Agregátní poptávka a nabídka  Změna nominálního HDP může být změnou:    Reálného HDP    Cenové hladiny    Ob...
Agregátní poptávka (AD)  AD je celkové (agregátní) množství produktu, které bude při dané úrovni cen  dobrovolně nakou...
Křivka agregátní poptávky          Křivka agregátní poptávky   P - cenová    hladina           ...
Změna agregátní poptávky  Příčinou změn AD je změna nominální  peněžní zásoby. Zvýšení peněžní zásoby  snižuje cenu ...
Faktory způsobující poptávkové šoky  Faktory hospodářské politiky státu:    monetární politika – zvýšení nabídky pen...
Agregátní nabídka (AS)  AS je celkové (agregátní) množství produktu, který jsou podniky  ochotny vyrobit a prodat v pr...
Křivka agregátní nabídky  Agregátní nabídka v krátkém období  Křivka ASS je stoupající zleva doprava. Do  okamžiku, ...
Posun křivky ASS v krátkém časovém období  Změny agregátní nabídky jsou  vyvolány změnou nákladů.     Zvýšení nákl...
Posun křivky ASL v dlouhém časovém období  Jedná se o tzv. reálné nabídkové šoky.  Jsou způsobeny růstem nebo poklesem...
Makroekonomická rovnováha  Celková makroekonomická rovnováha je  dosažena tam, kde se křivky agregátní  nabídky a ag...
Šok z růstu agregátní poptávky  Centrální banka zvýší nominální peněžní  zásobu. Důsledky:  sníží se úroková míra, z...
Šok z poklesu agregátní poptávky  Centrální banka sníží nominální peněžní  zásobu. Důsledky:  zvýší se úroková míra,...
Šok z růstu nákladů  Došlo ke zvýšení cen výrobních faktorů,  centrální banka nezasahuje  růst cen zvýší náklady  ...
Akomodovaný šok z růstu nákladů  Došlo ke zvýšení cen výrobních faktorů,  centrální banka zasahuje zvýšením  peněžní...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 agr nab_pop

515 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 agr nab_pop

 1. 1. Agregátní poptávka a nabídka Změna nominálního HDP může být změnou:  Reálného HDP  Cenové hladiny  Obojího zároveň Model AS – AD lze použít pro zobrazení, jak se na změně nominálního HDP podílí změna reálného produktu a změna cenové hladiny
 2. 2. Agregátní poptávka (AD) AD je celkové (agregátní) množství produktu, které bude při dané úrovni cen dobrovolně nakoupeno. Zachycuje vzájemný vztah mezi úrovní cenové hladiny P a reálným HDP. Determinanty určující křivku agregátní poptávky: Spotřeba domácností (C) – tvoří cca 50 % HDP  Je primárně určena osobním disponibilním důchodem .Roste-li cenová hladina, klesá spotřeba, protože klesá reálný důchod i bohatství. Soukromé hrubé domácí investice (I) – tvoří cca 25-30 % HDP  Jsou určeny hlavně výší produktu, kapitálovými náklady a budoucím očekáváním investorů. Vládní výdaje na statky a služby (G) – tvoří cca 20 % HDP  Jejich výše je určena pouze rozhodnutími vlády o výdajích. Čisté vývozy (X) – tvoří cca 4 % HDP  Jsou určeny rozdílem výše vývozů a výše dovozů.  Mezi hlavní faktory, které ovlivňují čisté vývozy patří domácí důchod a produkt, poměr domácích cen k zahraničním cenám a měnový kurs.
 3. 3. Křivka agregátní poptávky Křivka agregátní poptávky P - cenová hladina AD - Agregátní poptávka P C I G X Q-Reálný produkt Na cenové hladině jsou závislé složky C, I, X. Vládní výdaje bývají považovány za relativně konstantní. S poklesem cenové hladiny agregátní výdaje ekonomiky rostou. Mezi vývojem cenové hladiny a velikostí agregátní poptávky je tedy nepřímo úměrný vztah.
 4. 4. Změna agregátní poptávky Příčinou změn AD je změna nominální peněžní zásoby. Zvýšení peněžní zásoby snižuje cenu peněz, úrokovou míru, P - Cenová Posun křivky AD zvyšují se investice a spotřeba, HDP, lidé hladina mají více peněz, dochází ke zvýšení agregátní poptávky. AD2 Snížení peněžní zásoby má opačné důsledky AD0 Posun křivky z AD0 do pozice AD1 AD1 vyjadřuje snížení peněžní zásoby. Posun křivky z pozice AD0 do pozice AD2 vyjadřuje zvýšení peněžní zásoby. Změny AD mají značný vliv na HDP, inflaci, nezaměstnanost či další atributy ekonomiky. Těmto účinkům změny agregátní poptávky Q - Produkt říkáme pozitivní nebo negativní poptávkové šoky.
