Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

білінгвізм

0 views

Published on

У рамках всеукраїнської науково-практичної конференції асоціації керівників шкіл України " Освіта Львова - важливий чинник якісного життя людини в суспільстві" 12 квітня 2013 року у нашій школі був проведений семінар для директорів шкіл України "Білінгвізм у практиці роботи школи".

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

білінгвізм

 1. 1. Білінгвізмтаполілінгвізму Львівській спеціалізованій середнійзагальноосвітній школі № 45 I-IIIступенівз поглибленим вивченням англійськоїмови
 2. 2. :БУВАЄ національний(вживання декількох мову певній суспільнійспільноті) індивідуальний(вживання індивідомдекількох мов,кожна з яких обираєтьсявідповідно до певноїмовленнєвої ситуації)
 3. 3.  тренує мозок, примушує його працюватиефективніше, швидше пристосовуватисьта витрачати менше енергії; розвиває пам’ять, уміння розуміти,аналізувати явища мови, кмітливість,математичні навички та логіку; допомагає засвоювати абстрактні науки,літературу, інші іноземні мови; розвиває цікавість до лінгвістичних явищ,поширює мовний досвід, розвиваєперекладацькі навички; підвищує самооцінку, формуєособистість.
 4. 4. РІВНІ РОЗВИТКУ БІЛІНГВІЗМУ (ПОЛІЛІНГВІЗМУ)рецептивнийлюдина розуміє текст та висловлювання, алене володіє здатністю вимовляти слова ібудувати мовленнєві конструкції;репродуктивнийзабезпечує вміння й навички озвучування іншої мовив різних видах мовленнєвої діяльності (говорінні,слуханні, читанні), а також користування завченимимовними конструкціями;продуктивний вільне користування іншою мовною системою
 5. 5. НапрямкироботиНапрямкироботиПочаткова школаВиховнароботаІноземнімовиСередня істаршашкола
 6. 6. Видироботидослідницькіпрактикумизіставлення,порівняння,аналогія,аналізкорекція:виправленнянеправильного тапомилковоговживання слів таформуваннявикористаннядидактичного тароздаткового матеріалу(схеми-опори, таблиці,картки, алгоритми,зошити з друкованоюосновою)робота надрозумінням таправильнимвживаннямтермінівформуваннякомунікативнихумінь (усне таписемнемовлення)переклад
 7. 7. Уже з перших шкільних роківпочинається процес усвідомленнявсіх мовних явищ.Перед кожним вчителем початковихкласів стоїть завдання навчити дітейякнайчіткіше розрізняти мовні засоби,бачити особливості як російської,так і української мови, і в жодному разі не об’єднувати їх під часусного чи писемного мовлення.Залежно від віку, коли відбувається засвоєння другої мовирозрізняють ранній і пізній білінгвізм. Ранній білінгвізмобумовлений життям у двомовному середовищі з дитинства.За пізнього білінгвізму вивчення другої мови відбувається встаршому віці вже після засвоєння однієї мови.
 8. 8.  комбіновані уроки(російська та українська мови) бінарні уроки(в умовах різновікових груп) уроки з використаннямінноваційних технологій
 9. 9. Бінарні урокиУрок українськоїмови та математики :“Шевченко науроках математики”(5 клас)Урок українськоїмови таінформатики:“Ділові папери.Резюме” (10 клас)Урок українськоїлітератури таросійської мови:“Возникновение иразвитиеромантизма врусской, украинскойи мировой культурев XIX в.” (9 клас)
 10. 10. Уроки державною мовою щопятниціУрок фізикиУрок історіїУрок математики
 11. 11. На уроках англійської та американської літератури учнічитають твори англійських та американських поетів воригіналі, знайомляться з перекладами творів та саміперекладають вірші з англійської на російську таукраїнську мови.Звон колоколовСлышишь сани зазвонили –Вдруг серебряным стал звук.В предвкушении веселья –Мелодический здесь звук.Ты не спи! Услышь, как звенят ониВ прохладном воздухе ночи.Смотри: звезда мерцает там вдалиС кристальным отблеском внутри.И время даром ты не трать:Иди гулять, друзей встречать;И звон колоколов ты этих –С музыкой прими,И серебристый звук колоколов пойми!(перевод – Виктория Прибыш,11-А класс)Сріблястий дзвінПочуй ти саней дивний спів –Сріблястих тих дзвіночків.Відчуй зі звуком їхвеселий, дивний сміх.І як вони чудово граютьВ морозну темну ніч;Коли усі зірки майнутьу темну тую ніч.Дивись, як сяйвом тим,вони доповнюють ритми містів.І бережи часи оті,Як руни давні – золоті.