Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NEW 25.06.2013 Ole Kassow (Hva’ pokker er meningen med dit arbejde?)

240 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NEW 25.06.2013 Ole Kassow (Hva’ pokker er meningen med dit arbejde?)

 1. 1. Hva’ pokker er meningen(med dit arbejde)?Ole KassowTuesday, June 25, 13
 2. 2. Tuesday, June 25, 13
 3. 3. Tuesday, June 25, 13
 4. 4. Jack WelchCEO, General Electric 1981-2001Tuesday, June 25, 13
 5. 5. FormålProfitBegejstredekunderUnikkulturTop-motiveredemedarbejdereTuesday, June 25, 13
 6. 6. (T + P + I)SSocial kapitalTillidGoodwillTuesday, June 25, 13
 7. 7. Tuesday, June 25, 13
 8. 8. Paid Owned EarnedRich mediaadsOnline displayadsVideoadsMobileadsIn-gameadsEmailSearchSMSSocial networkadsTVRadioCinema OutdoorIn-storemediaDirect MailWebsitesMicrositesPodcastsVideoMobile AppsAdvergamesBranded UtilitiesEventsPRSponsorshipBrochuresBlogsUser GeneratedContentBuzzmarketingSocial networkpagesBrandedCommunitiesWord of MouthCustomerfeedbackDIGITALTRADITIONALTuesday, June 25, 13
 9. 9. Tuesday, June 25, 13
 10. 10. Mennesker Lokal-samfundFællesskaber FremtidigegenerationerAktionærerSocialkapitalNatur-kapitalMenneskeligkapitalEmotionelkapitalIntellektuelkapitalFinansielkapitalProfitInteressenterPurpose SpaceTyperafrigdomTuesday, June 25, 13
 11. 11. Tuesday, June 25, 13
 12. 12. Tuesday, June 25, 13
 13. 13. Tuesday, June 25, 13
 14. 14. Tuesday, June 25, 13
 15. 15. Tuesday, June 25, 13
 16. 16. Tuesday, June 25, 13
 17. 17. Tuesday, June 25, 13
 18. 18. Tuesday, June 25, 13
 19. 19. Tuesday, June 25, 13
 20. 20. Mennesker Lokal-samfundFællesskaber FremtidigegenerationerAktionærerSocialkapitalNatur-kapitalMenneskeligkapitalEmotionelkapitalIntellektuelkapitalFinansielkapitalProfitInteressenterPurpose SpaceTyperafrigdomTuesday, June 25, 13
 21. 21. Øvelse 1 (formål og intention)BaggrundDin egen virksomhed er nubeliggende i dalen. Du har netopindkaldt alle medarbejderne for atfortælle dem, at I fra nu af er en 100%formålsdrevet virksomhed.Der er smurt lækre sandwiches ogsammen drager du sammen med allevirksomhedens medarbejdere til fodsud i dalens naturskønne områder forat bruge hele dagen på at finde ud af,hvor jeres virksomhed kan gøre denstørste forskel og hvor I kan havestørst gennemslagskraft.Spørgsmål 1: Hvilken slags rigdom* vil I have, at verden har imorgen, som den ikke har i dag?Spørgsmål 2: Gennemslagskraft. Hvem** vil drage fordel afden slags rigdom*, I nu skaber?*Rigdom = miljømæssig rigdom, social rigdom,emotionel rigdom, naturrigdom og arbejdsglæde** Interessenter = borgerne, medarbejderne,lokalsamfundene, foreningerne, fremtidigegenerationer af borgere i dalen, floden, søen,dyrene og skoven.10 min.Tuesday, June 25, 13
 22. 22. Øvelse 2 (gruppeøvelse)Spørgsmål 1: Justér evt. "purpose space" i gruppenSpørgsmål 2: Hvordan vil virksomhedenudfolde interessenternes** menneskeligepotentiale? Hvordan gør den folk bedre?Spørgsmål 3: Negative rettigheder. Hvilke handlingervil vi aldrig foretage, da de forhindrer andre i at udlevederes potentiale. Find mindst tre negative rettigheder,som virksomheden er parat til at opgive for al fremtid.Spørgsmål 4: Imperativer/daglige bud ogtidløse vaner. Hvis virksomheden skulleoverleve i 100 år, hvad ville så fortsat væredens overbevisende særpræg i 2113?40 min.Tuesday, June 25, 13
 23. 23. Øvelse 3 (forbered rollespillet)1. Et spørgsmål, der giver direktørenmulighed for at forklare virksomhedensformålsdrevne forretningsgrundlag2. Et kritisk spørgsmål. Det skal helst bore ien konkret problemstilling, ikke være forgenerelt. Journalisten må gerne gå til ståletog ikke være tilfreds, hvis hun ikke synes,spørgsmålet er besvaret tilfredsstillende.15 min.SituationCase-holderen er direktørEn journalist udvælgesJournalisten kommer ikke fra dalen, ernysgerrig, men også skeptisk over, omdet nu også kan fungere. Journalistener således ikke overbevist om, atshareholder value kun er et biproduktaf at gøre det rigtige ting. Hun harstadig de gamle briller på.Udarbejd 3 spm.3. Et spørgsmål om, hvad der er detnæste skridt, der skal tages i morgen.Tuesday, June 25, 13

×