Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Миколаївська гімназія №2

570 views

Published on

Миколаївська гімназія №2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Миколаївська гімназія №2

 1. 1. Гімназія — середній загальноосвітній навчально-виховний заклад другого-третього ступеня, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей.
 2. 2. Завдання гімназії: • виховання морально і фізично здорового покоління; • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; • формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії; • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку; • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб; • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей; • оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання..
 3. 3. Головна мета, яку поставив перед собою педагогічний колектив Миколаївської гімназії №2, - удосконалення діяльності учасників НВП гімназії, у якій рідна мова, разом з іноземними, виконувала функцію найважливішого засобу формування людської культури, яка забезпечується високою науково- теоретичною підготовкою здібних та обдарованих учнів, розвитком мовного чуття та логічного мислення.
 4. 4. Головне завдання, яке поставив перед собою педагогічний колектив Миколаївської гімназії №2, - створення освітнього середовища, у якому лінгвістичний аспект навчання, виховання та розвитку учнів виконував би функцію системопоєднуючого фактора та забезпечував інтелектуальний та загальнокультурний розвиток гімназистів.
 5. 5. Концептуальні положення навчального плану гімназії: - зміст гімназійної освіти є засобом засвоєння учнем людської світової культури; - поглиблений зміст лінгвістичного аспекту повинен допомагати розширенню культурологічного кругозору учнів; - зміст гімназійної освіти є засобом та результатом розвитку особистості учня, допомагає самовизначенню його соціальної та професійної орієнтації.
 6. 6. Зміст гімназійної освіти включає такі особливості: • глибоке цілевизначення і відповідальність учня та вчителя за результати навчання; • чітку орієнтацію на високий рівень навчальних можливостей; • підвищену увагу до здібних та обдарованих учнів; • логічну послідовність курсів за вибором, факультативів, гуртків та секцій; • тісний зв’язок урочних та позаурочних, шкільних та позашкільних форм виховної роботи; • перевагу в навчальному процесі проблемних, пошукових розвиваючих та інтерактивних форм і методів навчання; • індивідуалізацію навчання, розвитку та виховання гімназистів; • впровадження головних положень особистісно зорієнтованої педагогіки;
 7. 7. Гімназійні курси за вибором, факультативи, гуртки, секції • розвиток мислення учнів (логіка, розвиток творчих здібностей, рішення нестандартних задач) • розвиток уміння точно висловити (усно та письмово) свою думку (культура мови, риторика, українська стилістика); • надання учням можливості визначити особисті орієнтири в суспільстві як освіченої та культурної людини (основи етики та естетики, історія та культура рідного краю, особистість у навколишньому світі, основи філософії, основи соціології, права людини, правознавство, історія держави та права України); • надання учням можливості ввійти у світ комп’ютерних технологій (основи інформатики 5-11 кл., роботи в мережі INTERNET);
 8. 8. • знайомство з основами науково-пошукової роботи (основи наукової праці, написання курсових робіт у гімназійному науковому товаристві “Альтаїр”, робота в МАН”); • поглиблення профільних предметів (англійська та американська літератури, країнознавство, гіди-перекладачі, літературний переклад, лексико-стилістичний аналіз тексту, практична граматика англійської, французької та німецької мов, факультативи іспанської та італійської мов); • на розвиток творчих здібностей спрямована робота гуртків (журналістського, археологічного, театрального, радіоконструювання, хорового, вокального, ВІА, образотворчого, школи “Імідж”, “Європластика”); • розвиток спортивних здібностей та зміцнення здоров’я (секції з футболу, волейболу, баскетболу, спортивних єдиноборств, аеробіки).
 9. 9. Протягом 2000 – 2005 років гімназія працювала в системі Особистісно зорієнтованої педагогіки з проблемної теми: “Індивідуалізація навчання, розвитку та виховання справжнього громадянина України”
 10. 10. З 2004 року в гімназії впроваджується авторський проект В.О.Киричука “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості” як технологічний етап реалізації принципів особистісно зорієнтованої педагогіки
 11. 11. Аналіз анкетування вчителів, учнів та батьків показав значне перевантаження учасників НВП у фізичному та психологічному аспектах. З метою запобігання конфлікту між завданнями та можливостями, на 2006-2011роки була вибрана проблемна тема: “Оптимізація НВП як засіб створення комфортного освітнього середовища”

×