Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

«___»___________201__р.

«___»___________201__р.

Перший
Міністра
України

Виконуючий обов’язки рек...
Додаток Б
до Правил прийому до Державного університету
телекомунікації у 2014 році
Провадження освітньої діяльності в Жито...
Прийом до військового інституту для здобуття вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста зд...
1.9. Під час навчання курсанти забезпечуються безкоштовним
житлом, обмундируванням, харчуванням і одержують грошове
забезп...
цивільна молодь – призовники, ліцеїсти та особи жіночої статі, які
відповідають вимогам Закону України "Про військовий обо...
за державним замовленням – громадян на посади осіб офіцерського
складу для проходження військової служби за контрактом та ...
Порядок роботи членів приймальної та відбіркових комісій
здійснюється за окремим графіком, засідання Приймальної комісії –...
1
Терміни оприлюднення
та
оновлення рейтингового списку
вступників за схемами навчання
"студент – курсант", "студент"

Тер...
(міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 01
січня до 01 червня року вступу.
5. Порядок прийому з...
- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого зд...
5.2.2. У рапорті вказується:
- військове звання;
- прізвище, ім’я, по батькові;
- займана посада;
- рік, місяць і день нар...
5.3.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до
військового інституту (далі – заява) в паперовій або ел...
додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання та інших документів.
Вступники мають право...
незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами
прийому.
5.11. Заява в електронній формі подається шля...
здійснюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті
військового інституту.
5.16. Факт ознайомлення всту...
сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала
документа (додатка до документа) про повну загаль...
6.10. Фахова атестаційна комісія на підставі рейтингового списку
формує пропозиції щодо зарахування на навчання за освітнь...
6.18. Обсяг та зміст тестового завдання з української мови та
літератури розрахований на 120 хвилин самостійної роботи вст...
- психологічне обстеження, яке включає оцінку індивідуальних
психологічних якостей кандидатів на основі визначення рівня в...
професійний психологічний відбір, вони відраховуються з числа
кандидатів для вступу до військового інституту та до подальш...
для перевірки вправ, і визначається згідно з Таблицею нарахування балів
за виконання фізичних вправ.
Таблиця нарахування б...
Для отримання оцінки "залік" кандидату на навчання до військового
інституту необхідно набрати суму від 35 до 70 балів.
Кан...
рівня, й особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуванн...
8. Зарахування за співбесідою
8.1. За результатами співбесіди зараховуються до військового
інституту особи, яким Законом У...
9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної
середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні...
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014

784 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Правила прийому до ЖВ ДУТ 2014

 1. 1. ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ «___»___________201__р. «___»___________201__р. Перший Міністра України Виконуючий обов’язки ректора Державного університету телекомунікацій освіти заступник і науки Є. М. СУЛІМА В. Б. ТОЛУБКО ПОГОДЖЕНО «___»___________201__р. Директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майор І. В. ТОЛОК ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до Державного університету телекомунікацій у 2014 році (для Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова) Житомир-2013
 2. 2. Додаток Б до Правил прийому до Державного університету телекомунікації у 2014 році Провадження освітньої діяльності в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій (далі – військовий інститут) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 285122 від 18.11.13. Термін дії ліцензії за напрямами та спеціальностями вказано в додатку 1. Правила прийому до Державного університету телекомунікацій у 2014 році (для Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова) (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною (відбірковою) комісією Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій (надалі – Приймальна комісія) відповідно до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.13 № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.13 за № 1855/24387, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14.04.98 № 152 (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції 25.06.98 за № 398/2838, Правил прийому до Державного університету телекомунікацій. 1. Загальні положення 1.1. Військовий інститут є відокремленим військовим навчальним підрозділом Державного університету телекомунікацій. 1.2. Військовий інститут оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки і спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1). 1.3. До військового інституту приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають повну загальну середню освіту та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 3. 3. Прийом до військового інституту для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання. 1.4. Вступникам під час вступу місця в гуртожитку не надаються. 1.5. Військовий інститут має сучасну навчально-матеріальну базу, основу якої становлять діючі зразки та макети техніки, навчальний та обчислювальний центри, бібліотеки з читальним залом, навчальні лабораторії та комп’ютерні класи з підключенням до мережі Інтернет та Української науково-освітньої мережі URAN, мультимедійні лекційні аудиторії, класи, обладнані технічними засобами навчання та відображення інформації. 1.6. Військовий інститут здійснює підготовку: - фахівців для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та інших міністерствах і відомствах на посадах осіб офіцерського складу за окремим конкурсом для кожного міністерства чи відомства за схемою навчання "4 роки – студент, 1 рік – курсант" за денною формою навчання (далі – схема навчання "студент – курсант"); - фахівців для інших галузей економіки України (далі – схема навчання "студент"): за денною формою навчання; за заочною формою навчання; - осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу для здобуття базової вищої освіти за заочною формою навчання. 