 5. 5. Faktory způsobující poptávkové šoky Faktory hospodářské politiky státu:  monetární politika – zvýšení nabídky peněz snižuje úrokovou sazbu a uvolňuje úvěrové podmínky, což má za následek vyšší úroveň investic a spotřeby statků dlouhodobého užití.  fiskální politika – vyšší výdaje na nákup statků a služeb přímo zvyšují celkové výdaje a snížení daní má za následek zvýšení disponibilního důchodu a tím i zvýšení výdajů na spotřebu. Vnější faktory:  očekávání a podnikatelská důvěra – vyšší důvěra způsobuje, že podniky očekávají vyšší zisky, a tím zvyšují investice.  zahraniční produkt – hospodářská konjunktura v zahraničí vede k růstu čistých vývozů.  hodnoty aktiv – zvyšování hodnoty aktiv vede k růstu bohatství některých spotřebitelů, a tím i k růstu jejich spotřeby. Toto zvýšení může také vést ke snížení kapitálových nákladů, a tím ke zvýšení investic.  demografické změny – vyšší počet obyvatelstva zvyšuje spotřebu i poptávku po investicích.  očekávaná inflace – s očekávaným růstem cen a tedy celkové cenové hladiny se budou zvyšovat výdaje.
 6. 6. Agregátní nabídka (AS) AS je celkové (agregátní) množství produktu, který jsou podniky ochotny vyrobit a prodat v průběhu určitého období. Zachycuje vzájemný vztah mezi úrovní cenové hladiny P a celkovým nabízeným množstvím produkce Q. Křivka AS ukazuje výši reálného produktu, které bude dosaženo při kterékoli možné cenové hladině. Rozlišujeme agregátní nabídku v krátkém období (ASS) a agregátní nabídku v dlouhém období (ASL).
 7. 7. Křivka agregátní nabídky Agregátní nabídka v krátkém období Křivka ASS je stoupající zleva doprava. Do okamžiku, než protne potenciální produkt, roste ASS mírně, a když překročí potenciální Křivka agregátní nabídky produkt, pak roste strmě. Stoupající je proto, že v krátkém období jsou firmy ochotny zvýšit P - cenová hladina ASL - ASL - v dlouhém časovém období ASS úroveň svého výstupu jako reakci na vyšší ASS - v krátkém časovém období cenovou hladinu, Je třeba si ovšem uvědomit, že se jedná o agregátní nabídku, tedy nejen výrobků, ale také výrobních faktorů. Agregátní nabídka v dlouhém období Z dlouhodobého hlediska je výkon ekonomiky dán disponibilními výrobními faktory. Při maximálním, dlouhodobě udržitelném využití těchto faktorů je dáno maximální množství Q - HDP produkce – potenciální produkt. Ten zůstává QP -Potenciální produkt agregátní produkce stejný při jakékoliv změně cenové hladiny. Proto je křivka agregátní nabídky v dlouhém období svislá a kopíruje křivku potenciálního produktu.
 8. 8. Posun křivky ASS v krátkém časovém období Změny agregátní nabídky jsou vyvolány změnou nákladů.  Zvýšení nákladů –negativní nabídkové šoky,  Snížení nákladů – pozitivní nabídkové šoky. Posun křivky ASS Pokud se při konstantní cenové ASs-1 hladině mění nabízené množství, P - cenová hladina ASs-0 dochází k posunu celé křivky ASS Negativní šoky ASs-2  doleva nahoru (negativní nabídkové šoky)  doprava dolu (pozitivní nabídkové šoky). Jedná se o nominální nabídkové šoky, spojené se změnou celkových nákladů Pozitivní firem, zejména změnou: šoky  ceny pracovní síly – změna mzdových sazeb, sazeb SaZP apod.  cen surovin, energií – změny cen, vliv kurzu Q - HDP reálný měny, celní sazby  daňových sazeb, ovlivňujících jednak ceny vstupů (nepřímé daně), jednak míru zisku (přímé daně)  odhad a očekávání budoucích změn cenové hladiny.
 9. 9. Posun křivky ASL v dlouhém časovém období Jedná se o tzv. reálné nabídkové šoky. Jsou způsobeny růstem nebo poklesem produkční funkce ekonomických subjektů Posun křivky ASL HDP(pot) a kromě vlivu na posun křivky ASS P-cenová posouvají i křivku ASL. hladina ASL ASL+ Jedná se změny, zvyšující nebo snižující ASS ASS+ potenciální produkt, hranici produkčních možností ekonomiky zejména o:  zvýšení kvality pracovní síly – vzdělanost, kvalifikace. Důsledkem je zvýšení produktivity práce  demografické změny – počet obyvatel, migrace, porodnost, prodlužování věku  změny v oblasti kapitálu – zvýšení či snížení investic, rozšiřování či likvidace výrobních HDP reálný HDP(pot) HDP(pot)+ kapacit  technický a technologický pokrok – technická úroveň výrobních zařízení, nové technologie, dokonalejší využití surovin apod.