Ти ж чуєш бо музичний співотих дзвонів?З початку звуків й до пісень –Сріблястих дзвонів цих?(переклад – Вікторія Прибиш, 11-А клас)Silver Bells(by Edgar Allan Poe)     Hear the sledges with the bells –Silver bells!What a world of merriment their melodyforetells!How they tinkle, tinkle, tinkle,In the icy air of night!While the stars, that oversprinkleAll the heavens, seem to twinkleWith a crystalline delight;Keeping time, time, time,In a sort of Runic rhyme,To the tintinnabulation that so musicallywellsFrom the bells, bells, bells, bells,Bells, bells, bells –From the jingling and the tinkling ofthe bells.
 12. 12. Ведення словничківросійсько-українськихтермінівУрок фізикиУрок біології
 13. 13. Наочність: карти,схеми, таблиці
 14. 14. Наочність: зошити,атласи, підручники
 15. 15. Роздатковий матеріал
 16. 16. Екскурсії у Шекспірівському центрі для гостей школи таучнів проводяться трьома мовами – англійською,російською та українською.
 17. 17. Під час Тижня Шекспіра уроки та позакласні заходи ,присвячені життю та творчості Шекспіра, такожпроводяться трьома мовами – англійською, російською таукраїнською.
 18. 18. Робочими мовами Шкільного Євроклубу “Гармонія” та дискусійного клубу“Молодь на перепутті” є англійська, російська та українська.
 19. 19.  Україна – рідний край!
 20. 20.  Масляна !
 21. 21. Позакласні заходи, присвячені видатним людям та подіямВеликобританії, України та Росії,проводяться мовами цих країн.
 22. 22. День ПушкінськогоЛіцею 19 жовтня
 23. 23. IX Всеукраїнськийтурнір юнихбіологів (м.Чернівці, 2010 рік)X Всеукраїнськийтурнір юнихбіологів (м. Рівне,2011 рік)Виступ наміському семінарівчителів біологіїВсеукраїнські біологічні турніри
 24. 24. Учні нашої школи щорічно беруть участь у конкурсі перекладачів“Львів Європейський” Лінгвістичного центру, де роблять переклади занглійської та німецької мов на російську та українську мови.Англійською та українською мовами учні представляли свої роботина районному та міському конкурсах учнівських проектів “Intel.Навчання для майбутньго”, міському конкурсі “Львів на моїй долоні”,конкурсі відеопроектів “Закохані у Львів” та багатьох інших.
 25. 25. Обдаровані дітиУчениця 11-А класуРущак Валентина
 26. 26. “Найрозумніший”Янчак Артем,переможець 2013 р.Філіпов Максим,переможець 2011р.
 27. 27. Дослідження свідчать, що мовній та предметнійкомпетенціям випускників школи з російською мовоюнавчання притаманні такі характеристики:1. Рівень успішності з предметів, які викладаються другою мовою єоднаковим у порівнянні з рівнем успішності монолінгвальнихучнів, які навчаються цією мовою.2. Мовна компетенція випускників майже не відрізняється відкомпетенції учнів, природних носіїв цієї мови.3. Наближення рівня знань учнів з другої мови до офіційнихміжнародних стандартів відбувається по закінченні школи (але нераніше). Результати є кращими у тому разі, коли учні маютьможливість перебувати у природному середовищі мови,якавивчається (коли школа знаходиться у країні, де мова, щовивчається учнями, як друга, є головним засобом спілкування).4. Навчально-виховний процес розвивається у напрямку виховання«транснаціональної ідентичності», основу якого складає позитивнеставлення як до рідної мови і культури, так і до інших мов ікультур. Формування поваги до іншої культури відбуваєтьсязавдяки тонкому розумінню учнями усіх її аспектів.
 28. 28. Результати учнів школи з російськоюмовою навчання у Міжнароднихконкурсах знавців української мовиКонкурс ім. Петра ЯцикаКонкурс ім. Тараса ШевченкаКількість переможцівІ місце ІІ місце ІІІ місце2011-2012 н.р. 1 3 32012-2013 н.р. 4 2Кількість переможцівІ місце ІІ місце ІІІ місце2011-2012 н.р. 32012-2013 н.р. 1 1
 29. 29. Результати учнів школи з російськоюмовою навчання у ВсеукраїнськихолімпіадахЗа підсумками результатів ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадисеред шкіл Франківського району м. Львова 2012-2013 н.р. наша школапосіла 2-ге місце.
 30. 30. Результати учнів школи зросійською мовою навчання уЗНО
 31. 31. 79060, м. Львів,вул. Наукова, 25,тел. (факс):63-62-63,e-mail: school45-lviv@yandex.ru,сайт : www.school45lviv.ucoz.ua

×