Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рада донорів: Аналіз виконання роботи

175 views

Published on

Рада донорів з питань децентралізації в Україні. Аналіз виконання роботи

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Рада донорів: Аналіз виконання роботи

  1. 1. Рада донорів з питань децентралізації в Україні Аналіз виконання роботи Олена Крилова, Секретаріат Ради донорів 18 жовтня 2017 р.
  2. 2. Матриця результатів впровадження децентралізації в Україні (CRF) •1. Статус і правова основа органів місцевого самоврядування (ОМС) •2. Територіально-адміністративний устрій (на першому і другому рівні)) •3. Державний нагляд за дотриманням ОМС Конституції і законів України 1. Перерозподіл повноважень •1. Правова база, пов'язана з ресурсами ОМС, відповідає стратегії реформи управління державними фінансами •2. Спроможність ОМС управляти бюджетом і активами •3. Системи моніторингу та аналізу бюджетів ОМС 2. Фінансова база органів місцевого самоврядування •1. Правове поле для надання послуг на місцевому рівні, уніфіковане законодавство між секторами •2. Потенціал ОМС з надання публічних послуг 3. Прозорість, підзвітність і участь громадськості •1. Правові положення, інститути підтримки і фінансові інструменти регіональної політики •2. Аналіз, планування розвитку і системи моніторингу регіональної політики •3. Спроможність ОМС управляти місцевим розвитком, економікою та активами 4. Сталий розвиток і конкурентоспроможність регіонів •1. Прозорість, доступність і розповсюдження публічної інформації, засоби боротьби з корупцією •2. Механізми громадської участі та нагляду 5. Якість і доступність публічних послуг •1. Потенціал МінРегіону в управлінні та координуванні реформи •2. Оперативна комунікація з питань реформи децентралізації •3. Ефективне управління знаннями та навчальні системи 6. Управління і координування реформи
  3. 3. Створені РГ РГ 1 - З питань адміністративно-територіальної реформи та законодавчого забезпечення децентралізації РГ 2 - З питань фінансів та бюджетування органів місцевого самоврядування РГ 3 - З питань місцевої демократії РГ 4 - З питань регіонального та місцевого розвитку РГ 5.1 - З питань адміністративних послуг РГ 5.2 - З питань комунальних послуг РГ 5.3 - З питань гуманітарної політики РГ 5.4 - З питань охорони здоров'я РГ 6.1 - З питань комунікацій РГ 6.2 - З питань навчальних систем та управління знаннями
  4. 4. Результати роботи РГ: поступ і проблеми 1. З питань адміністративно-територіальної реформи та законодавчого забезпечення децентралізації Затримка у прийнятті змін у нормативній базі. Відкрита (інформаційно-роз’яснювальна) зустріч Ради донорів із членами ВР і Комюніке (повсюдність місцевого самоврядування; формування дієвої районної структури в межах адміністративно- територіального устрою ; надання публічних послуг органами місцевого самоврядування; подальше сприяння добровільному об'єднанню територіальних громад - міст обласного значення) 2. З питань фінансів та бюджетування органів місцевого самоврядування Потрібна координація дій між МінРегіоном та іншими галузевими міністерствами у сфері фінансової децентралізації. Триває створення РГ при МОЗ
  5. 5. Результати роботи РГ: поступ і проблеми 3. З питань місцевої демократії Обговорення законів, що стосуються місцевої демократії Потрібна адаптація Концепції місцевої демократії Триває визначення надійних показників для вимірювання якості місцевої демократії 4. З питань регіонального та місцевого розвитку Необхідна синхронізація підходів МінРегіону і Державної служби статистики до вимірювання регіонального і місцевого розвитку Обговорено уніфікований підхід до регіонального планування та законопроект «Про державне стратегічне планування» Триває розробка показників соціально-економічного розвитку для громад Визначено сфери, що потребують термінової підтримки донорів
  6. 6. Результати роботи РГ: поступ і проблеми 5.1 З питань адміністративних послуг Надано рекомендації щодо запуску та підтримки порталу, присвяченого темі реформи адміністративних послуг: www.cnap.in.ua Визначено спільний підхід до створення ЦНАП Обговорено уніфікований механізм оцінки результатів діяльності ЦНАП Потрібен загальнонаціональний моніторинг якості надання адміністративних послуг 5.2 З питань комунальних послуг Потрібна міжгалузева координація дій щодо Національної водної стратегії (водопостачання і водовідведення), стандартів надання комунальних послуг та системи моніторингу надання комунальних послуг Питанню управління комунальними активами слід приділити особливу увагу на тренінгах Необхідний нормативний пакет стосовно роботи кондомініумів (ОСББ)
  7. 7. Результати роботи РГ: поступ і проблеми 5.3 З питань гуманітарної політики Розпочато міжвідомчу координацію дій в освітньо-гуманітарній сфері Потрібна технічна допомога в галузі молодіжної політики, культури та спорту 5.4 З питань охорони здоров'я 5.5 З питань громадського правопорядку 5.6 З питань соціального захисту (дитячих дошкільних закладів) РГ в процесі створення Триває робота з МінРегіоном над розробкою стандартів інфраструктури Планується представлення донорам стратегій децентралізації, їх наслідків для громад та необхідної донорської допомоги
  8. 8. Результати роботи РГ: поступ і проблеми 6.1 З питань комунікацій Розроблено Стратегію комунікацій та План дій Бренд децентралізації – в процесі затвердження 6.2 З питань навчальних систем та управління знаннями Триває розробка довгострокової Концепції підготовки кадрів для ОМС Ініційовано систематизацію потреб громад у навчанні (методологія оцінки потреб, база даних) та бази даних постачальників навчальних послуг (попит-пропозиція) Потрібні Регіональні координаційні ради на рівні обласних державних адміністрацій та Центри розвитку ОМС

×