Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Om e-bøker

730 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

Om e-bøker

 1. 1. Om e-bøker oktober 2009 [email_address]
 2. 2. Hvis du leser dette men ikke var tilstede <ul><li>så husk at her mangler det noen viktige saker, nemlig live-demoer, først og fremst av de tjenestene som tilbys av ebok-tilbyderne, slik som f.eks. Springer og Sony. (Disse demoene virker best innenfor NTNU's nett). Du mangler også muligheten til å se og ta på forskjellige leseplater. Vi sirkulerte en Kindle, en Sony og en JetBook under presentasjonene. Samtidig så vi også litt på bruk av ebokleseprogrammet Stanza på iPhone og på en liten laptop. </li></ul><ul><li>Presentasjonen er laget for to forskjellige anledninger: interne seminarer ved UBiT (Dragvoll, 21. oktober) og Trondheim Folkebibliotek (22. oktober). Fokus ved fagbibliotek og folkebibliotek kan være nokså forskjellig. Her er det forsøkt å skille disse to verdenene fra hverandre ved å skille mellom faglitteratur (den første halvparten) og skjønnlitteratur (resten). I virkeligheten overlapper disse to mye mer enn det kan virke her! </li></ul><ul><li>De siste små endringene ble gjort mellom første og andre framføring, bl.a. info om Elibs modell for utlån i svenske folkebibliotek. </li></ul><ul><li>22. oktober 2009 Ole Husby </li></ul>
 3. 3. Sammendrag <ul><li>  </li></ul><ul><li>Om forskjellige ebok-typer </li></ul><ul><li>Om utfordringer og muligheter </li></ul><ul><li>Interessentanalyse </li></ul><ul><li>Sett fra UBiT </li></ul>
 4. 4. UBiTs strategi <ul><li>Det skal satses på ebøker </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Hvis det finnes ei ebok, skal denne som hovedregel velges </li></ul><ul><li>Vi må lukte på å gi glipp på papirmetaforen </li></ul><ul><li>Springer er NTNUs viktigste ebok-leverandør </li></ul><ul><li>Ifølge Springer er det e-bøker som driver utviklingen, ikke e- tidsskriftene </li></ul><ul><li>Fordeling mellom e-bokbruk og e-tidsskriftbruk er 60/40 (ETH) </li></ul><ul><li>UBiT har startet prosjektet E-pensum høsten 2009 </li></ul><ul><li>Merk: Her snakker vi om fagbøker </li></ul><ul><li>Run where the ball is going to be (Maradona/Tangen) </li></ul>
 5. 5. Synes alle at dette er greit? <ul><li>Nei </li></ul>
 6. 6. Interessenter (aka stakeholders) <ul><li>Forfattere </li></ul><ul><li>Antologi- og tidsskriftredaktører </li></ul><ul><li>Forlag </li></ul><ul><li>Aggregatorer / tjenestetilbydere </li></ul><ul><li>Bokhandlere </li></ul><ul><li>Undervisere </li></ul><ul><li>Bibliotekarer </li></ul><ul><li>Lesere </li></ul><ul><li>Alle ser at forfatterne og leserne er nødvendige. </li></ul><ul><li>Men hva med de andre? </li></ul><ul><li>Disintermediation </li></ul>
 7. 7. Hva er ei e-bok? <ul><li>Ei E-bok er et digitalt dokument som tilsvarer ei vanlig trykt bok. E-boka kan leses på personlig datamaskin, mobiltelefon eller dedikert håndholdt leseplate. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>E-boka er realisert i form at ei eller flere datafiler, f.eks. ei fil pr kapittel. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Filformatet er gjerne laget for å støtte fleksibel formatering, slik at vising kan tilpasses ulike skjermstørrelser. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>(Fritt etter Wikipedia) </li></ul>
 8. 8. E-boka tar liten plass <ul><li>  Ebok </li></ul>Bilde fra digitalkamera mp3 musikkspor En minnebrikke på 4 Gb har plass til 10.000 bøker
 9. 9. Oppgaver <ul><li>Oppdage e-boka </li></ul><ul><li>Skaffe seg tilgang </li></ul><ul><li>Lese </li></ul><ul><li>Notere, sette bokmerker </li></ul><ul><li>Dele med andre </li></ul><ul><li>Arkivere </li></ul><ul><li>Skrive ut hele eller deler </li></ul><ul><li>Gjenbruke teksten </li></ul>
 10. 10. Fagbøker <ul><li>Har vært tilbudt bibliotekene i nokså mange år (ca 10) </li></ul><ul><li>Tilbys av store forlag (Springer, Elsevier) eller aggregatorer (eBrary, NetLibrary) </li></ul><ul><li>Anskaffes av biblioteket enkeltvis eller i pakker </li></ul><ul><li>Koster mange penger </li></ul><ul><li>Leses oftest vha nettleser </li></ul><ul><li>Krever autorisasjon, vanligvis IP-kontroll </li></ul><ul><li>Mer eller mindre sterke restriksjoner på </li></ul><ul><ul><li>Varigheten av tilgangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Antall samtidige brukere </li></ul></ul><ul><ul><li>Muligheten for utskrift og nedlasting </li></ul></ul><ul><li>Oppdagbare gjennom leverandørens grensesnitt, Google eller BIBSYS </li></ul>
