Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5

Share

Download to read offline

цільові програми і проекти в діяльності бібліотек

Download to read offline

Цільові проекти і програмна діяльність бібліотек
Автор Луньова І., Дніпропетровська ОУНБ

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

цільові програми і проекти в діяльності бібліотек

 1. 1. Проектна діяльність і програмно-цільове планування в практиці роботи бібліотек © Луньова Ірина Євгенівна , завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи Дніпропетровської о б ласної універсальної наукової бібліотеки Лекція-візуалізація
 2. 2. <ul><li>Проектна діяльність </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Проект – це послідовність кроків ефективної реалізації задуманої ідеї в конкретні терміни із залученням оптимальних засобів і ресурсів. </li></ul><ul><li>Основа сучасної проектної діяльності – “послугова” сервісна орієнтація, оскільки в результаті реалізації проекту виникають нові освітні, інформаційні, культурні і соціальні послуги, нові пропозиції, нові можливості </li></ul><ul><li>Проект завжди спрямований на рішення проблемної ситуації, у якій опинилися реальні і потенціальні користувачі, громадськість </li></ul>
 4. 4. Класи проектів в бібліотечній справі <ul><li>Мегапроекти – цільові програми розвитку культури на різних рівнях управління (обласний, крайовий) </li></ul><ul><li>Мегапроекти містять низку взаємозалежних проектів розвитку не тільки бібліотечної діяльності, але і музеїв, театрів, центрів дозвілля, тобто всієї сфери культури, об’єднаної в мегапроекті загальною метою, виділеними ресурсами і часом, що відпущений на їх виконання </li></ul><ul><li>Мегапроекти носять макроекономічний характер. Вони торкаються інтересів значної частини регіону, вимагають ретельної підготовки, координації управлінських структур, виділення джерел фінансування на конкурсній основі </li></ul>1 клас Мегапроекти
 5. 5. <ul><li>Мегапроекти мають відмінні риси: </li></ul><ul><li>Висока вартість </li></ul><ul><li>Трудомісткість </li></ul><ul><li>Довготривалість реалізації </li></ul><ul><li>Віддаленість районів реалізації </li></ul><ul><li>Додаткові витрати на інфраструктуру </li></ul><ul><li>Вплив на соціальне і культурне середовище регіону і держави в цілому </li></ul>Класи проектів в бібліотечній справі
 6. 6. Мегапроект “Пушкінська бібліотека: книги для російських бібліотек”
 7. 7. <ul><li>Мета – формування інфраструктури, яка об’єднує видавництва, книгорозповсюджувачів, бібліотеки, користувачів </li></ul><ul><li>Передбачено видання і розповсюдження по бібліотеках літератури з економіки, політології, праву, психології, філософії, літературознавству, культурології, довідників, дитячої і художньої літератури </li></ul><ul><li>Головне завдання – створення інфраструктури, яка здатна була б об’єднати усіх учасників книжкового ринку. Значна роль у цьому процесі належала бібліотекам. </li></ul><ul><li>Учасники мегапроекту – бібліотеки з 83 суб’єктів РФ </li></ul><ul><li>Створена діюча модель взаємодії – “видавництво – центр бібліографічної інформації-розповсюджувач друкованої продукції - бібліотека” </li></ul><ul><li>У рамках мегапроекту здійснюється автоматизація великих регіональних і частково районних бібліотек Росії </li></ul>Мегапроект “Пушкінська бібліотека: книги для російських бібліотек” Ініційований інститутом “Відкрите суспільство” (фонд Сороса) 1998 рік – 20 млн. $
 8. 8. Мегапроект “Програма збереження і розвитку культури Республіки Алтай” <ul><li>Стратегія – сприяння розвитку культур народів та етнічних груп регіону на підставі рівноправної міжнаціональної культурної взаємодії, утвердження національної гідності та етнічної самосвідомості </li></ul><ul><li>Пріоритетні напрямки стратегії: </li></ul><ul><ul><ul><li>Збереження історико-культурної спадщини Алтаю </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Розвиток народної творчості </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Розвиток професійного мистецтва </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Створення умов щодо закріплення фахівців у галузі культури </li></ul></ul></ul><ul><li>Розвиток бібліотечної справи: </li></ul><ul><ul><ul><li>Реконструкція будівлі республіканської бібліотеки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Формування депозитарію національної краєзнавчої літератури і місцевої преси </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Раціоналізація бібліотечної мережі </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Автоматизація бібліотек республіки </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Паспорт мегапроекту: </li></ul><ul><ul><ul><li>Замовники, виконавці, співвиконавці </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Строки та етапи реалізації </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Основні програмні заходи </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Важливі цільові показники </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Очікувані кінцеві результати </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Обсяг фінансування </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Система контролю виконання </li></ul></ul></ul>Мегапроект “Програма збереження і розвитку культури Республіки Алтай” <ul><li>Фінансування: </li></ul><ul><ul><ul><li>Джерела цільового фінансування </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Фінансування на конкурсній основі </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Часткова участь інших відомств </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Важливі цільові показники </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ліцензування науково-дослідної роботи </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стимулювання розвитку меценатства і спонсорства </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Мультипроекти – комплексні програми стратегічного розвитку бібліотек у масштабах регіону, або окремого територіального утворення, пристосованого до динамічних змін зовнішнього середовища. </li></ul><ul><li>Такий тип програмування формується сьогодні в бібліотечній сфері на рівні малого міста </li></ul>2 клас Мультипроекти
