Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Trafikanten - sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken

Trafikanten - sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken

 1. 1. 1 SIS Sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken iSanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og AkershusOslo og Akershus Sintef, Oslo 19. mai 2005Sintef, Oslo 19. mai 2005 Ole Kristian Nystrøm - Oslo og Akershus Trafikkservice ASOle Kristian Nystrøm - Oslo og Akershus Trafikkservice AS
 2. 2. 2 Disposisjon • Litt om TrafikantenLitt om Trafikanten • Hva er sanntid og SISHva er sanntid og SIS • Prinsipper for prosjektetPrinsipper for prosjektet • Utfordringer og løsningerUtfordringer og løsninger
 3. 3. 3 Trafikanten • Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten)Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten) • Visjon: Trafikanten skal gjøre det enklere å reise kollektivt!Visjon: Trafikanten skal gjøre det enklere å reise kollektivt! • Oppgave: Ett felles kontaktpunkt for kundene til alleOppgave: Ett felles kontaktpunkt for kundene til alle kollektivtrafikkselskap i det sentrale Østlandsområdetkollektivtrafikkselskap i det sentrale Østlandsområdet • Eiere:Eiere: – AS Oslo Sporveier (Oslo)AS Oslo Sporveier (Oslo) – Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (Akershus fylke)Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (Akershus fylke) – NSB BA (Norges Statsbaner)NSB BA (Norges Statsbaner) • 1 felles informasjonsgiver:1 felles informasjonsgiver:
 4. 4. 4 Fokus på automatiserte løsninger
 5. 5. 5 www.trafikanten.no
 6. 6. 6 www.trafikanten.no • Billetter, priser, tidtabeller og utskriftstjenesterBilletter, priser, tidtabeller og utskriftstjenester • Nyheter og generell informasjon, presseklippNyheter og generell informasjon, presseklipp • Nettbutikk med e-salg av kort og billetterNettbutikk med e-salg av kort og billetter • Avansert reiseplanlegger - www, SMS og wapAvansert reiseplanlegger - www, SMS og wap • Dør-til-dør reiseplanlegger med kartstøtte og visning av gangveiDør-til-dør reiseplanlegger med kartstøtte og visning av gangvei • Sanntidsinformasjon for buss og trikkSanntidsinformasjon for buss og trikk • Østfold fylke fra april 2005Østfold fylke fra april 2005
 7. 7. 7 Besøkvokserkraftig
 8. 8. 8 Hva ersanntid og SIS • SIS - Sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og AkershusSIS - Sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus • Sanntid = Prognose for når buss eller trikk faktisk ankommerSanntid = Prognose for når buss eller trikk faktisk ankommer stoppestedet, basert på informasjon om hvor kjøretøyet befinnerstoppestedet, basert på informasjon om hvor kjøretøyet befinner seg.seg. • SIS gir bedre kundeinformasjon før og under reisenSIS gir bedre kundeinformasjon før og under reisen – www.trafikanten.nowww.trafikanten.no – wap.trafikanten.nowap.trafikanten.no – Tlf. 177Tlf. 177 – Skilt på stoppesteder, knutepunkter og terminalerSkilt på stoppesteder, knutepunkter og terminaler – Automatisk skilting og opprop av neste stopp i kjøretøyene.Automatisk skilting og opprop av neste stopp i kjøretøyene. • SIS gir bedre flyt gjennom lyskryss – ”grønn bølge”SIS gir bedre flyt gjennom lyskryss – ”grønn bølge” • Prosjektansvar: TrafikantenProsjektansvar: Trafikanten
 9. 9. 9 Formål med SIS • Bedre kundeinformasjon før og under reisenBedre kundeinformasjon før og under reisen • Aktiv signalprioritering (ASP) vil gi bedre fremkommelighet forAktiv signalprioritering (ASP) vil gi bedre fremkommelighet for buss og trikk gjennom lyskryssbuss og trikk gjennom lyskryss • Bedre trafikkavvikling – AVL, flåtestyring og trafikkledelseBedre trafikkavvikling – AVL, flåtestyring og trafikkledelse • Nødknapp og støtteverktøy for førerNødknapp og støtteverktøy for fører • Bedre statistikk – fremkommelighetsmåling ogBedre statistikk – fremkommelighetsmåling og planleggingsverktøyplanleggingsverktøy
 10. 10. 10 Nedslagsfelt SIS • Akershus (465.000)Akershus (465.000) • Oslo (505.000)Oslo (505.000) • 1020 vogner (buss og sporvogn)1020 vogner (buss og sporvogn) • 6000 holdeplasser6000 holdeplasser • 30 større terminaler/30 større terminaler/ shoppingsentra/shoppingsentra/ arbeidsplasserarbeidsplasser • Tog og T-bane har egneTog og T-bane har egne sanntidssystemersanntidssystemer Oslo
