Advertisement

Матеріали вебінару "5 проектів громадського моніторингу адмінпослуг", 18 вересня 2014 р.

Project Manager at UNDP Ukraine
Sep. 18, 2014
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Матеріали вебінару "5 проектів громадського моніторингу адмінпослуг", 18 вересня 2014 р.(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Матеріали вебінару "5 проектів громадського моніторингу адмінпослуг", 18 вересня 2014 р.

 1. УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРОЕКТІВ нинішній стан та майбутні перспективи
 2. ПРОЕКТИ ГРОМАД У МІСТАХ Категорії проектів Кількість НГО у містах Успішно завершені 9 Сніжне, Чернівці (2), Івано- Франківськ, Луганськ, Алчевськ, Рівне, Українка, Полтава (Миргород) У процесі впровадження 4 Черкаси, Вінниця, Суми, Краматорськ Виникли труднощі 2 Луганськ, Донецьк
 3. СТОРІНКА ПРОЕКТУ НА ФОТОСХОВИЩІ FLICKR
 4. SMARTUNDP.WORDPRESS .COM
 5. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ЦНАП
 6. Івано-Франківськ ПРОТЯГОМ ЛЛЮЮТТООГГОО -- ЛЛИИППННЯЯ 22001144 РРООККУУ В РАМКАХ ПРОЕКТУ ВИКОНАНО НАСТУПНЕ: 1) розроблено механізм моніторингу ЦНАП в м. Івано-Франківськ
 7. Івано-Франківськ 2) ПРОВЕДЕНО СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ ЦНАП 47% 53% Оцінка якості обслуговування в ЦНАП: 31% 37% Відмінно 26% 6% 0% Дуже добре Добре Задовільно Незадовільно
 8. Івано-Франківськ Перші інфографіки
 9. Івано-Франківськ 3) ПРИДБАНО ЄМНОСТІ ДЛЯ МІНІ- ДОСЛІДЖЕНЬ У ЦНАП
 10. Івано-Франківськ 4) ПРОВЕДЕНО ЧОТИРИ НАВЧАННЯ
 11. Івано-Франківськ 5) ПРОВЕДЕНО ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ Звіт за результатами моніторингу можна завантажити тут
 12. Івано-Франківськ 6) ОНОВЛЕНО САЙТ ЦНАП З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОТРИМАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ВІД ВІДВІДУВАЧІВ ЦЕНТРУ http://www.cnap.if.ua/
 13. Івано-Франківськ 7) РОЗРОБЛЕНО ТА ВИПУЩЕНО ПОСІБНИК Зі змістом посібника можна ознайомитись тут
 14. РІВНЕ РІВНЕ, ДУБНО, ОСТРОГ, КУЗНЕЦОВСЬК
 15. ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ “ЧАЙКА”, М.РІВНЕ Лариса Гунько
 16. Рівне ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ  Дослідження стану поінформованості громадян про адміністративні послуги  Проведення інформаційної кампанії про права громадян у сфері адміністративних послуг  Проведення моніторингу адміністративних послуг (м.Рівне, м.Дубно, м.Острог, м.Кузнецовськ)
 17. КОРОТКИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Рівне  Опитування громадян на предмет поінформованості про адміністративні послуги  Візити до ЦНАПів Рівного, Острога, Кузнецовська та Дубно, огляд приміщень,інтерв’ю з керівниками  Застосування практики “таємний клієнт”  Фокус групи у м.Кузнецовську та м.Рівне  Круглий стіл
 18. Дубно Кузнецовськ
 19. ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ Рівне  Громадяни Рівненщини потребують більше інформації про можливості отримати адміністративні послуги  Жінки на Рівненщині більше поінформовані, частіше звертаються за адміністративними послугами, ніж чоловіки  Центри надання адміністративних послуг на Рівненщині потребують удосконалення приміщень для забезпечення доступності для маломобільних груп громадян  Персонал центрів надання адміністративних послуг потребує комплексних заходів, направлених на попередження професійного вигорання.
