Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

моніторинг математика 2013 2014 (ііі етап)-1

286 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

моніторинг математика 2013 2014 (ііі етап)-1

 1. 1. Аналіз результатів ІІІ етапу моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9 класу ЗНЗ освітніх округів Львівської області Бобеляк Н.Є. – методист кабінету розвитку освіти ЛОІППО
 2. 2. У відповідності до плану Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації про проведення моніторингових досліджень якості математичної освіти учнів 4, 9 класів та гуманітарної освіти учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів освітніх округів у 2013-2014 н.р. був проведений ІІІ етап моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень Нормативні документи
 3. 3. Об’єкти моніторингу  Сопошинський ОО Жовківського р-ну  Сасівський ОО Золочівського р-ну  Кам’янка-Бузький ОО Кам’янка-Бузького р-ну  Костенівський ОО Перемишлянського р-ну  Солонківський ОО Пустомитівського р-ну  Бісковицький ОО Самбірського р-ну  Забузький ОО Сокальського р-ну  Семигинівський ОО Стрийського р-ну  Стрілківський ОО Старосамбірського р-ну  Турківський ОО Турківського р-ну
 4. 4. Мета моніторингового дослідження  визначити відповідність знань, умінь і навичок учнів 9 класів вимогам навчальної програми;  виявити динаміку навчальних досягнень учнів;  порівняти рівень навчальних досягнень учнів в опорних школах та школах І-ІІ та І-ІІІ ступенів, які входять до даного освітнього округу;  cформувати у школярів навички роботи з тестовими матеріалами;  надати методичну допомогу вчителям у підвищенні якості знань учнів з математики та української мови
 5. 5. Показники  Відсоток виконання завдань  Середній бал за контрольну роботу  Середній бал тематичного оцінювання  Показник успішності  Показник якості (окремо за результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання)
 6. 6. Відсоток учнів , що взяли участь в моніторинговому дослідженні ( в розрізі освітніх округів) ІІІ етап 82,8 91,8 90,1 93,1 90,1 82,8 84,6 82,9 84,8 86,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 С опош инський С асівський Кам 'янко-Бузький Костенівський С олонківський Б ісковицький Забузький С ем игинівський С трілківський Турківський %учнів ІІІ етап 91,8 88,7 87,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 відсотокучніввідзагальноїкількості І етап ІІ етап ІІІ етап Кількість учнів, що взяли участь в моніторингових дослідженнях
 7. 7. Динаміка зміни кількості учасників моніторингового дослідження ( в розрізі освітніх округів) 89,1 93,4 90,1 93,1 94,1 90,6 89,7 97,1 89,1 92,8 89,1 95,1 86,8 89,7 88,1 85,9 79,5 88,6 91,3 91,6 82,8 91,8 90,1 93,1 90,1 82,8 84,6 82,9 84,8 86,7 0 20 40 60 80 100 120 С опош инський С асівський Кам 'янко-Б узькийКостенівськийС олонківськийБ ісковицький Забузький С ем игинівськийС трілківськийТурківський %участіучнів І етап ІІ етап ІІІ етап
 8. 8. Динаміка зміни результатів виконання завдань з математики учнями 9 класу опорних шкіл на протязі І, ІІ, ІІІ етапів моніторингового дослідження38 22,6 24,9 17,8 57 58,3 21,7 37,5 46,7 45,4 57,1 26,7 39,3 63,9 57,2 60,3 17,7 48,6 55 59,5 33,8 20,8 33,2 70,8 52,3 48,8 21,2 36,1 33,9 44,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 с.Сопош ин с.Сасів м.Кам'янка-Бузька с.Костенів с.Солонка с.Бісковичі с.Забужжяс.Семигинів с.Стрілки м.Турка %виконаннязавдань І етап ІІ етап ІІІ етап
 9. 9. Порівняння результатів виконання завдань з математики учнями 9 класу ( в розрізі опорних шкіл, шкіл І-ІІІ ст. та І-ІІ ст.) ІІІ етап 33,8 20,8 33,2 70,8 52,3 48,8 21,2 36,1 33,9 44,3 56,1 68,8 38,7 42,7 50,9 75 39,6 35,2 56 53,7 57,6 71,7 43,8 55,3 53,2 53,8 60,1 42,8 46,6 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Сопош инський Сасівський Кам'янко-БузькийКостенівськийСолонківськийБісковицький ЗабузькийСемигинівськийСтрілківський Турківський %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст.
