Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hele butikken i skyen

606 views

Published on

Held at Software 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hele butikken i skyen

 1. 1. Hele butikken i skyen Ole-Martin Mørk - Open AdExchange
 2. 2. Amazon EC2 gir brukere mulighet til å leie maskiner hvor de kan kjøre sine egne applikasjoner.
 3. 3. Open AdExchange • Open AdExchange er et lite firma • Leverer en tjeneste for personalisert reklame • Trengte en løsning som var billig og som skalerte
 4. 4. Amazon EC2
 5. 5. Bakgrunn • Brukt Amazon EC2 siden mai 2008 • Kjører i dag 16 instanser basert på 6 ami-er • Kostnad på ca 9000 dollar pr måned
 6. 6. Amazon EC2 • Baserer seg på images og instanser • Instanser er flyktige • Instanser kan legge til EBS-volumes • Fast intern ip og elastisk ekstern ip
 7. 7. Arbeidsflyt Linux Installerer tjenester Min Instans Instans Starter Genererer instans AMI Linux Min AMI AMI
 8. 8. Priser
 9. 9. Datatrafikk
 10. 10. ElasticFox
 11. 11. Motivasjon
 12. 12. Vår motivasjon • Vi tjener penger på trafikk • Trafikk koster oss penger • Skalérer utgiftene i takt med inntektene!
 13. 13. Vår motivasjon • Ønsket noe som var enkelt • Noe som ga oss alle muligheter • Som kunne skalere • Noe som var uavhengig av leverandør • Mulighet til å sette bort drift til hvem vi vil
 14. 14. Arkitektur
 15. 15. Arkitektur i skyen • Arkitekturen må kunne skalere • Applikasjoner må være enkle å starte • Det må være enkelt å legge til nye instanser • Hele tiden tenke på at data og instanser forsvinner
 16. 16. Applikasjoner • Installér kun basis-applikasjoner i AMI • Andre applikasjoner bør installeres ved oppstart • Må være enkelt å oppgradere applikasjoner
 17. 17. Database • Bør ikke bruke store relasjonsdatabaser • Amazon har “Amazon SimpleDB” • Vi bruke Apache Cassandra
 18. 18. Konfigurasjon • Sentralisert konfigurasjon • Kan gi parametere ved oppstart av instanser • Krever enkel distribusjon av ny konfigurasjon
 19. 19. Deployment • Automatisk deployment ved oppstart • Mulighet for å redeploye enkelt • Ingen manuell deployment!
 20. 20. Elastic IP
 21. 21. Elastic IP • EC2-instanser kan ha en elastic ip • Elastic IPs kan flyttes mellom instanser
 22. 22. 192.168.104
 23. 23. 192.168.104
 24. 24. 192.168.104
 25. 25. Elastic Load Balancing
 26. 26. Elastic Load Balancing • Amazon tilbyr en tjeneste for loadbalancing • $0.025 pr time og $0.008 pr GB • Kan brukes sammen med Auto Scaling
 27. 27. Load Balancer arkitektur • En dns-entry som man mapper opp • Skalerer mellom flere loadbalancere • Kan kjøre mot flere soner
 28. 28. Erfaringer • Gir vel så god ytelse som HAProxy • Gir få muligheter for konfigurasjon • Veldig stabil og få problemer
 29. 29. Ytelsestesting
 30. 30. Ytelsestest • Ytelsestesting kan være dyrt. • Med ec2 kan man kjøre svært kraftige tester billig • Utviklet et verktøy for å kjøre tester på EC2
 31. 31. Grinder i skyen • Grinder er et åpen-kildekode rammeverk for ytelsestester • Enkelt å skrive egne tester • Enkelt å distribuere.
 32. 32. Distribuert Grinder ./dist_grinder.sh <antall servere> <antall iterasjoner> <antall tråder> <antall prosesser> Å kjøre en ytelsestest på 4 høy-ytelse-maskiner i 24 timer koster 70 dollar.
 33. 33. Erfaringer
 34. 34. Erfaringer • Sikkerhet blir enda viktigere • Backup blir enda viktigere • Redundans blir enda viktigere • Servere står på internett, og kan forsvinne.
 35. 35. Positive opplevelser • Support er veldig responsiv og bra • Tjenestene som blir tilbudt er enkle og fungerer • Generellt bra hastighet på nettverket
 36. 36. Negative opplevelser • Noen få ganger opplevd tregt nettverk • To ganger har maskiner forsvunnet
 37. 37. Oppsummert • Ha en arkitektur som utnytter skyen • Unngå manuell konfigurasjon • Applikasjoner må deployes enkelt • Automatiser så mye som mulig
 38. 38. Spørsmål ?
 39. 39. Takk for meg Ole-Martin Mørk twitter.com/olemartin linkedin.com/in/olemartin olemartin@gmail.com www.openadex.com Alle bilder er distribuert under CC-lisens. http://bit.ly/sw-cloud

×