Trafikanten - sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken

Ole Kristian Nystrøm
Ole Kristian NystrømProject manager at Bouvet Norge AS
1
SIS
Sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken iSanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i
Oslo og AkershusOslo og Akershus
Sintef, Oslo 19. mai 2005Sintef, Oslo 19. mai 2005
Ole Kristian Nystrøm - Oslo og Akershus Trafikkservice ASOle Kristian Nystrøm - Oslo og Akershus Trafikkservice AS
2
Disposisjon
• Litt om TrafikantenLitt om Trafikanten
• Hva er sanntid og SISHva er sanntid og SIS
• Prinsipper for prosjektetPrinsipper for prosjektet
• Utfordringer og løsningerUtfordringer og løsninger
3
Trafikanten
• Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten)Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten)
• Visjon: Trafikanten skal gjøre det enklere å reise kollektivt!Visjon: Trafikanten skal gjøre det enklere å reise kollektivt!
• Oppgave: Ett felles kontaktpunkt for kundene til alleOppgave: Ett felles kontaktpunkt for kundene til alle
kollektivtrafikkselskap i det sentrale Østlandsområdetkollektivtrafikkselskap i det sentrale Østlandsområdet
• Eiere:Eiere:
– AS Oslo Sporveier (Oslo)AS Oslo Sporveier (Oslo)
– Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (Akershus fylke)Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (Akershus fylke)
– NSB BA (Norges Statsbaner)NSB BA (Norges Statsbaner)
• 1 felles informasjonsgiver:1 felles informasjonsgiver:
4
Fokus på automatiserte løsninger
5
www.trafikanten.no
6
www.trafikanten.no
• Billetter, priser, tidtabeller og utskriftstjenesterBilletter, priser, tidtabeller og utskriftstjenester
• Nyheter og generell informasjon, presseklippNyheter og generell informasjon, presseklipp
• Nettbutikk med e-salg av kort og billetterNettbutikk med e-salg av kort og billetter
• Avansert reiseplanlegger - www, SMS og wapAvansert reiseplanlegger - www, SMS og wap
• Dør-til-dør reiseplanlegger med kartstøtte og visning av gangveiDør-til-dør reiseplanlegger med kartstøtte og visning av gangvei
• Sanntidsinformasjon for buss og trikkSanntidsinformasjon for buss og trikk
• Østfold fylke fra april 2005Østfold fylke fra april 2005
7
Besøkvokserkraftig
8
Hva ersanntid og SIS
• SIS - Sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og AkershusSIS - Sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus
• Sanntid = Prognose for når buss eller trikk faktisk ankommerSanntid = Prognose for når buss eller trikk faktisk ankommer
stoppestedet, basert på informasjon om hvor kjøretøyet befinnerstoppestedet, basert på informasjon om hvor kjøretøyet befinner
seg.seg.
• SIS gir bedre kundeinformasjon før og under reisenSIS gir bedre kundeinformasjon før og under reisen
– www.trafikanten.nowww.trafikanten.no
– wap.trafikanten.nowap.trafikanten.no
– Tlf. 177Tlf. 177
– Skilt på stoppesteder, knutepunkter og terminalerSkilt på stoppesteder, knutepunkter og terminaler
– Automatisk skilting og opprop av neste stopp i kjøretøyene.Automatisk skilting og opprop av neste stopp i kjøretøyene.
• SIS gir bedre flyt gjennom lyskryss – ”grønn bølge”SIS gir bedre flyt gjennom lyskryss – ”grønn bølge”
• Prosjektansvar: TrafikantenProsjektansvar: Trafikanten
9
Formål med SIS
• Bedre kundeinformasjon før og under reisenBedre kundeinformasjon før og under reisen
• Aktiv signalprioritering (ASP) vil gi bedre fremkommelighet forAktiv signalprioritering (ASP) vil gi bedre fremkommelighet for
buss og trikk gjennom lyskryssbuss og trikk gjennom lyskryss
• Bedre trafikkavvikling – AVL, flåtestyring og trafikkledelseBedre trafikkavvikling – AVL, flåtestyring og trafikkledelse
• Nødknapp og støtteverktøy for førerNødknapp og støtteverktøy for fører
• Bedre statistikk – fremkommelighetsmåling ogBedre statistikk – fremkommelighetsmåling og
planleggingsverktøyplanleggingsverktøy
10
Nedslagsfelt SIS
• Akershus (465.000)Akershus (465.000)
• Oslo (505.000)Oslo (505.000)
• 1020 vogner (buss og sporvogn)1020 vogner (buss og sporvogn)
• 6000 holdeplasser6000 holdeplasser
• 30 større terminaler/30 større terminaler/
shoppingsentra/shoppingsentra/
arbeidsplasserarbeidsplasser
• Tog og T-bane har egneTog og T-bane har egne
sanntidssystemersanntidssystemer
Oslo
11
Anskaffelsesregime
• Forsyningssektoren – forhandlet kjøp etter tilbudForsyningssektoren – forhandlet kjøp etter tilbud
• Prekvalifiseringprosess - 30 søkerePrekvalifiseringprosess - 30 søkere
• 11 tilbydere ble prekvalifisert, 9 svarte på vår kravspesifikasjon11 tilbydere ble prekvalifisert, 9 svarte på vår kravspesifikasjon
• Komplett leveranse av realtidssystem med full funksjonalitetKomplett leveranse av realtidssystem med full funksjonalitet
• Rammeavtale med leverandør, avropRammeavtale med leverandør, avrop
• Faseinndelt innkjøp – fase 1 er gjennomført medio 2005Faseinndelt innkjøp – fase 1 er gjennomført medio 2005
12
• SIS og Frem 2005 er finansiert under Oslopakke 2 (O2)SIS og Frem 2005 er finansiert under Oslopakke 2 (O2)
• O2 er en plan for å fremskynde utbyggingen av infrastruktur ogO2 er en plan for å fremskynde utbyggingen av infrastruktur og
innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.