 11. 11. 11 Anskaffelsesregime • Forsyningssektoren – forhandlet kjøp etter tilbudForsyningssektoren – forhandlet kjøp etter tilbud • Prekvalifiseringprosess - 30 søkerePrekvalifiseringprosess - 30 søkere • 11 tilbydere ble prekvalifisert, 9 svarte på vår kravspesifikasjon11 tilbydere ble prekvalifisert, 9 svarte på vår kravspesifikasjon • Komplett leveranse av realtidssystem med full funksjonalitetKomplett leveranse av realtidssystem med full funksjonalitet • Rammeavtale med leverandør, avropRammeavtale med leverandør, avrop • Faseinndelt innkjøp – fase 1 er gjennomført medio 2005Faseinndelt innkjøp – fase 1 er gjennomført medio 2005
 12. 12. 12 • SIS og Frem 2005 er finansiert under Oslopakke 2 (O2)SIS og Frem 2005 er finansiert under Oslopakke 2 (O2) • O2 er en plan for å fremskynde utbyggingen av infrastruktur ogO2 er en plan for å fremskynde utbyggingen av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. • O2 skal sikre en utbygging av kollektivtrafikken i løpet av ti år somO2 skal sikre en utbygging av kollektivtrafikken i løpet av ti år som ellers ville tatt rundt 25 år.ellers ville tatt rundt 25 år. • O2 er et samarbeid mellom Statens vegvesen, AS Oslo Sporveier,O2 er et samarbeid mellom Statens vegvesen, AS Oslo Sporveier, Stor-Oslo Lokaltrafikk as (SL), Jernbaneverket, Oslo kommune ogStor-Oslo Lokaltrafikk as (SL), Jernbaneverket, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.Akershus fylkeskommune. • O2 er kostnadsberegnet til 16,6 milliarder kroner fra 2001 til 2011O2 er kostnadsberegnet til 16,6 milliarder kroner fra 2001 til 2011 • O2 er etablert fordi veisektoren alene ikke kan løse regionensO2 er etablert fordi veisektoren alene ikke kan løse regionens transportutfordringertransportutfordringer Finansiering
 13. 13. 13 SIS – økonomi i faser Fase 1Fase 1 Fase 2Fase 2 Fase 3Fase 3 Innkjøp SISInnkjøp SIS 21,521,5 1919 ?? Andre kostnaderAndre kostnader 7,57,5 7,57,5 ?? TotaltTotalt 2929 26,526,5 ?? Alle tall i MNOK uten mvaAlle tall i MNOK uten mva
 14. 14. 14 Fremdrift – milepæler • Prosjektstart august 2002Prosjektstart august 2002 • Prekvalifisering (EØS) utlyst mars 2003Prekvalifisering (EØS) utlyst mars 2003 • Kvavspesifikasjon sendt ut i juni 2003Kvavspesifikasjon sendt ut i juni 2003 • Kontrakt signert i februar 2004: INIT GmbH, TysklandKontrakt signert i februar 2004: INIT GmbH, Tyskland • Pilotstrekninger satt i drift i september 2004Pilotstrekninger satt i drift i september 2004 • Evaluering av pilotleveranse i desember 2004Evaluering av pilotleveranse i desember 2004 • 2005-2007: Fullskala system bygges ut, avhengig av finansiering2005-2007: Fullskala system bygges ut, avhengig av finansiering
 15. 15. 15 Fremdrift – fase 1 • Februar 2004: Fase 1Februar 2004: Fase 1 – Kontrakt fase 1 signert i februar 2004: INIT GmbH, TysklandKontrakt fase 1 signert i februar 2004: INIT GmbH, Tyskland – Sentralsystem med kommunikasjonSentralsystem med kommunikasjon – 100 ASP-anlegg (aktiv signalprioritering)100 ASP-anlegg (aktiv signalprioritering) – AVLAVL – Vognutstyr til 200 busser/trikkerVognutstyr til 200 busser/trikker – 50 hpl. skilt50 hpl. skilt – Presentasjonsløsninger for web, wap og smsPresentasjonsløsninger for web, wap og sms
 16. 16. 16 Fremdrift – fase 2-n • 2005-2007: Fase 2-n2005-2007: Fase 2-n – Fullskala system bygges ut, avhengig av finansieringFullskala system bygges ut, avhengig av finansiering – Resterende kjøretøyspark og depotutstyrResterende kjøretøyspark og depotutstyr – AVL og trafikkledelseAVL og trafikkledelse – 100 hpl skilt100 hpl skilt
 17. 17. 17 I drift på et halvår • Samarbeid og erfaringsutveksling med kolleger i London, Stockholm,Samarbeid og erfaringsutveksling med kolleger i London, Stockholm, København, Skåne og Gøteborg gjennom InformNordenKøbenhavn, Skåne og Gøteborg gjennom InformNorden www.informnorden.orgwww.informnorden.org • Trafikanten har lang erfaring med datafangst og konvertering fra ulikeTrafikanten har lang erfaring med datafangst og konvertering fra ulike ruteplansystemerruteplansystemer • Eksport fra/til samme systemer var gjort tidligere i Stockholm.Eksport fra/til samme systemer var gjort tidligere i Stockholm. • Utmerket samarbeid mellom flere offentlige selskaper.Utmerket samarbeid mellom flere offentlige selskaper.
