Successfully reported this slideshow.

Reisen til singulariteten - java zone 2017

1

Share

Upcoming SlideShare
Historical sketch at Union
Historical sketch at Union
Loading in …3
×
1 of 73
1 of 73

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Reisen til singulariteten - java zone 2017

 1. 1. • . 1 …. Reisen til singulariteten Ole Kristian Nystrøm
 2. 2. 3
 3. 3. 4
 4. 4. 1942 - Isaac Asimov «Handbook of Robotics, 56th Edition, 2058 A.D.»
 5. 5. 1955 - John McCarthy «the science and engineering of making intelligent machines»
 6. 6. Linda Gottfredson «a very general mental capability … the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly, and learn from experience»
 7. 7. Nick Bostrom - 1998 «an intellect that is much smarter than the best human brains in practically every field, including scientific creativity, general wisdom and social skills»
 8. 8. Ray Kurzweil Law of Accelerating Returns
 9. 9. Singularity a point at which a function takes an infinite value, especially in space- time when matter is infinitely dense, as at the center of a black hole.
 10. 10. «the moment in the future when our technology’s intelligence exceeds our own» - Vernor Vinge
 11. 11. Within thirty years we will have the technological means to create superhuman intelligence. Shortly after the human era will be ended.
 12. 12. «more likely than not to have reached AGI in 2040» - Bostrom 2014
 13. 13. kunstig intelligens ≠ menneskelig intelligens
 14. 14. hva da?
 15. 15. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology – Ray Kurzweil How long before superintelligence? - Nick Bostrom The Coming Technological Singularity - Verner Venge Linda Gottfredson The Path to Machine Intelligence – Numenta AI A modern approach – Russel and Norvig Our Final Invention - James Barrat http://singularityu.org http://singularityhub.com http://waitbutwhy.com/ Kilder og lesning
 16. 16. Kilder Reisen til singulariteten Ole Kristian Nystrøm ole.nystrom@bouvet.no

Editor's Notes

 • Hei, jeg er Ole Kristian Nystrøm fra Bouvet.
  Jeg skal snakke om kunstig intelligens i et stort perspektiv, og skal se både bakover i tid og fremover i tid.
 • Det skal handle om vårt forhold til denne. Vi kommer tilbake til denne!
 • Dette var GMs visjons for fremtidsbilen på 50-tallet. Den var turbindrevet, den var selvkjørende, men med høy grad av menneskelig inngripen, og det var helt forventet at folk tente opp pipa inne i bilen.
 • Og hun her spiller også en rolle!

  PAUSE
 • Kunstig intelligens har vært sentral i film og bøker i mange 10-år, og her som i «Blade Runner», er det systemer som er til forveksling like mennesker.
 • «Terminator»
 • Kunstig intelligens kan også vises som ren programvare, her i «Her»
 • Og i «2001 en romodysse»
 • «ExMachina» går tilbake til koblingen kunstig intelligens og roboter.
 • Slik vi kjenner det fra «StarWars» og mange andre filmer i sjangeren.
 • Vår populære oppfatning av menneskeskapt intelligens spenner fra intelligente virus, laget av oss, til intelligente roboter.
 • Som i 42 definerte roboters relasjon til mennesker gjennom 3 lover. Han så perspektivet at de kunne skade oss.
 • Alt dette har ført frem til dette bildet av en smart maskin.

  PAUSE
 • Vi skal se på en måte å klassifisere kunstig intelligens på.
  3 nivåer av kunstig intelligens.
 • Billedkjengjenning
  Tekstgjengjenning
  Spillanalyse
  Sturkturerte data
  Generere kunstig tale
  Spill som sjakk, go og jepardy
  Korteste vei
  Prediktive analyser, f.eks, i industri eller privatliv
  Prognoser i helsesektoren
  Prediksjon av sykdommer
  Prediksjon i forsikring
  Prediksjon ifm betalingsmislighold
  Salg av reklame på google og facebook et.al.
  PageRank
 • Spill som sjakk, go og jepardy
  Spillanalyse
 • Naturlig tale - forståelse - sammenhenger.
 • Billedkjengjenning
  Tekstgjengjenning
  Generere kunstig tale
 • Salg av reklame på google og facebook et.al.
  PageRank
 • Helsesektoren
  Kreft
 • Objekter og personer
  Innhold i ansiktsuttrykk
  Alder
  Finnes som åpne APIer hos f.eks. Microsoft

  PAUSE
 • Mer sammensatte systemer, men fortsatt smalt bruksområde.