 11. 11. <ul><li>Мультипроекти відображають важливі тенденції в розвитку управління бібліотечною справою на регіональному рівні: </li></ul><ul><ul><ul><li>Взаємодія бібліотеки з різними закладами культури, освіти та інформаційними закладами у єдиному процесі формування культурного середовища регіону (краєзнавча діяльність) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Збереження рідкісних історичних і культурних джерел </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Вивчення і використання краєзнавчої літератури </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Виявлення нових краєзнавчих матеріалів </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Формування краєзнавчої бібліографії </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Видання інформаційно-рекламних матеріалів </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Бібліотека – організаційно-координуючий центр в процесі реалізації мультипроекта </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Вплив на формування культурного середовища і нової культурної спільноти у місті </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Сприяння повноцінної реалізації загальноосвітніх і культурних інтересів населення, відображення культурних традицій </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Приклад: мультипроект “Мала енциклопедія Дмитрівського краю” (Росія) </li></ul><ul><ul><ul><li>Створення історії сіл цього регіону </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Цикл виставкових експозицій </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підготовка букетів та каталогів виставок </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Видання бібліографічних покажчиків </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підготовка циклу документальних фільмів </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Поповнення фондів бібліотек книгами і рукописами з історії сіл, та ін. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>При підготовці мультипроектів обов’язково повинен бути реалізований диференційований ситуаційний підхід </li></ul><ul><ul><ul><li>Міста застійної бідності, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(головне завдання програмування – збереження закладів культури) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Молоді міста і міста соціального лиха </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(населення таких міст – люди молоді, досвідчені, інтелігентні) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Пріоритетна мета – формування нового соціально-культурного середовища при безпосередньої і зацікавленої участі населення </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Міста зі значущим міграційним приростом населення </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(бібліотека бере на себе місію соціально-культурної адаптації біженців) </li></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Монопроекти – здійснюються на рівні однієї бібліотеки, мають певну мету, чітко визначені норми фінансування, ресурсного забезпечення, встановлені терміни і конкретний зміст. </li></ul><ul><li>Цей клас найбільш поширений. </li></ul><ul><li>Їх реалізація обов’язків потребує створення єдиної проектної команди. </li></ul><ul><li>Саме такі проекти у вигляді програм бібліотеки подають потенційним інвесторам: </li></ul><ul><ul><ul><li>Органам місцевої влади </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Грантодавцям </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Соціальним службам </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підприємствам, та ін. </li></ul></ul></ul>3 клас Монопроекти
 15. 15. <ul><li>Програми цього класу проектів можуть бути: </li></ul><ul><ul><ul><li>Організаційно-управлінського характеру </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(“Програма перебудови політики комплектування ЦБС”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Загальні програми </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Програми розвитку і популяризації читання “З книгою – по життю” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Міні-програми популяризації літнього читання “ Літо з книгою”, “Приходьте в бібліотеку літом” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Програми підвищення престижу дитячого та юнацького читання “Зростаємо з книгою” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Авторські програми (за різною тематикою) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Паросток”, “Бібліотерапія”, “Право на радість” </li></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Програми цього класу проектів можуть бути: </li></ul><ul><ul><ul><li>Поточними (реалізуються протягом року, півроку) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Бібліотека. Книга. Читач” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Сім’я: щастя та відповідальність” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Милосердя понад усе” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Середньотерміновим ( 1-2 роки) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Створення інформаційно-комп’ютерної мережі ЦБС на 2010-2012 рр.” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Довготерміновими (за різною тематикою) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Концепція розвитку методичної роботи ЦБС на період 2010-2015 рр.” </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. Програмно-цільовий проект <ul><li>“ Перспективи розвитку ЦБС на 2010-2015 рр.” </li></ul>