 18. 18. 18 Utstyrsbehov • Utstyrpå 950 busserog 72 sporvogner(GPS, PC , GPRSUtstyrpå 950 busserog 72 sporvogner(GPS, PC , GPRS dataradiomodem, antenner, kabling, førerdisplay)dataradiomodem, antenner, kabling, førerdisplay) • Sentralutrustning (servere, maskinvare, programvare,Sentralutrustning (servere, maskinvare, programvare, terminalutstyr/overvåkning)terminalutstyr/overvåkning) • Depotutstyri ca. 21 depoter(trikkog bussgarasjer) –Depotutstyri ca. 21 depoter(trikkog bussgarasjer) – trafikkledelsesutstyr, flåtestyring, kommunikasjon WLANtrafikkledelsesutstyr, flåtestyring, kommunikasjon WLAN • Kommunikasjonssystem, sentralutrustning; LAN, GPRS, VHF,Kommunikasjonssystem, sentralutrustning; LAN, GPRS, VHF, • Aktiv signalprioritering i 100 signalanlegg i 2005Aktiv signalprioritering i 100 signalanlegg i 2005
 19. 19. 19 Utstyrsbehov (forts) • RadiosenderforASPkommunikasjon i busser/trikkerRadiosenderforASPkommunikasjon i busser/trikker • 150 utendørs displayerformontasje i leskur150 utendørs displayerformontasje i leskur • 15 tavler/displayerforinnendørs terminaler15 tavler/displayerforinnendørs terminaler • Programvare og utstyrforSMS og Internet meldingstjenesteProgramvare og utstyrforSMS og Internet meldingstjeneste • Prosjektledelse, utviklingsarbeid, implementeringskostnaderProsjektledelse, utviklingsarbeid, implementeringskostnader • Eksisterende utstyrintegreres dermuligEksisterende utstyrintegreres dermulig
 20. 20. 20 SIS - systemoversikt
 21. 21. 21 SIS - systemoversikt
 22. 22. 22 SIS - kjøretøyutstyr FørerdisplayFørerdisplay
 23. 23. 23 • Fortløpende oppdatering omposisjonFortløpende oppdatering omposisjon sammenlignet med rutetabellsammenlignet med rutetabell • Mulighet for“headway”-kontroll foråMulighet for“headway”-kontroll forå unngå klumping av kjøretøyunngå klumping av kjøretøy • Tekstmeldingerfra trafikkledelseTekstmeldingerfra trafikkledelse • Standardmeldingerkan sendes fra bussenStandardmeldingerkan sendes fra bussen • Skjult nødknapp girøkt trygghet ogSkjult nødknapp girøkt trygghet og sikkerhetsikkerhet SIS - kjøretøyutstyr
 24. 24. 24 SIS - kjøretøyutstyr Kjøretøycomputermontert iKjøretøycomputermontert i taket bakførerplasstaket bakførerplass
 25. 25. 25 AntenneAntenne WLANWLAN GPRSGPRS GPSGPS AntenneAntenne signalprioriteringsignalprioritering SIS - kjøretøyutstyr
 26. 26. 26 SIS - kjøretøyutstyr
 27. 27. 27 • Kjøretøycomputer – COPILOTpcKjøretøycomputer – COPILOTpc • X86 compatible processor with real time clockX86 compatible processor with real time clock • Windows XP EmbeddedWindows XP Embedded • 256MB RAM256MB RAM • Compact flash cardsCompact flash cards • Innebygget WLANInnebygget WLAN • Tilkopling til eksternt utstyr:Tilkopling til eksternt utstyr: • 1 x IBIS kjøretøynettverk-tilkopling,1 x IBIS kjøretøynettverk-tilkopling, • GPS – mottager, posisjonGPS – mottager, posisjon • GPRS - sender/mottakerGPRS - sender/mottaker • VHF – sender, for anrop til signalanleggVHF – sender, for anrop til signalanlegg • Audio inn/ut, MP3-avspilling for stoppestedsoppropAudio inn/ut, MP3-avspilling for stoppestedsopprop • USB / RS 232 / RS 485USB / RS 232 / RS 485 • 2 x PCMCIA2 x PCMCIA • Inngang for odometer (avstandsmåling)Inngang for odometer (avstandsmåling) SIS - kjøretøyutstyr
 28. 28. 28 SIS - systemoversikt
