Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roman shyyan 2014_08_26

436 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roman shyyan 2014_08_26

 1. 1. Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників Львівської області у 2014 – 2015 н.р. Роман Шиян Директор ЛОІППО 26 серпня 2014
 2. 2. Впродовж міжатестаційного періоду педагогічний працівник: навчається на курсах підвищення кваліфікації (не менше 72 год.); проходить підготовку з ІКТ (36 год. - на місцях або дистанційно); виконує випускну (індивідуально-творчу, портфоліо та ін.) роботу з основного предмета (посади); складає комплексний залік.
 3. 3. Навчальний план курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників • Інваріантний професійний модуль 24 год • Варіативний професійний модуль 24 год. • Освітня політика 6 год • Соціогуманітарний модуль 6 год • Діагностико-аналітичний модуль 6 год Всього 72 год
 4. 4. Організаційні моделі ПК педагогічних працівників (у рамках КМС - за вибором педпрацівника):  Консолідована  Пролонгована  Комбінована
 5. 5. Консолідована модель організації ПК передбачає:  навчання впродовж 10 днів* (72 год.);  виконання випускної роботи (самостійна робота);  складання комплексного заліку (дистанційно) _________ * зі складанням модульних контрольних робіт Консолідовану форму навчання можуть обирати педагогічним працівникам, які займають одну посаду або викладають один предмет.
 6. 6. Пролонгована модель організації ПК передбачає : І сесія – інваріантний модуль з “основного” предмета (посади) + ОП; ІІ сесія – варіативний модуль з основного предмета (посади) або інваріантний модуль з другого предмета + СГ; Виконання випускної (індивідуально-творчої, портфоліо та ін.) роботи. Комплексний залік - дистанційно
 7. 7. Комбінована модель організації ПК застосовується: для педагогічних працівників, які викладають більше двох предметів, і передбачає:  72 годинну програму з основного і другого предмета  24 годинний курс інваріантного професійного модуля з третього та кожного наступного предмета.
 8. 8. У 2014 – 2015 н.р. на курсах підвищення кваліфікації  вересень – грудень - розпочнуть навчання педпрацівники 2012 р.а.;  січень – лютий - завершуватимуть навчання педпрацівники 2010 р.а., які з поважних причин вчасно не пройшли окремих модулів;  січень – липень - завершуватимуть навчання педпрацівники 2011 р.а.
 9. 9. Оптимізація ПК • Інтегровані курси для педагогічних працівників, що мають відповідну педагогічну освіту з усіх предметів, що викладають • Науково-методична підтримка педпрацівників, що атестувалися з нововведених предметів та викладають предмети за новими програмами– система короткотривалих семінарів- тренінгів; • “вікно можливостей” для педагогічних працівників, що викладатимуть нові предмети з наступного навчального року

×