Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Om delingsverktøy og andre tjenester i skyene

696 views

Published on

MNN workshop. NTNU Universitetsbiblioteket 6. februar 2013

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Om delingsverktøy og andre tjenester i skyene

 1. 1. Om delingsverktøy ogandre tjenester i skyene MNN Workshop 6. februar 2013 ole.husby@gmail.com
 2. 2. OBS!Denne presentasjonen er laget for MNN workshop ved NTNU 6. februar 2013. Tatt utav denne sammenhengen kan den være ufullstendig.Den er underlagt en Creative Commons lisens CC BY-SA 3.0Det betyr at du har lov til: ● å dele - å kopiere, distribuere og spre verket ● å remikse - å bearbeide verketPå følgende vilkår: ● Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket). ● Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.
 3. 3. Program12:00 Presentasjon14:00 Forfriskninger14:30 Oppgaver A, B, C16:30 FerdigDet er lov til å surfe e.l. underveis. Det er lov til å ta notater. Deter lov å twitre. Det er lov til å ha mobilen påslått. Så lenge duikke forstyrrer opplegget for de andre eller deg sjøl.
 4. 4. Innhold (alfabetisk)Creatice commonsDelingsverktøyDelingskulturGoogle-plattformenFacebook-plattformenMobile enheter, nettbrettPersonvern, reklameRettigheter, lisenserSamarbeidsverktøySosiale mediaSteder i skyene
 5. 5. Bakgrunn - UBiT 2010 - Web 2.0For 5 år tid siden brukte vi betegnelsen Web 2.0, der termen 2.0 betyr den nyeweben som kjennetegnes bl.a. av deltaking, blogging, deling, gjenbruk ogandre utslag av at skillet mellom produsent og konsument på nettet er visket ut.Dette skjedde i ei tid da det også var stor oppmerksomhet om beslektede tingsom åpen publisering (open access), friprogrammer (open source),nettskytjenester (cloud computing) og så videre. Det er umoderne å brukenavnet 2.0 i dag.I 2008 - 2010 gjennomførte NTNU UB prosjektet UBiT 2010 som inneholdtmange 2.0-komponenter. Bl.a. startet vi opp et kompetanseprogram KB 2.0som tok sikte på å gjøre deltakerne kjent med nye ting gjennom problembasertlæring.I samme tidsrom var det også nokså populært med såkalt “23 ting”, som var etfellesnavn på forskjellige kompetansebyggingstiltak med såkalt 2.0-innhold. Sef.eks. http://23tingom2null.blogspot.com/
 6. 6. En ny virkelighet
 7. 7. 2013The medium is the messageNy teknologi og nye medier i biblioteketGoogle, Facebook og Amazon sin rolleMobilitet, brett, på nett overalt og hele tidaDelingDet er bedre med ti skruer løs enn en som sitter fast
 8. 8. Sett fra biblioteketGoogle-generasjonen av brukereDigitalisering av alt innholdNye publiseringsformer (open access)Innholdsdeling / Brukergenerert innholdSkillet mellom informasjonsprodusent og -konsument viskes utDen semantiske webben (linked data)Bibliotekkatalogen detroniseres
 9. 9. TV har stagnert - det har ikke FacebookUtviklingen fra TV mot Internett er revolusjonerende, og betyrfor mange en overgang fra passivitet til deltakingSkillet mellom informasjonsprodusenter og konsumenterutviskesFacebook har over 1.000.000.000 brukereFacebook mobil har ca 700.000.000 brukere [Antall forskjellige personer som brukte FB i desember 2012]
 10. 10. Internett: teknologi og paradigmeNettet er overalt, alle blir hørtNettet er tilsynelatende ikke organisert med en sterksentralisert styringUtviklingen av nettet har skjedd nedenfra opp, ikke ovenfra nedNettet lager en annen romfølelse der avstander ikke måles i km [ husk å ta noen forbehold om at ikke alt er slik - f.eks. i Kina ]
 11. 11. Den digitale revolusjonBibliotekene er preget av overgangen fra trykt til digitalinformasjonfordiden digitale er lettere å produsereden digitale er billigere å produsereden digitale er billigere å behandlenettet er der til å ta seg av distribusjonenSpørsmål: Hva er det motsatte av digital?
 12. 12. Nettsky (cloud computing)Databehandlingsprosessen foregår et sted der ute på nettet(der oppe i skyene) - og ikke i vår egen mer eller personligedesktop ● i stedet for å investere unødvendige summer på utstyr og programvare hos oss sjøl, utnytter vi tjenester som tilbys oss av mer eller mindre gavmilde tilbydere ● slik som Google etter hvert har blitt en av de mest typiske eksponentene for ● merk at computing her også omfatter lagring og deling