 10. 10. 16,7 54,5 50 0 77,4 80 10,5 11,8 37,5 100 0 45,5 45,5 33,3 15,4 33,3 73,7 38,5 0 0 42,8 16,6 33,3 21,4 20 42,9 29,4 25 25,9 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %якостівиконаннязавданьконтрольної роботи С опош инський С асівський Кам 'янко-Б узькийКостенівськийС олонківськийБ ісковицький Забузький С ем игинівськийС трілківський Турківський Порівняння відсотка якості виконання завдань з математики учнями 9 класу ( в розрізі опорних шкіл, шкіл І-ІІІ ст. та шкіл І-ІІ ст.) ІІІ етап опорна школа школи І-ІІІ ст. школи І-ІІ ст.
 11. 11. Порівняння результатів виконання завдань з математики за рівнями навченості ІІІ етап 20,6 46,9 22,8 9,5 0 10 20 30 40 50 початковий середній достатній високий відсотокучнів математика
 12. 12. 30,9 16,7 20,6 41,9 42,3 46,9 21,1 29,4 22,9 6 11,6 9,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 відсотокучнів початковий середній достатній високий Динаміка зміни результатів виконання завдань з математики учнями 9 класу за рівнями навченості І етап ІІ етап ІІІ етап
 13. 13. Порівняння результатів виконання завдань з математики учнями 9 класу за рівнями навченості ( в розрізі освітніх округів) ІІІ етап 18,9 26,8 37,8 0,0 12,1 1,9 24,2 27,6 23,1 23,6 41,5 23,2 48,8 51,9 52,7 49,1 33,3 48,3 48,7 61,1 26,4 37,5 9,8 33,3 24,2 34,0 36,4 10,3 20,5 9,7 13,2 12,5 3,7 14,8 11,0 15,1 6,1 10,3 7,7 5,6 0 10 20 30 40 50 60 70 Сопош инський Сасівський Кам 'янко-Бузький КостенівськийСолонківський Бісковицький ЗабузькийСемигинівський Стрілківський Турківський відсотокучнів початковий середній достатній високий
 14. 14. Порівняння показника успішності виконання завдань та показника якості ( в розрізі освітніх округів) Математика, ІІІ етап 81,1 73,2 62,2 100 87,9 98,1 75,8 69 76,9 76,4 39,6 50 13,4 48,1 35,2 49,1 42,4 20,7 28,2 15,3 0 20 40 60 80 100 120 Сопошинський Сасівський Кам'янко-Бузький Костенівський Солонківський Бісковицький Забузький Семигинівський Стрілківський Турківський відсоток значень показник якості показник успішності
 15. 15. Порівняння середнього балу контрольної роботи з математики та середнього балу тематичного оцінювання ( в розрізі освітніх округів) 5,9 6,2 4,2 6,7 6,2 7,1 5,1 4,7 5,3 5,1 7 6,5 4,4 7,6 6,4 7,1 7,5 6,5 6,5 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Сопошинський Сасівський Кам'янко-Бузький Костенівський Солонківський Бісковицький Забузький Семигинівський Стрілківський Турківський середній бал тематичного оцінювання середній бал контрольної роботи
 16. 16. Сопошинський освітній округ
 17. 17. 38 57,1 33,8 36,5 43,3 56,1 51,0 58,3 57,6 0 10 20 30 40 50 60 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Динаміка результатів виконання завдань з математики учнями 9 класу в опорній школі, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. Сопошинського ОО І, ІІ, ІІІ етапи І етап ІІ етап ІІІ етап 38 57,1 33,8 36,5 43,3 56,1 53,3 55 65,7 50 62,1 52,8 48,3 56,9 52,8 0 10 20 30 40 50 60 70 %виконаннязавдань с.Сопошин с.Стара Скварява с.Смереків с.Мацошин с.Малі Передримихи Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. І, ІІ, ІІІ етапи І етап ІІ етап ІІІ етап
 18. 18. Порівняння показників якості за результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання Математика, ІІІ етап 16,7 66,7 44,4 33,3 54,5 100 54,5 38,9 33,3 44,4 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 с.Сопошин с.Стара Скварява с.Смереків с.Мацошин с.Малі Передримихи % якості (отримана оцінка за КР) % якості (с.тем. оцінка) Порівнння середнього балу отриманої оцінки з середнім балом тематичного оцінювання ІІІ етап 4,1 6,7 7,9 6,3 6,3 6,5 7,2 6,1 6,9 9,8 0 2 4 6 8 10 12 с.Сопошин с.Стара Скварява с.Смереків с.Мацошин с.Малі Передримихи середній бал тематичного оцінювання середній бал отриманої оцінки
