Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

типи посилань на комірки в електронних таблицях

2,478 views

Published on

8 клас

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

типи посилань на комірки в електронних таблицях

  1. 1. Типи посилань на комірки в електронних таблицях LibreOffice Calc Захарова О.В.
  2. 2. ПОСИЛАННЯ Адреса комірки у формулі називається посиланням За допомогою посилань можна використовувати у формулі дані, що знаходяться в різних місцях робочого листа, а також використовувати значення однієї і тієї ж комірки в декількох формулах. В електронних таблицях (Calc/Excel) можливі:  відносні,  абсолютні  змішані посилання. Захарова О.В.
  3. 3. ВІДНОСНІ ПОСИЛАННЯ Посилання, яке при копіюванні в інші комірки буде модифікуватись (змінюватись) відповідно новому розташуванню, є відносним. Захарова О.В.
  4. 4. АБСОЛЮТНІ ПОСИЛАННЯ Абсолютним називається посилання, що не змінюється при виконанні операцій з комірками і листами. В абсолютних посиланнях перед назвою стовпця і номером рядка стоїть знак $. Захарова О.В.
  5. 5. ЗМІШАНІ ПОСИЛАННЯ У змішаних посиланнях абсолютною є назва стовпця і відносною – назва рядка або навпаки (наприклад, $А1 та А$1). При виконанні операцій з комірками і листами модифікується тільки відносна частина посилань. Захарова О.В.
  6. 6. ПОСИЛАННЯ НА АРКУШ Можна здійснювати посилання на комірки, які знаходяться на іншому листі робочої книги Наприклад, посилання ‘І семестр’.С2 буде означати відносне посилання на комірку С2, яка розташована на аркуші І семестр. Захарова О.В.
  7. 7. НАГАДАЄМО Пріоритет операторів у формулі Формула в електронній таблиці (Calc/Excel) завжди починається зі знаку дорівнює (=) і обчислюється зліва направо у відповідності з пріоритетом кожного оператора у формулі. Пріоритет операцій:  знаходження протилежних значень (знак ‘ - ’ перед операндом);  знаходження відсотків від числа (‘ % ’);  піднесення до степеню (‘ ^ ’);  множення і ділення (‘ * ’, ‘ / ’);  додавання та віднімання (‘ + ’, ‘ - ‘). Послідовність обчислень можна змінювати за допомогою встановлення круглих дужок. Захарова О.В.

×