteristicile acestuia. 8. Atunci când nu suntem de acord cu comportamentul copilului, manifestarea dezaprobării trebuie să ţină cont de temperament, vârsta şi capacitatea de înţelegere a copilului. 9. Copilul nu trebuie ameninţat cu pierderea dragostei sau cu abandonul; părinţii pot respinge comportamentul copilului, dar nu- şi pot respinge propriul copil. 10. Părinţii nu trebuie să aştepte recunoştinţă, deoarece copilul nu şi-a solicitat naşterea (Deschamps et al., 1981). Schimbările de natură socio-economică din societate au consecinţe negative asupra situaţiei copiilor în familie. Părinţii, mult prea preocupaţi de satisfacerea nevoilor materiale ale vieţii nu mai oferă suficientă afectivitate şi sprijin copilului- elemente atât de necesare dezvoltării armonioase.
 • 4. Una din modalităţile de ameliorare a acestor efecte este educarea părinţilor. Educarea părinţilor are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei educative şi spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi interacţionare în familie. Aceste acţiuni vor conduce la: -cunoaşterea şi acceptarea propriului copil ; -abordarea pozitivă a trăsăturilor personalităţii copilului; -înţelegera comportamentului copilului; -influenţe pozitive în dezvoltarea competenţelor sociale ale copiilor; -cunoaşterea etapelor dezvoltării în timp a copilului ; -procesul de educaţie a copilului ; -crearea unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului-rolul egal al ambilor părinţi ; -modalităţi non-violente de rezolvare a conflictelor în familie. Educând părinţii se va realiza şi o schimbare în mentalitatea părinţilor despre copil. Părinţii trebuie să fie informaţi şi să accepte că orice copil : -este o persoană cu anumite caracteristici, speciale, diferite, în concordanţă cu gradul de dezvoltare ; -are drepturi egale care trebuie recunoscute de către societate şi în special de către părinţi ; -copilul are o personalitate individualizată. Atunci când vorbim de asistenţa psihopedagogică a elevilor trebuie să facem referire la dimensiunile componentei profesionale a educatorilor. Astfel competenţa psihopedagogică este rezultanta următoarelor cinci capacităţi:  capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă şi individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative;
 • 5.  capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de învăţare, în general, şi pentru învăţarea unei anumite discipline de studiu, în particular;  capacitatea de a proiecta şi de a realiza optim activităţi instructiv-educative (precizarea obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor de instruire, crearea unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea corespunzătoare a formelor, metodelor şi instrumentelor de evaluare etc.);  capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea elevilor, precum şi a şanselor lor de reuşită;  capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie. a) Atitudinea emoţională negativă a copilului faţă de şcoală poate să depindă de: informaţiile inexacte şi nepotrivite pe care copilul le-a dobândit pe tema şcolii, de atitudini şi înclinaţii incorecte preluate de la cei din jur sau de experienţe negative pe care le-a trăit în timpul unui antrenament de învăţare prematur şi defectuos. Atitudinea emoţională negativă poate apărea şi faţă de anumite disipline şcolare, de care se leagă experienţe mai puţin plăcute.O materie la care au apărut dificultăţi de învăţare poate genera aversiune, teamă. Atitudinea neînţelegătoare a profesorului, refuzul de a-l sprijini şi îndruma pentru a depăşi obstacolele, îl vor îndepărta pe elev. „Atitudinea negativă faţă de şcoală poate fi simptomul unor tulburări afectiv-emoţionale mai profunde şi mai generalizate.” (H.Spionek)
 • 6. b) Părinţii dovedesc şi ei, uneori, atitudini nepotrivite faţă de situaţia la învăţătură a copiilor. Cercetările psihopedagogice au diferenţiat trei atitudini greşite ale părinţilor: -atitudinea de teamă- părinţi care îşi manifestă teama în legătură cu cariera şcolară a copilului şi astfel îi transmit aceeaşi atitudine, determinând nelinişte, lipsă de încredere în forţele proprii, sentimente de vulnerabilitate; -atitudinea agresivă- părinţii îşi manifestă agresivitatea asupra şcolii, diminuează autoritatea şcolii şi a cadrelor didactice sau îşi indreaptă agresiunea împotriva copilului care este adeseori victima unor abuzuri fizice şi psihice iniţiate de părinţi; -atitudinea de indiferenţă a părinţilor prin bagatelizarea şcolii- care se leagă fie de lipsa de responsabilitate manifesată în familie, la locul de muncă, fie de o slabă consideraţie faţă de şcoală, minimalizând eficienţa învăţăturii pentru perspectivele de viaţă. Cele mai grave consecinte ale atitudinii greşite a părinţilor sunt: rămânerea în urmă la învăţătură şi eşecul şcolar. Rămânerea în urmă la învăţătură este o problemă socială a timpului nostru. Ea produce efecte dezastruoase atât elevilor în această situaţie, familiilor acestora cât şi şcolilor. Efectele sunt: educaţionale, economice şi psihologice. Rămânerea în urmă la învăţătură este un proces care cuprinde mai multe faze:  faza iniţială- apar primele goluri, primele nemulţumiri ale copilului în legătură cu şcoala”;  faza a doua-se caracterizează prin defecte grave , iar elevul chiar dacă se străduieşte nu mai poate participa şi profita normal de activitatea şcolară;  faza a treia -se caracterizează prin apariţia rezultatelor nesatisfătoare;