 19. 19. Сасівський освітній округ
 20. 20. 22,6 26,7 20,8 63,2 63,6 68,8 63,3 70 71,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Результати виконання завдань з математики учнями 9 класів в опорній школі, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. Сасівського ОО І етап ІІ етап ІІІ етап 22,6 26,7 20,8 58,3 62,5 66,7 73,3 66 72,7 63,3 70 71,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 відсотоквиконаннязавдань с.Сасів с.Зозулів с.Колтів с.Ушня Результати виконання завдань з математики учнями 9 класів опорної школи, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст Сасівського ОО І етап ІІ етап ІІІ етап
 21. 21. Порівняння показників якості за результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання Математика, ІІІ етап 0 81,8 10 65 80 80 75 63,6 0 20 40 60 80 100 с.Сасів с.Зозулів с.Колтів с.Ушня % якості (отримана оцінка за КР) % якості (с.тем. оцінка) Порівняння середньої тематичної оцінки з оцінкою, отриманою в результаті контрольної роботи Математика, ІІІ етап 2,5 8,7 7,8 8,6 8 8,6 3,9 7,9 0 2 4 6 8 10 с.Сасів с.Зозулів с.Колтів с.Ушня Сер бал отриманої оцінки Середній бал тематичного оцінювання
 22. 22. Кам’янка-Бузький освітній округ
 23. 23. 24,9 39,3 33,2 32,8 37 38,7 58,3 41,7 43,8 0 10 20 30 40 50 60 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу в опорній школі, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. Кам'янко-Бузький ОО І етап ІІ етап ІІІ етап 24,9 39,3 33,2 32,8 37,0 38,7 63,9 45,0 47,2 41,7 33,3 33,3 0 10 20 30 40 50 60 70 %виконаннязавдань м.Кам'янка- Бузька СШ№1 с.Батятичі с.Незнанів с.Зубів Міст Результати виконання завдань з математики учнями 9 класів ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап
 24. 24. Порівняння показників якості виконання завдань з математики за результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання ІІІ етап 11 11,8 50 0 26,3 11,8 66,7 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 м.Кам'янка-Бузька СШ№1 с.Батятичі с.Незнанів с.Зубів Міст % якості (отримана оцінка за КР) % якості (с.тем. оцінка) Порівняння середньої тематичної оцінки з оцінкою, отриманою в результаті контрольної роботи ІІІ етап 6,4 5,7 4,6 4,0 4,0 4,4 4,1 5,4 0 1 2 3 4 5 6 7 м.Кам'янка-Бузька СШ№1 с.Батятичі с.Незнанів с.Зубів Міст Сер бал отриманої оцінки Середній бал тематичного оцінювання
 25. 25. Костенівський освітній округ
 26. 26. 17,8 63,9 70,8 59,4 33,3 42,7 38,6 49,3 55,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу в опорній школі, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. Костенівського ОО І етап ІІ етап ІІІ етап 17,8 63,9 70,8 59,4 33,3 42,7 47,2 40,3 34,7 28,3 58,3 80,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %виконаннязавдань с.Костенів с.Болотня с.Подусів с.Новосілки Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап
 27. 27. Порівняння показників якості виконання завдань з математики за результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання ІІІ етап 100,0 0 0 100 62,5 75,0 66,7 80 0 20 40 60 80 100 120 с.Костенів с.Болотня с.Подусів с.Новосілки %якості (отримана оцінка за КР) %якості (с.тем. оцінка) Порівняння середнього значення тематичної оцінки з оцінкою, отриманою у результаті контрольної роботи Математика, ІІІ етап 9,6 8,5 5,1 4,2 7,8 6,9 8 7,6 0 2 4 6 8 10 12 с.Костенів с.Болотня с.Подусів с.Новосілки Середній бал тематичного оцінювання Сер бал отриманої оцінки