• O2 skal sikre en utbygging av kollektivtrafikken i løpet av ti år somO2 skal sikre en utbygging av kollektivtrafikken i løpet av ti år som
ellers ville tatt rundt 25 år.ellers ville tatt rundt 25 år.
• O2 er et samarbeid mellom Statens vegvesen, AS Oslo Sporveier,O2 er et samarbeid mellom Statens vegvesen, AS Oslo Sporveier,
Stor-Oslo Lokaltrafikk as (SL), Jernbaneverket, Oslo kommune ogStor-Oslo Lokaltrafikk as (SL), Jernbaneverket, Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune.Akershus fylkeskommune.
• O2 er kostnadsberegnet til 16,6 milliarder kroner fra 2001 til 2011O2 er kostnadsberegnet til 16,6 milliarder kroner fra 2001 til 2011
• O2 er etablert fordi veisektoren alene ikke kan løse regionensO2 er etablert fordi veisektoren alene ikke kan løse regionens
transportutfordringertransportutfordringer
Finansiering
13
SIS – økonomi i faser
Fase 1Fase 1 Fase 2Fase 2 Fase 3Fase 3
Innkjøp SISInnkjøp SIS 21,521,5 1919 ??
Andre kostnaderAndre kostnader 7,57,5 7,57,5 ??
TotaltTotalt 2929 26,526,5 ??
Alle tall i MNOK uten mvaAlle tall i MNOK uten mva
14
Fremdrift – milepæler
• Prosjektstart august 2002Prosjektstart august 2002
• Prekvalifisering (EØS) utlyst mars 2003Prekvalifisering (EØS) utlyst mars 2003
• Kvavspesifikasjon sendt ut i juni 2003Kvavspesifikasjon sendt ut i juni 2003
• Kontrakt signert i februar 2004: INIT GmbH, TysklandKontrakt signert i februar 2004: INIT GmbH, Tyskland
• Pilotstrekninger satt i drift i september 2004Pilotstrekninger satt i drift i september 2004
• Evaluering av pilotleveranse i desember 2004Evaluering av pilotleveranse i desember 2004
• 2005-2007: Fullskala system bygges ut, avhengig av finansiering2005-2007: Fullskala system bygges ut, avhengig av finansiering
15
Fremdrift – fase 1
• Februar 2004: Fase 1Februar 2004: Fase 1
– Kontrakt fase 1 signert i februar 2004: INIT GmbH, TysklandKontrakt fase 1 signert i februar 2004: INIT GmbH, Tyskland
– Sentralsystem med kommunikasjonSentralsystem med kommunikasjon
– 100 ASP-anlegg (aktiv signalprioritering)100 ASP-anlegg (aktiv signalprioritering)
– AVLAVL
– Vognutstyr til 200 busser/trikkerVognutstyr til 200 busser/trikker
– 50 hpl. skilt50 hpl. skilt
– Presentasjonsløsninger for web, wap og smsPresentasjonsløsninger for web, wap og sms
16
Fremdrift – fase 2-n
• 2005-2007: Fase 2-n2005-2007: Fase 2-n
– Fullskala system bygges ut, avhengig av finansieringFullskala system bygges ut, avhengig av finansiering
– Resterende kjøretøyspark og depotutstyrResterende kjøretøyspark og depotutstyr
– AVL og trafikkledelseAVL og trafikkledelse
– 100 hpl skilt100 hpl skilt
17
I drift på et halvår
• Samarbeid og erfaringsutveksling med kolleger i London, Stockholm,Samarbeid og erfaringsutveksling med kolleger i London, Stockholm,
København, Skåne og Gøteborg gjennom InformNordenKøbenhavn, Skåne og Gøteborg gjennom InformNorden
www.informnorden.orgwww.informnorden.org
• Trafikanten har lang erfaring med datafangst og konvertering fra ulikeTrafikanten har lang erfaring med datafangst og konvertering fra ulike
ruteplansystemerruteplansystemer
• Eksport fra/til samme systemer var gjort tidligere i Stockholm.Eksport fra/til samme systemer var gjort tidligere i Stockholm.
• Utmerket samarbeid mellom flere offentlige selskaper.Utmerket samarbeid mellom flere offentlige selskaper.
