Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

الإقلاع

238 views

Published on

عملية استنهاض أو اقلاع الكمبيوتر من البايوس

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

الإقلاع

 1. 1. ‫عمل‬: ‫طمان‬ ‫عطية‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫وفاء‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬: ‫د‬/‫سالمى‬ ‫زينب‬
 2. 2. ‫ل‬ ‫ل‬‫ل‬‫لكل‬ ‫ك‬ ‫لكك‬‫ل‬‫لكا‬ ‫لو‬‫ل‬‫لالـ‬‫ل‬‫لعلانت‬‫ل‬‫ج‬ ‫ل‬ ‫لتك‬‫ل‬ ‫لكل‬ ‫ل‬‫ل‬‫لللي‬‫ل‬‫من‬ ‫ليقلل‬‫ل‬‫لالكلبيوت‬‫ل‬‫ولجع‬BIOS ‫منلليل‬ ‫لكالفتلكـتةللنبيوتيقللكنل‬ ‫ك‬ ‫ةلقبينلكالاكك‬ ‫لذلالالنهلاا‬‫سلال‬ ‫كلهار‬ ”harddisk”‫تا‬ ‫للللللل‬‫ل‬ ‫لكلت‬ ‫لللللللا‬‫ل‬ ‫لن‬ ‫للللللل‬‫ل‬‫لان‬ ‫لللللللي‬‫ل‬‫ت‬ ‫ل‬ ‫للللللل‬‫ل‬‫للللللليلي‬‫ل‬‫لللللللهلت‬‫ل‬‫الن‬ ‫وتل‬ ‫لكلق‬ ‫كةلكشلهلتالادلكيالنل‬ ‫لاك‬ ‫لفيلحاال‬ ‫تك‬ ‫لكل‬ ‫تاجللإلقالعلي‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫لا‬ ‫تلن‬ ‫ل‬ ‫كلايالفيريا‬ ‫لكلبيوتيقللكولادكيالنل‬ ‫تالان‬ ‫ق‬‫لنبيوتيقل‬.
 3. 3. ‫مةل‬ ‫كلطل‬: ‫ل‬ ‫للل‬‫ل‬‫لكل‬ ‫للل‬‫ل‬‫لللكايىلكل‬‫ل‬‫لن‬BIOS‫تال‬ ‫للل‬‫ل‬ ‫ةلق‬ ‫لللا‬‫ل‬‫لللالكا‬‫ل‬‫لللعلانتد‬‫ل‬‫ج‬ ‫للي‬‫ل‬‫للةلنم‬‫ل‬‫لشاش‬ ‫لل‬‫ل‬‫للةلان‬‫ل‬‫تاش‬ ‫لليرلكوىل‬‫ل‬‫للكلوه‬‫ل‬‫لليقللولاد‬‫ل‬‫كلبيوت‬ ‫لفيلليحةلكليفلاقت‬ ‫لزرليعت‬ ‫عالان‬ ‫لسل‬ ‫شالض‬‫لعل‬ ‫ش‬ ‫نيعلجهازكل‬: ‫لكحلكلتلذاللكالزركرل‬ ‫لتدك‬ ‫ةلق‬ ‫ك‬ ‫كجهزةلكلبيوتيقللكل‬(F1 ‫أول‬F2‫أول‬F10‫أول‬DEL‫أول‬ESC)‫لللللللعل‬‫ل‬‫ال‬ ‫للللللليلكل‬‫ل‬‫ولف‬ ‫لللذال‬‫ل‬‫لللالت‬‫ل‬ ‫لي‬ ‫ك‬ ‫لللي‬‫ل‬ ‫لللةلكل‬‫ل‬‫اش‬ ‫للليلكل‬‫ل‬‫لللةلف‬‫ل‬‫لللكلجين‬‫ل‬‫للليدلقج‬‫ل‬‫س‬ ”Press to enter BIOS setup”‫كول‬”DEL to enter SETUP”‫ل‬ ‫ل‬ ‫يبدلالكلو‬ ‫الحلاىل‬ ‫ل‬ ‫ولان‬ ‫ل‬ ‫لزرلكلكايىلكل‬ ‫فيلجيجالا‬BIOS‫لديعلجهازكل‬ ‫لتعيال‬ ‫يلةلق‬ ‫كألجهزةلكلمك‬(CTRL + ALT + ESC) ‫ل‬ ‫لكليصدعةلقوالاا‬ ‫يةلك‬ ‫ولأقصكلشالمك‬1995‫ل‬ ‫يتال‬
 4. 4. 2-‫ع‬ ‫ااا‬ ‫ااالع‬ ‫الع‬ ‫هنااانوعنااان‬BIOS‫ع‬ ‫نااان‬ ‫ىع‬ ‫ألنلعاد‬”Phoenix”‫ثننيع‬ ‫ع‬ ‫نن‬ ‫نع‬ ‫ىع‬ ‫ااااااد‬‫ا‬‫ا‬”Award”‫ع‬ ‫اااااا‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫اااااارحن‬‫ا‬‫نعس‬ ‫نان‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫دأع‬ ‫اةعن‬ ‫د‬ ‫الع‬ ‫لنن‬ ‫اقةع‬ ‫ط‬‫ألنلع‬ ”Phoenix” ‫ااةع‬‫ا‬‫الحظ‬1:‫ع‬ ‫اان‬‫ا‬‫ااىعن‬‫ا‬‫ل‬ ‫نع‬ ‫اا‬‫ا‬ ‫ف‬ ‫ااوع‬‫ا‬‫كن‬ ‫ا‬ ‫ا‬BIOS‫ع‬ ‫ان‬‫ا‬ ‫ااصع‬ ‫العط‬ ‫اوع‬ ‫ع‬ ‫خان‬ ‫ااااااااااة‬‫ا‬‫اق‬ ‫ط‬ ‫اااااااااايع‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ااااااااااف‬‫ا‬‫اااااااااايعس‬‫ا‬‫ف‬. ‫الحظةع‬2:‫ع‬ ‫دتع‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ج‬BIOS‫ع‬ ‫سفف‬ ‫ع‬ ‫ان‬‫ا‬‫العنحف‬‫ا‬ ‫عنع‬ ‫انفا‬‫ا‬‫ح‬ ‫اةع‬‫ا‬‫نح‬ ‫ع‬ ‫افخد‬‫ا‬‫نس‬‫اىع‬‫ا‬ ‫لعهننوع‬ ‫ةعالنهنعالف‬ ‫حن‬.
 5. 5. 3-‫لي‬‫ل‬‫لوج‬ ‫ل‬‫ل‬‫لنالح‬ ‫لي‬‫ل‬‫لكلعن‬ ‫لل‬‫ل‬ ‫ليلكل‬‫ل‬‫ف‬‫ل‬ ‫نيةل‬”Boot”‫لطل‬ ‫ندتمالكلتهالا‬‫قل‬ ‫لل‬‫ل‬‫لليلندت‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫للاقت‬‫ل‬‫للةلكليف‬‫ل‬‫لليلليح‬‫ل‬‫للهيلف‬‫ل‬‫كالس‬‫ارل‬ ‫للارلكألوىل‬‫ل‬‫كلدت‬”Boot Device Priority”‫لزرل‬ ‫للللللللل‬‫ل‬‫لان‬ ‫للللللللل‬‫ل‬‫ولنض‬ Enter‫ل‬ ‫فيلليحةلكليفاقت‬
 6. 6. 4-‫ل‬‫ل‬ ‫لةلشكك‬‫ل‬‫لالاينت‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫لالكالنلق‬‫ل‬‫لللل‬‫ل‬‫ه‬‫ةل‬ ‫لكلتل‬ ‫لقلقتعلكليبينا‬ ‫تالك‬ ‫كلت‬‫يلسلتمنلل‬ ‫ل‬ ‫للل‬‫ل‬ ‫لللةلون‬‫ل‬ ‫لللعلكألولي‬ ‫لللازلش‬‫ل‬‫يدهلللالكلجه‬ ‫ل‬ ‫لتك‬‫ل‬ ‫ليلكل‬‫ل‬‫لكلت‬‫ل‬‫لينلكوىلوكح‬‫ل‬‫ب‬ ‫لاجلكنل‬‫ل‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫لذلال‬
 7. 7. 5-‫لزرل‬ ‫لللل‬‫ل‬‫لشض‬ ‫للللي‬‫ل‬‫نم‬Enter‫لكوىل‬ ‫لللل‬‫ل‬‫ان‬ ‫اتلللارلولكاتتلللارل‬CDROM‫ل‬ ‫للليلكلضللل‬ ‫ل‬ ‫ان‬Enter‫ل‬ ‫لليحةلكليفاقت‬ ‫ي‬
 8. 8. 6-‫ل‬ ‫لانل‬ ‫كـ‬F10‫ليل‬”OK ”‫ل‬‫ل‬‫لللي‬‫ل‬‫من‬ ‫لازل‬‫ل‬‫لكلجه‬ ‫لو‬‫ل‬‫لذلالكح‬‫ل‬‫وش‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫تك‬ ‫كل‬
 9. 9. 7-‫ل‬ ‫للل‬‫ل‬‫لكل‬ ‫للل‬‫ل‬‫لللانيلي‬‫ل‬ ‫للليعلكل‬‫ل‬‫للللقيللند‬‫ل‬‫كالنلن‬” BIOS”‫ل‬ ‫ل‬‫ل‬‫لش‬ ‫لكا‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫لذ‬‫ل‬‫وكل‬”Award” ‫للللكلدتلل‬ ‫لكأل‬ ‫لكلعيللي‬ ‫لندتللارليلل‬‫ن‬‫ة‬‫لل‬ ‫شكك‬‫ار‬ ”Advanced BIOS Features ”‫لزرل‬ ‫لان‬ ‫يلكـ‬Enter
 10. 10. 8-‫لارك‬‫ل‬‫لكلدت‬ ‫ل‬‫ل‬‫لةلي‬‫ل‬‫ن‬ ‫لةلطي‬‫ل‬‫لالقاطي‬‫ل‬‫للللد‬‫ل‬‫ه‬ ‫ق‬ ‫للةل‬‫ل‬‫لجين‬ ‫لل‬‫ل‬‫لا‬ ‫لل‬‫ل‬ ‫نو‬”First Boot Device”‫لزرل‬ ‫لان‬ ‫ولـ‬Enter
 11. 11. 9-‫هلللدالقاطيةلندتارليدهال‬ ‫ق‬” CDROM”
 12. 12. 10-‫لقدتارلكلزرل‬ ‫لليحةلكليفاقت‬ ‫كالنلي‬F10 ‫تكل‬ ‫لسيدلقجكلرسالةلقل‬ ‫ك‬ ‫لكالاكك‬ ‫ف‬ ‫ل‬(‫ن‬‫عيل‬ Y)‫كول‬(‫الل‬N)‫لشااتتارل‬ ‫قمي‬Y‫يل‬Enter ‫تك‬ ‫لكل‬ ‫منللي‬ ‫لكلجهازل‬ ‫وشذلالكحو‬.

×