 28. 28. Солонківський освітній округ
 29. 29. 57 57,2 52,3 31,5 50,7 50,9 38,5 57,1 53,2 0 10 20 30 40 50 60 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу в опорній школі, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. Солонківського ОО І етап ІІ етап ІІІ етап 57 57,2 52,3 24,2 40,2 51,4 44,9 67,1 50,0 41,7 37,5 45,8 37,9 60,6 54,5 0 10 20 30 40 50 60 70 %виконаннязавдань с.Солонка с.Сокільники Зубрянський НВК с.Хоросно с.Пасіки- Зубрицькі Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап
 30. 30. Порівняння показників якості виконання завдань з математики учнями 9 класу за результатами контрольної роботи та тематичного оцінюваннят ІІІ етап 45,5 33,3 0 18,2 50 33,3 63,6 66,7 39,4 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 с.Солонка с.Сокільники Зубрянський НВК с.Хоросно с.Пасіки-Зубрицькі % якості (отримана оцінка за КР) % якості (с.тем. оцінка) Порівняння середнього значення тематичної оцінки з оцінкою, отриманою в результаті контрольної роботи Математика, ІІІ етап 6,3 5,5 6 6,2 6,5 6,9 4 7,2 6,4 5,9 0 2 4 6 8 с.Солонка с.Сокільники Зубрянський НВК с.Хоросно с.Пасіки-Зубрицькі Сер бал отриманої оцінки Середній бал тематичного оцінювання
 31. 31. Бісковицький освітній округ
 32. 32. 58,3 60,3 48,8 49,6 59,3 75,0 60 55,2 53,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу в опорній школі, школі І-ІІІ ст та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап 58,360,3 48,8 47,4 56,3 70,5 54,2 65,3 84,7 60,0 55,2 53,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 %виконаннязавдань с.Бісковичі с.Ваньовичі с.Дубрівка с.Стрілковичі Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап
 33. 33. Порівняння показників виконання завдань з математики учнями 9 класу за результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання ІІІ етап 33,3 61,5 100 38,5 57,1 61,5 50 84,6 0 20 40 60 80 100 120 с.Бісковичі с.Ваньовичі с.Дубрівка с.Стрілковичі % якості (отримана оцінка за КР) % якості (с.тем. оцінка) Порівняння середнього значення тематичної оцінки з оцінкою, отриманою в результаті контрольної роботи Математика, ІІІ етап 5,9 8,5 10,2 6,5 6,8 6,7 7,7 7,1 0 2 4 6 8 10 12 с.Бісковичі с.Ваньовичі с.Дубрівка с.Стрілковичі Сер бал отриманої оцінки Середній бал тематичного оцінювання
 34. 34. Забузький освітній округ
 35. 35. 21,7 17,7 21,2 29,5 49,1 39,6 67,9 61,3 60,1 0 10 20 30 40 50 60 70 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу в опорній школі, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап 21,7 17,7 21,2 29,5 49,1 39,6 70,8 61,5 52,1 63,9 61,1 70,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %виконаннязавдань с.Забужжя с.Савчин с.Тудорковичі с.Войславичі Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап
 36. 36. Порівняння показників якості виконання завдань з математики за результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання ІІІ етап 0 0 25 66 72,7 62,5 87,5 50 0 20 40 60 80 100 с.Забужжя с.Савчин с.Тудорковичі с.Войславичі % якості (отримана оцінка за КР) % якості (с.тем. оцінка) Порівняння середнього значення тематичної оцінки з математики з оцінкою, отримано в результаті контрольної роботи 2,5 4,7 8,5 6,5 6,9 6,3 8,2 7,9 0 2 4 6 8 10 с.Забужжя с.Савчин с.Тудорковичі с.Войславичі Сер бал отриманої оцінки Середній бал тематичного оцінювання
 37. 37. Семигинівський освітній округ