 18. 18. Малі проекти <ul><li>Малі проекти – використовуються у невеликих публічних бібліотеках. </li></ul><ul><li>Вони невеликі за масштабом, прості і обмежені ресурсами і часом. </li></ul><ul><li>Термін реалізації – від 1 місяця до 1 року </li></ul><ul><li>Характеристика </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Гнучка організація в управлінні </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ретельне визначення кінцевої мети </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Чіткий розподіл завдань </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Взаємозамінність членів команди </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Можливо короткочасний розподіл усіх видів ресурсів: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Інтелектуальних </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Фінансових </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Інформаційних </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Матеріальних </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Приклад: </li></ul><ul><li>проект </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>“ 175 років Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці” </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>60 років Центральній міській бібліотеці </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>30 років бібліотеці-філіалу № 30 </li></ul></ul></ul></ul></ul>Малі проекти <ul><li>Термін реалізації 1 рік </li></ul><ul><ul><ul><li>Розробка і проведення анкетування “Бібліотека очима читачів” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підготовка статей у місцеву і професійну бібліотечну пресу </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Створення з місцевим TV документального фільму про бібліотеку та її структурні підрозділи або мультимедійної презентації </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Видавнича діяльність </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підготовка ювілейних виставок та експозицій </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хроніка бібліотеки </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Бібліотечні проекти підрозділяються: <ul><li>Головне завдання проекту – зниження ризиків інвестиційної діяльності на підготовчому етапі проекту </li></ul><ul><ul><li>Мегапроект “Пушкінська бібліотека: книги для російських бібліотек” ( 3500 бібліотек, видання у кількості 1000 назв) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Функціонування кожної ланки проекту </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Схема реалізації </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Якісне комплектування фондів бібліотек </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Пілотний проект “Сільська бібліотека” </li></ul></ul><ul><ul><li>( 17 суб’єктів і 1700 бібліотек) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Безкоштовний комплект книг різноманітної тематики </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Систематичне комплектування фондів сільських бібліотек, культурно-просвітні акції з метою підвищення значення сільської бібліотеки у житті місцевої громади </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Підвищення професійного рівня працівників сільських бібліотек </li></ul></ul></ul></ul>Пілотні проекти
 21. 21. <ul><li>Інвестиційні проекти – визначають як інвестиційні акції, які передбачають вкладання певної кількості ресурсів, у т.ч. інтелектуальних, фінансових, матеріальних, людських для отримання запланованого результату і досягнення визначної мети у певні строки. </li></ul><ul><ul><ul><li>Використовуються і в невиробничій сфері </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Необхідні певні умови для приватних вкладів у реалізацію інвестиційних проектів у бібліотечній сфері </li></ul></ul></ul>Інвестиційні проекти
 22. 22. <ul><li>Інформаційні проекти - широке впровадження нових інформаційних технологій в діяльність бібліотек, заснованих на впровадженні обчислювальної техніки і зв’язаних з нею засобів і методів автоматизації інформаційних процесів </li></ul><ul><li>Зміст інформаційних проектів багатоаспектний: </li></ul><ul><ul><li>Безперешкодне отримання важливої інформації </li></ul></ul><ul><ul><li>Вільний доступ до інформації </li></ul></ul><ul><ul><li>Формування єдиного соціально-культурного простору </li></ul></ul><ul><ul><li>Інтеграція бібліотек </li></ul></ul><ul><ul><li>Інформаційні технологічні ресурси </li></ul></ul><ul><li>Інформаційні проекти відображають процес становлення публічних бібліотек як центрів системи інформаційного забезпечення населення і органів місцевого самоврядування </li></ul>Інформаційні проекти
 23. 23. <ul><li>Інноваційні проекти </li></ul><ul><li>Головна мета – розробка і застосування нових технологій та інших нововведень, які забезпечують подальший розвиток бібліотеки </li></ul><ul><li>Інноваційна діяльність в бібліотечній сфері включає: </li></ul><ul><ul><li>Опанування нових інформаційних технологій </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення нових послуг </li></ul></ul><ul><ul><li>Модернізація усіх напрямків бібліотечної діяльності: комплектування, обслуговування, збереження </li></ul></ul><ul><li>Інноваційні проекти мають бути: невеликими і великими </li></ul><ul><li>Невеликі інноваційні проекти реалізуються при створенні нових бібліотечно-інформаційних послуг і не потребують великих витрат </li></ul><ul><li>Великі інноваційні проекти потребують достатнього фінансування, мають велику ступінь ризику, але у випадку їх виконання бібліотеки піднімаються на новий ступінь розвитку </li></ul>Інноваційні проекти
 24. 24. <ul><li>Мета проектів – розробка стратегії розвитку бібліотеки, пріоритетних напрямків бібліотечної діяльності у зовнішньому середовищі </li></ul><ul><li>Результати завершення подібних проектів: </li></ul><ul><ul><li>Розробка нормативної, наукової, регламентуючої документації </li></ul></ul><ul><ul><li>Аналіз проведення соціологічних, маркетингових досліджень, анкетування, які стають підставою щодо розробки стратегії у бібліотечній сфері </li></ul></ul><ul><li>Подібні проекти розробляють: </li></ul><ul><ul><li>Державні бібліотека </li></ul></ul><ul><ul><li>Крайові бібліотеки </li></ul></ul><ul><ul><li>Обласні бібліотеки </li></ul></ul><ul><ul><li>Публічні (рідше) </li></ul></ul><ul><li>(недостатність коштів не здійснення маркетингових досліджень, відсутність професійних маркетологів) </li></ul>Маркетингові проекти
 25. 25. <ul><li>Приклад: </li></ul><ul><li>Маркетинговий проект “Мир без границ” ( Росія) </li></ul><ul><li>Мета проекту: створення відділу літератури на іноземних мовах </li></ul><ul><li>У рамках реалізації проекту було проведено: </li></ul><ul><ul><li>Соціологічні дослідження серед мешканців району </li></ul></ul><ul><ul><li>Вивчені інформаційні запити користувачів бібліотек, студентів та учнів учбових закладів, які вивчають іноземні мови </li></ul></ul>Маркетингові проекти
