Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сам роб

621 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

сам роб

  1. 1. Самостійна робота з теми «Теорема Піфагора» 1-й варіант1. Сторони прямокутника відносяться як 3 : 4. Діагональ дорівнює 10 см. Обчислити периметр прямокутника.2. У рівнобедреному трикутнику бісектриса кута при першині дорівнює 12 см, а кут при основі 58°. Знайти основу.3. Висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, дорівнює 35 см, а основа 24 см. Чому дорівнює бічна сторона?4. У трикутнику ABC катети АС = 15 см, ВС = 8 см. З вершини прямого кута С радіусом ВС описали дугу, яка відтинає від гіпотенузи відрізок BD. Знайти відрізок ВD 2-й варіант 1.Сторона ромба дорівнює 26 см, а діагоналі відносяться як 5: 12. Обчислити діагоналі ромба. 2.У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює 12 см, а кут при вершині дорівнює 22°. Знайти висоту, опущену на бічну сторону. З.Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 17 см, а висота, проведена до основи, — 15 см. Чому дорівнює основа? 4. Діагоналі паралелограма дорівнюють 40 см і 74 см, а сторона 51 см. Знайти перпендикуляр, опущений з вершини паралелограма на цю сторону. 3-й варіант 1.Катети прямокутного трикутника відносяться як 8 : і5. Медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює 34 см. Знайти катети. 2.У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює 28 см, а кут при вершині 70*. Знайти бічну сторону. 3.У гострокутному трикутнику ABC знайти відношення синусів кутів А і В, якщо ВС = а, АС = b 4.На продовженні діагоналі АС ромба ABCD узяли довільну точку М, яку сполучили з вершиною В. Довести, що AM ∙ CM = = MB2 ∙ АB2. 4-й варіант 1.У прямокутному трикутнику медіана і висота, проведені з вершини прямого кута, дорівнюють 25 см і 24 см. Знайти периметр трикутника. 2.У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює 24 см, а кут при вершині 58°. Знайти висоту, опущену на основу трикутника. 3.У гострокутному трикутнику ABC знайти відношення сторін АВ : ВС, якщо синуси кутів А і С відповідно дорівнюють р і k. 4.Гіпотенуза АВ прямокутного трикутника ABC дорівнює х Довільну точку М на катеті ВС сполучили з вершиною А, а довільну точку Н на катеті АС сполучили з вершиною В. Знайти відрізок МИ, якщо АМ2 + ВН2 =у2.

×