 11. 11. [ Demo ] <ul><li>Her passer det å se på noen av e-bøkene som UBiTgir tilgang til, f.eks. ved å søke i </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>BIBSYS Ask </li></ul><ul><li>Google Books </li></ul><ul><li>eller direkte i leverandørenes grensesnitt </li></ul><ul><li>f.eks. ASTM digital library </li></ul><ul><li>ebrary </li></ul><ul><li>NetLibrary (OCLC) </li></ul><ul><li>Springer Link </li></ul>
 12. 12. Leseplata <ul><li>Spesiallaget for lesing av ebøker: </li></ul><ul><li>Laste ned ebøker (ledning eller trådløs) </li></ul><ul><li>Organisere ebøker </li></ul><ul><li>Lese (dvs bla) </li></ul><ul><li>Finne fram (søke, bokmerke) </li></ul><ul><li>Velge skrifttype og -størrelse </li></ul><ul><li>Ta notater </li></ul><ul><li>Kan også ha tilleggsfunksjoner,  </li></ul><ul><li>som å spille lyd, fungere som  </li></ul><ul><li>generelt lagringsmedium etc </li></ul><ul><li>Ei plate koster idag ca 3000 kr </li></ul>
 13. 13. Skjønnlitteratur <ul><li>Skjønnlitteratur kan godt tilbys på samme måte som fagbøkene </li></ul><ul><li>Men av forskjellige årsaker har ikke det skjedd </li></ul><ul><li>De siste par årene har amazon.com og flere solgt e-bøker til det lesende publikum - ikke til bibliotekene </li></ul><ul><li>I USA er omsetningen av e-bøker i underkant av 1 % av totalomsetningen </li></ul><ul><li>E-bøkene er ofte billigere </li></ul><ul><li>Distribusjonen foregår ved at e-boka lastes ned i sin helhet til ei leseplate </li></ul><ul><li>Lesingen krever ikke netttilknytning </li></ul><ul><li>Noen (Amazon, Sony) selger både bøker og plater </li></ul><ul><li>Noen selger plater </li></ul><ul><li>Andre (Gutenberg) tilbyr gratis nedlasting av frie bøker </li></ul>
 14. 14. Formater <ul><li>Ebøkene formidles til leseplata i form av ei datafil i et gitt format: </li></ul>
 15. 15. [ Demo ] <ul><li>Da passer det å  </li></ul><ul><li>se på noen leseplater </li></ul>
 16. 16. E-bokhandlere (og andre impliserte) <ul><li>amazon.com </li></ul><ul><li>sony.com </li></ul><ul><li>Barnes & Nobles </li></ul><ul><li>ebooks.com </li></ul><ul><li>digitalbok.no </li></ul><ul><li>manybooks.net </li></ul>
 17. 17. Usikkerhetsmomenter <ul><li>Forretningsmodeller (hvordan skal alle tjene penger) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>DRM / Rettighetsutfordringer (spesielt utfordring fra fildeling) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Utstyrskrav (spesialutstyr eller generelle enheter) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Alltid på nett? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Nedlasting eller streaming </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Nedlastingsmåter (via usb, eller trådløst, via mobilnett eller wifi) </li></ul>
 18. 18. DRM: Digital Rigths Management <ul><li>Begrensing av brukerens frihet til å kopiere, skrive ut, dele </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>(Vann)merking </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Låsing av e-boka til autorisert leseutstyr eller autoriserte leseprogram </li></ul>
 19. 19. Utlån av ebøker fra folkebibliotek i USA <ul><li>Biblioteket kjøper så mange eksemplarer som de ville gjort av ei trykt bok </li></ul><ul><li>Hvert eksemplar lånes ut til en person om gangen </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Det lages mekanismer som forhindrer misbruk, dvs at det utlånte eksemplaret &quot;forsvinner ut på fildelingsnettet&quot; </li></ul><ul><li>      ??? </li></ul>
 20. 20. Utlån av ebøker fra folkebibliotek i Sverige <ul><li>(Elib-modellen) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Biblioteket kjøper boka, ikke eksemplarer </li></ul><ul><li>Hvert utlån blir fakturert til biblioteket </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Stor ulempe: Uforutsigbar økonomi </li></ul>
 21. 21. Hva kan               gjøre? <ul><li>&quot;The books bought from Google, and its partners, would be accessible on any gadget that has a Web browser, including smartphones, netbooks and personal computers and laptops. A book would be accessible offline after the first time it was accessed.&quot; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>[Tom Turvey, Google] </li></ul><ul><li>Dette er en omtale av Google Editions som kommer i 2010. Vi får se om denne planlagte &quot;ebokhandelen&quot; vil være en konkurrent for leseplatene. </li></ul>
 22. 22. Hvor mange dingser trenger du?
 23. 23. Hvor mange?
 24. 24. Lenker <ul><li>Den Digitale Distribusjonssentralen (DDS) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Leseplate (blogg) </li></ul><ul><li>Eiriks forfatterblogg </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Inkmesh (søketjeneste)  </li></ul><ul><li>Leseplate (twitter) </li></ul>

×