18
Utstyrsbehov
• Utstyrpå 950 busserog 72 sporvogner(GPS, PC , GPRSUtstyrpå 950 busserog 72 sporvogner(GPS, PC , GPRS
dataradiomodem, antenner, kabling, førerdisplay)dataradiomodem, antenner, kabling, førerdisplay)
• Sentralutrustning (servere, maskinvare, programvare,Sentralutrustning (servere, maskinvare, programvare,
terminalutstyr/overvåkning)terminalutstyr/overvåkning)
• Depotutstyri ca. 21 depoter(trikkog bussgarasjer) –Depotutstyri ca. 21 depoter(trikkog bussgarasjer) –
trafikkledelsesutstyr, flåtestyring, kommunikasjon WLANtrafikkledelsesutstyr, flåtestyring, kommunikasjon WLAN
• Kommunikasjonssystem, sentralutrustning; LAN, GPRS, VHF,Kommunikasjonssystem, sentralutrustning; LAN, GPRS, VHF,
• Aktiv signalprioritering i 100 signalanlegg i 2005Aktiv signalprioritering i 100 signalanlegg i 2005
19
Utstyrsbehov (forts)
• RadiosenderforASPkommunikasjon i busser/trikkerRadiosenderforASPkommunikasjon i busser/trikker
• 150 utendørs displayerformontasje i leskur150 utendørs displayerformontasje i leskur
• 15 tavler/displayerforinnendørs terminaler15 tavler/displayerforinnendørs terminaler
• Programvare og utstyrforSMS og Internet meldingstjenesteProgramvare og utstyrforSMS og Internet meldingstjeneste
• Prosjektledelse, utviklingsarbeid, implementeringskostnaderProsjektledelse, utviklingsarbeid, implementeringskostnader
• Eksisterende utstyrintegreres dermuligEksisterende utstyrintegreres dermulig
20
SIS - systemoversikt
21
SIS - systemoversikt
22
SIS - kjøretøyutstyr
FørerdisplayFørerdisplay
23
• Fortløpende oppdatering omposisjonFortløpende oppdatering omposisjon
sammenlignet med rutetabellsammenlignet med rutetabell
• Mulighet for“headway”-kontroll foråMulighet for“headway”-kontroll forå
unngå klumping av kjøretøyunngå klumping av kjøretøy
• Tekstmeldingerfra trafikkledelseTekstmeldingerfra trafikkledelse
• Standardmeldingerkan sendes fra bussenStandardmeldingerkan sendes fra bussen
• Skjult nødknapp girøkt trygghet ogSkjult nødknapp girøkt trygghet og
sikkerhetsikkerhet
SIS - kjøretøyutstyr
24
SIS - kjøretøyutstyr
Kjøretøycomputermontert iKjøretøycomputermontert i
taket bakførerplasstaket bakførerplass
25
AntenneAntenne
WLANWLAN
GPRSGPRS
GPSGPS
AntenneAntenne
signalprioriteringsignalprioritering
SIS - kjøretøyutstyr
26
SIS - kjøretøyutstyr
27
• Kjøretøycomputer – COPILOTpcKjøretøycomputer – COPILOTpc
• X86 compatible processor with real time clockX86 compatible processor with real time clock
• Windows XP EmbeddedWindows XP Embedded
• 256MB RAM256MB RAM
• Compact flash cardsCompact flash cards
• Innebygget WLANInnebygget WLAN
• Tilkopling til eksternt utstyr:Tilkopling til eksternt utstyr:
• 1 x IBIS kjøretøynettverk-tilkopling,1 x IBIS kjøretøynettverk-tilkopling,
• GPS – mottager, posisjonGPS – mottager, posisjon
• GPRS - sender/mottakerGPRS - sender/mottaker
• VHF – sender, for anrop til signalanleggVHF – sender, for anrop til signalanlegg
• Audio inn/ut, MP3-avspilling for stoppestedsoppropAudio inn/ut, MP3-avspilling for stoppestedsopprop
• USB / RS 232 / RS 485USB / RS 232 / RS 485
• 2 x PCMCIA2 x PCMCIA
• Inngang for odometer (avstandsmåling)Inngang for odometer (avstandsmåling)
SIS - kjøretøyutstyr
28
SIS - systemoversikt
29
Aktiv signalprioritering (ASP)
StyreskapPosisjonering Ber om prioritet Gis prioritet Buss kvitterer ut
30
Prioritering utførtPrioritering utført
Prioritering sendesPrioritering sendes
Prioritering mottattPrioritering mottatt
Aktiv signalprioritering (ASP)
31
SIS - systemoversikt
32
SIS – skilt i JCDleskur
33
SIS – Infosøyler
• EksisterendeEksisterende
infrastrukturinfrastruktur
• Utfordring med strømUtfordring med strøm
og kostnaderog kostnader
34
SIS - systemoversikt
35
SIS – sentralsystem (CAD/AVL)
36
SIS på web
• Reiseforslag mellom alle NSBReiseforslag mellom alle NSB
stasjoner på Østlandet ogstasjoner på Østlandet og
alle stoppested i Oslo-alle stoppested i Oslo-
Akershus for alle driftsarterAkershus for alle driftsarter
• Nå også med SISNå også med SIS
• Jobbes med integrering ogJobbes med integrering og
videreutviklingvidereutvikling
37
SIS på wap
• Reiseforslag mellom alle NSBReiseforslag mellom alle NSB
stasjoner på Østlandet ogstasjoner på Østlandet og
alle stoppested i Oslo-alle stoppested i Oslo-
Akershus for alle driftsarterAkershus for alle driftsarter
• Nå også med SISNå også med SIS
• Billig å utvikle og i brukBillig å utvikle og i bruk
• Nye telefoner har bedre wapNye telefoner har bedre wap
grensesnitt og er enklere igrensesnitt og er enklere i
brukbruk
38
Fordelermed mobil teknologi
• Lavere investering iLavere investering i
