Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Патриотическое воспитание

19,896 views

Published on

Донецкая обл. г. Константиновка

Published in: Education
  • Login to see the comments

Патриотическое воспитание

  1. 1. • сутність процесу патріотичного вихо­ вання; • принципи організації патріотичного ви­ ховання; • зміст та основні напрями патріотичного виховання дошкільників; • пріоритетні методи і організаційні фор­ми патріотичного виховання. :Ми визначимо
  2. 2. -формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості; -почуття любові до України; - пошани до видатних вітчизняних історичних діячів; -готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків. .
  3. 3. - Розуміння своєї приналежності до нації; - Любові, поваги до національної мови, традицій; - Основ фундаментальних рис національного характеру
  4. 4. • формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста); • формування духовно-моральних взаємин; • формування любові до культурного спадку свого народу; • виховання любові, поваги до своїх національних особливостей; • почуття власної гідності як представників свого народу; • толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.
  5. 5. Природовідповідності Культуровідповідності Етнізації Гуманізму Демократизму Єдності сім’ї і дошкільного закладу Наступності і спадкоємності поколінь Цілісності
  6. 6. Комплекс відповідних знань, особистісних якостей та рис характеру, які мотивують особистість поводитися як свідомий громадянин та патріот: - патріотична свідомість, громадянська відповідальність, ініціативність та активність; - повага до Конституції, законів Української держави, висока правосвідомість досконале знання державної мови, турбота про піднесення її престижу; - повага до батьків та свого народу, його традицій; усвідомлення своєї національної належності; дисциплінованість, працьовитість, творчість, турбота про екологію та природу; - фізична досконалість; - висока національна культура та культура міжнаціонального спілкування; - толерантність, шанобливе ставлення до культури, традицій та звичаїв народів України.
  7. 7. ГРУПА «Гномики» ГРУПА «Вінні-Пух» ГРУПА «Віночок»
  8. 8. ГРУПА «Капітошка» ГРУПА «Сонечко» ГРУПА «Веселка»
  9. 9. ГРУПА «Казка» ГРУПА «Чомусики»

×