 • 7.  faza a patra –nepromovarea-care este o afirmare formală a eşecului tuturor încercărilor de a înlătura rămânerea în urmă. Descoperirea eşecului de la început este absolut necesară. Cunoaşterea fazei în care se află procesul de rămânere în urmă al copilului în orice moment trebuie să faciliteze acţiunea de remediere. Cauzele care duc la eşec şcolar se diferenţiază după natura factorii care la determină astfel: -de natură subiectivă: starea psihofiziologică a elevuilui, respectiv nivelul de dezvoltare intelectuală şi fizică, starea sănătăţii şi gradul de pregătire pentru începerea şcolii, nivelul motivaţiei (aspiraţii, idealuri) şi al voinţei; -de natură instituţională: nivelul de pregătire al cadrelor didactice, cunoaşterea şi aplicarea unor principii didactice şi metodice adecvate, organizarea activităţii şi a regimului şcolii, baza didactico-materială, precum şi personal de sprijin calificat (psihopedagog, asistent social, consilier); -de natură socio- economică: nivelul intelectual al părinţilor, starea materială a familiei, relaţiile din familie, mediul ambiant nemijlocit în care trăieşte, normele, valorile şi credinţele comunităţii din care face parte; Factorii enumeraţi se impletesc între ei, din acest motiv acţiunea lor este de cele mai multe ori complexă şi poate duce la dereglări în viaţa emoţională şi volitivă, la deformări de caracter, la afecţiuni neuro sau la psihopatii.(D.M.Jovanovic)
 • 8. III.Activităţi socio-educative cu părinţii Orice actor adult al sistemului educativ ar putea, tocmai în perspectiva ameliorării respectului faţă de sine al elevilor, să-şi îndrepte eforturile către obiectivele următoare: * să favorizeze conştientizarea competenţelor şi calităţilor prin intermediul unor realizări obiective; să conducă la descoperirea domeniilor de împlinire de sine pe care le valorizează şi la conştientizarea largului evantai de caracteristici posibile ale valorii în specia umană; * să sprijine copilul în formarea unor idealuri congruente cu competenţele şi interesele sale; * să-l ajute să se insereze în contexte sociale mai valorizante pentru el; * să-i împărtăşească strategii adecvate pentru a face faţă situaţiilor dificile, în care apare teama de eşec sau de respingere socială; să-i atragă atenţia asupra caracterului controlabil al situaţiilor (de exemplu, invitând tinerii să discute în grup despre modurile lor diferite de răspuns în situaţii dificile); * să lupte împotriva suprageneralizării eşecului, recentrând eşecul asupra sarcinii şi oferind metode pentru o reuşită ulterioară şi la nivelul instituţiei şcolare, unde sunt uneori enunţate judecăţi negative care, dincolo cu mult de performanţe, aduc atingere persoanei; * să se situeze el însuşi ca dătător de valoare pentru copil, care are nevoie să fie tratat ca persoană şi nu numai ca elev. Activităţile derulate cu grupurile de părinţi au urmărit : - realizarea unei bune relaţii părinte-copil; - prevenirea unor probleme grave de educaţie;
 • 9. - prevenirea unor atitudini şi reacţii negative în comportamentul părinţilor faţă de copil; - însuşirea unor abilităţi de bază de care părinţii au nevoie pentru a influenţa pozitiv comportamentul copiilor. În decursul acestor întâlniri s-au discutat teme şi s-au exersat abilităţi care au vizat :  nevoile copiilor mici ;  dezvoltarea psiho-socială pe vârste;  acordarea atenţiei în manieră pozitivă în vederea stimulării unui comportament dorit;  aprecierea (convingerea părinţilor că laudele îi pot determina pe copii săse comporte într-un mod dorit);  stabilirea limitelor- diferenţierea între a respinge copilul sau a respinge un comportament;  fixarea unor limite verbale ( NU este NU!) ;  ignorarea unor comportamente nedorite ;  discriminarea situaţiilor când copiii trebuie izolaţi pentru anumite comportamente;  stabilirea situaţiilor când trebuie folosită pedeapsa sau recompensa şi pentru care comportamente. Modalităţile de realizare au fost variate şi s-au concretizat în:  vizionări de filme educative ;  dezbateri;  jocuri şi exerciţii practic-aplicative cum ar fi “Ce îmi place/ nu-mi place la copilul meu”, exerciţiul « fierbinte- rece », jocul « Semaforul », jocul « Scaunul pozitiv şi scaunul negativ », etc.
 • 10. IV.Evaluarea activităţii La finalul şedintelor s-a procedat la evaluarea cunoştinţelor dodândite şi a abilităţilor formate prin chestionare aplicate, prin jocuri de rol şi dezbateri. Acestea au condus la concluzia că întâlnirile au fost eficiente şi bine venite, părinţii participanţi le-au recunoscut importanţa în schimbarea comportamentului propriu faţa de copii şi contribuţia în îmbunătăţirea atmosferei familiale în perioada participării la cursuri. 1.AGABRIAN, Mircea -Cercetarea calitativă a socialului –Teorie, metoda şi practica Seria DIDACTICA, Alba Iulia, 2002 2.DAVITZ, Joel - Psihologia procesului educaţional- BALL, Samuel E. D. P., Bucureşti, 1978 3. NICOLA, Ioan - Tratat de pedagogie şcolară E.D.P., Bucureşti,1996 4. RADULIAN, Virgiliu -Lichidarea şi combaterea repetenţiei E.D.P., Bucureşti, 1978 5. *** - Dicţionar de pedagogie E.D.P., Bucureşti