Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metadatamodeller før og nå

904 views

Published on

 • Be the first to comment

Metadatamodeller før og nå

 1. 1. Metadatamodeller før og nå November 2011 Ole Husby
 2. 2. <ul><li>Dette er en presentasjon som er laget for et internt seminar om Linked data ved seksjon for fellestjenester ved NTNU UB den 3. november 2011. Utenfor denne konteksten kan den sikkert virke forvirrende her og der. Utvalget av tema og eksempler er sterkt preget av min bakgrunn fra BIBSYS, og er ikke nødvendigvis representativ for utviklingen. </li></ul><ul><li>Hovedtemaene er metadata og lenking, og hensikten er å lage en bakgrunn for metadatamodellering innen bibliotekene som har gått forut for dagens situasjon, da til og med Library of Congress publiserer planer om å skifte ut MARC med et rammeverk av linked data basert på RDF. </li></ul><ul><li>Linked data er svært overfladisk omtalt her, da dette er tema for egne innlegg i seminaret. </li></ul><ul><li>2011-11-03 ole.husby@gmail.com </li></ul>
 3. 5. This article may be too technical for most readers to understand . Please help improve this article to make it understandable to non-experts, without removing the technical details. The talk page may contain suggestions.   (September 2010) (Sitat fra http://en.wikipedia.org/wiki/MARC_standards )
 4. 6. En MARC-post <ul><li>(PS: iso2709 koster CHF 58) </li></ul><ul><li>01041cam 2200265 a 4500 001 002000000 003 000400020 00 5 001700024 008 004100041 010 002400082 020 002500106 020 0 04400131 040 001800175 050 002400193 082 001800217 100 003 200235 245 008700267 246 003600354 250 001200390 260 00370 0402 300 002900439 500 004200468 520 022000510 650 0033007 30 650 001200763^###89048230#/AC/r91^DLC^19911106082 810.9^891101s1990####maua###j######000#0#eng##^##$ a###89048230#/AC/r91^##$a0316107514 :$c$12.95^##$a 0316107506 (pbk.) :$c$5.95 ($6.95 Can.)^##$aDLC$cD LC$dDLC^00$aGV943.25$b.B74 1990^00$a796.334/2$220^ 10$aBrenner, Richard J.,$d1941-^10$aMake the team. $pSoccer :$ba heads up guide to super soccer! /$cR ichard J. Brenner.^30$aHeads up guide to super soc cer.^##$a1st ed.^##$aBoston :$bLittle, Brown,$cc19 90.^##$a127 p. :$bill. ;$c19 cm.^##$a&quot;A Sports ill ustrated for kids book.&quot;^##$aInstructions for impr oving soccer skills. Discusses dribbling, heading, playmaking, defense, conditioning, mental attitude ,how to handle problems with coaches, parents, and other players, and the history of soccer.^#0$aSocc er$vJuvenile literature.^#1$aSoccer.^ </li></ul>
 5. 7. 1973: BIBSYS Informasjonsanalyse
 6. 8. 1976: UNITMARC <ul><li>Tidlig navn på BIBSYS-MARC. Noe frigjort fra LCMARC og NORMARC </li></ul><ul><li>Nokså sterkt inspirert av LIBRIS-MARC, spesielt lenkefelter og sorteringsfelter </li></ul>
 7. 9. 1976: BIBSYS I Datamodell Hoveddokid er manifestasjon og eksemplar Bidokid er eksemplar + klass Klassifikasjonen er ikke biblioteksspesifikk men eksemplarspesifikk [ Fra &quot; Felles katalogisering &quot; av Ole Husby, DATALIB -80 i Trondheim]
 8. 10. 1980: BIBSYS-MARC <ul><li>NORMARC og BIBSYSMARC forlater tegnsettinga i USMARC </li></ul><ul><li>BIBSYS mer online-orientert </li></ul><ul><li>- innfører alfabetiseringsfelt istf nonfiling chars </li></ul><ul><li>- innfører delfelt istf kontrollfelter </li></ul><ul><li>- forlater indikatorer </li></ul><ul><li>BIBSYS innfører autoritetsposter (henvisningsposter) </li></ul>
 9. 11. 1980: Behov for lenking <ul><li>Eksemplarlenking (021) </li></ul><ul><li>Flerbindverk (022/023) </li></ul><ul><li>Serier (022/023) </li></ul><ul><li>Analytter (seinere) </li></ul><ul><li>Musikkspor (seinere) </li></ul><ul><li>Men hvilke andre relasjoner glemte vi å lage lenker for? </li></ul>
 10. 12. 021 <ul><li>Lenker eksemplarer til manifestasjoner </li></ul><ul><li>Konseptuelt forvirrende å ha dette som en del av MARC-formatet </li></ul><ul><li>MARC er &quot;egentlig&quot; et manifestasjonsformat </li></ul>