1.7. Курсантам і студентам військового інституту надаються всі можливості для отримання якісної освіти, здобуття навичок наукової та раціоналізаторської роботи, духовного зростання, підвищення свого культурного та фізичного рівня. Бібліотеки військового інституту забезпечені достатньою кількістю суспільно-політичної, науково-технічної та художньої літератури. При клубі військового інституту діють гуртки художньої самодіяльності, естрадно-спортивного та народного танцю, хор, студія вокалу, створена команда клубу веселих та кмітливих, є Народний музей бойової слави. У розпорядженні майбутніх фахівців знаходиться добре обладнаний спортивний комплекс зі стадіоном, тенісним кортом, плавальним басейном, є спортивні майданчики для проведення змагань з ігрових видів спорту, тренажерні зали. Постійно діють спортивні секції з баскетболу, волейболу, гирьового спорту, армреслінгу, аеробіки, мініфутболу, рукопашного бою, настільного тенісу, шахів, дзюдо. 1.8. Курсанти військового інституту разом з основною спеціальністю набувають теоретичних знань, практичних навичок з експлуатації автомобільної техніки та отримують посвідчення водія на право керування автомобілем. 3
 4. 4. 1.9. Під час навчання курсанти забезпечуються безкоштовним житлом, обмундируванням, харчуванням і одержують грошове забезпечення. У казармах є необхідне побутове обладнання та забезпечені умови для повноцінного відпочинку. Для студентів у військовому інституті є гуртожиток. 1.10. Курсанти, які навчаються на "добре" та "відмінно", отримують збільшене грошове забезпечення. 1.11. Студенти, які навчаються за кошти державного бюджету з середнім балом 4,0–4,99, одержують академічну стипендію у встановленому законодавством розмірі. Тим, хто за результатами семестру має середній бал 5,0, розмір стипендії збільшується на 25%. Харчування студентів організовано в кафе за доступними цінами. 1.12. Студенти військового інституту мають не менше 8 тижнів канікулярної відпустки за навчальний рік. Курсантам щорічно надається зимова канікулярна відпустка тривалістю 14 діб та літня тривалістю 30 діб. 1.13. Медичне обслуговування курсантів і студентів проводиться в поліклініці військового інституту, яка забезпечена сучасним медичним обладнанням та апаратурою. 1.14. Випускникам військового інституту з числа курсантів відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.08 № 1153/2008, присвоюється військове звання "лейтенант" та видається диплом Державного університету телекомунікацій державного зразка. Випускникам інституту з числа студентів видається диплом Державного університету телекомунікацій державного зразка. 1.15. Щорічно у військовому інституті проводяться дні відкритих дверей, під час яких всі бажаючі можуть ознайомитися з навчальноматеріальною базою військового інституту, напрямами та спеціальностями підготовки військових і цивільних фахівців, умовами навчання і проходження служби. 1.16. У Правилах прийому терміни вживаються у такому значенні: військовозобов’язаний – особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; військовослужбовець – особа, яка проходить військову службу; ліцеїст – випускник поточного року військового ліцею, військовоморського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою; призовник – особа, приписана до призовної дільниці; 4
 5. 5. цивільна молодь – призовники, ліцеїсти та особи жіночої статі, які відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". 2. Вимоги до рівня освіти вступників 2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою. 2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. 2.3. Для підготовки на посади осіб офіцерського складу до військового інституту приймаються громадяни України, які виявили бажання служити у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби: за схемою навчання "студент – курсант": цивільна молодь віком до 21 року; військовозобов’язані віком до 23 років. 2.4. Військовий інститут приймає на навчання військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньокваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України. 2.5. Особи жіночої статі приймаються до військового інституту для навчання за схемою "студент – курсант" на напрями підготовки відповідно до затверджених Міністром оборони України граничних показників. 2.6. Військовий інститут здійснює прийом на старші курси в порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць державного замовлення і ліцензованого обсягу відповідно до Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24.12.97 № 490, та Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише в разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки. 3. Фінансування підготовки фахівців 3.1. Фінансування підготовки у військовому інституті здійснюється: 5
 6. 6. за державним замовленням – громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом та фахівців для інших галузей економіки України денної форми навчання, а також осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України, заочної форми навчання; за ваучерами – фахівців для національної економіки України денної та заочної форм навчання; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб – фахівців для національної економіки України денної та заочної форм навчання. 3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту у військовому інституті на конкурсній основі, якщо певний освітньокваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. 3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту у військовому інституті за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії. 4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання 4.1. Порядок роботи Приймальної та відбіркових комісій: з 01 жовтня 2013 року до 31 липня 2014 року та з 13 серпня по 30 вересня 2014 року Початок роботи Кінець роботи Перерва на обід Понеділок – п’ятниця – 09.00. – 18.00. – 13.30–15.00; з 01 серпня до 12 серпня 2014 року Початок роботи Кінець роботи Перерва на обід Понеділок – субота – 09.00. – 18.00. – 13.30–14.30. Неділя Початок роботи Кінець роботи 6 – 09.00. – 13.00.