 10. 10. Makroekonomická rovnováha Celková makroekonomická rovnováha je dosažena tam, kde se křivky agregátní nabídky a agregátní poptávky protínají Model AS - AD Určuje celkovou cenovou hladinu (P) a výši P - cenová AD produktu (Q), který firmy vyrábějí a hladina ASL - ASS prodávají a kupující je při dané cenové hladině kupují. ASL - v dlouhém časovém období V rovnováze modelu AS – AD je zahrnuta ASS - v krátkém časovém období rovnováha na agregátních trzích: E  trhu produkce  trhu kapitálu a peněz  trhu práce  trhu přírodních zdrojů (půdy). Všechny tyto trhy spolu navzájem souvisejí. HDP reálný HDP (pot) Pokud na některém z nich dojde porušení rovnováhy, přenese se nerovnováha i na ostatní trhy. Vlivem poptávkových a nabídkových šoků dochází ke změnám v nabídce a poptávce.
 11. 11. Šok z růstu agregátní poptávky Centrální banka zvýší nominální peněžní zásobu. Důsledky: sníží se úroková míra, zlevní peníze Šok z růstu agregátní poptávky nárůst investic a spotřeby P - cenová ASL Zvýšení poptávky, posuv z AD0 na AD1 hladina ASS 1 reálný produkt se zvyšuje, posouvá se za potenciální produkt na HDP1 ASS 0 nová krátkodobá rovnováha vzniká v bodě E1 při zvýšené cenové hladině P1 po určité době v důsledku zvýšených P2 E2 E1 nákladů (zejména na pracovní sílu) dochází P1 AD1 ke snížení agregátní nabídky, křivka se E0 posouvá z ASS0 na ASS1 P0 AD0 reálný produkt se vrací na úroveň potenciálního produktu HDP(pot) HDP 1 HDP reálný rovnovážný bod se posouvá na potenciální produkt do bodu E2 při zvýšené cenové hladině na úrovni P2 reálný produkt se nezvýšil, zvýšil se pouze nominální produkt při vyšší cenové hladině.
 12. 12. Šok z poklesu agregátní poptávky Centrální banka sníží nominální peněžní zásobu. Důsledky: zvýší se úroková míra, zdraží peníze poklesu investic a spotřeba Šok z poklesu agregátní poptávky Snížení poptávky, posuv z AD0 na AD2 P - cenová hladina ASL ASS 0 reálný produkt se snižuje na HDP2, vzniká produkční mezera ASS 2 nová krátkodobá rovnováha vzniká v bodě E3 při snížené cenové hladině P3 po určité době v důsledku snížených P0 E0 nákladů (zejména na pracovní sílu) dochází E1 E3 AD0 ke zvýšení agregátní nabídky, křivka se P3 posouvá z ASS0 na ASS2 P4 E4 AD2 reálný produkt se vrací z HDP2 na úroveň potenciálního produktu HDP 2 HDP(pot) HDP reálný rovnovážný bod se posouvá na potenciální Produkční mezera produkt do bodu E4 při snížené cenové hladině na úrovni P4 reálný produkt se nesnížil, zvýšil se pouze nominální produkt při nižší cenové hladině.
 13. 13. Šok z růstu nákladů Došlo ke zvýšení cen výrobních faktorů, centrální banka nezasahuje růst cen zvýší náklady Šok z růstu nákladů Snížení nabídky, posun z ASS0 na ASS1 reálný produkt se snižuje, posouvá se pod P - cenová hladina ASL ASS 1 potenciální produkt na HDP1, vzniká produkční mezera ASS 0 nová krátkodobá rovnováha vzniká v bodě E1 při zvýšené cenové hladině P1 a reálném produktu HDP1 po určité době v důsledku zvýšené nezaměstnanosti dojde k poklesu mezd P1 E1 (nákladů na pracovní sílu), posune se křivka E0 P0 agregátní nabídky zpět doprava dolů AD reálný produkt se vrací z HDP1 na úroveň potenciálního produktu HDP 1 HDP(pot) rovnovážný bod se vrací zpátky na HDP reálný Produkční mezera potenciální produkt do bodu E0 při cenové hladině na úrovni P0.
 14. 14. Akomodovaný šok z růstu nákladů Došlo ke zvýšení cen výrobních faktorů, centrální banka zasahuje zvýšením peněžní zásoby Akomodovaný šok z růstu nákladů růst cen zvýší náklady P - cenová hladina ASL ASS 1 Snížení nabídky, posun z ASS0 na ASS1 reálný produkt se snižuje, posouvá se pod potenciální produkt na HDP1, vzniká ASS 0 produkční mezera nová krátkodobá rovnováha vzniká v bodě E1 při zvýšené cenové hladině P1 a reálném P2 E2 produktu HDP1 AD1 zvýšení peněžní zásoby zvýší agregátní P1 E1 poptávku a posune křivku agregátní P0 E0 poptávky doprava nahoru z AD0 na AD1 AD0 reálný produkt se vrací z HDP1 na úroveň potenciálního produktu HDP 1 HDP(pot) rovnovážný bod se vrací zpátky na HDP reálný Produkční mezera potenciální produkt do bodu E2 ale při zvýšené cenové hladině na úrovni P2.

×