 26. 26. <ul><li>Стратегічні проекти – частина стратегічного планування бібліотеки </li></ul><ul><li>Стратегічне планування – процес розробки і підготовки стратегічної рівноваги між цілями і можливостями в умовах змін </li></ul><ul><li>Призначення проектування – визначення проективних напрямків діяльності бібліотек, які забезпечують її розвиток </li></ul><ul><li>Сутність проектів: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>у визначенні стратегічної мети бібліотеки, що не створює перешкод у рішенні поточних проектів і програм </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>у формуванні матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів бібліотеки що орієнтовані на стратегічні цілі, для ефективного реагування на непередбачені зміни у зовнішньому середовищі </li></ul></ul></ul></ul>Стратегічні проекти
 27. 27. <ul><li>Головне завдання проектів: </li></ul><ul><li>встановлення стійких співвідносин </li></ul><ul><li>“ бібліотека – середовище - ситуація” </li></ul><ul><li>Приклад: стратегічний проект “Сільська бібліотека: перспектива розвитку” (Росія) </li></ul><ul><li>Мета: співробітництво органів місцевого самоврядування у формуванні політики стратегічного розвитку сільських бібліотек як інформаційних центрів, що працюють на основі сучасних комп’ютерних технологій </li></ul><ul><ul><li>Модернізація існуючої інфраструктури інформаційного обслуговування </li></ul></ul><ul><ul><li>Навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів бібліотек у питаннях впровадження комп’ютерних технологій </li></ul></ul>Стратегічні проекти
 28. 28. <ul><li>Організаційні проекти – спрямовані на реорганізацію бібліотек, зміну їх структури, створення нових бібліотек, філіалів, проведення великих міжнародних конференцій, виставок </li></ul><ul><li>Необхідність проектів: </li></ul><ul><ul><li>Внесення організаційних змін в бібліотечну систему </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення моделі раціональної структури управління </li></ul></ul><ul><li>Організаційні проекти тісно пов’язані з економічними </li></ul><ul><li>Приклад: створення нових структур </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ бібліотека-музей” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ бібліотека-культурний центр” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ бібліотека-екологічний центр” </li></ul></ul></ul></ul>Організаційні проекти
 29. 29. <ul><li>Корпоративні і партнерські проекти допомагають усунути дублювання функцій, неузгодженість дій, забезпечити ефективний розподіл інтелектуальних, інформаційних і матеріальних ресурсів </li></ul><ul><li>Приклад: </li></ul><ul><li>проекти </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Сетевая интеграция информационных ресурсов ведущих библиотек России и обеспечение доступа к ним на основе современных телекомуникационных технологий ” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Российский центр корпоративной каталогизации” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Единое информационное пространство Белгородской области </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>МАРС </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ЕККД “Дніпропетровщин” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Придніпровський ЕКК </li></ul></ul></ul></ul>Корпоративні і партнерські проекти
 30. 30. <ul><li>Основні завдання проектів: </li></ul><ul><ul><li>Сприяння кооперації і інтеграції між бібліотеками різних рівнів і партнерських організацій </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення умов для формування і реалізації нових видів інформаційних послуг для населення </li></ul></ul><ul><ul><li>Подолання розриву між професійним рівнем фахівців різних бібліотек </li></ul></ul><ul><li>Кінцевий результат: підвищення ефективності інформаційного обслуговування відповідального регіону </li></ul>Корпоративні і партнерські проекти
 31. 31. <ul><li>Економічні проекти здійснюються бібліотеками, які ведуть самостійну господарчу діяльність і мають статус юридичної особи </li></ul><ul><li>Вони спрямовані на рішення фінансових проблем бібліотеки, розробку бюджету, визначення шляхів надходжень позабюджетних коштів, покращення економічних показників роботи </li></ul>Економічні проекти
 32. 32. <ul><li>Освітні проекти реалізуються у рамках освітньої функції бібліотек і спрямовані на забезпечення доступу до електронних джерел та інформації, надання учбових, освітніх баз даних, у т.ч. на електронних носіях інформації </li></ul><ul><li>Приклад: проекти “Бібліотека – центр додаткової освіти” </li></ul><ul><li> “ Основи інформаційної культури” </li></ul>Освітні проекти
 33. 33. <ul><li>Соціальні проекти виконують важливу місію з точки зору соціальної необхідності, корисності і привабливості </li></ul><ul><li>Вони створюють умови щодо адаптації населення до нової соціально-економічної ситуації у регіоні </li></ul><ul><li>Приклади: </li></ul><ul><li>проекти </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Організація тимчасової зайнятості” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Скривджені діти” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Молодіжна практика” </li></ul></ul></ul></ul>Соціальні проекти
 34. 34. <ul><li>Культурно-дозвіллєві проекти тісно пов’язані з пошуком нової ролі бібліотек в умовах соціально-культурного середовища </li></ul><ul><li>Вони націлені на організацію дозвілля, становлення бібліотеки у якості культурного центру, місця проведення зустрічей, вечорів, дискусій, клубів та аматорських об’єднань за інтересами </li></ul><ul><li>Сенс подібних проектів не тільки в організації вільного часу мешканців регіону, але і у консолідації місцевої інтелігенції, залучення уваги керівників, органів місцевого самоврядування до діяльності бібліотеки </li></ul>Культурно-дозвіллєві проекти
 35. 35. <ul><li>Проекти з підвищення кваліфікації вирішують проблеми налагодження процесу безперервної освіти </li></ul><ul><li>Сучасна необхідність проектів: </li></ul><ul><ul><li>Впровадження і опанування нових інформаційних технологій </li></ul></ul><ul><ul><li>Придбання навиків аналітичної роботи з метою вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища бібліотеки </li></ul></ul><ul><ul><li>Навчання новим принципам і методам інформаційно-бібліотечного обслуговування </li></ul></ul><ul><li>Приклад: проекти “ Управление процессом перемен ” (Росія) </li></ul>Проекти з підвищення кваліфікації
