DANĚVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
22.11.2012 MAJETKOVÉ DANĚ   Daň z nemovitostí   Daň z převodu nemovitostí   Silniční daň   Daň dědická   D...
22.11.2012 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ  Daň se skládá z daně z pozemků a ze  staveb.  Za zdaňovací období se počítá kalendářn...
22.11.2012 SAZBY DANĚ - POZEMKY   Druh pozemku                       sazba za m2        ...
22.11.2012 SAZBY DANĚ - STAVBY,BYTY,NEBYT. PROSTORY    Druh stavby                          ...
22.11.2012 KOEFICIENT DLE POČTU OBYVATEL    koeficient     počet obyvatel              nad    ...
22.11.2012 DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Předmětem daně z převodu nemovitostí je dle § 9 úplatný převod nebo přechod vlastn...
22.11.2012 SAZBA DANĚ U všech skupin I., II. i III. se počítá daň ve výši tří procent ze základu daně zaokrouhleného na...
22.11.2012 SILNIČNÍ DAŇ Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, registrovaná a provozo...
22.11.2012 SAZBY DANĚ  u osobních automobilů          u nákladních automobilů                 ...
22.11.2012 SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ Sazba daně se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou určená pro činnosti výrobní po...
22.11.2012 DĚDICKÁ DAŇ Každý, kdo nabyl ze zákona nebo ze závěti dědictví nebo jeho část, se stává dědicem a tak i plá...
22.11.2012 DAROVACÍ DAŇ V případě získání majetku, ať již v podobě movitého nebo nemovitého, případně v podobě tzv. ji...
22.11.2012 SAZBY DANĚ DĚDICKÉ A DAROVACÍ Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dane7

492 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
186
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dane7