 29. 29. 29 Aktiv signalprioritering (ASP) StyreskapPosisjonering Ber om prioritet Gis prioritet Buss kvitterer ut
 30. 30. 30 Prioritering utførtPrioritering utført Prioritering sendesPrioritering sendes Prioritering mottattPrioritering mottatt Aktiv signalprioritering (ASP)
 31. 31. 31 SIS - systemoversikt
 32. 32. 32 SIS – skilt i JCDleskur
 33. 33. 33 SIS – Infosøyler • EksisterendeEksisterende infrastrukturinfrastruktur • Utfordring med strømUtfordring med strøm og kostnaderog kostnader
 34. 34. 34 SIS - systemoversikt
 35. 35. 35 SIS – sentralsystem (CAD/AVL)
 36. 36. 36 SIS på web • Reiseforslag mellom alle NSBReiseforslag mellom alle NSB stasjoner på Østlandet ogstasjoner på Østlandet og alle stoppested i Oslo-alle stoppested i Oslo- Akershus for alle driftsarterAkershus for alle driftsarter • Nå også med SISNå også med SIS • Jobbes med integrering ogJobbes med integrering og videreutviklingvidereutvikling
 37. 37. 37 SIS på wap • Reiseforslag mellom alle NSBReiseforslag mellom alle NSB stasjoner på Østlandet ogstasjoner på Østlandet og alle stoppested i Oslo-alle stoppested i Oslo- Akershus for alle driftsarterAkershus for alle driftsarter • Nå også med SISNå også med SIS • Billig å utvikle og i brukBillig å utvikle og i bruk • Nye telefoner har bedre wapNye telefoner har bedre wap grensesnitt og er enklere igrensesnitt og er enklere i brukbruk
 38. 38. 38 Fordelermed mobil teknologi • Lavere investering iLavere investering i utendørs displayerutendørs displayer • Reduserte vedlikeholds-Reduserte vedlikeholds- kostnaderkostnader • Informasjon alltid tilgjengeligInformasjon alltid tilgjengelig overalt på SMS og wapoveralt på SMS og wap • Teknologi somerlett å oppgradereTeknologi somerlett å oppgradere • Enkel implementering av alle typerEnkel implementering av alle typer terminalerf.eks. ved hjelp av XMLterminalerf.eks. ved hjelp av XML
 39. 39. 39 Prinsipperforprosjektet • En hovedleverandørEn hovedleverandør • Leveringsevne og referanser viktigLeveringsevne og referanser viktig • Moderne, men etablerte løsningerModerne, men etablerte løsninger • Ikke kjøp av utviklingsprosjektIkke kjøp av utviklingsprosjekt • Åpne og standardiserte grensesnitt, i luftaÅpne og standardiserte grensesnitt, i lufta • Kjøpe hyllevareKjøpe hyllevare • Begrenset integrasjon mot annet utstyr og andre systemerBegrenset integrasjon mot annet utstyr og andre systemer
 40. 40. 40 Utfordringerog løsninger(1/3) • Kommunikasjonsløsning: GPRS eller PMRKommunikasjonsløsning: GPRS eller PMR – PrisPris – EierskapEierskap – FremtidsutsikterFremtidsutsikter – Vanskeligere i 2003Vanskeligere i 2003 – Eneste delen av prosjektet som har hatt risikoEneste delen av prosjektet som har hatt risiko
 41. 41. 41 Utfordringerog løsninger(2/3) • Utstyr og programvare: Hyllevare eller proprietærtUtstyr og programvare: Hyllevare eller proprietært – PrisPris – LeveringsevneLeveringsevne – RobusthetRobusthet – Fremtidige standarderFremtidige standarder
 42. 42. 42 Utfordringerog løsninger(3/3) • Informasjonsløsninger: Skilt på holdeplass eller internettInformasjonsløsninger: Skilt på holdeplass eller internett – Kostnader anskaffelseKostnader anskaffelse – Kostnader vedlikeholdKostnader vedlikehold – TilgjengelighetTilgjengelighet – KundenærhetKundenærhet
 43. 43. 43 Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!

×