 7. 7. Порядок роботи членів приймальної та відбіркових комісій здійснюється за окремим графіком, засідання Приймальної комісії – за необхідності в четвер о 12.30. 4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до військового інституту на основі повної загальної середньої освіти, а також освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводяться в такі строки: Етапи вступної кампанії Денна форма навчання 1 2 Початок прийому заяв та За надходженням документів від вступників за з військових комісаріатів схемою навчання "студент – та оперативних курсант" командувань у 2014 році Початок прийому заяв та 01 липня документів від вступників за 2014 року схемою навчання "студент" Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають 19 липня право складати вступні 2014 року випробування, що проводить військовий інститут Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань: за схемою навчання "студент – 31 липня 2014 року курсант"; за схемою навчання "студент" Строки проведення військовим інститутом вступних випробувань: за схемою навчання "студент – курсант"; за схемою навчання "студент" Навчання без відриву від виробництва 3 – 24 липня 2014 року 18 серпня 2014 року – 31 липня 2014 року 21 серпня 2014 року 21 – 31 липня 2014 року – 21 – 31 липня 2014 року 19 – 21 серпня 2013 року 7
 8. 8. 1 Терміни оприлюднення та оновлення рейтингового списку вступників за схемами навчання "студент – курсант", "студент" Терміни зарахування вступників за схемами навчання "студент – курсант", "студент" 2 Перший – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2014 року; другий – не пізніше 12.00 години 05 серпня 2014 року; третій – не пізніше 12.00 години 08 серпня 2014 року За державним замовленням – не пізніше 15.00 години 12 серпня 2014 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 26 серпня 2014 року 3 Не пізніше 22 серпня 2014 року Не пізніше 26 серпня 2014 року 4.3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти на здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки: Етапи вступної кампанії Денна форма навчання 1 Початок прийому заяв та документів Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Терміни зарахування вступників 2 01 липня 2014 року Навчання без відриву від виробництва 3 15 липня 2013 року 31 липня 2014 року 12 серпня 2013 року Не пізніше 12.00 години 01 серпня 2014 року Не пізніше 15.00 години 12 серпня 2014 року Не пізніше 13 серпня 2013 року Не пізніше 26 серпня 2014 року 4.4. Вступники, що виявили бажання вступити до військового інституту за схемою навчання "студент – курсант", для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного 8
 9. 9. (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 01 січня до 01 червня року вступу. 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у військовий інститут 5.1. Порядок прийому документів для вступу на навчання за схемою "студент – курсант" 5.1.1. Попередня професійна діагностика і відбір, оформлення документів вступників з числа цивільної молоді, військовозобов’язаних та ліцеїстів здійснюється у військових комісаріатах до 10 червня року вступу. 5.1.2. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, особисто подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання в терміни, вказані в пункті 4.5 Правил прийому. У заяві зазначається: - прізвище, ім’я, по батькові; - рік, місяць і день народження; - поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону; - обраний напрям підготовки; - перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. До заяви додається: - автобіографія; - копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність); - копія свідоцтва про народження; - копія паспорта (1, 2-а сторінки та місце реєстрації); - шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3 х 4 см; - медичні документи, оформлені у військових комісаріатах; - копія посвідчення про приписку до призовної дільниці; - копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Умовах прийому; - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; - два поштові конверти з марками. 5.1.3. Після прибуття до військового інституту вступник пред’являє особисто: - документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"); - військовий квиток або посвідчення про приписку; - свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство; 9
 10. 10. - документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання. 5.1.4. Перед направленням до військового інституту всі кандидати проходять первинний медичний огляд у районному (міському) військовому комісаріаті, а повторний – в обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду тих, хто вступає до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони України чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу України (додаток № 12 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.08 № 402). На кандидатів для вступу до військового інституту оформляються медичні документи, а також протокол засідання комісії з попередньої професійної діагностики, іменний список і картка професійного відбору (для цивільної молоді), які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів. 5.1.5. Документи на відібраних кандидатів районні (міські) військові комісаріати подають до обласних військкоматів, а останні через зацікавлені управління центрального апарату Міністерства оборони України (за їх запитами) – до військового інституту до 20 червня року вступу, але не пізніше 19 липня року вступу. 5.1.6. Якщо у військовому комісаріаті рознарядка до військового інституту відсутня або вона вже виконана, кандидат може подати заяву безпосередньо начальнику військового інституту до 01 червня року вступу, у якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому він перебуває на обліку. 5.1.7. Кандидати з числа цивільної молоді та військовозобов’язаних направляються до місця складання вступних випробувань районними (міськими) військовими комісаріатами, а випускники військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою – за рознарядкою Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України. 5.2. Порядок прийому документів кандидатів на навчання для здобуття базової вищої освіти за заочною формою з числа військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу. 5.2.1. Військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, які бажають вступити до військового інституту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на місця державного замовлення без відриву від служби, до 10 серпня року вступу подають рапорт по команді. 10