 13. 13. Ditt private digitale bibliotekSom privatpersoner har vi mange av de samme utfordringenesom bibliotekene!Vi skal holde orden på en mengde digital informasjon, f.eks.bilder, musikk, videoer, bøker● hvorav noe er produsert av oss sjøl● og noe er kopier av andres dokumenter● og noe er bare lenker til andres dokumenter
 14. 14. Har du full kontroll?● over hva du har● over hvor du har det hen● over hvordan du skal finne igjen basert på tid, rom, emne, person● over dublettene● over hva du kan slette● over sikkerhetskopiene● over hva som er ditt og hva som er lånt● over hva du har lov til å dele med andre● over hvordan du skal overlate det til ettertiden, f.eks. dine barn ?
 15. 15. Opphavsrett, bokpolitikk og såntForlagene sier de står på forfatternes side - og ønsker å sprekultur- men de tenker sjølsagt først og fremst på seg sjøl - og er reddfor livet sittBibliotekene sier de står på lesernes side - og ønsker å sprekultur- men de tenker sjølsagt først og fremst på seg sjøl - og er reddfor livet sitt [Whos side are you on?]
 16. 16. Vi delervåre venner på facebook, myspace, google+, twittervåre kolleger på linkedinvåre matoppskrifter på letssharerecipesvår posisjon på latitudevåre reiser på placelyvåre bokmerker på deliciousvåre bokhyller på librarythingvåre dokumenter på Google docs, zohovåre tanker på twitter, bloggervåre presentasjoner på slidesharevåre fotografier på flickr, picasavåre ideer på mindomovåre videoer på youtubevår musikk på groovesharkvår kunnskap på wikipediavåre fantasier i second life
 17. 17. DelingskulturNår vi deler på noe så er vi vant til at det blir mindre på hver.Slik er det ikke med informasjon.Når vi deler så er det fordi vi har erfaring med at vi har utbytteav det sjøl, det er ikke bare for å være snill.Delingsteknologi er lite verdt uten delingskultur [ Noe om hva deling, åpenhet og synlighet gjør med oss ]
 18. 18. Rettigheter, lisenser, personvernNår du deler, så publiserer du (ofte)Sett deg inn i hva du har lov til å gjøre(Tenk personvern, opphavsrett)Tenk gjennom hva du vil at andre skal kunne gjøre med detdu publisererSett deg inn i lisensapparatet Creative Commons
 19. 19. Hva er sosiale media? "Social media is media designed to be disseminated through social interaction, created using highly accessible and scalable publishing techniques.Social media uses Internet and web-based technologies totransform broadcast media monologues (one to many) intosocial media dialogues (many to many).It supports the democratization of knowledge and information,transforming people from content consumers into contentproducers." [ Text is copied from Wikipedia 3 years ago ]
 20. 20. Med andre ordSosiale medierSosiale nettverkNettsamfunnVirtuelle verdenerDelingsarenaerConnectionsNetworkingCollaborativeSharingFolksonomies
 21. 21. Men sosiale medier har vi hatt lengeSamtalerBrevTelefonE-postUsenet, BBSForumMobiltelefonLynmeldingerNettsamfunnBloggerMikroblogger [ takk til Ida Aalen ]
 22. 22. ViralitetEvnen et nettverk har til å støtte selvspredning av [ideer]Ordet kommer fra virusMye brukt innen markedsføringsteori (viral loops)Både Twitter, Facebook og LinkedIn har bevisst innbygdeviralitetsmekanismer
 23. 23. Facebook-plattformen Facebook’s mission is to make the world more open and connected. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what’s going on in the world, and to share and express what matters to them. When something is free, you are the product being sold
 24. 24. Google-plattformen [ Source: Karen Blakemans Blog ]
 25. 25. Oppgave B: Hva harbiblioteket å gjøre i sosiale media ?sosiale media å gjøre i biblioteket ?biblioteket og sosiale media med hverandre å gjøre ?
 26. 26. Oppgave C: Hva bruker du?Pinterest GroovesharkYoutube BlipFacebook Google readerTwitter MendeleyBlogspot DeliciousWordpress WikipediaFlickrPicasaGoogle docsInstagramLinkedinLibrarythingWikipedia [ Det første tallet for produsent, det andre konsument ]

×