 11. 13. Felles vs lokale data <ul><li>Lokale behov for særskilte bibliografiske elementer, eller særskilte regler </li></ul><ul><li>Lokale emnefelter Lokale koder for behandling (bibliografier, kataloger) I BIBSYS I på dokidnivå I BIBSYS II på bibkodenivå (indikator) </li></ul>
 12. 14. 1980: Hierarkisk lenking <ul><li>For flerbindsverk og serier Lenking på flere nivå </li></ul><ul><li>Starten på en utvikling som vanskeliggjør utveksling mellom BIBSYS og andre. </li></ul><ul><li>022 / 023-lenker Objektlenker og dokidlenker Noe redundans i modellen Konseptuelt forvirrende å ha dette som en del av MARC-formatet </li></ul>
 13. 15. Hierarkisk lenking mellom dokid [ Fra &quot; Hierarchical linking in BIBSYS &quot; av Ole Husby, ELAG 1981 i Essen]
 14. 16. 1986: BIBSYS II datamodell <ul><li>Nei til normalisering Modellering på de to nederste FRBR-nivåene (OBJEKTID og DOKID) Ny og bedre lenkestruktur, men fortsatt for mye MARC-inspirert </li></ul><ul><li>491 for serier </li></ul><ul><li>hefte/serie for flerbindsverk </li></ul><ul><li>MARC valgt ikke fordi det isolert er verdens beste metadataformat, men  </li></ul><ul><li>fordi ingen stilte noe spørsmål om riktigheten </li></ul><ul><li>av hensyn til samvirke med alle andre system i verden </li></ul><ul><li>ER-modellen ble brukt ved BIBSYS II datamodell OBS: Skille mellom en konseptuell modell, logisk modell og fysisk modell </li></ul>
 15. 17. 1992: WWW <ul><li>Lenking blir omtrent hovedrolleinnehaver i hypertekst </li></ul><ul><li>Merk at hypertekst er eldre enn www (Ted Nelson & Xanadu) www-lenking mellom “dokumenter” </li></ul><ul><li>Lenkene er enveis og går til URI er Merk identifikatorenes rolle i lenkingen Noe av det mest geniale i www er egentlig den selvgående strukturen på URIs sammen med DNS Merk forskjellen på en identifikator og en lokator </li></ul>
 16. 18. 1994: Metadata > Dublin Core <ul><li>“ Metadata is structured data which describes the characteristics of a resource” (Chris Taylor) 1995: Dublin Core (OCLC+NCSA) National Center for Supercomputing Applications Et forsøk på å etablere et felles format for nettdokumenter med formålet “to improve resource discovery on the net” DC er i utgangspunktet et abstrakt format med 15 elementer, og etter hvert kvalifikatorer </li></ul><ul><li>Dublin Core er i større grad enn MARC utstyrt med semantikk som gjør supplerende katalogiseringsregler overflødig </li></ul>
 17. 19. Dublin Core elements <ul><ul><li>Title </li></ul></ul><ul><ul><li>Creator </li></ul></ul><ul><ul><li>Subject </li></ul></ul><ul><ul><li>Description </li></ul></ul><ul><ul><li>Publisher </li></ul></ul><ul><ul><li>Contributor </li></ul></ul><ul><ul><li>Date </li></ul></ul><ul><ul><li>Type </li></ul></ul><ul><ul><li>Format </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifier </li></ul></ul><ul><ul><li>Source </li></ul></ul><ul><ul><li>Language </li></ul></ul><ul><ul><li>Relation </li></ul></ul><ul><ul><li>Coverage </li></ul></ul><ul><ul><li>Rights </li></ul></ul>
 18. 21. 1997: IFLA FRBR
 19. 22. FRBR <ul><li>FRBR er en konseptuell modell som har hatt stor positiv innvirkning på vår forståelse av bibliografiske begreper. Også til en viss grad implementert, bl.a. i Worldcat. Modellen har en del svakheter. Den er også vrien å implementere f.eks. når det gjelder expressions. Merk:  </li></ul><ul><li>Tittel er attributt til et verk, mens  </li></ul><ul><li>Forfatter er en annen entitet , som har relasjon til verket Seinere har vi fått FRAD oa </li></ul>
 20. 23. Normalisering og redundans <ul><li>Hvor mange endringer må gjøres hvis man finner ut at Ibsen egentlig het Ipsen? </li></ul><ul><li>Hvor mange endringer må gjøres hvis Ole Husby skifter telefonnummer? </li></ul>
 21. 24. 1999: SFX & OpenURL Dette dreier seg også om lenking og metadata, via OpenURL Prinsippet er just in time istf just in case. Eller sagt med andre ord: Appropriate linking