 38. 38. 37,5 48,6 36,1 30,1 40,0 35,2 45,6 56,3 42,9 0 10 20 30 40 50 60 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу в опорній школі, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст Семигинівського ОО І етап ІІ етап ІІІ етап 37,5 48,6 36,1 30,1 40,0 35,2 44,0 49,0 59,7 50 55 31,7 41,7 77,8 27,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %виконаннязавдань с.Семигинів с.Братківці с.Жулин с.Долішнє с.Горішнє Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап
 39. 39. Порівняння показників виконання завдань з математики за результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання 16,6 0 0 33,3 50 33,3 66,6 40 0,0 33,3 0 10 20 30 40 50 60 70 с.Семигинів с.Братківці с.Жулин с.Долішнє с.Горішнє % якості (отримана оцінка за КР) % якості (с.тем. оцінка) Порівняння середнього значення тематичної оцінки з математики з оцінкою, отриманою в результаті контрольної роботи 5,5 6,5 8 3,3 4,2 4,3 3,8 7,2 5,9 6,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 с.Семигинів с.Братківці с.Жулин с.Долішнє с.Горішнє Сер бал отриманої оцінки Середній бал тематичного оцінювання
 40. 40. Стрілківський освітній округ
 41. 41. 46,7 55 33,9 31,7 36,1 56,0 11,1 29,3 46,6 0 10 20 30 40 50 60 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Результати виконання завданьз математики учнями 9 класу в опорній школі, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. Стрілківського ОО І етап ІІ етап ІІІ етап 46,7 55 33,9 39,3 42 56,0 27,6 33,3 52,1 11,1 29,3 33,3 0 10 20 30 40 50 60 %виконаннязавдань с.Стрілки с.Тур'є с.Ясениця- Замкова с.Топільниця Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. Стрілківського ОО І етап ІІ етап ІІІ етап
 42. 42. Порівняння показників виконання завдань з математики за результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання Стрілківський ОО 20,0 42,9 46,7 28,6 58,3 60 0,0 41,7 0 10 20 30 40 50 60 70 с.Стрілки с.Тур'є с.Ясениця-Замкова с.Топільниця % якості (отримана оцінка за КР) % якості (с.тем. оцінка) Порівняння середнього значення тематичної оцінки з математики із оцінкою, отриманою у результаті контрольної роботи Стрілківський ОО 4,1 6,7 6,8 4 6,3 7,1 4,6 6,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 с.Стрілки с.Тур'є с.Ясениця-Замкова с.Топільниця Сер бал отриманої оцінки Середній бал тематичного оцінювання
 43. 43. Турківський освітній округ
 44. 44. 45,4 59,5 44,3 49,4 57,4 53,7 44,2 54,9 31,0 0 10 20 30 40 50 60 %виконаннязавдань опорна школа школа І-ІІІ ст. школа І-ІІ ст. Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу в опорній школі, ЗНЗ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап 45,4 59,5 44,3 58,3 55,7 52,6 28,1 61,9 56,3 51,5 68,2 40,2 39,9 46,8 25,5 0 10 20 30 40 50 60 70 %виконаннязавдань м.Турка с.Явора Ісаївський НВК с.Розлуч Турківська школа- інтернат Результати виконання завдань з математики учнями 9 класу ЗНЗ І-ІІІ та І-ІІ ст. І етап ІІ етап ІІІ етап
 45. 45. Порівняння показників виконання завдань з математики із результатами контрольної роботи та тематичного оцінювання ІІІ етап 25,0 21 37,5 90,9 55,5 37,5 0 0 73,7 37,5 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 м.Турка с.Явора Ісаївський НВК с.Розлуч Турківська школа- інтернат % якості (отримана оцінка за КР) % якості (с.тем. оцінка) Порівняння середнього значення тематичної оцінки з оцінкою, отриманою у результаті контрольної роботи Математика, ІІІ етап 6,8 6,3 3,1 4,8 6,3 5,3 8,6 6,9 6,3 7,2 0 2 4 6 8 10 м.Турка с.Явора Ісаївський НВК с.Розлуч Турківська школа-інтернат Сер бал отриманої оцінки Середній бал тематичного оцінювання
 46. 46. FokinaLida.75@mail.ru

×