utendørs displayerutendørs displayer
• Reduserte vedlikeholds-Reduserte vedlikeholds-
kostnaderkostnader
• Informasjon alltid tilgjengeligInformasjon alltid tilgjengelig
overalt på SMS og wapoveralt på SMS og wap
• Teknologi somerlett å oppgradereTeknologi somerlett å oppgradere
• Enkel implementering av alle typerEnkel implementering av alle typer
terminalerf.eks. ved hjelp av XMLterminalerf.eks. ved hjelp av XML
39
Prinsipperforprosjektet
• En hovedleverandørEn hovedleverandør
• Leveringsevne og referanser viktigLeveringsevne og referanser viktig
• Moderne, men etablerte løsningerModerne, men etablerte løsninger
• Ikke kjøp av utviklingsprosjektIkke kjøp av utviklingsprosjekt
• Åpne og standardiserte grensesnitt, i luftaÅpne og standardiserte grensesnitt, i lufta
• Kjøpe hyllevareKjøpe hyllevare
• Begrenset integrasjon mot annet utstyr og andre systemerBegrenset integrasjon mot annet utstyr og andre systemer
40
Utfordringerog løsninger(1/3)
• Kommunikasjonsløsning: GPRS eller PMRKommunikasjonsløsning: GPRS eller PMR
– PrisPris
– EierskapEierskap
– FremtidsutsikterFremtidsutsikter
– Vanskeligere i 2003Vanskeligere i 2003
– Eneste delen av prosjektet som har hatt risikoEneste delen av prosjektet som har hatt risiko
41
Utfordringerog løsninger(2/3)
• Utstyr og programvare: Hyllevare eller proprietærtUtstyr og programvare: Hyllevare eller proprietært
– PrisPris
– LeveringsevneLeveringsevne
– RobusthetRobusthet
– Fremtidige standarderFremtidige standarder
42
Utfordringerog løsninger(3/3)
• Informasjonsløsninger: Skilt på holdeplass eller internettInformasjonsløsninger: Skilt på holdeplass eller internett
– Kostnader anskaffelseKostnader anskaffelse
– Kostnader vedlikeholdKostnader vedlikehold
– TilgjengelighetTilgjengelighet
– KundenærhetKundenærhet
43
Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!
1 of 43

Recommended

Strøm 1 - Harald V. Nikolaisen - Utbygging av fremtidens jernbane by
 Strøm 1 - Harald V. Nikolaisen - Utbygging av fremtidens jernbane Strøm 1 - Harald V. Nikolaisen - Utbygging av fremtidens jernbane
Strøm 1 - Harald V. Nikolaisen - Utbygging av fremtidens jernbaneProsjekt 2013
796 views28 slides
Gods fergen introduksjon_politisk_20130528 by
Gods fergen introduksjon_politisk_20130528Gods fergen introduksjon_politisk_20130528
Gods fergen introduksjon_politisk_20130528Shortsea Promotion Centre Norway
460 views85 slides
Sporveien - Mer kollektivtrafikk for pengene by
Sporveien - Mer kollektivtrafikk for pengeneSporveien - Mer kollektivtrafikk for pengene
Sporveien - Mer kollektivtrafikk for pengeneBouvet ASA
705 views21 slides
Tl konf2010 kuehne_nagel_arne_faaberg by
Tl konf2010 kuehne_nagel_arne_faabergTl konf2010 kuehne_nagel_arne_faaberg
Tl konf2010 kuehne_nagel_arne_faabergShortsea Promotion Centre Norway
187 views12 slides
Shortsea oslo2010 bring_gerdt_meyer by
Shortsea oslo2010 bring_gerdt_meyerShortsea oslo2010 bring_gerdt_meyer
Shortsea oslo2010 bring_gerdt_meyerShortsea Promotion Centre Norway
249 views16 slides
Kenneth Lyngsgård, vegfaglig rådgiver, Vegtilsynet, Veisikringskonferansen 2017 by
Kenneth Lyngsgård, vegfaglig rådgiver, Vegtilsynet, Veisikringskonferansen 2017Kenneth Lyngsgård, vegfaglig rådgiver, Vegtilsynet, Veisikringskonferansen 2017
Kenneth Lyngsgård, vegfaglig rådgiver, Vegtilsynet, Veisikringskonferansen 2017TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
153 views15 slides

More Related Content

Similar to Trafikanten - sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken

Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild Oterhals by
Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild OterhalsShortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild Oterhals
Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild OterhalsShortsea Promotion Centre Norway
359 views23 slides
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester by
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenesterBK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenesterGeodata AS
331 views17 slides
Smidig i jernbaneverket by
Smidig i jernbaneverketSmidig i jernbaneverket
Smidig i jernbaneverketSmidigkonferansen
425 views9 slides
Velg sjoveien karmsund_hydro_aluminium by
Velg sjoveien karmsund_hydro_aluminiumVelg sjoveien karmsund_hydro_aluminium
Velg sjoveien karmsund_hydro_aluminiumShortsea Promotion Centre Norway
175 views9 slides
ProductXchange i Veidekke - kompetansesminar cobuilder 15.10.2015 by
ProductXchange i Veidekke - kompetansesminar cobuilder 15.10.2015ProductXchange i Veidekke - kompetansesminar cobuilder 15.10.2015