 22. 26. 1999: RDF <ul><li>Publisert av W3C i 1999: </li></ul><ul><li>Abstrakt datamodell og XML-syntaks </li></ul><ul><li>Syntaks kalles ofte for serialisering </li></ul><ul><li>RDF-trippel = Subjekt + Predikat + Objekt </li></ul>
 23. 28. RDF <ul><li><rdf:RDF xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot; </li></ul><ul><li>          xmlns:db=&quot;http://dbpedia.org/resource/&quot;> </li></ul><ul><li>  <rdf:Description rdf:about=&quot;http://dbpedia.org/resource/Massachusetts&quot;> </li></ul><ul><li>    <db:Governor> </li></ul><ul><li>      <rdf:Description rdf:about=&quot;http://dbpedia.org/resource/Deval_Patrick&quot; /> </li></ul><ul><li>    </db:Governor> </li></ul><ul><li>    <db:Nickname>Bay State</db:Nickname> </li></ul><ul><li>    <db:Capital> </li></ul><ul><li>      <rdf:Description rdf:about=&quot;http://dbpedia.org/resource/Boston&quot;>  </li></ul><ul><li>          <db:Nickname>Beantown</db:Nickname> </li></ul><ul><li>      </rdf:Description> </li></ul><ul><li>    </db:Capital> </li></ul><ul><li>  </rdf:Description> </li></ul><ul><li></rdf:RDF> </li></ul>
 24. 29. RDF / MARC <ul><li><rdf:RDF xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot; </li></ul><ul><li>          xmlns:db=&quot;http://dbpedia.org/resource/&quot;> </li></ul><ul><li>  <rdf:Description rdf:about=&quot;http://dbpedia.org/resource/Massachusetts&quot;> </li></ul><ul><li>    <db:Governor> </li></ul><ul><li>      <rdf:Description rdf:about=&quot;http://dbpedia.org/resource/Deval_Patrick&quot; /> </li></ul><ul><li>    </db:Governor> </li></ul><ul><li>    <db:Nickname>Bay State</db:Nickname> </li></ul><ul><li>    <db:Capital> </li></ul><ul><li>      <rdf:Description rdf:about=&quot;http://dbpedia.org/resource/Boston&quot;>  </li></ul><ul><li>          <db:Nickname>Beantown</db:Nickname> </li></ul><ul><li>      </rdf:Description> </li></ul><ul><li>    </db:Capital> </li></ul><ul><li>  </rdf:Description> </li></ul><ul><li></rdf:RDF> </li></ul><ul><li>LDR*****crm##22*****#a#4500 </li></ul><ul><li>008870119q18601869xxunnn############rn####d </li></ul><ul><li>040##$a[organization code]$c[organization code] </li></ul><ul><li>043##$an-us--- </li></ul><ul><li>045##$aw6w6 </li></ul><ul><li>05014$aE468.9$b.C3 </li></ul><ul><li>24500$a[Cannon ball]$h[realia]. </li></ul><ul><li>260##$c[186-]$e(United States :$f[s.n.]) </li></ul><ul><li>300##$a1 cannon ball :$blead, gray ;$c10 cm. in diam. </li></ul><ul><li>500##$aTitle supplied by cataloger. </li></ul><ul><li>520##$a&quot;12-pounder&quot; cannon ball used in the Civil War. </li></ul><ul><li>650#0$aOrdnance. </li></ul><ul><li>651#0$aUnited States$xHistory$yCivil War, 1861-1865. </li></ul>
 25. 30. 2004: Web 2.0 <ul><li>Navnet tok av etter O'Reilly Media Web 2.0 conference i 2004 </li></ul><ul><li>Medfører deltaking, deling, samarbeid, sosiale media, mashups </li></ul><ul><li>Ikke spesielt interessant fra datamodellering/metadata, bortsett fra delingstanken og ønske om åpen tilgjengelighet </li></ul><ul><li>Sammenfaller med cloud computing, som vel ikke egentlig er en del av web 2.0 </li></ul><ul><li>UBiT 2010-prosjektet, blogging, sosiale media, wiki </li></ul>
 26. 31. 2005: Semantisk web <ul><li>Introdusert av Tim Berners-Lee Kalles av og til web of data  </li></ul><ul><li>eller web 3.0 </li></ul>
 27. 32. 2006: Linked data <ul><li>Lansert av TimBL </li></ul><ul><li>En del av den semantiske  </li></ul><ul><li>weben </li></ul>
 28. 33. 200x: Hvem kjører løpet? <ul><li>ny tenkemåte: medvirkning: the Participatory web </li></ul><ul><li>de store (ISO ol) mister grepet </li></ul><ul><li>fordi 2.0? </li></ul><ul><ul><li>troen på en felles verdensomspennede standard blekner </li></ul></ul><ul><ul><li>flere standarder </li></ul></ul><ul><ul><li>er redundans et positivt eller negativt ord? </li></ul></ul>
 29. 34. Linked open data <ul><li>LOD = Linked data + åpen lisens </li></ul>
 30. 35. [ Fra &quot; Linking resources &quot; av Ole Husby, ELAG 2001 i Praha ]

×