 36. 36. Відмінні риси проектів <ul><li>Наявність проблеми (потреби), для рішення якої здійснюється проект </li></ul><ul><li>(наприклад проблема доступу до інформації) </li></ul><ul><li>Чіткі терміни початку і закінчення робіт </li></ul><ul><li>Спеціально виділені для здійснення проекту ресурси </li></ul><ul><li>Передбачені, визначені до початку робіт кількісні і якісні результати </li></ul>
 37. 37. Для виконання проекту необхідний певний відрізок часу: <ul><li>25 % - визначення теми і джерел фінансування </li></ul><ul><li>10 % - складання заявки </li></ul><ul><li>10 % - організація проекту </li></ul><ul><li>45 % - виконання проекту </li></ul><ul><li>10 % - складання звіту про проект </li></ul><ul><li>Значна частина часу іде на вивчення проблеми, на формування ідеї і джерел фінансування </li></ul>
 38. 38. Формулювання ідеї <ul><li>Важливо пам’ятати, що проект пишеться та реалізується: </li></ul><ul><li>Не для бібліотеки, щоб полегшити роботу бібліотекарів </li></ul><ul><li>Не для того, щоб замінити державне фінансування бібліотечної діяльності </li></ul><ul><li>А для реалізації суспільно важливого завдання, тобто для покращення доступу читачів до інформації та культурного недбання </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Тема проекту повинна мати конкретні і чітко обумовлені пріоритети , під які здійснюється фінансування певним благодійним фондом </li></ul><ul><li>Поєднання декількох пріоритетів в одному проекті недопустиме! </li></ul><ul><li>Наприклад: Пріоритет “Сприяння навчанною іноземним мовам” </li></ul><ul><li> Більш конкретною може бути тема “Придбання оснащення лінгафонного кабінету” </li></ul>
 40. 40. Пошук потенційних джерел фінансування <ul><li>Поради: </li></ul><ul><ul><ul><li>Звертатися за допомогою доцільною до компаній і фірм, які у даний момент є на злеті своєї діяльності </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Прохання, подані у період застою, часто залишаються без позитивної відповіді </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Слід чітко усвідомлювати пріоритети і напрямки діяльності тих фондів, до яких ви звертаєтесь </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(преса, Інтернет, брошури, буклети, прес-релізи, довідники) </li></ul></ul></ul>
 41. 41. Створення власного іміджу <ul><li>Виступи співробітників </li></ul><ul><li>Особисті контакти з представниками ЗМІ, представниками культури, науки, місцевими діячами </li></ul><ul><li>Повідомлення у пресі про основну діяльність бібліотеки, яскраві події і заходи, спеціальні програми, нові надходження, постійна рубрика про бібліотеку в місцевій пресі </li></ul><ul><li>Публікація співробітників бібліотеки </li></ul><ul><li>Екскурсії по бібліотеці </li></ul><ul><li>Участь у життя міста, району </li></ul><ul><li>Відеофільм про бібліотеку </li></ul><ul><li>Електронні форми (власний WEB -сайт, або сторінка в Інтернеті) </li></ul>
 42. 42. Роль керівника бібліотеки        Розуміє процес написання проекту        Залучає співробітників до розробки ідеї та написання проекту      Надає ресурси      Схвалює ідеї      Розглядає пропозиції      Організаційно вирішує фінансові питання      Листи підтримки  
 43. 43. Створення проекту <ul><li>Моніторинг – це процес визначеного збору інформації з усіх аспектів проекту </li></ul><ul><li>Має 3 хронологічних етапи: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Моніторинг вивчення ситуації для визначення проблеми </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Моніторинг у процесі реалізації проекту </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Моніторинг результатів використання проекту </li></ul></ul></ul></ul>
 44. 44. Моніторинг має 2 рівні <ul><li>Перший рівень – це аналіз зовнішнього середовища </li></ul><ul><ul><ul><li>Відомості демографічного характеру </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Вік </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Стать </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Етнічний склад </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Освітній рівень </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Рівень доходу жителів </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Сімейні характеристики </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Характеристики зайнятості </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Рівень народжуваності і смертності </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Економічні умови - співвідношення виробничого, комерційного, сільськогосподарського і обслуговуючого секторів, тенденції розвитку різних галузей народного господарства </li></ul></ul></ul>
 45. 45. <ul><li>Соціальні умови – навчальні заклади і культурні організації, клуби, товариства, об’єднання за інтересами, релігійні групи, традиції і історія населеного пункту чи регіону </li></ul><ul><li>Інформаційні послуги: інші бібліотеки та інформаційні центри району (мікрорайону), у т.ч. комерційні інформаційні служби, реальні та потенційні конкуренти на ринку інформації. </li></ul><ul><li>Технологічний рівень: наявність і стан комп’ютерних та інших комунікаційних мереж </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Другий рівень – рівень досліджень внутрішнього потенціалу бібліотеки (вивчення її поточного положення): </li></ul><ul><ul><ul><li>Матеріально-технічна база </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Інформаційно-бібліотечні ресурси </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Послуги </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Штат </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Бюджетні асигнування </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Цільові програми розвитку </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Керування бібліотекою </li></ul></ul></ul>
 47. 47. Методологія моніторингу внутрішнього потенціалу бібліотеки <ul><li>Анкетування </li></ul><ul><li>Інтерв’ювання </li></ul><ul><li>Зустрічі з громадськістю </li></ul><ul><li>Зустрічі з керівництвом </li></ul><ul><li>Спостереження </li></ul><ul><li>Аналіз інформаційно-статистичних оглядів району </li></ul>