 1. 1. DANĚVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 2. 2. 22.11.2012 MAJETKOVÉ DANĚ  Daň z nemovitostí  Daň z převodu nemovitostí  Silniční daň  Daň dědická  Daň darovacíVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 3. 3. 22.11.2012 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ  Daň se skládá z daně z pozemků a ze staveb.  Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok, daňové přiznání se podává do 31.1.  Daň je splatná ve dvou stejných splátkách, přesáhla-li částku 5000 Kč, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu.  Pokud daň nepřesáhne částku 5.000 Kč, je splatná najednou, nejpozději do 31. května.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 4. 4. 22.11.2012 SAZBY DANĚ - POZEMKY Druh pozemku sazba za m2 2012 zastavěné plochy a nádvoří: 0,20 Kč zpevněná plocha pozemků, 1) zemědělskou 1,00 Kč užívaná k podnikatelské prvovýrobu, lesní a vodní činnosti nebo v souvislosti hospodářství s ní sloužíví pro: 2) průmysl, stavebnictví, 5,00 Kč dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost stavební pozemky 2,00 Kč ostatní plochy (jsou-li předmětem daně) 0,20 Kč zastavěných ploch a nádvoří 0,20 KčVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 5. 5. 22.11.2012 SAZBY DANĚ - STAVBY,BYTY,NEBYT. PROSTORY Druh stavby sazba za m2 2012 a) obytné domy;ostatní stavby tvořících příslušenství k obytným domům z 2 Kč výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy b1) stavby pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro 6 Kč individuální rekreaci b2) stavby, plnící doplňkovou funkci ke stavbám a rodinným domům 2 Kč využívaných pro individuální rekreaci s výjimkou garáží c) garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u samostatných 8 Kč nebytových prostorů užívaných jako garáže d) stavby užívané pro 1.pro zemědělskou prvovýrobu, pro 2 Kč podnikatelskou činnost a samostatné lesní a vodní hospodářství nebytové prostory užívané pro 2.pro průmysl,stavebnictví, dopravu, 10 Kč podnikatelskou činnost: energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 3.pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč e) ostatní stavby 6 Kč f) byty a ostatní samostatné nebytové prostory 2 KčVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 6. 6. 22.11.2012 KOEFICIENT DLE POČTU OBYVATEL koeficient počet obyvatel nad do 1,0 - 1 000 1,4 1 000 6 000 1,6 6 000 10 000 2,0 10 000 25 000 2,5 25 000 50 000 3,5 50 000 a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázní a Poděbradech 4,5 v PrazeVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 7. 7. 22.11.2012 DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Předmětem daně z převodu nemovitostí je dle § 9 úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Při převodu nemovitosti je poplatníkem daně prodávající (převodce) a kupující (nabyvatel) je v tomto případě ručitelem. Poplatník musí podat přiznání k dani z převodu nemovitostí správci daně nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 8. 8. 22.11.2012 SAZBA DANĚ U všech skupin I., II. i III. se počítá daň ve výši tří procent ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru. Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Skupina Osoby patřící do skupiny I. příbuzní v řadě přímé a manželé II. příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety); manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele. III. ostatní právnické a fyzické osobyVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 9. 9. 22.11.2012 SILNIČNÍ DAŇ Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, registrovaná a provozovaná v ČR a používána k podnikání. Základem daně je:  zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou těch na elektrický pohon,  součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,  největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 10. 10. 22.11.2012 SAZBY DANĚ u osobních automobilů u nákladních automobilů nad do počet náprav nad cm3 do cm3 Kč hmot. hmot. [t] 1 2 3 4a> [t] 800 1 200 1 1 800 1 800 1 800 8 400 1 2 2 700 2 400 2 400 -"- 800 1250 1 800 2 3,5 3 900 3 600 -"- -"- 3,5 5 5 400 4 800 3 600 -"- 1250 1500 2 400 5 6 6 900 6 000 -"- -"- 6 6,5 -"- -"- 6 000 -"- 1500 2000 3 000 6,5 8 8 400 7 200 -"- -"- 8 8,5 9 600 8 400 -"- -"- 2000 3000 3 600 8,5 9,5 -"- -"- 7 200 -"- 9,5 11 -"- 9 600 -"- -"- 3000 4 200 11 12 -"- 10 800 8 400 -"- 12 13 -"- 12 600 -"- -"- 13 14 -"- 14 700 10 500 -"-VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 11. 11. 22.11.2012 SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ Sazba daně se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou určená pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě. Sazba se také snižuje podle data první registrace vozidla uvedeném v technickém průkazu:  po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace se sazba snižuje o 48 %  po dobu následujících 36 měsíců se sazba snižuje o 40 %  po dobu dalších 36 měsíců se sazba snižuje o 25 % U vozidel registrovaných v ČR do 31. prosince 1989 se sazba daně zvyšuje o 25 %.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 12. 12. 22.11.2012 DĚDICKÁ DAŇ Každý, kdo nabyl ze zákona nebo ze závěti dědictví nebo jeho část, se stává dědicem a tak i plátcem daně. Základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o prokázané dluhy zůstavitele, zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru. Daňové přiznání se podává do 30 dnů od skončení dědické řízení.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 13. 13. 22.11.2012 DAROVACÍ DAŇ V případě získání majetku, ať již v podobě movitého nebo nemovitého, případně v podobě tzv. jiného majetkového prospěchu je obdarovaný povinen platit daň. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o prokázané dluhy , zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru. Daňové přiznání se podává do 30 dnů ode dne, v němž došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 14. 14. 22.11.2012 SAZBY DANĚ DĚDICKÉ A DAROVACÍ Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami v I. a II. skupině. od Kč do Kč III. skupina - 1 000 000 7,0 % 1 000 000 2 000 000 9,0 % 2 000 000 5 000 000 12,0 % 5 000 000 7 000 000 15,0 % 7 000 000 10 000 000 18,0 % 10 000 000 20 000 000 21,0 % 20 000 000 30 000 000 25,0 % 30 000 000 40 000 000 30,0 % 40 000 000 50 000 000 35,0 % 50 000 000 a více 40,0 %VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044

×