ProductXchange i Veidekke - kompetansesminar cobuilder 15.10.2015Øystein Iversen
673 views39 slides
Byggnæringens landsforening 130913 by
Byggnæringens landsforening 130913Byggnæringens landsforening 130913
Byggnæringens landsforening 130913Hamarregionen utvikling
296 views35 slides

Similar to Trafikanten - sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken(20)

BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester by Geodata AS
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenesterBK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester
BK2011 Trafikanten - Et webprosjekt med full oppgradering av karttjenester
Geodata AS331 views
ProductXchange i Veidekke - kompetansesminar cobuilder 15.10.2015 by Øystein Iversen
ProductXchange i Veidekke - kompetansesminar cobuilder 15.10.2015ProductXchange i Veidekke - kompetansesminar cobuilder 15.10.2015
ProductXchange i Veidekke - kompetansesminar cobuilder 15.10.2015
Øystein Iversen673 views
140920 asko maritime utslippsfri transportkjede.sams by Bjørn Sloth
140920 asko maritime utslippsfri transportkjede.sams140920 asko maritime utslippsfri transportkjede.sams
140920 asko maritime utslippsfri transportkjede.sams
Bjørn Sloth110 views
SIK Fredrikstad - Presentation om övergripande projekt by Svenskt Projektforum
SIK Fredrikstad - Presentation om övergripande projektSIK Fredrikstad - Presentation om övergripande projekt
SIK Fredrikstad - Presentation om övergripande projekt
"Norske synspunkter på høyhastighetstog Oslo-Gøteborg-København" by IVA1919
"Norske synspunkter på høyhastighetstog Oslo-Gøteborg-København" "Norske synspunkter på høyhastighetstog Oslo-Gøteborg-København"
"Norske synspunkter på høyhastighetstog Oslo-Gøteborg-København"
IVA1919803 views
Presentasjon gevinstrealisering 121010_bjørn sund by Devoteam daVinci
Presentasjon gevinstrealisering 121010_bjørn sundPresentasjon gevinstrealisering 121010_bjørn sund
Presentasjon gevinstrealisering 121010_bjørn sund
Devoteam daVinci721 views
Viken – folkevalgtinformasjon 2019 by Godt Sagt
Viken – folkevalgtinformasjon 2019Viken – folkevalgtinformasjon 2019
Viken – folkevalgtinformasjon 2019
Godt Sagt293 views
Ola Elvestuen: Smart City Oslo by IKT-Norge
Ola Elvestuen: Smart City OsloOla Elvestuen: Smart City Oslo
Ola Elvestuen: Smart City Oslo
IKT-Norge1.2K views

More from Ole Kristian Nystrøm

Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020 by
Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020
Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020Ole Kristian Nystrøm
115 views58 slides
Kunstig intelligens - foredrag og oppgaver for 6. trinn ved Berg skole by
Kunstig intelligens - foredrag og oppgaver for 6. trinn ved Berg skoleKunstig intelligens - foredrag og oppgaver for 6. trinn ved Berg skole
Kunstig intelligens - foredrag og oppgaver for 6. trinn ved Berg skoleOle Kristian Nystrøm
119 views17 slides
Hvor har jeg lagt planen - DnD 2018 by
Hvor har jeg lagt planen - DnD 2018Hvor har jeg lagt planen - DnD 2018
Hvor har jeg lagt planen - DnD 2018Ole Kristian Nystrøm
164 views40 slides
Reisen til singulariteten - for Color Line 2018 by
Reisen til singulariteten - for Color Line 2018Reisen til singulariteten - for Color Line 2018
Reisen til singulariteten - for Color Line 2018Ole Kristian Nystrøm
99 views96 slides
Rollen som produkteier by
Rollen som produkteierRollen som produkteier
Rollen som produkteierOle Kristian Nystrøm
554 views23 slides
Reisen til singulariteten - java zone 2017 by
Reisen til singulariteten - java zone 2017Reisen til singulariteten - java zone 2017
Reisen til singulariteten - java zone 2017Ole Kristian Nystrøm
215 views73 slides

More from Ole Kristian Nystrøm(6)

Trafikanten - sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken

 • 1. 1 SIS Sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken iSanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og AkershusOslo og Akershus Sintef, Oslo 19. mai 2005Sintef, Oslo 19. mai 2005 Ole Kristian Nystrøm - Oslo og Akershus Trafikkservice ASOle Kristian Nystrøm - Oslo og Akershus Trafikkservice AS
 • 2. 2 Disposisjon • Litt om TrafikantenLitt om Trafikanten • Hva er sanntid og SISHva er sanntid og SIS • Prinsipper for prosjektetPrinsipper for prosjektet • Utfordringer og løsningerUtfordringer og løsninger