 48. 48. Заявка на фінансування проекту <ul><li>Заявка – це спосіб письмової передачі структури і можливостей проекту, форма опису проекту </li></ul><ul><li>Заявка складається з: </li></ul><ul><ul><ul><li>Титульного листа </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Опису проекту </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Додаткових матеріалів </li></ul></ul></ul><ul><li>Обсяг заявки складає від 3 до 10 сторінок </li></ul>
 49. 49. Титульний лист <ul><li>Титульний лист – візитна картка проекту (1 сторінка ) </li></ul><ul><ul><li>Назва проекту; </li></ul></ul><ul><ul><li>Дані про організацію-виконавця, тобто про бібліотеку (назва, адреса, телефон, № розрахункового рахунку та інші відомості); </li></ul></ul><ul><ul><li>Керівник проекту (прізвище, ім’я та по батькові, звання (якщо є), посада, телефон, факс, адреса електронної пошти); </li></ul></ul><ul><ul><li>Автор проекту (якщо він не керівник); </li></ul></ul><ul><ul><li>Географія (місце: село, селище, місто, район, область, країна, де буде проходити робота з реалізації проекту); </li></ul></ul><ul><ul><li>Термін виконання проекту (від початку до закінчення субсидування його відповідною організацією); </li></ul></ul><ul><ul><li>Вартість проекту (обсяг фінансування, закладений в бюджет, включаючи ваш власний внесок і підтримку з інших джерел) </li></ul></ul>
 50. 50. Опис проекту <ul><li>Узагальнена інформація про проект (резюме або реферат) </li></ul><ul><li>Вступ </li></ul><ul><ul><ul><li>Повна назва організації </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Місія </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Завдання бібліотеки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Коротка історична довідка </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Фінансові можливості бібліотеки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Характеристика користувачів </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Опис досягнень компетентності співробітників, що будуть виконувати проект </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Значні досягнення бібліотеки в реалізації інших проектів </li></ul></ul></ul>
 51. 51. Постановка проблеми (опис) <ul><li>Сконцентруйте свою увагу на проблемах, які мають суспільну вагу і відношення до сфер, що вас цікавлять </li></ul><ul><li>Виберіть знайому проблему, причини якої вам добре відомі </li></ul><ul><li>Постарайтеся проблему викласти послідовним текстом, а не як перелік відповідей на задані питання </li></ul><ul><ul><ul><li>Чия це проблема? Якої групи людей і району вона торкається? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Причини виникнення проблеми </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Динаміка проблеми. Коли виникла? Як розвивається? Які можуть бути наслідки? </li></ul></ul></ul><ul><li>Дайте опис конкретних проблем, що будуть вирішуватись в рамках проекту </li></ul>
 52. 52. Постановка проблеми (опис) <ul><li>Висвітліть ситуацію, що обумовила необхідність розробки пропозиції, охарактеризуйте стан справ в суспільстві, науці, культурі, освіті, соціальній сфері, тобто у таких областях, на розвиток яких спрямований ваш проект </li></ul><ul><li>Підкріпіть ваше повідомлення фактами і цифрами </li></ul><ul><li>Краще пояснити, як кардинально зміниться ситуація при одержанні бібліотекою запитуваного гранта </li></ul><ul><li>Зумійте довести, що ви реалізуйте запропонований проект не тому, що Вам здається, що було б добре це зробити, а тому, що це дійсно потрібно </li></ul><ul><li>Обґрунтуйте, чому саме Ваша бібліотека має спроможність вірити заявлену проблему і чому запропонований підхід представляється найбільш оптимальним </li></ul>
 53. 53. Мета проекту <ul><li>Мета проекту формується як загальна проблема і повинна бути логічно пов’язана з нею </li></ul><ul><li>Це очікуваний кінцевий результат, передбачувані кількісні і якісні зміни </li></ul><ul><li>Наприклад: при проблемі “Безробіття молоді після закінчення середньої школи” метою може бути “Створення в бібліотеці фактографічного банку даних щодо працевлаштування і фахової підготовки молоді” </li></ul>
 54. 54. Задачі проекту <ul><li>Задачі проекту – це серія конкретних досягнень, спрямованих на рішення сформованих проблем і реалізацію поставлених цілей </li></ul><ul><ul><li>Задачі – є кінцевими результатом, а не процесом. Це опис того, що буде існування в результаті проекту </li></ul></ul><ul><ul><li>При написанні задач уникайте слів, що означають процес </li></ul></ul>Наприклад: підтримувати сприяти перебудувати навчити збільшити виготовити “ ЗАКІНЧЕНІСТЬ” “ ПРОЦЕС”
 55. 55. При формулюванні задач використовуйте критерії: <ul><li>Чи зрозуміла задача у відношенні того, яка ситуація зміниться, як, де і коли? </li></ul>Конкретність Вимірність Територіальність і адресність Які кількісні зміни відбудуться? Регіональне охоплення проекту і його цільова аудиторія
 56. 56. Реальність Чи приведе проект до змін що зазначені у кожній задачі? Визначеність у часі Чи відображає задача період часу, за який вона повинна бути досягнута? (вказати окремі етапи, обґрунтувати послідовність дій)
 57. 57. Оцінка ефективності результатів проекту та ходу роботи <ul><li>Особливість проектної діяльності – цілком прагматичний прорахунок витрат і очікуваних результатів </li></ul><ul><li>Оцінка результатів здійснюється в 2 аспекти: </li></ul><ul><li>Оцінка результатів проекту (продукту, послуги, навчальної програми) </li></ul><ul><li>Оцінка процесу реалізації проекту </li></ul><ul><ul><li>Особливості здійснення проекту </li></ul></ul><ul><ul><li>Стиль роботи проектної команди </li></ul></ul><ul><ul><li>Ступінь відхилення від задуманого плану робіт </li></ul></ul>
 58. 58. Для реалістичної оцінки використовується внутрішня і зовнішня експертиза <ul><li>Внутрішня оцінка проекту здійснюється власними фахівцями, ступінь компетентності яких відповідає їх посадовим обов’язкам </li></ul><ul><li>Зовнішня оцінка проекту здійснюється сторонньою організацією чи незалежним експертом </li></ul><ul><li>Належна експертиза більш об’єктивна </li></ul><ul><li>Оцінка ефективності результатів проекту є різновидом моніторингу: опитування, спостереження, статичний аналіз, аналіз документів </li></ul>