 11. 11. 5.2.2. У рапорті вказується: - військове звання; - прізвище, ім’я, по батькові; - займана посада; - рік, місяць і день народження; - освіта; - обраний напрям підготовки; - форма навчання – заочна (без відриву від служби); - перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (якщо така реєстрація була). 5.2.3. До рапорту додається: - копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього; - автобіографія, у якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефона, а також поштовий індекс та адреса військової частини, де військовослужбовець проходить службу; - копія службової картки; - витяг з послужного списку; - копія контракту; - медична довідка за формою 086-о або її копія чи картка медичного огляду (додаток № 12 до наказу Міністра оборони України від 14.08.08 № 402); - копія свідоцтва про народження; - копія паспорта (1, 2-а сторінки та місце реєстрації); - шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3 x 4 см, завірені начальником штабу частини; - копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Умовах прийому; - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; - два поштові конверти з марками. 5.2.4. Після прибуття до військового інституту вступник пред’являє особисто: - документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"); - документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності). 5.3. Порядок прийому документів для вступу на навчання за схемою "студент" 11
 12. 12. 5.3.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до військового інституту (далі – заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до Приймальної комісії. Вона обробляється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних". 5.3.2. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) та форму навчання. 5.3.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: - документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"); - військовий квиток або посвідчення про приписку; - свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство; - документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання; - медичну довідку за формою 086-о (оригінал). 5.3.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії; - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, за особистим вибором оригінали або копії; - копію документа, що посвідчує особу та громадянство; - медичну довідку за формою 086-о або її копію; - шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; - копію посвідчення про приписку до призовної дільниці; - копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Умовах прийому. 5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування. На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, 12
 13. 13. додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках. 5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у військовому інституті для вступу за схемою навчання "студент". 5.7. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних випробувань у військовому інституті: - громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в 2014 році; - військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання; - особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, які можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, для вступу на навчання за схемою "студент". 5.8. Особи, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році й раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у військовому інституті за їх вибором. 5.9. Громадяни України, які в 2014 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у військовому інституті за їх вибором. 5.10. Заяви в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього 13
 14. 14. незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому. 5.11. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до військового інституту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.13 № 1510 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.13 за № 1856/24388 (див. додаток 7). 5.12. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше трьох заяв про участь у конкурсному відборі на напрями підготовки та форми навчання у кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками в паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються Приймальною комісією. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано військовим інститутом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. 5.13. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами та Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі в конкурсі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених другим абзацом пункту 6.1 Правил прийому). 5.14. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, у Єдиній базі або в базі даних Українського центру оцінювання якості освіти. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази. 5.15. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до військового інституту протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів, але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень 14