 • 3. 3 Trafikanten • Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten)Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten) • Visjon: Trafikanten skal gjøre det enklere å reise kollektivt!Visjon: Trafikanten skal gjøre det enklere å reise kollektivt! • Oppgave: Ett felles kontaktpunkt for kundene til alleOppgave: Ett felles kontaktpunkt for kundene til alle kollektivtrafikkselskap i det sentrale Østlandsområdetkollektivtrafikkselskap i det sentrale Østlandsområdet • Eiere:Eiere: – AS Oslo Sporveier (Oslo)AS Oslo Sporveier (Oslo) – Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (Akershus fylke)Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (Akershus fylke) – NSB BA (Norges Statsbaner)NSB BA (Norges Statsbaner) • 1 felles informasjonsgiver:1 felles informasjonsgiver:
 • 6. 6 www.trafikanten.no • Billetter, priser, tidtabeller og utskriftstjenesterBilletter, priser, tidtabeller og utskriftstjenester • Nyheter og generell informasjon, presseklippNyheter og generell informasjon, presseklipp • Nettbutikk med e-salg av kort og billetterNettbutikk med e-salg av kort og billetter • Avansert reiseplanlegger - www, SMS og wapAvansert reiseplanlegger - www, SMS og wap • Dør-til-dør reiseplanlegger med kartstøtte og visning av gangveiDør-til-dør reiseplanlegger med kartstøtte og visning av gangvei • Sanntidsinformasjon for buss og trikkSanntidsinformasjon for buss og trikk • Østfold fylke fra april 2005Østfold fylke fra april 2005
 • 8. 8 Hva ersanntid og SIS • SIS - Sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og AkershusSIS - Sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus • Sanntid = Prognose for når buss eller trikk faktisk ankommerSanntid = Prognose for når buss eller trikk faktisk ankommer stoppestedet, basert på informasjon om hvor kjøretøyet befinnerstoppestedet, basert på informasjon om hvor kjøretøyet befinner seg.seg. • SIS gir bedre kundeinformasjon før og under reisenSIS gir bedre kundeinformasjon før og under reisen – www.trafikanten.nowww.trafikanten.no – wap.trafikanten.nowap.trafikanten.no – Tlf. 177Tlf. 177 – Skilt på stoppesteder, knutepunkter og terminalerSkilt på stoppesteder, knutepunkter og terminaler – Automatisk skilting og opprop av neste stopp i kjøretøyene.Automatisk skilting og opprop av neste stopp i kjøretøyene. • SIS gir bedre flyt gjennom lyskryss – ”grønn bølge”SIS gir bedre flyt gjennom lyskryss – ”grønn bølge” • Prosjektansvar: TrafikantenProsjektansvar: Trafikanten
 • 9. 9 Formål med SIS • Bedre kundeinformasjon før og under reisenBedre kundeinformasjon før og under reisen • Aktiv signalprioritering (ASP) vil gi bedre fremkommelighet forAktiv signalprioritering (ASP) vil gi bedre fremkommelighet for buss og trikk gjennom lyskryssbuss og trikk gjennom lyskryss • Bedre trafikkavvikling – AVL, flåtestyring og trafikkledelseBedre trafikkavvikling – AVL, flåtestyring og trafikkledelse • Nødknapp og støtteverktøy for førerNødknapp og støtteverktøy for fører • Bedre statistikk – fremkommelighetsmåling ogBedre statistikk – fremkommelighetsmåling og planleggingsverktøyplanleggingsverktøy
 • 10. 10 Nedslagsfelt SIS • Akershus (465.000)Akershus (465.000) • Oslo (505.000)Oslo (505.000) • 1020 vogner (buss og sporvogn)1020 vogner (buss og sporvogn) • 6000 holdeplasser6000 holdeplasser • 30 større terminaler/30 større terminaler/ shoppingsentra/shoppingsentra/ arbeidsplasserarbeidsplasser • Tog og T-bane har egneTog og T-bane har egne sanntidssystemersanntidssystemer Oslo
 • 11. 11 Anskaffelsesregime • Forsyningssektoren – forhandlet kjøp etter tilbudForsyningssektoren – forhandlet kjøp etter tilbud • Prekvalifiseringprosess - 30 søkerePrekvalifiseringprosess - 30 søkere • 11 tilbydere ble prekvalifisert, 9 svarte på vår kravspesifikasjon11 tilbydere ble prekvalifisert, 9 svarte på vår kravspesifikasjon • Komplett leveranse av realtidssystem med full funksjonalitetKomplett leveranse av realtidssystem med full funksjonalitet • Rammeavtale med leverandør, avropRammeavtale med leverandør, avrop • Faseinndelt innkjøp – fase 1 er gjennomført medio 2005Faseinndelt innkjøp – fase 1 er gjennomført medio 2005
 • 12. 12 • SIS og Frem 2005 er finansiert under Oslopakke 2 (O2)SIS og Frem 2005 er finansiert under Oslopakke 2 (O2) • O2 er en plan for å fremskynde utbyggingen av infrastruktur ogO2 er en plan for å fremskynde utbyggingen av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. • O2 skal sikre en utbygging av kollektivtrafikken i løpet av ti år somO2 skal sikre en utbygging av kollektivtrafikken i løpet av ti år som ellers ville tatt rundt 25 år.ellers ville tatt rundt 25 år. • O2 er et samarbeid mellom Statens vegvesen, AS Oslo Sporveier,O2 er et samarbeid mellom Statens vegvesen, AS Oslo Sporveier, Stor-Oslo Lokaltrafikk as (SL), Jernbaneverket, Oslo kommune ogStor-Oslo Lokaltrafikk as (SL), Jernbaneverket, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.Akershus fylkeskommune. • O2 er kostnadsberegnet til 16,6 milliarder kroner fra 2001 til 2011O2 er kostnadsberegnet til 16,6 milliarder kroner fra 2001 til 2011 • O2 er etablert fordi veisektoren alene ikke kan løse regionensO2 er etablert fordi veisektoren alene ikke kan løse regionens transportutfordringertransportutfordringer Finansiering