 20. НАШІ ПЛАНИ Рівне  Започаткувати систему інформування громадян про адміністративні послуги через місцеве радіо  Надати висновки проведеного моніторингу до органів місцевого самоврядування з рекомендаціями щодо покращення стану надання адмінпослуг  Систематично проводити заходи по моніторингу надання адміністративних послуг на Рівненщині
 21. ПОЛТАВА МИРГОРОД
 22. ЗАВДАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ Миргород 1. Проведення анкетування мешканців «Адміністративний екзитпол» 2. Проведення аудиту адміністративних послуг 3. Впровадження електронних механізмів комунікацій з мешканцями:  online опитування мешканців на сайті міської ради  стимулювання запровадження таких механізмів як електронна черга та ін.  Організація громадських обговорень якості адміністративних послуг  Створення інформаційного дисплею «Банк пропозицій»  Проведення інформаційної кампанії з поширення кращих практик та поліпшення адміністративних послуг  Розміщення публікацій у ЗМІ та створення інформаційного випуску на телебаченні
 23. Миргород ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ 1. Проведено громадське обговорення стану якості адміністративних послуг та механізми вдосконалення обслуговування громадян у миргородському ЦНАП 2. Проведено опитування-екзитпол 100 мешканців міста Миргород про якість обслуговування у ЦНАП та пропозиції щодо поліпшення обслуговування 3. Організовано постійно діючий моніторинг послуг ЦНАП шляхом онлайн-анкетування на сайті Миргородської міськради 4. Створено інфостенд — дисплей «Банк пропозицій» з метою поліпшення комунікацій між ЦНАП та його відвідувачами
 24. Миргород ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ 4. Відзнято 40-хв. передачу на обласному телебаченні «Відверто про адміністративні послуги» за участю представників трьох ЦНАП області 5. Випущено інформ. листівку «Карта адміністративних послуг» з метою залучення широкого кола мешканців до обслуговування у ЦНАП та підвищення рівня проінформованості громадян про адміністративні послуги 6. Проведено аудит технологічних та інформаційних карток за 49 послугами ЦНАП. 7. Надано рекомендації органам міської влади за результатами анкетування та аудиту ЦНАП Подивитись можна тут
 25. Миргород ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА АУДИТОМ КАРТОК  ЦНАП в основному дотримується принципу «єдиного вікна».  У сфері земельних питань не встановлюють чітких термінів виконання, є певна плутанина в технологічних картках, інформація яких не відповідає заявленій в інформаційних картках.  Найкраще описані процедури інформаційні і технологічні картки по управлінню архітектури. Принци «єдиного вікна» додержується повністю по питаннях соціального захисту.
 26. РЕКОМЕНДАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ПОСЛУГ ЗА «АДМІНІСТРАТИВНИМ ЕКЗИТПОЛОМ»  Розширити перелік послуг, які надаються у ЦНАП  Інформувати про строки вирішення питання  Встановити кулер для питної води у приміщенні ЦНАПУ Миргород
 27. ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЦНАП Миргород  Здійснення «Першого візиту» до ЦНАП через Інтернет  Провести просвітницьку роботу з користування послугами заповнення документів в електронній формі для громадян віком 50+  Інформування громадян про стан вирішення питання засобами СМС повідомлень
 28. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ • Відеозапис телепередачі • Результати проведеного анкетування • Звіт з аудиту • Інформаційна листівка «Карта послуг ЦНАП» Миргород
 29. ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ Миргород 1. Розробка стандартів публічного звітування органів влади за надані адміністративні послуги 2. Подальший супровід стенду дисплею «Банк пропозицій» 3. Моніторинг впливу проведеної інформаційної кампанії на: • збільшення відвідувачів ЦНАП • зменшення повторних звернень 4. Інтегрування ЦНАПів та урядової контактної лінії
 30. ЧЕРНІВЦІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 31. Товариство “Український Народний Дім у Чернівцях” Моніторинг надання адміністративних послуг районними у м. Чернівці управліннями соціального захисту населення 18 вересня 2014
 32. • провести моніторинг процедури надання послуг управліннями соцзахисту населення; • підготувати звіт з моніторингу послуг; • розробити пропозиції щодо вдосконалення процедури надання адміністративних послуг органами соцзахисту; • лобіювати вдосконалення процедури надання послуг органами соціального захисту населення. Чернівці ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
 33. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ Чернівці - Фокус-група (лютий 2014): уточнено параметри анкети; - Проведення опитування споживачів адміністративних послуг в районних управліннях соцзахисту (березень): опитано майже 200 відвідувачів; - Проведення моніторингу надання районними управліннями соцзахисту послуг за визначеними опитувальниками (лютий-березень); - Проведення круглого столу з обговорення результатів моніторингу надання послуг управліннями соцзахисту, (квітень); - Проведення круглого столу з обговорення можливостей розширення мережі надання адміністративних послуг, (червень); - Проведення фінальної прес-конференції (липень).