 59. 59. Бюджет проекту <ul><li>Бюджет – кошторис передбачених цільових витрат, необхідних для здійснення проекту </li></ul><ul><li>Бюджет повинний бути: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Реалістичним </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Докладним </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Узгодженим з рештою розділів заявки </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Бюджет чітко виконує, що фінансується фондом, а що надають інші установи </li></ul><ul><li>Бюджет містить види робіт, які виконуватимуться на добровільних засадах або власними ресурсами бібліотеки </li></ul><ul><li>Бюджет включає </li></ul><ul><ul><ul><li>Витрати на обладнання </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Супутні витрати </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Витрати на персонал (оплата праці, індивідуальна фінансова підтримка) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Адміністративні витрати (послуги зв’язку, поштові витрати, реклама та ін.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Витрати, пов’язані з відрядженнями </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Інші витрати, не пов’язані з реалізацією проекту </li></ul></ul></ul><ul><li>До бюджету обов’язково складається коментар, у якому письмово обґрунтовується кожний рядок бюджету </li></ul>
 60. 60. ДОДАТКИ <ul><li>Представляється важлива інформація, що не ввійшла в основні частини проекту: </li></ul><ul><ul><ul><li>Список керівників бібліотеки із зазначенням посади, стану роботи </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Бюджет бібліотеки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>План поетапної реалізації проекту </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Короткі довідники про осіб, яких залучено до реалізації проекту: стаж, відомості про освіту, професійні публікації </li></ul></ul></ul>
 61. 61. Цільові бібліотечні програми
 62. 62. Цільові бібліотечні програми
 63. 63. <ul><li>Програма – є офіційний документ, на основі якого будується культурна політика або вирішуються конкретні завдання в діяльності бібліотек </li></ul><ul><ul><li>Програма: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Повинна мати паспорт </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Повинна бути затверджена офіційними особами (установами) – управлінням, відділом культури </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Повинна бути узгоджена з керівництвом організацій-спонсорів </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Програма повинна мати фінансове забезпечення </li></ul></ul><ul><ul><li>Програма обов’язково повинна мати конкретне призначення і обґрунтування </li></ul></ul><ul><ul><li>Програма повинна бути максимально наближена до специфіки окремої бібліотеки, окремої території </li></ul></ul><ul><ul><li>Програми повинна мати аналіз ситуації в конкретній сфері діяльності та перспективи її розвитку </li></ul></ul>
 64. 64. <ul><li>У програмі повинна бути відображена модель взаємодії всіх співвиконавців: </li></ul><ul><ul><ul><li>Закладів культури </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Закладів освіти </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Закладів масової інформації </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Суспільних організацій </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Адміністративних органів різних рівнів, спонсорів </li></ul></ul></ul><ul><li>Цільові програми не повинні переписуватись в річний план, а слугувати документом, що його доповнює </li></ul><ul><li>При розробці і формуванні програм, необхідно враховувати події міжнародного, державного значення, події, традиційні для регіону, пам’яті дати краєзнавчого календаря, важливі події міста, району, села, які мають відношення до змісту програми </li></ul>
 65. 65. <ul><li>До розробки програми треба визначити основне завдання – напрямок розвитку і бажаний результат і відповісти на питання: </li></ul><ul><ul><ul><li>Чи користується ваша бібліотека авторитетом і визнанням? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хто знає про задуману програму, її розвиток і готовий надати допомогу? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хто ставиться негативно і чому? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чи має бібліотека друзів, які її підтримують? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чи готові вони витрачати свій час та гроші на реалізацію вашої програми? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Як багато добровольців ви зможете залучити для участі в ній? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чию дійову підтримку ви зможете мати на офіційному рівні? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>В якій мірі ви можете на неї розраховувати? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чи можете ви об’єднати свої зусилля з іншими установами? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хто буде мати користь і найкращий результат від спільних дій? </li></ul></ul></ul>
 66. 66. Методичні поради щодо розробки програми <ul><li>Складіть опис – характеристику оточуючого середовища вашого району (мікрорайону) </li></ul><ul><li>Зробіть опис умов роботи і потреб бібліотеки, відзначте ті, які будуть вирішені у рамках припустимої програми. </li></ul><ul><li>Встановіть завдання передбачених змін – чого ви прагнете досягти </li></ul><ul><li>Дайте оцінку власним ресурсам: що маєте, що необхідно, що для вас більш важливо </li></ul><ul><li>Сплачуйте впровадження програми, його етапи в тому порядку, в якому вони будуть здійснюватись </li></ul><ul><li>Обов’язково визначте критерії досягнутого успіху. </li></ul>