 15. 15. здійснюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті військового інституту. 5.16. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі. 5.17. При прийнятті на навчання до військового інституту осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньокваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.05.2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання. 5.18. Приймальна комісія перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих ним до інших навчальних закладів. 6. Вступні випробування та конкурсний відбір 6.1. Приймальна комісія допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) (див. додаток 3), не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. Військовий інститут за рішенням Приймальної комісії допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів. 6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів 15
 16. 16. сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами. 6.3. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 5 до Правил прийому, і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. 6.4. Для підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста приймаються курсанти, які успішно пройшли державну атестацію та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідними напрямами. 6.5. Для підготовки фахівців для національної економіки України прийом осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста здійснюється за загальним конкурсом. 6.6. Конкурсний відбір кандидатів на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста здійснюється функціональним підрозділом Приймальної комісії – фаховою атестаційною комісією. 6.7. Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста складається їх рейтинговий список за конкурсним балом. 6.8. Для участі в конкурсі та для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста вступник у терміни, вказані в пункті 4.3 Правил прийому, подає заяву, у якій вказує обрану спеціальність підготовки. До заяви додається оригінал документа про здобутий освітньокваліфікаційний рівень. 6.9. Конкурсний бал для кожного кандидата визначається на підставі оцінок, отриманих за весь попередній період навчання за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра. Конкурсний бал визначається як середній зважений бал оцінок диплома за національною шкалою. При визначенні конкурсного бала враховуються оцінки з навчальних дисциплін, навчальних та виробничих практик. Результати державної атестації враховуються як фахове випробування та додаються до конкурсного бала вступника. Оцінки, отримані за виконання курсових робіт та проектів, до уваги не беруться, якщо вони є складовими частинами відповідних дисциплін. 16
 17. 17. 6.10. Фахова атестаційна комісія на підставі рейтингового списку формує пропозиції щодо зарахування на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста з урахуванням споріднених напрямів підготовки вступників (див. додаток 2). 6.11. Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста розробляється рейтинговий список вступників на 5-й курс за конкурсним балом відповідно до пункту 6.8 Правил прийому. 6.12. Результати вступних екзаменів для тих, хто вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 6.13. У конкурсному балі кандидата на навчання за схемою "студент – курсант" не враховуються суми балів з оцінки індивідуальних психологічних якостей та рівня фізичної підготовленості. 6.14. Для вступників, зазначених у пунктах 5.6–5.9 Правил прийому, може проводитись оцінюватись загальноосвітній рівень у вигляді вступних екзаменів з конкурсних предметів (див. додаток 3). 6.15. Програми вступних екзаменів до військового інституту відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів та зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Зміст і складність тестових завдань відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.04 № 24 (зі змінами). 6.16. Оцінювання загальноосвітнього рівня кандидатів з конкурсних предметів проводиться шляхом тестування. 6.17. Тестування з математики та фізики здійснюється методом виконання оригінальних завдань (розв’язування задач) у вигляді письмової роботи. Обсяг та зміст тестового завдання з математики чи фізики розрахований на 180 хвилин самостійної роботи вступника. Тестове завдання з математики чи фізики містить: 10 задач першого рівня складності (по 2–4 бали кожна); 8 задач другого рівня складності (по 5–6 балів кожна); 2 задачі третього рівня складності (по 10–16 балів кожна). Задачі першого рівня – це вправи та завдання на 1–2 логічних кроки (переважно репродуктивного характеру), для відповіді на які достатньо знати правила, формули, найпростіші властивості об’єктів. Задачі другого та третього рівня включають більш складні завдання на 3–5 логічних кроків. Розв’язання їх потребує більш глибоких знань, умінь та навичок. Сума балів за виконання одного тестового завдання з математики, фізики становить від 100 до 200. 17