 • 13. 13 SIS – økonomi i faser Fase 1Fase 1 Fase 2Fase 2 Fase 3Fase 3 Innkjøp SISInnkjøp SIS 21,521,5 1919 ?? Andre kostnaderAndre kostnader 7,57,5 7,57,5 ?? TotaltTotalt 2929 26,526,5 ?? Alle tall i MNOK uten mvaAlle tall i MNOK uten mva
 • 14. 14 Fremdrift – milepæler • Prosjektstart august 2002Prosjektstart august 2002 • Prekvalifisering (EØS) utlyst mars 2003Prekvalifisering (EØS) utlyst mars 2003 • Kvavspesifikasjon sendt ut i juni 2003Kvavspesifikasjon sendt ut i juni 2003 • Kontrakt signert i februar 2004: INIT GmbH, TysklandKontrakt signert i februar 2004: INIT GmbH, Tyskland • Pilotstrekninger satt i drift i september 2004Pilotstrekninger satt i drift i september 2004 • Evaluering av pilotleveranse i desember 2004Evaluering av pilotleveranse i desember 2004 • 2005-2007: Fullskala system bygges ut, avhengig av finansiering2005-2007: Fullskala system bygges ut, avhengig av finansiering
 • 15. 15 Fremdrift – fase 1 • Februar 2004: Fase 1Februar 2004: Fase 1 – Kontrakt fase 1 signert i februar 2004: INIT GmbH, TysklandKontrakt fase 1 signert i februar 2004: INIT GmbH, Tyskland – Sentralsystem med kommunikasjonSentralsystem med kommunikasjon – 100 ASP-anlegg (aktiv signalprioritering)100 ASP-anlegg (aktiv signalprioritering) – AVLAVL – Vognutstyr til 200 busser/trikkerVognutstyr til 200 busser/trikker – 50 hpl. skilt50 hpl. skilt – Presentasjonsløsninger for web, wap og smsPresentasjonsløsninger for web, wap og sms
 • 16. 16 Fremdrift – fase 2-n • 2005-2007: Fase 2-n2005-2007: Fase 2-n – Fullskala system bygges ut, avhengig av finansieringFullskala system bygges ut, avhengig av finansiering – Resterende kjøretøyspark og depotutstyrResterende kjøretøyspark og depotutstyr – AVL og trafikkledelseAVL og trafikkledelse – 100 hpl skilt100 hpl skilt
 • 17. 17 I drift på et halvår • Samarbeid og erfaringsutveksling med kolleger i London, Stockholm,Samarbeid og erfaringsutveksling med kolleger i London, Stockholm, København, Skåne og Gøteborg gjennom InformNordenKøbenhavn, Skåne og Gøteborg gjennom InformNorden www.informnorden.orgwww.informnorden.org • Trafikanten har lang erfaring med datafangst og konvertering fra ulikeTrafikanten har lang erfaring med datafangst og konvertering fra ulike ruteplansystemerruteplansystemer • Eksport fra/til samme systemer var gjort tidligere i Stockholm.Eksport fra/til samme systemer var gjort tidligere i Stockholm. • Utmerket samarbeid mellom flere offentlige selskaper.Utmerket samarbeid mellom flere offentlige selskaper.
 • 18. 18 Utstyrsbehov • Utstyrpå 950 busserog 72 sporvogner(GPS, PC , GPRSUtstyrpå 950 busserog 72 sporvogner(GPS, PC , GPRS dataradiomodem, antenner, kabling, førerdisplay)dataradiomodem, antenner, kabling, førerdisplay) • Sentralutrustning (servere, maskinvare, programvare,Sentralutrustning (servere, maskinvare, programvare, terminalutstyr/overvåkning)terminalutstyr/overvåkning) • Depotutstyri ca. 21 depoter(trikkog bussgarasjer) –Depotutstyri ca. 21 depoter(trikkog bussgarasjer) – trafikkledelsesutstyr, flåtestyring, kommunikasjon WLANtrafikkledelsesutstyr, flåtestyring, kommunikasjon WLAN • Kommunikasjonssystem, sentralutrustning; LAN, GPRS, VHF,Kommunikasjonssystem, sentralutrustning; LAN, GPRS, VHF, • Aktiv signalprioritering i 100 signalanlegg i 2005Aktiv signalprioritering i 100 signalanlegg i 2005
 • 19. 19 Utstyrsbehov (forts) • RadiosenderforASPkommunikasjon i busser/trikkerRadiosenderforASPkommunikasjon i busser/trikker • 150 utendørs displayerformontasje i leskur150 utendørs displayerformontasje i leskur • 15 tavler/displayerforinnendørs terminaler15 tavler/displayerforinnendørs terminaler • Programvare og utstyrforSMS og Internet meldingstjenesteProgramvare og utstyrforSMS og Internet meldingstjeneste • Prosjektledelse, utviklingsarbeid, implementeringskostnaderProsjektledelse, utviklingsarbeid, implementeringskostnader • Eksisterende utstyrintegreres dermuligEksisterende utstyrintegreres dermulig
