Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marrazketa Geometrikoa

2,206 views

Published on

marrazketa geometrikoaren prozedurak

Published in: Education
  • Be the first to comment

Marrazketa Geometrikoa

  1. 1. MARRAZKETA GEOMETRIKOA 1.- A-B SEGEMNTUAREN ERDIBITZAILEA AURKITZEKO PAUSOAK Erdibitzailea segmentua bi zati berdinetan zatitzen duen zuzena da. A-erpinean zentru egin eta segmentuaren erdia baino handiago den erradiorekin arkua trazatu. B erpinean zentru egin eta erradio berarekin arkua trazatu .Bi ebakidura bi puntuak elkartuz lortuko dugu edibitzailea. 1.- 2.-ZUZEN ERDIAREN ERTZETIK ELKARTZUTA TRAZATZEKO: A epinean zentru egin eta edozein erradioarekin trazatu arkua. 1 ebakidura puntutik trazatu arkoa erradio berdinarekin 2 puntua lortuko dugu. 2 puntuan zentru egin eta 3 puntua lortuko dugu. 4.puntua 2puntuan eta 3 puntuan zentru eginez lortuko dugu. 4 puntua elkartu A rekin eta n elkartzuta eraiki dago. 2.-
  2. 2. 3.- ZUZENAREN P PUNTUTIK ELKARTZUTA TRAZATZEA P puntuan zentru egin eta trazatu arkoa zuzena bi puntutan ebaki dezan. 1 eta 2 puntuetan zentru egin ; 1-2 segmenturen erdia baino handiagoa den erradioarekin. Ebakidurak: 3 eta 4 lotu eta lortu dugu n elkartzuta. 3.- 4.- ZUZENAREKIKO ELKARTZUTA TRAZATU KANPOKO P PUNTU BATETIK P puntua zentrotzat hartu eta arku bat trazatu, s zuzenarekiko tartea baino luzeago den erradio batez. Arkuak 1 eta 2 puntuak zehaztuko dizkigu ebakidurak. 1 eta 2 puntuak zentrotzat hartu eta bi arku trazatuko ditugu, 1-2 segmentuaren erdia baino luzeago den erradio batez. 3 eta 4 puntuak zehaztuko dizkigute bi arkuek elkar ebakitzean. 3 eta 4 puntuak lotu eta n zuzena, s zuzenaren elkartzuta eraikita dago.
  3. 3. 4.- 5.- ZUZEN BATEN ZUZEN PARALELOA TRAZATZEKO PAUSOAK R zuzenaren edozein puntu , P puntua zentrotzat hartu eta zuzena 1 eta 2 puntuetan ebakiko duen arkua trazatuko dugu . 1 eta 2 puntuak zentrotzat hartu eta beste bi arku trazatuko ditugu konpasarekin irekidura berarekin . ebakidurak 3 eta 4 puntuak zehaztuko dituzte. 3 eta 4 puntuak elkartu eta n zuzena, r zuzenaren paraleloa lortuko dugu. 5.- 6.-ZUZEN BATEN PARALELOA TRAZATZEN h TARTERA r Zuzenean 1 eta 2 puntuak aukeratuko ditugu. 1 eta 2 puntuetatik elkartzutak trazatuko ditugu. Konpasarekin h luzera zehaztuko dugu bi elkartzutetan. Horrenbestez lortuko ditugu 3 eta 4 puntuak. 3 eta 4 puntuak elkartu eta n zuzena , r zuzenaren paraleloa lortuko dugu.
  4. 4. 6.- LERROEN ARTEKO LOTURAK Oinarrizko hiru kontzeptu: 1.- Arkuaren zentroa ; prozedura geometrikoa erabiliz. O, O1, O2 EDO Z, Z1, Z2 2.- Erradioa. R, r , 3.- Ukitze puntuak . Non hasi eta non bukatzen den lotura. T, T1 edo U, U2, U3 7.- ERRADIO EZAGUN BATEKIN BI ZUZEN ELKARTZUTAK BATEAN BIHURTZEA. A puntuan zentro egin R erradioko arku bat trazatuko dugu. Arku horrek T eta T1 Ukitze puntuak zehaztuko dizkigu s eta r zuzenak ebakitzean. T eta T1 puntuak zentrotzat hartu eta bi arku trazatuko ditugu R erradioaz. Arku horiek O zentrua zehaztuko dute elkar ebakitzean. O puntua zentrotzat hartu eta, erradio berdinaz, bi zuzenak elkartuko dituen arkua trazatuko dugu. 7.-
  5. 5. 8.- ZUZEN BAT ETA ZIRKUNFERENTZIA ARKU BAT ELKARTZEKO PAUSOAK, NORABIDE BERA ETA r ERRADIO EZAGUNA DUEN ARKUAREN BIDEZ. - O zentrotzat hartu eta R- r erradioaz arku laguntzaile bat trazatuko dugu. - s zuzenaren paraleloa den s’ zuzena trazatuko dugu r tartera, eta O1 puntua zehaztuko du arku laguntzailea ebakitzean . - O eta O1 puntuak elkartu eta arkua T1 puntuan ebaki arte luzatuko dugu lorturiko zuzena . Beste T puntua zehazteko, s zuzenaren elkartzuta trazatuko dugu O1 puntutik. - O1 zentrotzat hartu eta r erradioaz zuzena eta zirkunferentzia arkua lotuko dituen arkua trazatuko dugu. 8.-
  6. 6. 9.- ZIRKUNFERENTZIA ARKU BAT ETA ZUZEN BAT ELKARTZEA , AURKAKO NORABIDEA ETA r ERRADIO EZAGUNA DUEN ARKUAREN BIDEZ. - O zentrotzat hartu eta R+ r erradioaz arku laguntzaile bat trazatuko dugu. - s zuzenaren paraleloa den s’ zuzena trazatuko dugu r distantziara, eta O1 puntua zehaztuko du arku laguntzailea ebakitzean. - - O eta O1 puntuak elkartu eta T1 puntua zehaztuko du zirkunferentzia ebakitzean. Beste T ukitze puntua zehazteko, s zuzenaren elkartzuta trazatuko dugu O1 puntutik. - O1 zentrotzat hartu eta r erradioaz lerroak elkartu ko dituen arkua trazatuko dugu. 9.-

×