 18. 18. 6.18. Обсяг та зміст тестового завдання з української мови та літератури розрахований на 120 хвилин самостійної роботи вступника. Тестове завдання містить 15 завдань. У кожному завданні від 1 до 5 пунктів. Усього в тесті 35 пунктів, до кожного з них додаються 5 відповідей, з яких лише одна є правильною, а всі інші – помилкові. Правильна відповідь позначається вступником у бланку відповідей. Завдання передбачають тести різного рівня складності: 1 – 4-е завдання (першого рівня складності) складається з 10 пунктів по 1 балу за кожну правильну відповідь: 1-е завдання (1 пункт) – 1 бал, 2-е завдання (2 пункти) – 2 бали, 3-є завдання (2 пункти) – 2 бали, 4-е завдання (5 пунктів) – 5 балів; 5 – 8-е завдання (другого рівня складності) складається з 6 пунктів по 2 бали за кожну правильну відповідь: 5-е завдання (1 пункт) – 2 бали, 6-е завдання (1 пункт) – 2 бали, 7-е завдання (1 пункт) – 2 бали, 8-е завдання (3 пункти) – 6 балів; 9 – 10-е завдання (третього рівня складності) складається з 6 пунктів по 3 бали за кожну правильну відповідь: 9-е завдання (3 пункти) – 9 балів, 10-е завдання (3 пункти) – 9 балів; 11 – 12-е завдання (четвертого рівня складності) складається з 5 пунктів по 4 бали за кожну правильну відповідь: 11-е завдання (2 пункти) – 8 балів, 12-е завдання (3 пункти) – 12 балів; 13 – 15-е завдання (п’ятого рівня складності) складається з 8 пунктів по 5 балів за кожну правильну відповідь: 13-е завдання (2 пункти) – 10 балів, 14-е завдання (3 пункти) – 15 балів, 15-е завдання (3 пункти) – 15 балів. Сума балів за виконання одного тестового завдання становить від 100 до 200. 6.19. У разі вступу до військового інституту за результатами співбесіди вступники, яким надане таке право, розв’язують завдання для співбесіди, що включає декілька задач та питань, які базуються на навчальному матеріалі загальноосвітньої школи з математики, фізики, української мови та літератури. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником проводить не менше двох членів комісії з кожного предмета. На підготовку до співбесіди відводиться не більше 60 хвилин, співбесіда триває, як правило, не більше 20 хвилин. За результатами співбесіди виставляється оцінка "зараховано" або "не зараховано". У разі отримання оцінки "не зараховано" вступник бере участь у конкурсному відборі на загальних засадах відповідно до пункту 8.3 Правил прийому. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. 6.20. Вступники на навчання для підготовки осіб на посади офіцерського складу обов’язково складають вступні випробування: 18
 19. 19. - психологічне обстеження, яке включає оцінку індивідуальних психологічних якостей кандидатів на основі визначення рівня військової направленості особистості, нервово-психічної стійкості, виявлення в кандидатів професійно важливих якостей та здібностей, які забезпечують успішне оволодіння протягом навчання військовою спеціальністю; - оцінка рівня фізичної підготовленості; - заключний медичний огляд військово-лікарською комісією. 6.21. Психологічне обстеження 6.21.1. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до успішного навчання у військовому інституті, а в подальшому до проходження військової служби у військах. 6.21.2. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінки: військово-мотиваційної спрямованості особистості, рівня нервовопсихічної стійкості, професійної придатності до успішного навчання у військовому інституті й оволодіння відповідною військовою спеціальністю. 6.21.3. Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється відповідно до Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.09 № 355, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.09 за № 893/16909, наказу Міністра оборони України від 22.03.10 № 152 "Про затвердження Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу" та Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14.04.98 № 152 (зі змінами), зареєстрованої у Міністерстві юстиції 25.06.98 за № 398/2838. 6.21.4. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір". Кандидати, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервовопсихічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% від максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли 19
 20. 20. професійний психологічний відбір, вони відраховуються з числа кандидатів для вступу до військового інституту та до подальшого складання випробувань й участі в конкурсному відборі не допускаються. Рішення Приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. 6.21.5. Кандидатам, які не зараховані за результатами оцінки індивідуальних психологічних якостей, у документах, що видаються на руки чи надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується таке формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов вступного випробування". 6.22. Оцінка рівня фізичної підготовленості 6.22.1. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку – вправи на швидкість, потім – силові вправи, вкінці – на витривалість. Перед початком кожної вправи вступнику надається час не менше 10 хвилин для проведення розминки. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється. Вправи оцінюються за нормативами для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України. 6.22.2. Програма перевірки з фізичної підготовки включає: для юнаків: швидкість – вправа № 23 "Біг на 100 метрів" (по 1-2 особи); сила – вправа № 1 "Підтягування на перекладині" (по 1-2 особи); витривалість – вправа № 28 "Біг на 3 км" (по 8-10 осіб); для дівчат: швидкість – вправа № 23 "Біг на 100 метрів" (по 1-2 особи); сила – вправа № 5 "Комплексна силова вправа" (складається з двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. За 1 хвилину, лежачи на спині, максимальну кількість разів згинаючись-розгинаючись дістатися ліктями рук колін ніг, потім без перерви за наступну 1 хвилину максимальну кількість разів віджатися від землі. Сумарна кількість згинань-розгинань та віджимань за 2 хвилини відповідає визначеній у таблиці оцінці) (по 1-2 особи); витривалість – вправа № 26 "Біг на 1 км" (по 8-10 осіб). 6.22.3. Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених 20