 • 23. 23 • Fortløpende oppdatering omposisjonFortløpende oppdatering omposisjon sammenlignet med rutetabellsammenlignet med rutetabell • Mulighet for“headway”-kontroll foråMulighet for“headway”-kontroll forå unngå klumping av kjøretøyunngå klumping av kjøretøy • Tekstmeldingerfra trafikkledelseTekstmeldingerfra trafikkledelse • Standardmeldingerkan sendes fra bussenStandardmeldingerkan sendes fra bussen • Skjult nødknapp girøkt trygghet ogSkjult nødknapp girøkt trygghet og sikkerhetsikkerhet SIS - kjøretøyutstyr
 • 24. 24 SIS - kjøretøyutstyr Kjøretøycomputermontert iKjøretøycomputermontert i taket bakførerplasstaket bakførerplass
 • 27. 27 • Kjøretøycomputer – COPILOTpcKjøretøycomputer – COPILOTpc • X86 compatible processor with real time clockX86 compatible processor with real time clock • Windows XP EmbeddedWindows XP Embedded • 256MB RAM256MB RAM • Compact flash cardsCompact flash cards • Innebygget WLANInnebygget WLAN • Tilkopling til eksternt utstyr:Tilkopling til eksternt utstyr: • 1 x IBIS kjøretøynettverk-tilkopling,1 x IBIS kjøretøynettverk-tilkopling, • GPS – mottager, posisjonGPS – mottager, posisjon • GPRS - sender/mottakerGPRS - sender/mottaker • VHF – sender, for anrop til signalanleggVHF – sender, for anrop til signalanlegg • Audio inn/ut, MP3-avspilling for stoppestedsoppropAudio inn/ut, MP3-avspilling for stoppestedsopprop • USB / RS 232 / RS 485USB / RS 232 / RS 485 • 2 x PCMCIA2 x PCMCIA • Inngang for odometer (avstandsmåling)Inngang for odometer (avstandsmåling) SIS - kjøretøyutstyr
 • 29. 29 Aktiv signalprioritering (ASP) StyreskapPosisjonering Ber om prioritet Gis prioritet Buss kvitterer ut
 • 30. 30 Prioritering utførtPrioritering utført Prioritering sendesPrioritering sendes Prioritering mottattPrioritering mottatt Aktiv signalprioritering (ASP)
 • 32. 32 SIS – skilt i JCDleskur
 • 33. 33 SIS – Infosøyler • EksisterendeEksisterende infrastrukturinfrastruktur • Utfordring med strømUtfordring med strøm og kostnaderog kostnader
 • 36. 36 SIS på web • Reiseforslag mellom alle NSBReiseforslag mellom alle NSB stasjoner på Østlandet ogstasjoner på Østlandet og alle stoppested i Oslo-alle stoppested i Oslo- Akershus for alle driftsarterAkershus for alle driftsarter • Nå også med SISNå også med SIS • Jobbes med integrering ogJobbes med integrering og videreutviklingvidereutvikling
 • 37. 37 SIS på wap • Reiseforslag mellom alle NSBReiseforslag mellom alle NSB stasjoner på Østlandet ogstasjoner på Østlandet og alle stoppested i Oslo-alle stoppested i Oslo- Akershus for alle driftsarterAkershus for alle driftsarter • Nå også med SISNå også med SIS • Billig å utvikle og i brukBillig å utvikle og i bruk • Nye telefoner har bedre wapNye telefoner har bedre wap grensesnitt og er enklere igrensesnitt og er enklere i brukbruk
 • 38. 38 Fordelermed mobil teknologi • Lavere investering iLavere investering i utendørs displayerutendørs displayer • Reduserte vedlikeholds-Reduserte vedlikeholds- kostnaderkostnader • Informasjon alltid tilgjengeligInformasjon alltid tilgjengelig overalt på SMS og wapoveralt på SMS og wap • Teknologi somerlett å oppgradereTeknologi somerlett å oppgradere • Enkel implementering av alle typerEnkel implementering av alle typer terminalerf.eks. ved hjelp av XMLterminalerf.eks. ved hjelp av XML
 • 39. 39 Prinsipperforprosjektet • En hovedleverandørEn hovedleverandør • Leveringsevne og referanser viktigLeveringsevne og referanser viktig • Moderne, men etablerte løsningerModerne, men etablerte løsninger • Ikke kjøp av utviklingsprosjektIkke kjøp av utviklingsprosjekt • Åpne og standardiserte grensesnitt, i luftaÅpne og standardiserte grensesnitt, i lufta • Kjøpe hyllevareKjøpe hyllevare • Begrenset integrasjon mot annet utstyr og andre systemerBegrenset integrasjon mot annet utstyr og andre systemer
 • 40. 40 Utfordringerog løsninger(1/3) • Kommunikasjonsløsning: GPRS eller PMRKommunikasjonsløsning: GPRS eller PMR – PrisPris – EierskapEierskap – FremtidsutsikterFremtidsutsikter – Vanskeligere i 2003Vanskeligere i 2003 – Eneste delen av prosjektet som har hatt risikoEneste delen av prosjektet som har hatt risiko
 • 41. 41 Utfordringerog løsninger(2/3) • Utstyr og programvare: Hyllevare eller proprietærtUtstyr og programvare: Hyllevare eller proprietært – PrisPris – LeveringsevneLeveringsevne – RobusthetRobusthet – Fremtidige standarderFremtidige standarder
 • 42. 42 Utfordringerog løsninger(3/3) • Informasjonsløsninger: Skilt på holdeplass eller internettInformasjonsløsninger: Skilt på holdeplass eller internett – Kostnader anskaffelseKostnader anskaffelse – Kostnader vedlikeholdKostnader vedlikehold – TilgjengelighetTilgjengelighet – KundenærhetKundenærhet
 • 43. 43 Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!