  Behandling av sensordata i store volum for analyse og handling.
 • Sturkturerte data
  Korteste vei
  Prediktive analyser, f.eks, i industri eller privatliv
  Prognoser i helsesektoren
  Prediksjon av sykdommer
  Prediksjon i forsikring
  Prediksjon ifm betalingsmislighold

  PAUSE
 • PAUSE
 • Menneskebarnet møter veggen.
 • Noen hundre år siden…
 • Steinalderen 4-10.000 år siden
 • Ruter for spredning av menneskeslekten 10-20.000 år siden
 • Neandertaler - 30-70 tusen år siden
 • 2 mill år

  PAUSE
 • Eksponentiell vekst.
 • Kjent fenomen.
  Populasjonsvekst.
 • Sykdomsutbredelse
 • Økt ytelse
  Økt kapasitet
  Digitalisering
  Oppkobling
  Miniatyrisering
 • De fleste ser på utvikling i lyset av egne opplevelser i nærmeste fremtid.
  Dette vil alltid se lineær ut.
  Veksten er egentlig eksponentiell.
  Og dette er ikke bare i det tekniske domenet.
  Biologisk vekst og menneskets læringskurve er eksponentiell.
  Moores law er bare et mange eksempler.
 • Hardware
  Software
  Robotikk
  Kommunikasjon
  Bioteknologi
  Nanoteknologi

  50 milliarder tilkoblede dingser i 2020 - Cisco
 • Det er sensorer over alt i de alle fleste ting.
  Det samles data overalt.
  De kobles mer og mer sammen.

  Alle de store leverandørene har systemer med APIer med tilganger til tekst inn og ut, tale, bilde, video, etc.

  Tilgjengelige løsninger APIer fra Google, Facebook, Amazon, IBM og det er flere på vei.

  Mange satser på forskning og forretning innen dette, også i Norge.
 • Forfatter og professor i matematikk og informatikk.
  Brukte tidlig på 90-tallet begrepet singularitet på denne måten.
 • Vernor Vinge.

  PAUSE
 • PAUSE
 • Det bringer oss til hun her!

  Ett viktige spørsmål…
  Hvordan ser den på seg selv?
 • Maur er sosiale insekter. De lever i kompliserte samfunn, til dels noen av de største insektssamfunn vi kjenner. Mange arter bygger forseggjorte bol, kalt maurtuer.

  Hvordan ser denne på verden rundt seg?
  Vet den hvor smart den er?
  Skjønner den hvor smarte mennesker er?
 • Vi har sammenliknbar intelligens.
 • Men det har ikke en ASI.
 • Hva er intelligens, og hva er bevissthet?

  Dersom vi antar at mennesket er bevisst, er andre arter det? En hund? En maur? En bakterie? Må den være bevisst for å ha en overlevelsesdrift, altså beskytte seg, skaffe føde og formere seg? Sannsynligvis ikke.
 • Utfallet mellom bra - dårlig eller nøytralt er helt uavhengige om AI blir bevisste.
 • ASI hjelper oss til bedre liv.
 • Vi integreres og øker våre evner.
 • Får hjelp til miljøproblemene.
 • Utrydder sult og fattigdom.
 • Utrydder alle alvorlige sykdommer.
 • ASI bruker oss til eget formål.
 • Matrix-scenariet
 • ASI utrydder oss som en trussel.
 • Terminator-scenariet.
 • - Will wipe out humanity
 • - Ban autonomous weapon
 • - Humans should be worried about the threat.
 • ASI bryr seg ikke om oss.
  Dette merker vi ingenting til.

  Vi er blitt maur - får stort sett være i fred.
 • Mennesker er sosiale insekter. De lever i kompliserte samfunn, i noen av de største kjente samfunn. Mange bygger forseggjorte og avanserte habitater, kalt byer.

  Hvordan ser mennesket på verden rundt seg?
  Vet det hvor smart det er?
  Skjønner det hvor smarte ASI er?
 • Menneskets dominans startet den dagen våre forfedre plukket opp stein og trepinner og laget verktøy.
 • Kanskje den ender opp med at vi som en overlevende art, men en blindvei i evolusjonen?
 • ×