Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06 prez10(tvorba webu)

242 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

06 prez10(tvorba webu)

  1. 1. 10. PHP TVORBA WEBUVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  2. 2. 2.1.2013 PHP - 1  PHP - Personal Home Page,  SQL - Structured Query Language  MySQL - volně šiřitelný databázový nástroj  Apache - oblíbený webový server  Triáda/Triade - balík lokálního serveru s podporou PHP a MySQLVOŠ pro praxi 2reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  3. 3. 2.1.2013 PHP - 2  vlastnosti PHP skriptů:  provádí se na straně serveru  výsledkem skriptu je HTML stránka, která je odeslána do prohlížeče.  při propojení s databází je výsledek dotazu vložen do generované stránky  výhody  nelze stáhnout samotný kód (je proveden)  výstupem je „čisté“ HTML.  nevýhody  PHP sám neumí reagovat na události  složitější ladění – potřeba funkčního serveruVOŠ pro praxi 3reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  4. 4. 2.1.2013 PHP - 3  syntaxe jazyka PHP:  za každým příkazem musí být středník.  proměnné začínají symbolem $  řetězce do apostrofů, vnořené do uvozovek  ve výpisech a mimo skripty lze používat běžné HTML značky.  zjednodušený zápis přičtení k proměnné +=  zjednodušená inkrementace ++VOŠ pro praxi 4reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  5. 5. 2.1.2013 PHP - 4  operátory:  == (stejné)  != (různé)  >, <, >=, <=.  podmínky if, if-else, switch  cykly s podmínkou na začátku - while  podmínkou na konci - do ..příkazy.. while  cyklus forVOŠ pro praxi 5reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  6. 6. 2.1.2013 PHP - 5  oblasti využití PHP skriptů:  dynamicky tvořené stránky  spolupráce s databázemi  diskusní fóra  elektronické obchody  redakční systémyVOŠ pro praxi 6reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044

×