 34. ПРОПОЗИЦІЇ УПРАВЛІННЯЧМер нівці СОЦЗАХИСТУ 1. Електронні версії бланків та зразки їх заповнення виставити на сайтах районних у місті управлінь соцзахисту. 2. Облаштувати пандуси у Шевченківській та Першотравневій райраді у відповідності до вимог. 3. Шевченківській районній у місті раді розглянути можливість розвести потоки відвідувачів центру (які входять та виходять), через облаштування додаткового виходу. 4. Шевченківському районному управлінню праці та соцзахисту запровадити елементи електронного обслуговування відвідувачів (електронної черги). 5. Першотравневій райраді створити на базі районного управління праці та соцзахисту єдине вікно з обслуговування відвідувачів, за зразком Шевченківської районного управління праці та соцзахисту населення.
 35. Чернівці ПРОПОЗИЦІЇ МІСЬКІЙ РАДІ 1. Чіткий розподіл повноважень між районними та міською радою шляхом підписання відповідних договорів та розмежуванням виконання стратегічних та поточних завдань. 2. Створення на базі райрад повноцінних ЦНАПів (центрів надання адміністративних послуг), де б кожен мешканець району міг отримати весь спектр послуг, які надаються у міському ЦНАПі.
 36. Надруковано буклети з інформацією про послуги управлінь соцзахисту районними управлінням соцзахисту (тираж 2000 прим.) Чернівці ДРУКОВАНА ПРОДУКЦІЯ Дивіться тут Дивіться тут
 37. Чернівці ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 1) Домагатись від міської ради реформувати районні у місті ради; 2) Підготувати спільний з Шевченківським управлінням соцзахисту проект щодо запровадження елементів електронного документообігу; 3) Підготувати спільно з Першотравневою райрадою проект вдосконалення прийому громадян у районному управлінні соцзахисту за принципом “єдиного вікна”.
 38. ЧЕРНІВЦІ ЦНАП
 39. ЗАВДАНН Я ПРОЕКТУ Чернівці
 40. Чернівці ЗРОБЛЕНО У РАМКАХ ПРОЕКТУ 1. Встановлено партнерство з міською радою та ЦНАПом. 2. Виконано моніторинг якості надання адмінпослуг в Чернівцях. • Фокус-групи: 1) “Виявлення проблем надавачів адмінпослуг у ЦНАП”; 2) “Виявлення проблем отримувачів адмінпослуг у ЦНАП”; • Круглий стіл “Публічне обговорення з підвищення ефективності моніторингу та контролю за діяльністю, пов’язаною з наданням адміністративних послуг” 3. Проведена інформаційно-просвітницька кампанія - 70 тис. мешканців міста поінформовано про процес надання адміністративних послуг. 4. Підготовлено рекомендації для Чернівецької міської ради щодо вдосконалення роботи ЦНАП.
 41. КРУГЛИЙЧе рнівці СТІЛ Частина 1 Частина 2 Частина 3
 42. Чернівці
Advertisement