 21. 21. для перевірки вправ, і визначається згідно з Таблицею нарахування балів за виконання фізичних вправ. Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 №1 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 16,0 - 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 - № 28 12.30 12.32 12.35 12.40 12.45 12.50 12.55 13.00 13.05 13.10 13.15 13.20 13.25 13.30 13.35 13.40 № 23 №5 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 19,0 - 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 18 16 14 - № 26 4.30 4.33 4.36 4.39 4.42 4.45 4.48 4.51 4.54 4.57 5.00 5.03 5.06 5.09 5.12 5.15 Нижче за результат № 23 Нижче за результат Бали Категорії кандидатів на навчанн З числа цивільної молоді (юнаки) Особи жіночої статі 6.22.4. За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється "залік" або "незалік". 21
 22. 22. Для отримання оцінки "залік" кандидату на навчання до військового інституту необхідно набрати суму від 35 до 70 балів. Кандидат на навчання до військового інституту оцінюється як "незалік", якщо: - за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів; - не виконувалася вправа на силу (№ 3, № 7) чи витривалість (№ 26, № 28) з будь-якої причини; - не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість. Кандидати на навчання до військового інституту, які отримали за вступні випробування з фізичної підготовки оцінку "незалік" зарахуванню до військового інституту не підлягають. 6.23. Заключний медичний огляд 6.22.1. Заключний медичний огляд кандидатів проводиться у військовому інституті згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.08 № 402. 6.22.2. Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей. 6.22.3. За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова "придатний" або "непридатний" до навчання у військовому інституті. 6.23. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій). Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури. 6.24. Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії: - предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожного предмета окремо); - комісія з проведення психологічного обстеження; - комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості; - військово-лікарська комісія. 6.25. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального 22
 23. 23. рівня, й особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються. 6.26. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених військовим інститутом, розглядає апеляційна комісія військового інституту, склад та порядок роботи якої затверджується начальником військового інституту. 6.27. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої ним на вступному випробуванні, повинна подаватись особисто протягом доби після оголошення результатів випробування. 6.28. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання в присутності вступника. Сторонні особи (у тому числі й батьки вступників) до розгляду апеляції не допускаються. 6.29. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається. 6.30. Апеляції з питань відсторонення вступника від випробування не розглядаються. 6.31. Перескладання вступних випробувань не дозволяється, крім випадків, передбачених пунктом 7.2.5 Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 30.12.09 № 685. 7. Цільовий прийом до військового інституту 7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, згідно з яким випускники поточного року військового ліцею, військовоморського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до військового інституту для підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу. 7.2. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків. 7.3. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за окремим конкурсом. 7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку. 23
 24. 24. 8. Зарахування за співбесідою 8.1. За результатами співбесіди зараховуються до військового інституту особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право. До цієї категорії належать особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), якщо вони: - віднесені до 1-ї та 2-ї категорій Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (статті 20, 21); - неповнолітні діти громадян, віднесених до 1-ї категорії (стаття 20); - неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до 1-ї та 2-ї категорій Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (статті 20, 21); - неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до 3-ї категорії Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (стаття 22); - діти, яким встановлена інвалідність, що пов’язана з Чорнобильською катастрофою (стаття 30); - діти, які мають підстави для встановлення 2-ї, 3-ї або 4-ї категорій згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", до досягнення повноліття (стаття 30). 8.2. Програму співбесіди із зазначеними затверджує голова Приймальної комісії. категоріями осіб 8.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 8.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування на навчання за схемою "студент" понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які не спроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою. 24
 25. 25. 9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 9.1. Зараховуються до військового інституту відповідно до розділу 12 Правил прийому за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді. 9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі інформаційні технології – при вступі на напрям "системна інженерія". 9.3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у додатку 8 до цих Правил. 9.4. Положення пунктів 9.1, 9.2 цього розділу поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.13 № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.09.13 за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.13 № 467 "Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей "Інтелектуальне майбутнє України"", учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України. 25

×