 67. 67. Існує декілька підходів до розробки програми: <ul><li>Визначається основне завдання в організації обслуговування окремих категорій користувачів, відповідна база і ресурси (фонд документів, приміщення, обладнання, технології, персонал, фінанси): </li></ul><ul><ul><li>а) обслуговування здійснюється з використанням ресурсів, які вже має бібліотека (дитяча або для дорослих); </li></ul></ul><ul><ul><li>б) обслуговування тільки організовується, ресурси закладаються вперше з необхідною повнотою. </li></ul></ul><ul><li>В першому випадку (а) – програма відображає процес реорганізації (перетворення) і включає розрахунки часткових (додаткових) вкладів для її успішного проведення. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>В залежності від варіанту розрізняється підхід до розробки програми. Наприклад: </li></ul><ul><li>Підхід 1 </li></ul><ul><li> Визначаються специфічні (пріоритетні або додаткові) напрямки діяльності з урахуванням тих напрямків діяльності, що розвивалися раніше та ресурсів, які має бібліотека. </li></ul><ul><li>Підхід 2 </li></ul><ul><li> Заново визначають напрямки діяльності (функціональні, тематичні, організаційні, технологічні) та їх ресурсне забезпечення </li></ul><ul><li>Підхід 3 </li></ul><ul><li> Розробляються приватні програми (сімейного, домашнього читання, культурного розвитку, дозвільної діяльності, освіти, тощо) без додаткових вкладів з урахуванням можливостей, що має бібліотека. </li></ul><ul><li> Той чи інший підхід до розробки програми підкаже її назву </li></ul>Існує декілька підходів до розробки програми:
 69. 69. Характеристика початкового стану проблеми <ul><li>Процес реорганізації (або нової організації) бібліотечного обслуговування визначається такими основними факторами: </li></ul><ul><ul><li>Загострення проблем будь-якої категорії населення; </li></ul></ul><ul><ul><li>Потреба відновлення традиційних форм спілкування, виховання, освіти, читання; </li></ul></ul><ul><ul><li>Необхідність використання можливостей бібліотеки – однієї з найважливіших та найбільш доступних ланок соціальної системи інформації, просвіти, освіти, виховання, організації дозвілля; </li></ul></ul><ul><ul><li>Вимоги до зміни стереотипів в організації і технології роздільного обслуговування різновікових груп населення, які склалися у вітчизняних бібліотеках </li></ul></ul>
 70. 70. Підстави щодо розробки програми <ul><li>Суспільна потреба населення окремої території в розвитку бібліотечних послуг (і бібліотечних структур); </li></ul><ul><li>Концепція розвитку бібліотек і бібліотечної справи на території району (та стратегія розвитку конкретної бібліотеки); </li></ul><ul><li>Політика і рішення місцевої адміністрації щодо проблем, які хоче вирішувати бібліотека, реалізуючи свою програму. </li></ul>
 71. 71. Мета програми <ul><li>Створення специфічних (яких саме) умов і засобів роботи з окремими категоріями користувачів в бібліотеці </li></ul><ul><li>Відображення, підтримка і передача традицій культурного, духовного спілкування окремих (вказати яких) категорій читачів за допомогою книги, читання, спільної діяльності в бібліотеці </li></ul><ul><li>Формування на базі бібліотеки центру пізнавальної, дозвільної, дослідницької діяльності окремих категорій читачів </li></ul><ul><li>Об’єднання зусиль всіх організацій (вказати яких), закладів, соціальних інститутів, які будуть залучені до виховної і освітньої діяльності </li></ul><ul><li>Підготовка і забезпечення зайнятості спеціалістів (вказати яких) у сфері індивідуальної роботи з визначеними категоріями користувачів </li></ul>
 72. 72. Очікувані результати <ul><li>Команда бібліотечних фахівців, що розробляють програму, повинна перебувати її кінцеві результати і відтворювати їх в програмі. </li></ul><ul><li>Наприклад: </li></ul><ul><ul><li>Визначена (або повна) переорієнтація бібліотеки на обслуговування відповідної (вказати якої) категорії користувачів </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення інфраструктури щодо інтелектуального, духовного, культурного розвитку певних категорій користувачів в бібліотеці </li></ul></ul><ul><ul><li>Модернізація бібліотеки за рахунок нових носіїв інформації і нового обладнання, технічних засобів, технологій </li></ul></ul><ul><ul><li>Впровадження спеціальних програм читання: учбово-освітньої (враховуючи формальну і неформальну систему для дітей і батьків, усіх членів сім’ї, або окремо за категоріями) </li></ul></ul><ul><ul><li>Підвищення зацікавленості користувачів в бібліотечних послугах, створення нового іміджу бібліотеки серед населення відповідної території (вказати якої) </li></ul></ul>
 73. 73. Ресурсне забезпечення програми <ul><li>Для організації діяльності бібліотек слід забезпечити її творчий та ресурсний потенціал необхідними умовами, а саме: </li></ul><ul><ul><li>Формування спеціалізованого (профільованого) фонду, який включає різні типи і види документів і матеріалів; </li></ul></ul><ul><ul><li>Залучення штатних і позаштатних працівників, на традиційні і нові посади: психолог, педагог, медичний працівник, програміст та ін.; підготовка (навчання та перенавчання) персоналу; </li></ul></ul><ul><ul><li>Забезпечення новою технікою (комп’ютери, сучасні засоби комунікації та ін.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Придбання спеціального обладнання для організації бібліотечного простору, дизайну тощо </li></ul></ul>
 74. 74. Фінансова частина <ul><li>Крім поточного бюджетного фінансування використовуються додаткові механізми фінансування </li></ul><ul><ul><li>Соціальний замовник (додаткове або цільове фінансування найбільш значущих напрямків) </li></ul></ul><ul><ul><li>Прийняття та цільове фінансування місцевих приватних програм за пріоритетними напрямками </li></ul></ul><ul><ul><li>Сприяння розвитку благодійної діяльності і залучення благодійних пожертвувань на користь бібліотеки </li></ul></ul><ul><ul><li>Надання бібліотекою комплексу специфічних послуг для окремих категорій користувачів </li></ul></ul><ul><ul><li>Впровадження нових видів і форм діяльності (плата за абонементи, навчання іноземним мовам, комп’ютерні ігри, розвиваючі програми) </li></ul></ul>
 75. 75. Слід пам’ятати !!! <ul><li>Кожна програма має бути розрахована на період реальних можливостей і може підлягати корегуванню з урахуванням зміни обстановки </li></ul>
 76. 76. <ul><li>Дякую за увагу! </li></ul>
 • ssuser39bb15

  Dec. 9, 2015
 • shmagelgv

  Apr. 16, 2015
 • arinabiryukova7

  Apr. 12, 2014
 • ssuseradfcff

  Nov. 13, 2013
 • oksanarzegak

  Aug. 16, 2012

Цільові проекти і програмна діяльність бібліотек Автор Луньова І., Дніпропетровська ОУНБ

Views

Total views

13,571

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

73

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×